Anda di halaman 1dari 32

MINGGU TARIKH/HARI MASA KELAS

3B 05.01.2019 Saturday 12.40 pm HINGGA 1.10 pm 3 ARIF


SUBJEK TEMA TAJUK
SAINS PENGENALAN KEPADA SAINS Kemahiran Saintifik
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1: Membuat hipotesis


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
(KRITERIA KEJAYAAN)
1. Mengaplikasikan konsep membuat hipotesis

1. Aktvit 1:
a. Guru meminta murid mengira denyutan nadi masing-masing selama satu minit.
b. Murid disoal oleh guru:
i. Apakah yang sedang anda lakukan?
ii. Murid diminta membuat perbandingan bilangan denyutan nadi antara rakan dalam kelas.
AKTIVITI 2. Aktvit 2:
a. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Aktvit 3:
a. Murid menjawap soalan berkaitan tajuk pelajaran pada hari ini.
b. Murid mengisi pengurusan grafik berkaitan tajuk pelajaran pada hari ini.

TAHAP PENGUASAAN BBB KEMAHIRAN PROSES SAINS


Tahap 1 Buku Teks Mengawal Pemboleh ubah Memerhat
Tahap 2 Modul Mengukur danMenggunakan Nombor Mengelas
Tahap 3 Power Point Mendefinasi Secara Operasi Berkomunikasi
Tahap 4 Internet Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa Meramal
Tahap 5 Projektor Membuat Inferens Mengeksperimen
Tahap 6 Model Mentafsir Data Buat Kesimpulan
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS
Mengguna dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul ✘ Melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul
Mengendalikan peralatan sains dengan cermat Menyimpan peralatan sains dengan betul dan cermat
KECERGASAN PELBAGAI
Interpersonal Muzikal ✘ Kinestatk ✘ Naturalis ✘

Intrapersonal verbal Linguistk Logik Matematka Visual Ruang


ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM

Kreatvit & Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan
TMK Patriotsme Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni
KEMAHIRAN BERFIKIR/ABAD 21
Membanding Beza Menjana Idea Menginteprestasi Membuat Keputusan
Mengkategori Menghubung kait Mencipta Analogi Membuat Rumusan
Menginferens Berkomunikasi mentafsir Menilai ✘

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Lembaran Kerja Pemerhatan Lisan Tugasan ✘

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek ✘

PDPC ABAD 21 CATATAN/ PDPC ditangguhkan kerana :


Gallery Work Group Presentaton MESYUARAT PROGRAM SEKOLAH
Hot Seat Brainstorming CRK/MC CUTI UMUM/PERISTIWA
Traffic Light Tthink pair-Share MENGIRING MURID KELUAR KURSUS ✘

REFLEKSI
Kehadiran: /


1 2 3 4
SA
MINGGU TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN

1A
PENGENALAN 2. Peraturan 2.1 Mengamalkan peraturan bilik
KEPADA SAINS Bilik Sains sains

1B
PENGENALAN 2.Peraturan Bilik 2.1: Peraturan Bilik Sains
KEPADA SAINS Sains

PENGENALAN Kemahiran
2A 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik

PENGENALAN Kemahiran
2B 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik
PENGENALAN Kemahiran
3A 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik

PENGENALAN Kemahiran
3B 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik

PENGENALAN Kemahiran
4A 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik

PENGENALAN Kemahiran
4B 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik

PENGENALAN Kemahiran
5A 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik

PENGENALAN Kemahiran
5B 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik
6A
PENGENALAN Kemahiran 1.1 Kemahiran Proses Sains
KEPADA SAINS Saintfik 1.2 Kemahiran Manipulatf

3.1 Mengaplikasikan
SAINS HAYAT Proses Hidup
6B pengetahuan tentang proses
Manusia pernafasan manusia

3.1 Mengaplikasikan
SAINS HAYAT Proses Hidup
7A pengetahuan tentang proses
Manusia pernafasan manusia

3.1 Mengaplikasikan
SAINS HAYAT Proses Hidup
7B pengetahuan tentang proses
Manusia pernafasan manusia

3.1 Mengaplikasikan
SAINS HAYAT Proses Hidup
8A pengetahuan tentang proses
Manusia pernafasan manusia

3.1 Mengaplikasikan
SAINS HAYAT Proses Hidup
8B pengetahuan tentang proses
Manusia pernafasan manusia

SAINS HAYAT 3.0


9A
Proses 3.2 Perkumuhan Dan
Hidup Manusia Pernyahtnjaan Manusia

SAINS HAYAT 3.0 Proses 3.2 Perkumuhan Dan


9B
Hidup Manusia Pernyahtnjaan Manusia
SAINS HAYAT 3.0 Proses 3.3 Manusia bergerak balas
10A
Hidup Manusia terhadap ransangan

SAINS HAYAT 3.0


10B
Proses 3.3 Manusia bergerak balas
Hidup Manusia terhadap ransangan

SAINS HAYAT 3.0 Proses


Hidup Manusia 3.4 Perwarisan Manusia
11A

SAINS HAYAT 3.0 Proses


Hidup Manusia 3.4 Perwarisan Manusia
11B

SAINS HAYAT 3.0 Proses


Hidup Manusia 3.4 Perwarisan Manusia
12A

SAINS HAYAT 3.0 Proses 3.5 Tabiat boleh mengganggu


12B
Hidup Manusia proses hidup manusia

SAINS HAYAT 4.0 Proses


13A 4.1 Organ pernafasan haiwan
Hidup Haiwan

SAINS HAYAT 4.0 Proses


13B 4.1 Organ pernafasan haiwan
Hidup Haiwan

SAINS HAYAT 4.0 Proses


14A 4.1 Organ pernafasan haiwan
Hidup Haiwan

5.0 Proses 5.1 Tumbuhan bergerak balas


14B SAINS HAYAT Hidup terhadap ransangan
Tumbuhan
5.0 Proses 5.1 Tumbuhan bergerak balas
15A SAINS HAYAT Hidup terhadap ransangan
Tumbuhan

5.0 Proses 5.1 Tumbuhan bergerak balas


15B SAINS HAYAT Hidup terhadap ransangan
Tumbuhan

5.0 Proses
16A SAINS HAYAT Hidup 5.2 Fotosintesis
Tumbuhan

5.0 Proses
16B SAINS HAYAT Hidup 5.2 Fotosintesis
Tumbuhan

5.0 Proses
17A SAINS HAYAT Hidup 5.2 Fotosintesis
Tumbuhan

17B SAINS FIZIKAL 6.0 Pengukuran 6.1 Memahami ukuran panjang

6.0 Pengukuran 6.2


18A SAINS FIZIKAL
Mengaplikasikan
pengetahuan terhadap luas

18B SAINS FIZIKAL 6.0 Pengukuran 6.3 Isipadu Objek

19A SAINS FIZIKAL 6.0 Pengukuran 6.4 Isipadu cecair

19B SAINS FIZIKAL 6.0 Pengukuran 6.6 Jisim

20A SAINS FIZIKAL 6.0 Pengukuran 6.6 Jisim

20B SAINS FIZIKAL 6.0 Pengukuran 6.7 Masa


6.0 Pengukuran 6.8
21A SAINS FIZIKAL
Mencipta alat mengukur
masa

6.0 Pengukuran 6.8 Mencipta alat mengukur


21B SAINS FIZIKAL
masa

6.0 Pengukuran 6.8


22A SAINS FIZIKAL
Mencipta alat mengukur
masa

6.0 Pengukuran 6.9


22B SAINS FIZIKAL
Penggunaan unit, alat dan
kaedah yang betul

6.0 Pengukuran 6.9 Penggunaan unit, alat dan


23A SAINS FIZIKAL
kaedah yang betul

7.1 Sumber asas bagi bahan


24B SIFAT BAHAN 7.0 Sains Bahan untuk menghasilkan sesuatu
objek

7.1 Sumber asas bagi bahan


25A SIFAT BAHAN 7.0 Sains Bahan untuk menghasilkan sesuatu
objek

25B SIFAT BAHAN 7.0 Sains Bahan 7.2 Sifat Bahan

26A SIFAT BAHAN 7.0 Sains Bahan 7.2 Sifat Bahan

26B SIFAT BAHAN 7.0 Sains Bahan 7.2 Sifat Bahan

8.0 Pengaratan 8.1 Mensintesis pengetahuan


27A SIFAT BAHAN
Bahan tentang pengaratan bahan

8.0 Pengaratan 8.1 Mensintesis pengetahuan


27B SIFAT BAHAN
Bahan tentang pengaratan bahan

28A SIFAT BAHAN


8.0 Pengaratan 8.1 Mensintesis pengetahuan
Bahan tentang pengaratan bahan
8.0 Pengaratan 8.1 Mensintesis pengetahuan
28B SIFAT BAHAN
Bahan tentang pengaratan bahan

9.0 Sistem Suria 9.1


BUMI DAN SAINS Menganalisis pengetahuan
29A ANGKASA tentang Sistem Suria

9.0 Sistem Suria 9.1


29B BUMI DAN SAINS Menganalisis pengetahuan
ANGKASA tentang Sistem Suria

9.0 Sistem Suria 9.1


BUMI DAN SAINS Menganalisis pengetahuan
30A ANGKASA tentang Sistem Suria

9.0 Sistem Suria 9.1


BUMI DAN SAINS Menganalisis pengetahuan
30B ANGKASA tentang Sistem Suria

9.2 Mengetahui
saiz relatf
BUMI DAN SAINS 9.2 Mengetahui saiz relatf antara
31A antara Bumi,
ANGKASA Bumi, Bulan dan Matahari
Bulan dan
Matahari

9.2 Mengetahui
saiz relatf
BUMI DAN SAINS 9.2 Mengetahui saiz relatf antara
31B antara Bumi,
ANGKASA Bumi, Bulan dan Matahari
Bulan dan
Matahari

TEKNOLOGI 10.1 Menganalisis pengetahuan


DALAM
32A KEHIDUPAN 10.0 Teknologi tentang kepentngan teknologi
LESTARI dalam kehidupan harian manusia

TEKNOLOGI 10.1 Menganalisis pengetahuan


DALAM
32B KEHIDUPAN 10.0 Teknologi tentang kepentngan teknologi
LESTARI dalam kehidupan harian manusia

TEKNOLOGI 10.1 Menganalisis pengetahuan


DALAM
33A KEHIDUPAN 10.0 Teknologi tentang kepentngan teknologi
LESTARI dalam kehidupan harian manusia

TEKNOLOGI
DALAM 10.2 Memahami perkembangan
34B 10.0 Teknologi
KEHIDUPAN teknologi
LESTARI

TEKNOLOGI 10.3 Menganalisis pengetahuan


DALAM
35A KEHIDUPAN 10.0 Teknologi tentang sumbangan teknologi
LESTARI kepada manusia
35B
36A
36B
35A
35B
36A
36B
5 6
SAINS TAHUN 4
STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PDPC
1. Aktvit 1:
a. Guru menunjukkan gambar seorang murid sedang menjalankan
eksperimen dalam keadaan yang membahayakan.
b. Murid memerhatkan gambar tersebut.
c. Murid disoal oleh guru:
i. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar?
ii. Apakah akibat atau kesan daripada apa yang sedang berlaku dalam
gambar?

