Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Bicara Linus 2.0 Bersama Ibu Bapa

2. Tarikh : 25 Feb 2018

3. Hari / Masa : Ahad / 12.00 Tengah Hari

4. Tempat : Bilik Mesyuarat SK Taman Daya 2

5. Objektif :

I) Memberi pengenalan dan pemahaman mengenai Program LINUS


& Pemulihan Khas.
II) Meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dan menulis
serta mengira kepada anak-anak yang dibimbing oleh ibu bapa.
III) Meningkatkan sahsiah dan motivasi murid linus.
IV) Meningkatkan prestasi sekolah dalam penguasaan asas
pembelajaran.
V) Mendapatkan sokongan ibu bapa dalam membantu pihak
sekolah untuk menghapuskan 3M pada tahun 2018.

6. Sasaran : Ibu bapa murid Linus

7. Butiran aktiviti :
“Program Bicara LINUS Bersama Ibu Bapa Murid LINUS” ini bertujuan
untuk merapatkan hubungan pihak sekolah dan warga ibu bapa dalam
perkembangan akademik. Sekaligus hal ini dapat melahirkan ibu bapa yang
prihatin, bertanggungjawab dan berkeyakinan menjalankan bimbingan
kepada anak-anak mereka agar boleh membaca dengan baik. Proses
pembelajaran juga akan menjadi lebih menarik dan berkesan dengan cara
pengajaran didikan dan penghasilan bahan bantu mengajar bermula di
rumah.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :

 Mendapat sokongan daripada pihak ibu bapa.


 Kehadiran ibubapa ke program mencapai tahap yang
memberangsangkan.
 Pengisian program bertepatan dengan objektif program.

8.2 Kelemahan Program :


 Tempoh masa perjumpaan agak terhad.
 Ibupada tidak sempat untuk berjumpa dengan guru bagi
membincangkan isu anak mereka.

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


 Tempoh masa program lebih Panjang.
 Adakan slot perbincangan ibu bapa dengan guru khas untuk murid
linus.

9. Dokumentasi Bergambar :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Disediakan : Disahkan oleh :

……………………… ……………………
Muhamad Saiful Bahari B Ab Muttalib
Guru Pemulihan SK Taman Daya 2

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai