Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TINGKATAN TIGA
2019
STANDARD STANDARD PRESTASI
BULAN MINGGU KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
(SELEPAS SELESAI TOPIK)
1.1 Reka Bentuk 01/1 – Tahun Baru
1.1.1 Menyatakan maksud reka bentuk 2019
Mekatronik
mekatronik.
1 1.1.2 Mengenal pasti elemen mekatronik. TAHAP TAFSIRAN
02/01 – 04/01 PENTAKSIRAN
1.1.3 Menerangkan fungsi elemen mekatronik Menyatakan maksud reka bentuk
pada produk sedia ada. 1 mekatronik.
1.1 Reka Bentuk 1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block
Mekatronik diagram) produk mekatronik sedia ada. Menerangkan fungsi elemen
2 mekatronik pada produk sedia ada.
JANUARI

2
1.1.5 Menghasilkan lakaran bahagian reka
07/01 – 11/01
bentuk produk yang akan diubahsuai Melakar dan melabel gambar rajah
berdasarkan gambarajah blok yang terlibat. 3 blok produk yang hendak diubahsuai
1.1 Reka Bentuk 1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block
Mekatronik diagram) produk mekatronik sedia ada. Menganalisis elemen mekatronik
3 4 yang ada pada produk
1.1.5 Menghasilkan lakaran bahagian reka
14/01 – 18/01
bentuk produk yang akan diubahsuai
berdasarkan gambarajah blok yang terlibat. Menilai kekuatan dan kelemahan
produk yang telah diubahsuai serta
1.1 Reka Bentuk 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk 5 memberi cadangan untuk 21/01 – Thaipusam
4
22/01 – 25/01 Mekatronik berdasarkan lakaran yang telah dibuat. penambahbaikan.
1.1 Reka Bentuk 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk
5 Membuat pengubahsuaian pada
28/01 – 01/02
Mekatronik berdasarkan lakaran yang telah dibuat.
6
produk berdasarkan lakaran secara
FEBRUARI

kreatif. 4 - 6/02 – Tahun Baru


6 1.1 Reka Bentuk 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk
Mekatronik berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Cina
07/02 – 08/02
1.1 Reka Bentuk 1.1.7 Membuat penilaian kefungsian produk
7
Mekatronik yang telah diubahsuai.
11/02 – 15/02
2.1 Penghasilan 2.1.1 Menyatakan produk yang hendak
8 produk dihasilkan berdasarkan:
18/02 – 22/02 (i) Kajian keperluan pelanggan
(ii) Projek brief
9
UJIAN 1
25/02 – 01/03
2.1 Penghasilan 2.1.1 Menyatakan produk yang hendak
10 produk dihasilkan berdasarkan:
04/03 – 08/03 (i) Kajian keperluan pelanggan
(ii) Projek brief
2.1 Penghasilan 2.1.1 Menyatakan produk yang hendak
11 produk dihasilkan berdasarkan:
MAC

11/03 – 15/03 (i) Kajian keperluan pelanggan


(ii) Projek brief
2.1 Penghasilan 2.1.2 Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai
produk dengan kehendak reka bentuk produk.
12
2.1.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip
18/03 – 22/03
reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk
lakaran
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23/3 - 31/3) – 9 hari
13 2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak 03/04 Israk Mikraj
TAHAP TAFSIRAN
1/04 – 5/04 produk dibuat. PENTAKSIRAN
Menyatakan fungsi produk yang
1
14 2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak akan dihasilkan
08/04 – 12/04 produk dibuat. Menerangkan lakaran idea awal
2 yang mengintegrasikan teknologi
15 2.1 Penghasilan
APRIL

2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak dalam reka bentuk produk
15/04 – 19/04 produk dibuat. Mengaplikasikan jadual kerja untuk
3
16 2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak pembangunan produk.
22/04 – 26/04 produk dibuat. Menganalisis lakaran produk dari
4 aspek elemen dan prinsip reka
17 2.1 Penghasilan bentuk. 01/05 – Hari Pekerja
29/04 – 03/05 produk 2.1.5 Menyediakan jadual kerja.
Menjustifikasi penambahbaikan
5 produk berdasarkan analisis lakaran
18 2.1 Penghasilan 06/05 – 1 Ramadan
06/04 – 10/05 produk 2.1.5 Menyediakan jadual kerja. Menghasilkan produk yang
mencapai objektif dan membuat
MEI

6
19 2.1 Penghasilan 2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan dokumentasi secara sistematik
13/05 – 17/05 produk bajet produk.
20 19/05 – Hari Wesak
20/05 – 24/05 SUMATIF 1 22/05 – Nuzul Quran

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05 - 09/06) – 16 hari * 05 – 06 /06 Hari Raya Puasa
21 2.1 Penghasilan 2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan
10/06 – 14/06 produk bajet produk.
22 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau
17/06 – 21/06 produk berfungsi sebahagian.
JUN

23 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau


24/06 – 28/06 produk berfungsi sebahagian.
24 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau
01/06 – 05/07 produk berfungsi sebahagian.
25 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau
08/07 – 12/07 produk berfungsi sebahagian.
26 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau
15/07 – 19/07 produk berfungsi sebahagian.
26 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau
JULAI

22/07 – 26/07 produk berfungsi sebahagian.


27 2.1 Penghasilan 2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian
29/07 – 02/08 produk kefungsian serta kesesuaian produk.
2.1.9 Membuat cadangan penambahbaikan
produk berdasarkan laporan keputusan
ujian.
28 2.1 Penghasilan 2.1.10 Menyediakan dokumentasi.
OGOS

05/08 – 09/08 produk

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/08 – 18/09)- 9 hari 11 – 12 /08 – Raya


Qurban
30 2.1 Penghasilan 2.1.10 Menyediakan dokumentasi.
19/08 – 23/08 produk
31 3.1 Reka Bentuk 3.1.1 Menyatakan maksud pemasaran. 31 /08 – Hari
Kebangsaan
OGOS

26/08 – 30/08 sebagai Instrumen 3.1.2 Menerangkan peranan reka bentuk dalam
Pemasaran pemasaran.
32 3.1 Reka Bentuk 3.1.3 Mengenal pasti kaedah reka bentuk 01 /09 – Awal
02/09 – 06/09 sebagai Instrumen pengiklanan Muharram
Pemasaran
33 3.1 Reka Bentuk 3.1.4 Memilih kaedah reka bentuk pengiklanan 09 /09 – Hari
09/09 – 13/09 sebagai Instrumen yang sesuai untuk memasarkan produk TAHAP Keputeraan Agong
PENTAKSIRAN
TAFSIRAN
Pemasaran yang dihasilkan. Menyatakan definisi pemasaran.
1
3.1.5 Menganalisis kaedah reka bentuk
Menerangkan peranan reka bentuk
pengiklanan yang dipilih. 2
dalam pemasaran.
34 3.1 Reka Bentuk 3.1.6 Membuat rumusan kaedah reka bentuk 16 /09 – Hari Malaysia
SEPTEMBER

Merancang reka bentuk dan


16/09 – 20/09 sebagai Instrumen pengiklanan yang sesuai dengan produk 3
pemilihan media pengiklanan.
Pemasaran
35 3.1 Reka Bentuk 3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Membanding beza jenis media dan
4
23/09 – 27/09 sebagai Instrumen reka bentuk pengiklanan.
Pemasaran Merumus kaedah reka bentuk
5
36 3.1 Reka Bentuk 3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan. pengiklanan yang sesuai.
30/09 – 04/10 sebagai Instrumen Membuat reka bentuk pengiklanan
Pemasaran 6 untuk memasarkan produk yang
37 3.1 Reka Bentuk 3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan. dihasilkan.
07/10 – 11/10 sebagai Instrumen
Pemasaran

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
38
14/10 – 18/10 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
OKTOBER

39
21/10 – 25/10 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
40 28 /10 – Deepavali
28/10 – 01/11 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
41 09 /11 – Maulidur rasul
04/11 – 08/11 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
42
NOVEMBER

11/11 – 15/11 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
43
18/11 – 22/11 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
44
21/11 – 25/11 PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3

CUTI AKHIR TAHUN (26/11/2019 – 31/12/2019) - 38 hari 11/12 – Keputeraan Sultan Selangor, 25/12 - Krismas
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TINGKATAN 3

DI SEDIAKAN OLEH:
PN LIM CHOON YI