2.1.1 Mematuhi peraturan bilik 2. Aktvit 2:


sains a. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
b. Murid secara berpasangan meringkaskan isi pentng berkaitan
peraturan Sains yang terdapat dalam buku teks m/s 24.

3. Aktvit 3:
a. Murid membentangkan hasil perbincangan secara lisan.
b. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.
1. Aktvitmelengkapkan
c. Murid 1: lathan yang diberi oleh guru dalam buku
a. Guru
lathan. menulis perkataan “Peraturan” di atas papan tulis.
b. Murid mentafsirkan perkataan “Peraturan” memgikut kefahaman
sendiri yang sedia ada secara lisan.

2. Aktvit 2:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik a. Murid secara individu mengisi pengurusan grafik berkaitan peraturan
sains bilik Sains dan sebab perlu mematuhi peraturan tersebut.

3. Aktvit 1:
1. 3:
Muridmenunjukkan
a. Guru menunjukkan4hasil kerja
keping kepada
gambar rakan-rakan.
haiwan iaitu singa, harimau,
b. Pengukuhan
zirafah dan kudatentang
belang.penerapan nilai murni oleh guru agar murid
sentasa
b. Murid mematuhi
memrhatkanperaturan
gambarbilik Sains
tersebut.
c. Murid disoal oleh guru:
i. Apakah yang sedang anda perhatkan dalam gambar tersebut?

2. Aktvit 2:
1.1.9: Mendefinisi secara operasi a. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
1.1.10: Mengawal kaitannya dengan tajuk pelajaran.
pembolehhubah
b. Murid secara berpasangan membuat pemerhatan terhadap
keempat-empat gambar tersebut berdasarkan soalan-soalan yang
dikemukakan oleh guru.

3. Aktvit 3:
a. Murid membentangkan hasil perbincangan secara lisan.
b. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.
c. Murid membina pengurusan grafik berkaitan tajuk pelajaran pada
1.
hariAktvit
ini. 1:
a. Guru menulis satu rantai makanan di papan tulis.
b. Murid disoal oleh guru:
i. Apakah yang sedang anda perhatkan terhadap rantai makanan
tersebut?
ii. Murid diminta mentafsir akan rantai makanan tersebut dengan
bantuan guru menyoal bagi menjana idea murid untuk mentafsir
1.1.9: Mendefinisi secara operasi maklumat.
1.1.10: Mengawal
pembolehhubah 2. Aktvit 2:
a. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Aktvit 3:
a. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.
b. Murid mengisi pengurusan grafik berkaitan tajuk pelajaran pada hari
ini.
b. Murid memerhatkan kedua-dua kertas A4 tersebut.
c. Murid disoal oleh guru:
i. Apakah yang anda sedang perhatkan terhadap kedua-dua kertas A4
tersebut?
ii. Apakah persamaan dan perbezaan di antara kertas A4 tersebut?
iii. Berikan 1 sebab atas perbezaan fizikal kertas A4 tersebut?

2. Aktvit 2:
1.1.1: Memerhat a. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
1.1.2: Mengelas 1. Aktvit 1:
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
1.1.6: Berkomunikasi a.
b. Muridmeminta
Guru murid
dibenarkan mengira
keluar untukdenyutan
mencari nadi masing-masing
sehelai selama
daun bagi setap
satu minit.
murid selama 3 minit.
b. Murid disoal oleh guru:
i.3.Apakah
Aktvit yang
3: sedang anda lakukan?
ii. Murid diminta
a. Murid memerhat membuat perbandingan bilangan
daun masing-masing dan membuatdenyutan nadi antara
permerhatan
rakan dalam kelas.
dan memberikan satu sebab atas pemerhatan yang dibuat.
1.1.1: Membuat hipotesis b. Murid diminta meramal apa akan terjadi sekiranya ada factor lain
2.
yangAktvit 2:
dikenakan ke atas daun tersebut.
a. Murid mendengar penerangan
c. Secara lisan murid berkongsi guru tentang
hasilan isi pelajaran
aktvit kepada dan
rakan-rakan.
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
d. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.
1. Aktvitmengisi
e. Murid 1: pengurusan grafik berkaitan tajuk pelajaran pada hari
3.
a. Aktvitdisoal
ini.Murid 3: oleh guru:
a. Murid menjawap
i. Apakah yang andasoalan berkaitan
telah pelajari tajuk
pada pelajaran pada
pembelajaran yanghari ini.
lalu?
b. Murid
ii. Murid diminta
mengisi menyatakan
pengurusan maksud
grafik berkaitan
membuat tajuk pelajaran pada hari
hipotesi.
ini.
1.1.1: Membuat hipotesis 2. Aktvit 2:
a. Murid menyalin dan menjawap soalan berkaitan membuat hipotesis.
1. Aktvit 1:
a.
3. Murid
Aktvitdisoal
3: oleh guru:
i.a.Apakah akan terjadiguru
Murid mendengar apabila satu gelang
membuat getah ditentang
pengukuhan tarik? isi pelajaran.
ii. Murid diminta menyatakan maksud membuat eksperimen.

2. Aktvit 2:
a. Guru memberi penerangan berkaitan konsep mengekperimen.
1.1.2: Mengeksperimen b. Murid dalam kumpulan menjalankan eksperimen berkaitan
perbezaan ketebalan gelung getah dalam keupayaan meregang.
1. Aktvit 1:
3. Aktvitdisoal
a. Murid 3: oleh guru:
a. Murid menjawap soalan
i. Apakah yang dipelajari kemahiran
pada prosesyang
pembelajaran sainslalu?
yang berkaitan
dengan mengeksperimen.
ii. Murid diminta menyatakan maksud mengeksperimen?
b. Murid membuat pengukuhan tentang isi pelajaran dengan bimbingan
1.1.2: Mengeksperimen soalan dari2:guru.
2. Aktvit
a. Guru dan murid membincangkan kemahiran proses sains yang
terdapat dalam aktvit mengeksperimen pada pembelajaran yang lalu.
b. Murid membuat pengukuhan tentang isi pelajaran dengan bimbingan
soalan dari guru.

1. Aktvit 1:
a. Murid disoal oleh guru:
1.1.2: Mengeksperimen i. Apakah yang dipelajari pada pembelajaran yang lalu?
ii. Murid diminta menyatakan maksud mengeksperimen?

