Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama Lengkap
2 NIP
3 Pangkat dan golongan ruang
4 Tempat lahir/Tgl. Lahir
5 Jenis kelamin Pria/Wanita x)
6 Agama
7 Status perkawinan Belum kawin/Kawin/Janda/Duda x)
8 Alamat Rumah a. Jalan, RT/RW
b. Kelurahan/Desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Propinsi
9 Keterangan Badan a. Tinggi (cm)
b. Berat Badan (kg)
c. Rambut
d. Bentuk Muka
e. Warna kulit
f. Ciri-ciri khas
g. Cacat tubuh
10 Kegemaran (Hobby)

x) Coret yang tidak perlu

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

STTB/TANDA
NAMA NAMA KEPALA
LULUS/
NO TINGKAT LEMBAGA JURUSAN TEMPAT SEKOLAH/DIREKTUR/
IJAZAH
PENDIDIKAN DEKAN/PROMOTOR
TAHUN
1 2 3 4 5 6 7
1 SD
2 SLTP
3 SLTA
4 DI
5 D II
6 D III/AKADEMI
7 D IV
8 S1
9 S2
10 S3
11 Spesialis I
12 Spesialis II
Profesi
13
………………….

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

IJAZAH/TAND
A
LAMANYA/TGL/BLN/THN
NO NAMA/KURSUS/LATIHAN LULUS/SURAT TEMPAT KETERANGAN
S/D TGL/ BLN/THN
KETERANGAN
TAHUN
1 2 3 4 5 6

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat kepangkatan golongan ruang penggajian

GOL. BERLAKU
RUANG TERHITUNG GAJI SURAT KEPUTUSAN PERATURAN
NO PANGKAT PENG- MULAI POKOK YANG DIJADIKAN
GAJIAN TANGGAL DASAR
PEJABAT NOMOR TGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

NO JABATAN/ MULAI DAN GOL. RUANG GAJI POKOK SURAT KEPUTUSAN


PEKERJAAN SAMPAI PENGGAJIAN
PEJABAT NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8

-2-
IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO NAMA BINTANG/SATYA LENCANA TAHUN NAMA NEGARA/INSTANSI


PENGHARGAAN PEROLEHAN YANG MEMBERI
1 2 3 4

V. PENGALAMAN KELUAR NEGERI

NO NEGARA TUJUAN KUNJUNGAN LAMANYA YANG MEMBIAYAI

1 2 3 4 5

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTERI/SUAMI

TEMPAT TANGGAL TANGGAL


NO NAMA PEKERJAAN KETERANGAN
LAHIR LAHIR NIKAH
1 2 3 4 5 6 7

2. ANAK

JENIS TEMPAT TANGGAL SEKOLAH/


NO NAMA KETERANGAN
KELAMIN LAHIR LAHIR PEKERJAAN
1 2 3 4 5 6 7

3. BAPAK DAN IBU KANDUNG

NO NAMA TGL LAHIR/UMUR PEKERJAAN KETERANGAN


1 2 3 4 5

4. BAPAK DAN IBU MERTUA

-3-
NO NAMA TGL LAHIR/UMUR PEKERJAAN KETERANGAN
1 2 3 4 5

5. SAUDARA KANDUNG

TGL LAHIR/
NO NAMA JENIS KELAMIN PEKERJAAN KETERANGAN
UMUR
1 2 3 4 5 6

VII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

KEDUDUKAN
DALAM TH NAMA PIMPINAN
NO NAMA ORGANISASI DALAM TEMPAT
S/D TH ORGANISASI
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

KEDUDUKAN
DALAM TH NAMA PIMPINAN
NO NAMA ORGANISASI DALAM TEMPAT
S/D TH ORGANISASI
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

-4-
KEDUDUKAN
DALAM TH NAMA PIMPINAN
NO NAMA ORGANISASI DALAM TEMPAT
S/D TH ORGANISASI
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6

VIII. KETERANGAN LAIN

TANGGAL
NO NAMA KETERANGAN SURAT KETERANGAN
JABATAN NOMOR SURAT
PENANDATANGAN
1 2 3 4 5
1. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

2. KETERANGAN BERBADAN SEHAT

3. SURAT KETERANGAN TIDAK


MENGKONSUMSI/MENGGUNAKAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA
4. KETERANGAN LAIN YG DIANGGAP PERLU

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan
serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

……………….,………………………………

yang membuat

(………………………………………..)

-5-
PERHATIAN :

1. Harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf


kapital/balok dan tinta hitam.
2. Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicoret tersebut tetap
terbaca kemudian yang benar dituliskan di atas atau di bawahnya dan
diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda.

-6-