Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2

Mata Pelajaran : Kesenian

Kelas/Tahap : Tahun 2 / Tahap 1

Bil. Murid : 30 orang

Tarikh : 6 Ogos 2018

Masa : 11:45- 12:45 tengahari (60 Minit)

Bidang Kegiatan : Mengenal Kraf Tradisional

Tema/Tajuk : Seni Menceritakan Sesuatu

Kemahiran Fokus : Teknik binaan

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid pernah melihat gasing

2. Murid mengetahui bentuk gasing.

Standard Kandungan

1.1 Bahasa Seni Visual

2.1 Kemahiran Seni Visual

3.1 Penghasilan Karya Kreatif

4.1 Penghayatan Karya Seni

Standard Pembelajaran

1.1.4 Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang mengenal kraf
tradisional berdasarkan bentuk , jalinan, imbangan, dan kontra yang ada pada alat
permainan.

2.1.2 Mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual, melalui media dan proses untuk
menghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional menggunakan teknik binaan
dalam penghasilan alat permainan..

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

1. Murid mengetahui Permainan Tradisional


2. Murid mengetahui teknik pengasilan gasing.
3. Membuat apresiasi terhadap karya.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Karya Alat Permainan

1
KBAT/Tabiat Berfikir (HOM) : Penyoalan, Penjanaan idea, Menggunakan
pengetahuan sedia ada, Penilaian, Penambahbaikan,
Membuat rumusan.

Elemen Merentas Kurikulum : TMK, Kreativiti dan Inovasi

Penerapan Nilai : Tekun, teliti dan menghargai.

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Gambar Jenis ikan, hasil binaan alat permainan yang
dihasilkan

LANGKAH/ STRATEGI/
ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP BBM/ NILAI/
MASA CATATAN

Set Induksi

(5 minit) Cantuman Puzzle 1.Setiap kumpulan dibahagikan


satu kepingan gambar Puzzle
dan akan membuat pusingan
mengikut muzik. Kecerdasan
Pelbagai : Muzik

2. Guru akan memilih murid


akhir yang memegang kepingan BBM: TMK
tersebut untuk bangun dan (video,)
cantumkan puzzle tersebut di
hadapan kelas.

3.Guru bersoal jawab dengan


murid mengenai aktiviti yang
telah dibuat.

Persepsi
Estetik
1. Pengenalan 1. Guru memperkenalkan alat BBM :
(10 minit) kepada teknik permainan gasing sebagai tajuk
penghasilan pelajaran pada hari ini.
gasing. 1.Puzzle wau
Fasa
Persediaan 2.Guru mempamerkan contoh
2. Membincangkan gambar gasing yang disusun Teori
hasil karya dengan oleh murid. Kecerdasan
menggunakan Pelbagai – Visual
Ruang

2
laras bahasa seni
visual.
KB :
Pemerhatian

4. Guru bersoal jawab tentang


bahasa seni yang terdapat
dalam contoh gambar corak alat
permainan yang dipamerkan.

3
Aplikasi Seni

( 10 Minit) 1. Memberi 1. Guru memperkenalkan media BBM:


pengetahuan yang digunakan untuk
mengenai media menghasilkan gasing Video – Langkah
yang diperlukan menghasilkan
Fasa gasing
Persediaan untuk
menghasilkan kolaj 2. Tayangan video penghasilan
iaitu gam , kertas gasing
lukisan dan kertas Penerapan Nilai :
Fasa Imaginasi warna.
- Ketekunan

- ketelitian
3. Guru menunjukkan gasing
yang telah siap dihasilkan. - Kerjasama

- Kesabaran

EMK:

Kreativiti

KB:

Penjanaan idea

2. Penerangan
langkah-langkah
menghasilkan
gasing.

4
Ekspresi
Kreatif
1.Mewarna 1. Murid memulakan aktiviti
(25 Minit) menggambar mewarna
Teori
Pembelajaran
Masteri
Fasa Imaginasi

Fasa
Perkembangan

Nilai:
2. Setiap murid dibekalkan
dengan kepingan kertas - Kesabaran
berbentuk bulat dan mereka
bebas untuk menghasilkan -Kesungguhan
corak kesukaan mereka.
- Kreativiti

Apresiasi Seni 1.Guru mengambil Guru menyoal:


kerja murid yang KB:
(7 minit) telah siap secara
rawak dan Penilaian,
dipamerkan di Penambahbaika
Fasa hadapan kelas. 1. Apakah ulasan kamu n
Perkembangan terhadap hasil karya ini?

2. Murid diminta
Fasa Tindakan membuat kritikan. 2. apakah asas seni reka yang
EMK:
terdapat pada gasing.
Nilai murni
3.
Penambahbaikan
Pemulihan Penerapan Nilai:

5
Menghargai,
Ketelitian

Penutup

(3 minit) Merumus P&P Guru merumuskan isi KB:


pembelajaran dan menerapkan
nilai murni yang bersesuaian. Membuat
rumusan

Strategi:

Nilai:

Menghargai

Kebersihan

Refleksi :