2. Aktvit 2:
a. Guru dan murid membincangkan kemahiran proses sains yang
terdapat dalam aktvit mengeksperimen pada pembelajaran yang lalu.
b. Murid membuat pengukuhan tentang isi pelajaran dengan bimbingan
soalan dari guru.
1.1.1 Memerhat
1.1.2 Mengelas
1. Aktvit 1:
a. Murid diminta menyebut secara lisan senarai kemahiran-kemahiran
1.2.1 Mengguna proses sains dan kemahiran manipulatf.
dan mengendalikan peralatan 2. Aktvit 2:
dan bahan sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen a. Murid secara berpasangan menjawab soalan
b. Perbincangan
1. Aktvit 1: diantara guru dan murid.
dengan betul dan cermat
1.2.3 Melakar spesimen, a. Guru me mengajak murid melakukan aktvit menarik dan
3. Aktvit 3: nafas.
menghembus
peralatan dan bahan sains a.
b. Pengukuhan tentang
Soal jawab murid danpembelajaran
guru. pada hari ini.
dengan tepat
1.2.4 Membersihkan peralatan - Guru: Pernahkah kamu melakukan aktvit sepert ini?
3.1.1 Menyatakan manusia - Guru: Takukah kamu bagaimana kita bernafas?
sains dengan cara yang betul
bernafas menggunakan hidung,
trakea dan peparu melalui 2. Aktvit 2:
pemerhatan menerusi pelbagai a. Guru menunjukkan gambar bahagian atas manusia yang
media 1. Aktiviti 1:
mengandungi organ sepert
a. Guru me mengajak hidung,
murid trakea danaktiviti
melakukan peparumenarik
menggunakan
dan
3.1.2 Melakar laluan udara carta.
semasa menarik dan menghembus nafas.
b. Murid menerangkan laluan udara semasa manusia bernafas dengan
3.1.1 Menyatakan manusia
hidung, b.
menghembus nafas
bernafas menggunakan Soal jawabkad
menggunakan murid dan guru.
imbasan.
3.1.3 Memerihalkan pergerakan
trakea dan peparu melalui - Guru: Apakah akan berlaku kepada pergerakkan dada
dada dengan meletakkan tangan
pemerhatan menerusi pelbagai 1. sewaktu aktiviti
Aktiviti3:1:
3. Aktvit tarik nafas dan hembus nafas?
di dada
media semasa menarik dan a. Guru me mengajak murid melakukan
Pengukuhan tentang pembelajaran aktiviti
pada hari ini. menarik dan
menghembus
3.1.2 Melakar nafas 2. Aktiviti 2:
pemerhatan menghembus nafas.
laluan udara
3.1.5
3.1.1
semasaMenjelaskan
Menyatakan
menarik dan manusia a. Guru memberi penerangan:-
melalui
bernafas lakaran, TMK, penulisan
menggunakan hidung, b. Soal jawab murid dan guru.
menghembus nafas - Guru: Apakah akan berlaku kepada pergerakkan dada
atau lisan
trakea dan peparu melalui
pergerakan (semasa
3.1.3 Memerihalkan
pemerhatan menerusi pelbagai sewaktu menarik nafas)
aktiviti tarik nafas dan hembus nafas?
dada dengan meletakkan tangan Dada mengembang dan naik ke atas
media
di dada semasa menarik dan 1. Aktvit 1:
3.1.2 Melakar nafas
menghembus laluan udara 2. Aktiviti
a. Guru me 2:mengajak murid melakukan aktvit duduk dan aktvit berdiri
(semasa menghembus nafas)
3.1.5 Menjelaskan pemerhatan Dada mengempispenerangan:-
semasa menarik dan a. Guru
duduk. memberi
dan turun ke bawah
3.1.1 Menyatakan
menghembus nafasmanusia
melalui lakaran, TMK, penulisan b. Soal jawab murid dan guru.
bernafas
3.1.3 menggunakan
Memerihalkan
atau lisan hidung,
pergerakan - Guru: Apakah perbezaan
(semasa menarik nafas) pergerakkan dada sewaktu aktvit berdiri
trakea dan peparu
dada dengan 3.
melaluitangan duduk.
meletakkan Aktiviti 3:
Dada mengembang dan naik ke atas
pemerhatan
di dada semasa menerusi
menarikpelbagai
dan a. Murid menjawab latihan secara individu dalam buku aktiviti.
media
menghembus nafas Aktvit
b. 2: menghembus
Pengukuhan
(semasa tentangnafas)
pembelajaran pada hari ini.
3.1.2
3.1.5 Melakar laluan
Menjelaskan udara
pemerhatan a. Guru menerangkan tentang maksud kadar pernafasan:
semasa
melalui menarik TMK,
lakaran, dan Dada mengempis dan turun ke bawah
penulisan - Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakkan dada naik turun sewaktu
3.1.1 Menyatakan manusia
menghembus nafas
atau lisanmenggunakan
bernafas hidung, menarik dan menghembuskan nafas dalam satu minit.
3.1.3
trakeaMemerihalkan pergerakan 3. Aktiviti 3:
dan peparu melalui
dada dengan menerusi
pemerhatan meletakkan pelbagai a.Aktvit
tangan 1. Murid
Aktvit menjawab latihan secara individu dalam buku aktiviti.
3:1:
di dada semasa menarik dan a.
a. Soal
b. Murid jawab
Pengukuhan
secaramurid dan guru.
tentang
individu pembelajaran
membuat pada
dua aktvit hari
iaitu ini. kiraan
membuat
media
menghembus - Guru: Apakah maksud pernafasan?
3.1.2 Melakar nafas
laluan udara bilangan pergerakkan dada dalam satu minit bagi aktvit duduk dengan
3.1.5
semasaMenjelaskan
menarik dan pemerhatan aktvit melompat bintang.
menghembus nafas penulisan 2. b. Aktvit
melalui lakaran, TMK, 2:
Murid mencatat dapatan ke dalam jadual.
atau lisan a. Murid menjawab soalandata
struktur
yangberkaitan
dikumpul.kadar pernafasan.
3.1.3
3.2.1 Memerihalkan
Menyatakan pergerakan c.
maksud Perbincangan berkaitan
b.
1. Aktvit
Perbincangan
1:
dada dengan melalui
perkumuhan meletakkan tangan a. Soal jawab murid dan guru.
di dada semasa
pemerhatan menerusi
menarikpelbagai
dan Aktvit 4:
-3.
a.Guru:
Aktvit
Murid Apakah
4: maksud
membuat perkumuhan?
kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini.
menghembus nafas
media a. Murid membuat kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini.
3.1.5 Menjelaskan pemerhatan 3.2.2 2. Aktvit 2:
melalui lakaran,
Mengenal past organ
TMK, penulisan
dan hasil a. Murid membuat lathan.
atau lisan
perkumuhan iaitu: ginjal b. Sesi perbincangan.
menghasilkan air kencing, kulit 1. Aktvit 1:
menghasilkan peluh, a.
3.2.3 Menyatakan maksud 3. Soal jawab
Aktvit 4: murid dan guru.
peparu menghasilkan karbon - Guru: Apakah maksud topic
penyahtnjaan?
penyahtnjaan
dioksida dan wap hasil nyahtnja a. Pengukuhan tentang
danair “Perkumuhan”.
melalui pemerhatan menerusi 2. Aktvit 2:
pelbagai media a. Penerangan pembelajaran oleh guru.
3.2.4 Menyatakan keperluan
manusia menjalani perkumuhan b. Murid mencatat nota dalam bentuk pengurusan grafik.
dan penyahtnjaan 3. Aktvit 4:
a. Pengukuhan tentang topic “Penyahtnjaan”.
a. Murid diminta bermain enjit-enjit semut sambil menyanyikan lagu.
b. Guru menyoal murid berkaitan tndak balas murid apabila bermain
3.3.1 Menyatakan manusia permainan enjit-enjit semut.
bergerak balas apabila organ c. Murid diminta mendengar bunyi yang dihasilkan oleh ketukan kertas
deria menerima rangsangan bertemu kertas dengan besen keluli bertemu besen keluli.
dengan menjalankan aktvit d. Guru menyoal murid berkaitan tndak balas murid terhadap bunyi
3.3.2 Memberi contoh gerak yang telah didengar pada kedua-dua aktvit.
balas manusia terhadap
3.3.1 Menyatakan e. Murid diminta meramal apakah akan berlaku jika ketga-tga aktvit
rangsangan dalam manusia
kehidupan
bergerak itu dilanjutkan pada kadar yang melampau.
harian balas apabila organ 1. Aktvit 1:
deria menerima rangsangan a. Penerangan
Aktvit 2: guru berkaitan konsep gerak balas ransangan manusia.
dengan
3.3.3 Membuat menjalankaninferens tentang 2.
aktvit
3.3.2 Memberi contoh a. Murid secara individu menjawab soalan lathan berkaitan tajuk
kepentngan gerak balasgerak
manusia 2. Aktvit 2:
balas manusia terhadap pembelajaran.
terhadap rangsangan. a. Murid secara individu menjawab soalan lathan berkaitan tajuk
rangsangan dalam kehidupan pembelajaran.
3. Aktvit 4:
harian
3.4.1 Menyatakan anak mewarisi 1. Aktvit 1: tentang pembelajaran hari ini.
a. Pengukuhan
a.
3. Penerangan
Aktvit 3: guru berkaitan konsep perwarisan manusia.
ciri
3.3.3 ibubapa
Membuat sepert warna
inferens kulit,
tentang
manusia 2. Aktvit 2: tentang pembelajaran hari ini.
keadaan rambut, a. Pengukuhan
kepentngan gerakdan rupa
balas
dengan
terhadapmenjalankanrangsangan.aktvit a. Murid secara individu membuat pokok warisan keluarga masing-
3.4.2 Memerihalkan ciri pada masing berkaitan cirri-ciri ibu bapa dari segi warna kulit, keadaan
anak boleh diwarisi daripada rambut dan rupa serta contoh ciri murid adik-beradik yang telah diwarisi
keturunan
3.4.1
3.4.3 Menyatakan
Menjelaskan anak mewarisi daripada
pemerhatan keterunan ibu bapa murid itu sendiri.
kulit, a. Sesi soal1:jawab berkaitan konsep perwarisan manusia.
1. Aktvit
ciri
melalui ibubapa sepert
lakaran, TMK, warna
penulisan
keadaan 3. Aktvit 4:
atau lisanrambut, dan rupa
dengan menjalankan aktvit a. Pengukuhan tentang pembelajaran hari ini.
2. Aktvit 2:
3.4.2 Memerihalkan ciri pada a. Murid secara individu membuat lathan di dalam buku aktvit
anak boleh diwarisi daripada
Menyatakan anak mewarisi 1. Aktvit 1:
berkaitan topik perwarisan keluarga.
3.4.1
keturunan
ciri ibubapa sepertpemerhatan
warna kulit, a. Sesi soal jawab berkaitan konsep perwarisan manusia.
3.4.3 Menjelaskan
3.5.1
keadaan Menyatakan
rambut,TMK, tabiat
dan rupa yang 3. Aktvit 4:
melalui lakaran, penulisan a. Pengukuhan
aktvitsepert 2.
mengganggu proses hidup Aktvit 2: tentang pembelajaran hari ini.
dengan
atau lisan menjalankan
:3.4.2 Memerihalkan ciri pada a. Murid secara individu membuat pokok warisan keluarga masing-
•anak makan makanan masing berkaitan cirri-ciri ibu bapa dari segi warna kulit, keadaan
boleh diwarisiyang tdak
daripada
seimbang. rambut dan rupa serta contoh ciri murid adik-beradik yang telah diwarisi
keturunan 1. Aktvitketerunan
1:
Menjelaskan pemerhatan daripada
•3.4.3merokok.menghidu gam. ibu bapa murid itu sendiri.
a. Sesi soal jawab berkaitan tabiat buruk manusia.
•melalui
menyalahgunakan dadah.
lakaran, TMK, penulisan 3. Aktvit 4:
•atau
minum
lisanminuman beralkohol
3.5.2 Menerangkan kesan tabiat 2. Aktvit 2: tentang pembelajaran hari ini.
a. Pengukuhan
yang mengganggu proses hidup berkaitansecara a. Murid individu membuat lathan di dalam buku aktvit
topik tabiat buruk manusia.
sepert:
• memudaratkanpast
4.1.1.Mengenal kesihatan.
organ 3. Aktvit 4:
• mengganggu
pernafasan bagitumbesaran.
haiwan melalui 1. a. Pengukuhan
Aktvit 1: tentang pembelajaran hari ini.
•pemerhatan
•melambatkan haiwan gerak balas
sebenar
terhadap rangsangan a. Soal jawab berkaitan konsep proses hidup haiwan.
atau pelbagai media iaitu:
3.5.3
 Menjelaskan
paru-paru
4.1.1.Mengenal contoh
past pemerhatan
kucing,
organ
melalui lakaran, TMK, penulisan 2. Aktvit 2:
burung, buaya, katak,
pernafasan bagi haiwan paus
melalui a. Murid secara individu membuat pengurusan grafik berkaitan organ
atau lisancontoh
 insang
pemerhatan ikan, sebenar
haiwan berudu, pernafasan haiwan.
ketam, udang media iaitu:
atau pelbagai

 kulit lembap
paru-paru contoh
contoh katak,
kucing, 3. Aktvit 3:
cacing
burung, buaya, katak, paus 1. Pengukuhan
Aktvit 1: tentang pembelajaran pada hari ini.
4.1.1.Mengenal
 insang
 contohpast
spirakelcontoh ikan, belalang, a.
lipas,organ
berudu, a. Soal jawab berkaitan konsep proses hidup haiwan.
pernafasan
rama-rama, bagi haiwan melalui
beluncas
ketam, udang
pemerhatan haiwan sebenar
 kulitpelbagai
atau lembapmediacontohiaitu:katak, 2. Aktvit 2:
cacing
 paru-paru contoh kucing, a. Murid secara individu membuat lathan berkaitan organ pernafasan
 spirakel contoh lipas,
burung, buaya, katak, paus belalang, haiwan.
1. Aktvit 1:
rama-rama, beluncas
 insang contoh ikan, berudu, a. Soal jawab berkaitan konsep proses hidup haiwan.
4.1.2
ketam, Menyatakan
udang terdapat 3. Aktvit 3:
5.1.1
haiwan Mengenal
yang past bahagian
mempunyai lebih a. Pengukuhan tentang pembelajaran pada hari ini.
 kulit lembap
tumbuhan yangcontoh
bergerak katak,
balas 2. Aktvit 2:
dari satu
cacing organ pernafasan a. Murid secara individu membuat nota pengurusan grafik berkaitan
terhadap
sepert rangsangan dengan
katak
 spirakel contoh lipas, belalang, 1. Aktvit 1:
menjalankan
4.1.3 Menjelaskan penyiasatan iaitu: organ
pemerhatan
pernafasan haiwan.
rama-rama, beluncas a. Guru memberikan penerangan berkaitan eksperimen gerak balas
 akar bergerak
melalui lakaran, balas
TMK, terhadap
penulisan 3.
4.1.2 Menyatakan terdapat tumbuhan
Aktvit terhadap
3: cahaya matahari, air dan gravity kepada murid.
air
atau lisan
haiwan yang mempunyai lebih
 akar bergerak balas terhadap 2. Aktvit 2: a. Pengukuhan tentang pembelajaran pada hari ini.
dari satu
gravit. organ pernafasan
sepert a. Murid secara individu menjalankan prosedur eksperimen.
 pucuk,katakdaun dan bunga
bergerak balas terhadap cahaya b. Murid membuat rangka laporan ke dalam buku laporan eksperimen.
4.1.3 Menjelaskan pemerhatan
melalui lakaran, TMK,
 daun bergerak balas penulisan
terhadap 3. Aktvit 3:
atau lisan
sentuhan
5.1.2 Menjelaskan pemerhatan a. Pengukuhan tentang pembelajaran pada hari ini.
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
5.1.1 Mengenal past bahagian
tumbuhan yang bergerak balas
terhadap rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan iaitu: 1. Aktvit 1:
a. Guru memberikan penerangan berkaitan eksperimen gerak balas
 akar bergerak balas terhadap tumbuhan
5.1.1 Mengenal past bahagian terhadap cahaya matahari, air dan gravity kepada murid.
air
tumbuhan yang bergerak balas
 akar bergerak balas terhadap 2. Aktvit 2:
terhadap
gravit. rangsangan dengan 1. Murid
Aktvitsecara
1:
dan bunga iaitu: a.
menjalankan individu menjalankan prosedur eksperimen.
 pucuk, daunpenyiasatan a. Guru menerangkan konsep proses
kehidup
dalamtumbuhan berkaitan
bergerak balas terhadap cahaya tumbuhan bergerakrangka

5.2.1.Menyatakan
akar bergerak balastumbuhan
terhadap b. Murid membuat laporan buku laporan eksperimen.
balas terhadap ransangan.
air
membuat makanan sendiri
 daun bergerak balas terhadap 3. Aktvit 3:

dengan
akar bergerak
sentuhan menjalankan balas proses
terhadap 2. Aktvit 2:
5.1.2 Menjelaskan pemerhatan a.
gravit.
fotosintesis melalui pemerhatan Pengukuhan tentang pembelajaran pada hari ini.
a. Murid
1. Aktvitsecara
1: individu membuat nota pengurusan grafik berkaitan

menerusi
pucuk,
melalui daun
pelbagai
dan
lakaran, TMK, media
bungapenulisan a.
5.2.1.Menyatakan tumbuhan tumbuhan
Guru menerangkan
bergerak balas
konsep
terhadap
Fotosintesis
ransangan.
bagi proses hidup tumbuhan.
bergerak
5.2.2
atau Menyatakan
lisan balas terhadap prosescahaya
membuat
 daun bergerak
fotosintesis makanan
memerlukan
balassendiri
terhadap
karbon 3. Aktvit 2:
dengan
sentuhan
dioksida, menjalankan proses dan 2.
air, cahaya matahari 3:
fotosintesis melalui pemerhatan a. Pengukuhan
Murid secara tentang
individupembelajaran
membuat nota pada
pengurusan
hari ini. grafik berkaitan
5.1.2 Menjelaskan
klorofil melalui pemerhatan
pemerhatan
menerusi pelbagai media fotosistensis.
1. Aktvit 1:
melalui lakaran, TMK, penulisan
5.2.2 Menyatakan proses
atau lisan a. Guru menerangkan konsep Fotosintesis bagi proses hidup tumbuhan.
5.2.1.Menyatakan
fotosintesis memerlukan tumbuhan karbon 3. Aktvit 3:
membuat
dioksida, air, makanan matahari dan a.
cahaya sendiri 2. Pengukuhan
Aktvit 2: tentang pembelajaran pada hari ini.
dengan menjalankan
klorofil melalui pemerhatanproses
5.2.3 Menyatakan a. Murid secara individu membuat lathan berkaitan fotosintesis.
fotosintesis
menerusi melaluimedia
pelbagai
proses fotosintesis pemerhatan
menghasilkan
menerusi pelbagai media
kanji dan oksigen 1.
3. Aktvit
Aktvit 1:
3:
5.2.2 Menyatakan proses a. Guru menerangkan
a. Pengukuhan tentangkonsep Fotosintesis
pembelajaran padabagi
hariproses
ini. hidup tumbuhan.
fotosintesis memerlukan karbon
dioksida, air, cahaya matahari dan 2. Aktvit 2:
5.2.3 Menyatakan
klorofil melalui pemerhatan
proses fotosintesis menghasilkan a. Murid secara individu membuat lathan berkaitan fotosintesis.
menerusi pelbagai media
kanji dan oksigen 1. Aktvit 1:
6.1.1 Menyatakan panjang ialah a. 3. Murid
Aktvitmengukur
3: meja murid menggunakan anggota badan.
ukuran jarak antara dua ttk a. Pengukuhan
b. Guru bertanyatentang pembelajaran
tentang pada hari ini.
maksud pengukuran?
6.1.2 Mengukur panjang dengan
menggunakan5.2.3 alat yangMenyatakan
tdak 2. Aktvit 2:
proses sepert:
piawai fotosintesis menghasilkan a. Penerangan guru berkaitan maksud pengukuran dan alat pengukuran
kanji danhasta,
jengkal, oksigen depa dan tapak tdak piawai.
kaki, Menyatakan luas ialah 1.
b. Aktvit 1:
Murid secara individu membuat latahn di buku aktvit.
6.2.1
klip kertas, pensel, kapur tulis, a.
c. Guru bertanya
Perbincangan. tentang maksud luas?
besarnya sesuatu permukaan
penyedut minuman, benang,
6.2.2 Mengukur luas permukaan 2. Aktvit 2: tali
dan
satu anak mancis ialah 3.
objek menggunakan Aktvit 3:
6.3.1 Menyatakan isi padualat a. Murid secaratentang
berkumpulan membuat aktvit
pengukur piawai sepert kertas a. Pengukuhan pembelajaran pada hari pengukuran
ini. luas
besarnya sesuatu ruang menggunakan alat pengukur piawai bagi luas.
petak berukuranisi
6.3.2 Mengukur 1cm padux 1cm satu b. Murid menjawab
1. Aktvit 1: soalan berkaitan pengukuran luas.
6.2.3
kotak lohong dengan piawai
Menyatakan unit c. Perbincangan
a. Guru bertanya tentang maksud isipadu?
bagi luas dalamalat
menggunakan sistem metrik
pengukur
6.4.1
iaitu Menyukat
milimeter isi
persegipadu
piawai sepert kubus berukuran 2. cecair
(mm2),
dalam satu xpersegi
bekas 3. Aktvit
Aktvit 2:
3:
sentmeter
1cm x 1cm 1cm menggunakan
(cm2), met a. Pengukuhan tentang
alat penyukat isi padu tdak a. Perbincangan konseppembelajaran
isipadu bersama pada hari ini.
guru.
6.3.3 Menyatakan bahawa unit isi b. Murid membuat
piawai sepert sudu,metrik
gelas, ialah
cawan, lathan.
padu dalam sistem
mangkuk, jag dan botol c.
1. Perbincangan
Aktvit 1: jawapan.
milimeter padu (mm3),
6.4.2 Menyukat
sentmeter paduisi(cm3) padudan cecair
meter a. Guru bertanya murid berkaitan alat piawai dan tdak piawai bagi
menggunakan alat penyukat isi 3. Aktvit 3:
menyukat isipadu cecair.
padu (m3)
6.6.1
padu Menyatakan
piawai sepert jisim ialah
silinder a. Pengukuhan tentang pembelajaran pada hari ini.
6.3.4 Mengira isi padu kubus dan
kuantt
penyukat, jirim dalam
bikar, sesuatu
kelalang
kuboid menggunakan rumus : dan objek 2. Aktvit 2:
6.6.2
bekas
IsipaduMengenal
bersenggat
= panjang past alat x tnggi a. Aktvit menyukat isipadu pepejal bersama guru. (Kaedah sesaran air)
x lebar
pengukur jisim sepert
6.4.3 Menyatakan unit neraca
piawai isi 1. b. Aktvit 1:
Murid membuat lathan.
6.6.1
tuas Menyatakan
paduatau
cecair neraca
dalamtga jisim
alur
sistem ialah
metrik a. Guru bertanyajawapan.
c. Perbincangan murid berkaitan maksud jisim.
kuantt
6.6.3 jirim dalam
Menyatakan
ialah mililiter(ml) sesuatu
unit
atau piawai
sentmeter objek
6.6.2
jisim Mengenal
dalam sistem
padu(cm3), past
liter(l) dan alat
metrikmeter ialah 2. 3. Aktvit 2:
3:
6.7.1 Menyatakan
pengukur
miligram jisim gram(g)
(mg), sepertmasaneracaialah
dan a. Penerangan
padu(m3)
tempoh antara 1. Murid
Aktvit 1: gurupengukuhan
membuat berkaitan konsep jisim.konsep isipadu cecair.
berkaitan
tuas
6.4.4atau
kilogram(kg) neracadua
Menyukat isitgaketka
alurcecair
padu b. Murid membuat lathan.
6.7.2 Menyatakan a. Guru bertanya murid berkaitan maksud jisim.
6.6.3
dengan 6.6.4masa
menggunakan unit
Mengukur boleh
piawai
alat dan c. Perbincangan jawapan.
diukur
jisim
jisim berasaskan
dalam
unit piawai sistem
objek dengan
yang peristwa
metrik
menggunakan
sesuai dengan yang
ialah 1. Aktvit 1:
berulang secara seragam sepert 2. Guru
Aktvit 2:
miligram
alat danyang
kaedah (mg),
unit gram(g)
piawai
betul yang dan sesuai a. 3.
a.
bertanya
Aktvit
Murid 3:
membuat
murid berkaitan maksud masa.
lathan.
ttsan air,
kilogram(kg) ayunan
dengan kaedah yang betul bandul dan a. Murid membuat pengukuhan berkaitan konsep jisim.
denyutan nadi6.6.4 pemerhatan b. Perbincangan
2. Aktvit 2: jawapan.
6.6.5 Menjelaskan Mengukur
6.7.3
jisim Mengenal
objek
melalui dengan
lakaran, past
TMK, alat
penulisan a.
menggunakan Murid membuat lathan.
sesuai 3. b. Aktvit
pengukur masa sepert jam 3:
Perbincangan jawapan.
alat
ataudan
lisanunit piawai yang
matahari, jam pasir, a. Murid membuat pengukuhan berkaitan konsep jisim.
dengan kaedah yangjam betul air,
nyalaan lilin, jam randik
6.6.5 Menjelaskan dan jam 3. Aktvit 3:
pemerhatan
digital
melalui lakaran, TMK, penulisan a. Murid membuat pengukuhan berkaitan konsep masa.
6.7.4 Menyatakan unit piawai
atau lisan
masa ialah saat (s), minit (min),
jam (j), hari, bulan dan tahun
6.7.5 Mengukur masa dengan
menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan
kaedah yang betul
1. Aktvit 1:
a. Guru bertanya murid berkaitan maksud masa.
6.8.1 Mencipta alat untuk
mengukur masa 2. Aktvit 2:
6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang a.
1. Murid
Aktvitmembuat
1: lakaran ciptaan alat mengukur masa.
dihasilkan melalui lakaran, TMK, b. Perbincangan.
a. Guru bertanya murid berkaitan maksud masa.
penulisan atau lisan
6.8.1 Mencipta alat untuk 3.
2. Aktvit
Aktvit 3:
2:
mengukur masa a.
a. Murid membuat
Murid membuat pengukuhan berkaitan
eksperimen paying konsep masa.
terjun.
6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang
dihasilkan melalui lakaran, TMK, 1.
3. Aktvit
Aktvit 1:
3:
penulisan atau lisan a.
a. Guru
Muridbertanya
membuat murid berkaitanberkaitan
pengukuhan konsep masa
konsep masa.
6.8.1 Mencipta alat untuk 1. Aktvit 1:
2. Aktvit
a. Guru 2:
bertanya murid berkaitan konsep pengukuran secara
mengukur masa a. Murid membuat laporan eksperimen
6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang keseluruhan.
dihasilkan melalui lakaran, TMK, 3.
6.9.1 Membanding
penulisan atau lisandan 2. Aktvit
Aktvit 3:
2:
a. Murid membuat
a. Perbincangan pengukuhan
kepentngan berkaitan konsep masa.
pengukuran.
membezakan ukuran yang dibuat
menggunakan alat piawai dan b. Lathan
tdak piawai dengan menjalankan c. Perbincangan.
1. Aktvit 1:
aktvit a.
6.9.2 Menaakul kepentngan 3. Guru bertanya
Aktvit 3: murid berkaitan konsep pengukuran secara
keseluruhan.
a. Murid membuat pengukuhan berkaitan konsep kepentngan
mengukur menggunakan alat
6.9.1 Membanding
pengukur dengan kaedah dan yang pengukuran.
2. Aktvit 2:
membezakan
betul ukuran yang dibuat a. Perbincangan kepentngan pengukuran.
menggunakan alat piawai dan b. Lathan
tdak piawai dengan menjalankan c. Perbincangan.
aktvit 1. Aktvit 1:
6.9.2 Menaakul kepentngan a.
3. Guru bertanyakan
Aktvit 3: murid berkaitan perbezaan bahan dan objek.
mengukur menggunakan alat a. Murid membuat pengukuhan berkaitan konsep kepentngan
7.1.1 Mengenal
pengukur dengan past sumber
kaedah yang 2. Aktvit 2:
asas bagi bahan yang digunakan pengukuran.
betul a. Penerangan guru berkaitan sumber semula jadi bahan dan objek.
untuk membuat objek b. Lathan
7.2.1 Mengenal past bahan dari c. Perbincangan
segi kebolehan 7.1.2 Mengelaskan
menyerap air
objek berdasarkan sumber 1. Aktvit 1:
7.1.1 Mengenal
sama ada menyerap past sumber
atau kalis air 3. Aktvit 3:
asasnya. a. Guru bertanyakan murid berkaitan perbezaan bahan dan objek.
asas bagimenjalankan
dengan bahan yang aktvit
digunakan a. Murid membuat pengukuhan berkaitan berbezaan bahan dan objek
7.1.3 Mengenal
7.2.1
untuk
7.2.2 Menjelaskan
membuat past pemerhatan
objek bahan dari serta sumber semula jadi bahan.
melalui lakaran,menyerap
segi kebolehan TMK, penulisan 2. Aktvit 2:
terapung diairatas a. Murid
atau
sama lisan
ada menyerap atau kalis air 1. Aktvitmembuat
1: pengurusan grafik berkaitan sumber asas berserta
permukaan air7.1.2 Mengelaskan
dengan bahan
dengan
objek menjalankan
berdasarkan aktvit a. Gurudan objek yangmurid
bertanyakan betul.berkaitan sifat bahan yang mereka tahu.
menjalankan aktvitsumber
7.2.2 Mengenal past bahan
asasnya.
7.2.3 dari
sifat bahan
segi kebolehan terapung di atas 3. Aktvit 2:
2. 3:
7.1.3segi
dari Menjelaskan
kekenyalan pemerhatan
dengan
permukaan airaktvit
melalui lakaran, dengan
TMK, penulisan a. Murid
Guru membuat
menerangkan
1. Aktvit 1: pengukuhan berkaitan
konsep sifat bahan. berbezaan bahan dan objek
menjalankan serta sumber semula jadi bahan.
menjalankan
atau aktvit b. Murid menjawab soalan.
a. Guru bertanyakan murid berkaitan sifat bahan yang telah pelajari.
7.2.4lisan
Mengenal past sifat bahan 1. Aktvit 1:
7.2.3 Mengenal pastmengalirkan
sifat bahan c. Perbincangan.
dari segi kebolehan a.
dari
arus segi kekenyalan
elektrik dengan atau
iaitu konduktor 2. Aktvitmenyenaraikan
Murid 2: sumber asas bahan, bahan dan objek, sifat
menjalankan aktvit bahan.
3. Aktvit
a. Murid 3:
penebat
7.1.1 elektrik
Mengenal dengan
past sumber 1.
a. Aktvitmembuat
Murid 1:
membuat
pengurusan grafik berkaitan sifat bahan.
pengukuhan berkaitan definisi sifat bahan.
7.2.4
asas Mengenal
menjalankan
bagi bahan past
yang sifat
aktvit bahan
digunakan b.
a. Perbincangan
Guru bertanyakan murid berkaitan pengaratan bahan.
8.1.1
dari Mengenal
segi kebolehan past objek
mengalirkan 2. Aktvit 2:
7.2.5
untuk membuat objek sifat bahan a.
berkarat
arus dan iaitu
elektrik
dari segi tdakkonduktor
kebolehan berkarat
mengalirkan atau 3. Perbincangan
2. 3: soalan yang melibatkan kemahiran proses sains.
dengan
penebat membuat
elektrik pemerhatan
dengan b. Aktvit 2:
Murid menjawab soalan tambahan
pengukuhan berkaitan sifat bahan.
haba iaitu konduktor
7.1.2 atau
Mengelaskan a.
1. Murid
Aktvitmembuat
1: pengurusan grafik berkaitan pengaratan bahan.
terhadap
menjalankan
penebat
objek objek
haba
berdasarkan di persekitaran
aktvit
dengansumber a. Guru bertanyakan murid berkaitan pengaratan bahan.
8.1.2
7.2.5 Mengitlak
Mengenal
menjalankan
asasnya. objek berkarat
past sifat
aktvit bahan 3. Aktvit 3:
diperbuat daripada besi
dari segi kebolehan mengalirkan a.
2. Murid
Aktvitmembuat
2: pengukuhan berkaitan pengaratan bahan.
8.1.3 Mengeksperimen
haba iaitu konduktor atau bagi a. Murid
menentukan
penebat haba faktor
dengan yang 1. Aktvitmembuat
1: lathan.
8.1.3 Mengeksperimen bagi b. Perbincangan
a. Guru bertanyakan murid berkaitan keburukan pengaratan pada objek.
menyebabkan
menjalankan
menentukan faktor pengaratan
aktvit yang
menyebabkan pengaratan
8.1.4 Menyatakan cara mencegah 3.
2. Aktvit
Aktvit 3:
2:
pengaratan sepert mengecat, a. Murid
a. Murid membuat
membuat aktvit
pengukuhan berkaitan
berkaitan factorpengaratan bahan.
yang menyebabkan
menyalut, menyadur dan pengaratan.
menyapu minyak atau gris b. Perbincangan.
8.1.5 Menaakul kepentngan
mencegah pengaratan. 3. Aktvit 3:
8.1.6 Menjelaskan pemerhatan a. Murid membuat pengukuhan berkaitan pengaratan bahan.
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Aktvit 1:
a. Guru bertanyakan murid berkaitan keburukan pengaratan pada objek.
1. Aktvit 1:
8.1.4 Menyatakan cara mencegah 2. Aktvit
a. Guru 2:
bertanyakan murid berkaitan kefahaman mereka tentang sistem
pengaratan sepert mengecat, a. Murid
suria. menyatakan cara mencegah pengaratan dan kepentngan
menyalut, menyadur dan pengaratan kepada kehidupan manusia.
menyapu minyak atau gris b. Aktvit
2. Murid membuat
2: pengurusan grafik berkaitan pengaratan.
8.1.5 Menaakul kepentngan a. Murid menamakan ahli-ahli sistem suria.
mencegah pengaratan.
9.1.1 Memerihalkan ahli dalam 3. b. Aktvit 3:
Murid menyenaraikan nama-nama planet mengikut susunan dari
8.1.6 Menjelaskan
Sistem pemerhatan planet
Suria iaitu Matahari, a. Murid membuat
yang pengukuhan
dekat dengan berkaitan pengaratan bahan.
Matahari.
melalui satelit
planet, lakaran, TMK, jadi,
semula penulisan c. Murid menyalin lirik lagu berkaitan planet dan menyanyikan lagu
atau lisanmeteor, komet melalui 1.
asteroid, planet beramai-ramai.
Aktvit 1:
pemerhatan menerusi pelbagai a. Guru bertanyakan murid berkaitan susunan planet dalam Sistem
media 3. Aktvit 3:
Suria.
9.1.1
9.1.2 Memerihalkan
Membuat urutan ahliplanet
dalam a. Murid membuat pengukuhan berkaitan sistem suria
Sistem Suria iaitu
dalam Sistem SuriaMatahari,
dengan 2. Aktvit 2:
planet, satelit
menjalankan aktvit semula jadi, a. Murid
asteroid, meteor, komet melalui 1. Aktvitmenjawab
1: lathan.
b. Guru
a. Perbincangan
bertanyakan murid berkaitan susunan planet dalam Sistem
pemerhatan menerusi pelbagai
media Suria.
9.1.1
9.1.2 Memerihalkan
Membuat urutan dalam 3. Aktvit 3:
ahliplanet
Sistem Suria iaitu Matahari, a. Murid
2. Aktvitmembuat
2: pengukuhan berkaitan sistem suria
dalam Sistem Suria dengan
planet, satelit
menjalankan aktvit semula jadi, a.
1. Murid
Aktvit menjawab
1: lathan.
asteroid, meteor, komet melalui a. b. Guru
Perbincangan
bertanyakan murid berkaitan nama-nama planet dan susuan
pemerhatan menerusi pelbagai planet dalam Sistem Suria.
9.1.1 Memerihalkan ahli dalam 3.
media 1. Aktvit
Aktvit 3:
1:
9.1.2 Membuat urutan
Sistem Suria iaitu Matahari, planet a.
2. Murid
Aktvit
a. Guru membuat
2:
bertanyakan pengukuhan berkaitan
murid berkaitan bumi,sistem
bulansuria
dan matahari.
dalam Sistem
planet, satelit Suria
semula dengan
jadi, a. Pertandingan mencipta lirik lagu planet dipersembahkan oleh setap
menjalankan
asteroid, aktvit
meteor, komet melalui 2. kumpulan.
Aktvit 2:
9.2.1 Menyatakan
pemerhatan anggaran
menerusi saiz a. Penerangan guru berkaitan saiz relatf dan jarak relatve bumi, bulan
pelbagai
relatf
media Bumi berbanding dengan 3. danAktvit 3:
matahari.
Matahari
9.1.2 Membuat urutan planet a.
b. Murid membuat pengukuhan berkaitan
ramalan berkaitan planet
keadaan dalam
bumi jikasistem
terlalusuria
jauh
9.2.2
dalamMenyatakan
Sistem Suriaanggaran
dengan saiz atau terlalu dekat jaraknya dari matahari.
relatf Bulan berbanding 1. Aktvit 1:
dengan c. Murid membuat lathan individu.
menjalankan aktvit a. Guru bertanyakan murid berkaitan bumi, bulan dan matahari.
Matahari d. Perbincangan.
9.2.1 Menyatakan anggaran
9.2.3 Menyatakan anggaran 2. saiz Aktvit 2:
relatf Bumi berbanding dengan 3.
a. Aktvit 3: guru berkaitan saiz relatf dan jarak relatve bumi, bulan
Penerangan
saiz relatf Bulan berbanding a. Murid membuat pengukuhan berkaitan pembelajaran hari ini.
Matahari
dengan Bumi dan matahari.
9.2.2 Menyatakan anggaran
9.2.4 Menjelaskan pemerhatan 1. saiz b. Aktvit 1:
Murid membuat ramalan berkaitan keadaan bumi jika terlalu jauh
relatf
melaluiBulan berbanding
lakaran, dengan a.
TMK, penulisan Aktvit
atau mengingat
terlalu beberapa
dekat jaraknya dari jenis objek.
matahari.
Matahari
atau lisan c. Murid membuat lathan individu.
10.1.1 Mengenal past aktvit 2.
d. Aktvit 2:
Perbincangan.
yang mampu
9.2.3 dilakukan
Menyatakan dan tdak a. Guru memberikan penerangan berkaitan konsep had keupayaan
anggaran
mampu
saiz relatf dilakukan oleh otak,
Bulan berbanding manusia.
3. Aktvit
deria dan anggota badan dengan 1. Aktvit 3:
1:
dengan Bumi b.
a.
a. Murid
Aktvit membuat
mengingat lathan.
pengukuhan
beberapa digitberkaitan pembelajaran hari ini.
nombor.
menjalankan
9.2.4 Menjelaskan aktvit pemerhatan c. Perbincangan.
10.1.1
10.1.2 Mengenal
Mengitlak past aktvit
manusia
melalui
yang lakaran,
mampu TMK,
dilakukan penulisan
dan tdak 2. Aktvit 2:
mempunyai
atau lisan had keupayaan 3. Aktvit 3:
mampu dilakukan
dalam melakukan aktvit oleh otak, a. Guru memberikan penerangan berkaitan konsep had keupayaan
deria dan anggota badan dengan a. Murid
manusia. membuat pengukuhan berkaitan pembelajaran pada hari ini.
10.1.3 Menjelaskan melalui
menjalankan
contoh alat yang aktvit
digunakan untuk b. Murid membuat lathan.
10.1.2 Mengitlak
mengatasi had keupayaanmanusia 1. Aktvit 1:
c. Perbincangan.
mempunyai
10.1.1 Mengenalhad keupayaan
past
manusia melalui pemerhatan aktvit a. Aktvit mengingat beberapa digit nombor.
dalam
yang melakukan
mampu
menerusi pelbagai media aktvit
dilakukan dan tdak 3. Aktvit 3:
10.1.3
mampuMenjelaskan
dilakukan olehmelalui
otak, 2.
a. Aktvitmembuat
Murid 2: pengukuhan berkaitan pembelajaran pada hari ini.
contoh
deria danalatanggota
yang digunakan
badan denganuntuk 1. Aktvit
a. Guru 1:
memberikan penerangan berkaitan konsep had keupayaan
mengatasi hadaktvit keupayaan a. Murid menyenaraikan teknologi yang digunakan dalam pelbagai
manusia.
menjalankan bidang.
manusia
10.1.2 melalui pemerhatan
Mengitlak manusia b. Murid membuat lathan.
menerusi pelbagai
mempunyai had keupayaan media c. Perbincangan.
2. Aktvit 2:
dalam melakukan aktvit a.
10.1.3
10.2.1 Menjelaskan
Memerihalkan melalui 3. Murid
Aktvitmenceritakan
3: mengikut urutan perkembangan teknologi dalam
pelbagai
a. Murid bidang.
membuat pengukuhan berkaitan pembelajaran pada hari ini.
contoh alat yangteknologi
perkembangan digunakan untuk b. Menjelas dengan contoh kepentngan
dalam teknologi dalam pelbagai
mengatasi
bidang : had keupayaan bidang.
manusia
10.3.1 melaluiidea
Menjana
 Pertanian pemerhatan
kebaikan 1. Aktvit 1:
dan keburukan teknologi melalui a.
menerusi
 Pengangkutanpelbagai media Murid menyenaraikan sumbangan teknologi kepada manusia.
3. Aktvit 3:
pemerhatan
 Pembinaan menerusi pelbagai a. Murid membuat pengukuhan berkaitan pembelajaran pada hari ini.
media
 Komunikasi 2. Aktvit 2:
10.3.2 Memerihalkan keperluan a. Murid membuat pengurusan grafik.
 Perubatan
penciptaan teknologi baru dalam b. Perbincangan.
meneruskan kesejahteraan
kehidupan manusia sejagat 3. Aktvit 3:
10.3.3 Menaakul kepentngan a. Murid membuat pengukuhan berkaitan pembelajaran pada hari ini.
menggunakan bahan secara
berhemah dalam penghasilan
teknologi
7

SP

1. Menyatakan lapan perkara berkaitan Peraturan Bilik Sains


2. Memberi lima sebab peraturan bilik Sains perlu dipatuhi.

1. Menyatakan lapan perkara berkaitan Peraturan Bilik Sains


2. Memberi lima sebab peraturan bilik Sains perlu dipatuhi.

1. Mengaplikasikan konsep memerhat, mengelas, menggunakan


nombor, membuat inferens, meramal dan berkomunikasi.

1. Mengaplikasikan konsep mendefinisi secara operasi dan


mengawal pembolehubah.
1. Mengaplikasikan konsep memerhat, mengelas dan
berkomunikasi

1. Mengaplikasikan konsep membuat hipotesis

1. Mengaplikasikan konsep membuat hipotesis

1. Mengaplikasikan konsep mengeskperimen

1. Mengaplikasikan konsep mengeskperimen

1. Mengaplikasikan konsep mengeskperimen


1. Menyatakan kemahiran proses sains dan kemahiran
manipulatve yang terdapat dalam soalan lathan yang diberikan.

1. Menyatakan manusia bernafas menggunakan peparu, trakea


dan hidung dengan membuat pemerhatan pada carta.
2. Melabel organ-organ yang terlibat semasa bernafas.
3. Melukis laluan udara semasa menarik dan menghembuskan
nafas.

1. Memerhat pergerakan dada dengan meletakkan tangan di


dada semasa menarik dan menghembus nafas.

1. Memerhat pergerakan dada dengan meletakkan tangan di


dada semasa menarik dan menghembus nafas.

1. Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis


aktvit yang dilakukan melalui permerhatan pada pergerakan
dada.

1. Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis


aktvit yang dilakukan melalui permerhatan pada pergerakan
dada.

1. Menyatakan maksud perkumuhan melalui permerhatan


menerusi pelbagai media.
2. Mengenal past organ dan hasil perkumuhan

1. Menyatakan maksud penyahtnjaan melalui permerhatan


menerusi pelbagai media.
2. Mengenal past organ dan hasil penyahtnjaan.
1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria
menerima ransangan dengan menjalankan aktvit
2. Menjelaskan dengan contoh gerak balas manusia terhadap
ransangan dalam kehidupan harian.
3. Membuat inferens tentang kepentngan gerak balas manusia
terhadap ransangan
1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria
menerima ransangan dengan menjalankan aktvit
2. Menjelaskan dengan contoh gerak balas manusia terhadap
ransangan dalam kehidupan harian.
3. Membuat inferens tentang kepentngan gerak balas manusia
terhadap ransangan
1. Menyatakan anak mewarisi ciri ibubapa sepert warna kulit,
keadaan rambut, dan rupa dengan menjalankan aktvit
2. Memerihalkan ciri pada anak boleh diwarisi daripada
keturunan
3. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Menyatakan anak mewarisi ciri ibubapa sepert warna kulit,
keadaan rambut, dan rupa dengan menjalankan aktvit
2. Memerihalkan ciri pada anak boleh diwarisi daripada
keturunan
3. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Menyatakan anak mewarisi ciri ibubapa sepert warna kulit,
keadaan rambut, dan rupa dengan menjalankan aktvit
2. Memerihalkan ciri pada anak boleh diwarisi daripada
1. Menyatakan tabiat yang mengganggu proses hidup sepert :
keturunan
-3.makan makanan
Menjelaskan yang tdak melalui
pemerhatan seimbang.
lakaran, TMK, penulisan
-atau
merokok.menghidu
lisan gam.
- menyalahgunakan dadah.
- minum minuman beralkohol
2. Menerangkan kesan tabiat yang mengganggu proses hidup
sepert:
- memudaratkan kesihatan.
- mengganggu tumbesaran.
- melambatkan gerak balas terhadap rangsangan
3. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Menyatakan organ pernafasan haiwan
2. Memberi contoh haiwan dengan organ pernafasannya
3. Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan

1. Menyatakan organ pernafasan haiwan


2. Memberi contoh haiwan dengan organ pernafasannya
3. Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan

1. Menyatakan organ pernafasan haiwan


2. Memberi contoh haiwan dengan organ pernafasannya
3. Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan
1. Mengenal past bahagian tumbuhan yang bergerak balas
terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan iaitu:
• akar bergerak balas terhadap air
• akar bergerak balas terhadap gravit.
• pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya
• daun bergerak balas terhadap sentuhan
2. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Mengenal past bahagian tumbuhan yang bergerak balas
terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan iaitu:
• akar bergerak balas terhadap air
• akar bergerak balas terhadap gravit.
• pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya
1.
• daunMengenal
bergerakpastbalas
bahagian tumbuhan
terhadap sentuhan yang bergerak balas
terhadap rangsangan dengan
2. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, menjalankan penyiasatan iaitu:
TMK, penulisan
•atauakarlisan
bergerak balas terhadap air
• akar bergerak balas terhadap gravit.
•1.pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya
Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan
•menjalankan
daun bergerak balas terhadap sentuhan
proses fotosintesis melalui pemerhatan menerusi
2. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
pelbagai media
atau lisan
2. Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida,
air, cahaya matahari dan klorofil melalui pemerhatan menerusi
1. Menyatakan
pelbagai media tumbuhan membuat makanan sendiri dengan
menjalankan
3. Menyatakan proses
proses fotosintesis
fotosintesis melalui pemerhatan
menghasilkan kanji menerusi
dan
pelbagai
oksigen media
2. Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida,
air, cahaya matahari dan klorofil melalui pemerhatan menerusi
pelbagai media
1.
3. Menyatakan
Menyatakan tumbuhan membuat
proses fotosintesis makanan sendiri
menghasilkan kanji dengan
dan
menjalankan
oksigen proses fotosintesis melalui pemerhatan menerusi
pelbagai media
2. Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida,
air, cahaya matahari dan klorofil melalui pemerhatan menerusi
pelbagai media
3. Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan
oksigen
1. Menyatakan panjang ialah ukuran jarak antara dua ttk
2. Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tdak
piawai sepert:
• jengkal, hasta, depa dan tapak kaki,
• klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang, tali
dan anak mancis
1. Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan
2. Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat
pengukur piawai sepert kertas petak berukuran 1cm x 1cm
3. Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu
1. Menyatakan
milimeter persegi isi padu
(mm2), ialah besarnyapersegi
sentmeter sesuatu(cm2),
ruangmeter
2. Mengukur isi padu satu kotak
persegi (m2) dan kilometer persegi (km2) lohong dengan menggunakan
alat pengukur piawai sepert kubus berukuran 1cm x 1cm x 1cm
3. Menyatakan bahawa unit isi padu dalam sistem metrik ialah
milimeter padu (mm3), sentmeter padu (cm3) dan meter padu
(m3)
1. Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas menggunakan alat
4. Mengiraisiisipadu
penyukat padutdakkubus dan kuboid
piawai sepert menggunakan
sudu, gelas, cawan,rumus :
Isipadu
mangkuk, = panjang x lebar x tnggi
jag dan botol
5. Menyukat
2. Menjelaskan pemerhatan
isi padu melalui lakaran,
cecair menggunakan alatTMK, penulisan
penyukat isi padu
atau lisan
piawai sepert silinder penyukat, bikar, kelalang dan bekas
bersenggat
3. Menyatakan unit piawai isi padu cecair dalam sistem metrik
ialah mililiter(ml)
1. Menyatakan atau
jisim sentmeter
ialah kuantt padu(cm3), liter(l) dan
jirim dalam sesuatu meter
objek
padu(m3)
2. Mengenal past alat pengukur jisim sepert neraca tuas atau
4. Menyukat
neraca tga alur isi padu cecair dengan menggunakan alat dan unit
piawai
3. Menyatakan unitdengan
yang sesuai kaedah
piawai jisim dalam yangsistem
betul metrik ialah
5.
1. Menjelaskan
Menyatakan pemerhatan
jisim ialah melalui
kuantt
miligram (mg), gram(g) dan kilogram(kg) lakaran,
jirim dalam TMK,
sesuatupenulisan
objek
atau
2. lisan
4. Mengenal lisan
Mengukur past jisim alat
objekpengukur jisim sepert neraca
dengan menggunakan tuasunit
alat dan atau
neraca tga alur
piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul
3.
5. Menyatakan
Menjelaskan unit piawai jisim
pemerhatan dalamlakaran,
melalui sistem TMK,
metrikpenulisan
ialah
miligram
atau lisan (mg), gram(g) dan kilogram(kg)
4.
1. Mengukur
Menyatakan jisim
masa objek dengan
ialah tempoh menggunakan
antara dua ketkaalat dan unit
piawai
2. yang sesuai
Menyatakan masa dengan
boleh kaedah yang betul peristwa yang
diukur berasaskan
5. Menjelaskan
berulang secarapemerhatan
seragam sepert melalui
ttsan lakaran, TMK, bandul
air, ayunan penulisan dan
atau lisan
denyutan nadi
3. Mengenal past alat pengukur masa sepert jam matahari, jam
pasir, jam air, nyalaan lilin, jam randik dan jam digital
4. Menyatakan unit piawai masa ialah saat (s), mini
1. Mencipta alat untuk mengukur masa
2. Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

1. Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran, TMK,


penulisan atau lisan

1. Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran, TMK,


penulisan atau lisan
1. Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat
menggunakan alat piawai dan tdak piawai dengan menjalankan
aktvit
2. Menaakul kepentngan mengukur menggunakan alat pengukur
dengan kaedah yang betul

1. Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat


menggunakan alat piawai dan tdak piawai dengan menjalankan
aktvit
2. Menaakul kepentngan mengukur menggunakan alat pengukur
dengan kaedah yang betul

1. Mengenal past sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk


membuat objek
2. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya.
3. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
sumberdari
1. Mengenal past bahan asassegi
bagi bahan yang
kebolehan digunakan
menyerap untuk
air sama
membuat
ada objekatau kalis air dengan menjalankan aktvit
menyerap
Mengelaskan
2. Mengenal pastobjek berdasarkan
bahan sumber asasnya.
dari segi kebolehan terapung di atas
3. Menjelaskan
permukaan pemerhatan
air dengan melaluiaktvit
menjalankan lakaran, TMK, penulisan
atau
3. lisan past sifat bahan dari segi kekenyalan dengan
Mengenal
menjalankan aktvit
4. Mengenal past sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan
arus elektrik iaitu konduktor atau penebat elektrik dengan
menjalankan aktvit
5. Mengenal past sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan
haba iaitu konduktor atau penebat haba dengan menjalankan
aktvit
1. Menyenaraikan sumber asas bahan, bahan dan objek, sifat
bahan.
1. Mengenal past objek berkarat dan tdak berkarat dengan
membuat pemerhatan terhadap objek di persekitaran
2. Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi
3. Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang menyebabkan
pengaratan
1. Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang menyebabkan
pengaratan

1. Menyatakan cara mencegah pengaratan sepert mengecat,


menyalut, menyadur dan menyapu minyak atau gris
2. Menaakul kepentngan mencegah pengaratan.
3. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Menyatakan cara mencegah pengaratan sepert mengecat,
menyalut, menyadur dan menyapu minyak atau gris
2. Menaakul kepentngan mencegah pengaratan.
3. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, plane,
satelit semula jadi, asteroid, meteor, komet melalui pemerhatan
menerusi pelbagai media
2. Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan
menjalankan aktvit

1. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet,


satelit semula jadi, asteroid, meteor, komet melalui pemerhatan
menerusi pelbagai media
2. Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan
menjalankan aktvit
1. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet,
satelit semula jadi, asteroid, meteor, komet melalui pemerhatan
menerusi pelbagai media
2. Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan
menjalankan aktvit
1. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet,
satelit semula jadi, asteroid, meteor, komet melalui pemerhatan
menerusi pelbagai media
2. Menyatakan
1. Membuat urutan planet
anggaran dalam
saiz Sistem
relatf BumiSuria dengandengan
berbanding
menjalankan
Matahari aktvit
2. Menyatakan anggaran saiz relatf Bulan berbanding dengan
Matahari
3. Menyatakan anggaran saiz relatf Bulan berbanding dengan
Bumi
4. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
1. Menyatakan anggaran saiz relatf Bumi berbanding dengan
Matahari
2. Menyatakan anggaran saiz relatf Bulan berbanding dengan
Matahari
3. Menyatakan anggaran saiz relatf Bulan berbanding dengan
Bumi
4.
1. Menjelaskan
Mengenal past pemerhatan
aktvit yangmelalui
mampu lakaran, TMK,
dilakukan penulisan
dan tdak
atau lisan
mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota badan dengan
menjalankan aktvit
2. Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam
melakukan aktvit
1.
3. Mengenal
Menjelaskan past aktvit
melalui yang mampu
contoh alat yangdilakukan dan
digunakan tdak
untuk
mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota
mengatasi had keupayaan manusia melalui pemerhatan badan dengan
menjalankan aktvit
menerusi pelbagai media
2. Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam
melakukan aktvit
3. Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk
mengatasi
1. Mengenal had keupayaan
past manusia
aktvit yang mampumelalui pemerhatan
dilakukan dan tdak
menerusidilakukan
mampu pelbagaioleh
mediaotak, deria dan anggota badan dengan
menjalankan aktvit
2. Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam
melakukan aktvit
3. Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk
mengatasi had keupayaan manusia melalui pemerhatan
1. Memerihalkan
menerusi pelbagaiperkembangan
media teknologi dalam bidang :
• Pertanian
• Pengangkutan
• Pembinaan
1. Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi melalui
• Komunikasi
pemerhatan
• Perubatan menerusi pelbagai media
2. Memerihalkan keperluan penciptaan teknologi baru dalam
meneruskan kesejahteraan kehidupan manusia sejagat
3. Menaakul kepentngan menggunakan bahan secara berhemah
dalam penghasilan teknologi
4. Menjelaskan pemerhatan melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
TARIKH MINGGU KELAS MULA TAMAT
1/1/2019 1A 3 ARIF 12.40 pm 12.40 pm
1/2/2019 1B 3 BIJAK 1.10 pm 1.10 pm
1/3/2019 2A 3 CERDAS 1.40 pm 1.40 pm
1/4/2019 2B 3 DINAMIK 2.10 pm 2.10 pm
1/5/2019 3A 3 EFEKTIF 2.40 pm 2.40 pm
1/6/2019 3B 3 FALAH 3.10 pm 3.10 pm
1/7/2019 4A 3 GIGIH 3.40 pm 3.40 pm
1/8/2019 4B 4.10 pm 4.10 pm
1/9/2019 5A 4.40 pm 4.40 pm
1/10/2019 5B 5.10 pm 5.10 pm
1/11/2019 6A 5.40 pm 5.40 pm
1/12/2019 6B 6.10 pm 6.10 pm
1/13/2019 7A 6.40 pm 6.40 pm
1/14/2019 7B
1/15/2019 8A
1/16/2019 8B
1/17/2019 9A
1/18/2019 9B
1/19/2019 10A
1/20/2019 10B
1/21/2019 11A
1/22/2019 11B
1/23/2019 12A
1/24/2019 12B
1/25/2019 13A
1/26/2019 13B
1/27/2019 14A
1/28/2019 14B
1/29/2019 15A
1/30/2019 15B
1/31/2019 16A
2/1/2019 16B
2/2/2019 17A
2/3/2019 17B
2/4/2019 18A
2/5/2019 18B
2/6/2019 19A
2/7/2019 19B
2/8/2019 20A
2/9/2019 20B
2/10/2019 21A
2/11/2019 21B
2/12/2019 22A
2/13/2019 22B
2/14/2019 23A
2/15/2019 24B
2/16/2019 25A
2/17/2019 25B
2/18/2019 26A
2/19/2019 26B
2/20/2019 27A
2/21/2019 27B
2/22/2019 28A
2/23/2019 28B
2/24/2019 29A
2/25/2019 29B
2/26/2019 30A
2/27/2019 30B
2/28/2019 31A
3/1/2019 31B
3/2/2019 32A
3/3/2019 32B
3/4/2019 33A
3/5/2019 34B
3/6/2019 35A
3/7/2019 35B
3/8/2019 36A
3/9/2019 36B
3/10/2019
3/11/2019
3/12/2019
3/13/2019
3/14/2019
3/15/2019
3/16/2019
3/17/2019
3/18/2019
3/19/2019
3/20/2019
3/21/2019
3/22/2019
3/23/2019
3/24/2019
3/25/2019
3/26/2019
3/27/2019
3/28/2019
3/29/2019
3/30/2019
3/31/2019
4/1/2019
4/2/2019
4/3/2019
4/4/2019
4/5/2019
4/6/2019
4/7/2019
4/8/2019
4/9/2019
4/10/2019
4/11/2019
4/12/2019
4/13/2019
4/14/2019
4/15/2019
4/16/2019
4/17/2019
4/18/2019
4/19/2019
4/20/2019
4/21/2019
4/22/2019
4/23/2019
4/24/2019
4/25/2019
4/26/2019
4/27/2019
4/28/2019
4/29/2019
4/30/2019
5/1/2019
5/2/2019
5/3/2019
5/4/2019
5/5/2019
5/6/2019
5/7/2019
5/8/2019
5/9/2019
5/10/2019
5/11/2019
5/12/2019
5/13/2019
5/14/2019
5/15/2019
5/16/2019
5/17/2019
5/18/2019
5/19/2019
5/20/2019
5/21/2019
5/22/2019
5/23/2019
5/24/2019
5/25/2019
5/26/2019
5/27/2019
5/28/2019
5/29/2019
5/30/2019
5/31/2019
6/1/2019
6/2/2019
6/3/2019
6/4/2019
6/5/2019
6/6/2019
6/7/2019
6/8/2019
6/9/2019
6/10/2019
6/11/2019
6/12/2019
6/13/2019
6/14/2019
6/15/2019
6/16/2019
6/17/2019
6/18/2019
6/19/2019
6/20/2019
6/21/2019
6/22/2019
6/23/2019
6/24/2019
6/25/2019
6/26/2019
6/27/2019
6/28/2019
6/29/2019
6/30/2019
7/1/2019
7/2/2019
7/3/2019
7/4/2019
7/5/2019
7/6/2019
7/7/2019
7/8/2019
7/9/2019
7/10/2019
7/11/2019
7/12/2019
7/13/2019
7/14/2019
7/15/2019
7/16/2019
7/17/2019
7/18/2019
7/19/2019
7/20/2019
7/21/2019
7/22/2019
7/23/2019
7/24/2019
7/25/2019
7/26/2019
7/27/2019
7/28/2019
7/29/2019
7/30/2019
7/31/2019
8/1/2019
8/2/2019
8/3/2019
8/4/2019
8/5/2019
8/6/2019
8/7/2019
8/8/2019
8/9/2019
8/10/2019
8/11/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/17/2019
8/18/2019
8/19/2019
8/20/2019
8/21/2019
8/22/2019
8/23/2019
8/24/2019
8/25/2019
8/26/2019
8/27/2019
8/28/2019
8/29/2019
8/30/2019
8/31/2019
9/1/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/6/2019
9/7/2019
9/8/2019
9/9/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/12/2019
9/13/2019
9/14/2019
9/15/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/18/2019
9/19/2019
9/20/2019
9/21/2019
9/22/2019
9/23/2019
9/24/2019
9/25/2019
9/26/2019
9/27/2019
9/28/2019
9/29/2019
9/30/2019
10/1/2019
10/2/2019
10/3/2019
10/4/2019
10/5/2019
10/6/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/10/2019
10/11/2019
10/12/2019
10/13/2019
10/14/2019
10/15/2019
10/16/2019
10/17/2019
10/18/2019
10/19/2019
10/20/2019
10/21/2019
10/22/2019
10/23/2019
10/24/2019
10/25/2019
10/26/2019
10/27/2019
10/28/2019
10/29/2019
10/30/2019
10/31/2019
11/1/2019
11/2/2019
11/3/2019
11/4/2019
11/5/2019
11/6/2019
11/7/2019
11/8/2019
11/9/2019
11/10/2019
11/11/2019
11/12/2019
11/13/2019
11/14/2019
11/15/2019
11/16/2019
11/17/2019
11/18/2019
11/19/2019
11/20/2019
11/21/2019
11/22/2019
11/23/2019
11/24/2019
11/25/2019
11/26/2019
11/27/2019
11/28/2019
11/29/2019
11/30/2019
12/1/2019
12/2/2019
12/3/2019
12/4/2019
12/5/2019
12/6/2019
12/7/2019
12/8/2019
12/9/2019
12/10/2019
12/11/2019
12/12/2019
12/13/2019
12/14/2019
12/15/2019
12/16/2019
12/17/2019
12/18/2019
12/19/2019
12/20/2019
12/21/2019
12/22/2019
12/23/2019
12/24/2019
12/25/2019
12/26/2019
12/27/2019
12/28/2019
12/29/2019
12/30/2019
12/31/2019