Anda di halaman 1dari 9

CARTA ORGANISASI

PANITIA BAHASA MELAYU


SK.ST.PAUL, ROBAN
2018

PENGERUSI
EN. GENAL @ NIKEL

TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG KANAN KURIKULUM

KETUA PANITIA
PN.. HAIYATI BT. HUSSEIN

SETIAUSAHA
PN. FARIDAH BT. ISMAIL

BENDAHARI
PN. SURAYA

PRA TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PEMULIHAN PEMULIHAN


SEKOLAH TAHUN 1 TAHUN 2 KHAS KHAS LINUS
PN. PN. PN. PN. PN. PN. PN. PN.
SEIMAH YENNY JUNAINH HAIYATI FARIDAH PN. TRACY
SURAYA YENNY EFFA
BIODATA GURU

Nama : Pn. Yenny Semawi

No.Fail Peribadi : S.35897

No. Kad Pengenalan : 810501135830

Jawatan : Guru

Bangsa : Iban

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 1 Mei 1981

Tempat Lahir : Sibu

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 2 Januari 2005

Tarikh Pengesahan : 3 Januari 2006

Opsyen : Pengajian Melayu / Kemahiran

Hidup

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 1 Januari 2011

Sekolah Dahulu : 1. Sk.Long Bemang, Baram

2. Sk.Kampung Kupang, Saratok

Alamat Rumah : Lot 469,Taman Miniata,Malong

Height, 95400, Saratok.

No. Tel : 0135650105


BIODATA GURU

Nama : Pn. Haiyati binti Hussein

No.Fail Peribadi : S.31864

No. Kad Pengenalan : 750626135656

Jawatan : Guru

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 26 Jun 1975

Tempat Lahir : Saratok

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 24 Januari 2000

Tarikh Pengesahan : 25 November 2002

Opsyen : Pengajian Melayu / Kajian Tempatan

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 1 Jun 2006

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Sungai Setiam, Bintulu

2. Sk. Bungin, Spaoh

Alamat Rumah : 2/37 Jalan Abang Aing, Kampung

Melango Baru, 95400 Saratok.

No. Tel : 0198750789


BIODATA GURU

Nama : Pn. Suraya binti Rahmad

No.Fail Peribadi : S.26865

No. Kad Pengenalan : 680911135208

Jawatan : Guru

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 11 Februari 1968

Tempat Lahir : Kabong

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 01 Disember 1994

Tarikh Pengesahan : 01 Januari 1998

Opsyen : Pengajian Melayu

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 1 Januari 2003

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Sebemba, Spaoh

2. Sk. Nanga Atoi, Saratok

Alamat Rumah : Lot 2355, Taman Desa Damai,

95400 saratok

No. Tel : 0138229845


BIODATA GURU

Nama : Pn. Junainah binti Nani

No.Fail Peribadi : S. 18813

No. Kad Pengenalan : 640330135342

Jawatan : Guru

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 30 Mac 1964

Tempat Lahir : Saratok

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 04 Januari 1988

Tarikh Pengesahan : 01 Mac 1989

Opsyen : Pengajian Melayu / Pendidikan

Jasmani

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 1 Januari 2000

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Kampung Emplam, Kabong

2. Sk. Kelapa Sawit No. 2, Subis, Miri

Alamat Rumah : No 125 Jalan Abang Aing, Kampung

Melango Baru, 95400 Saratok.

No. Tel : 0138247555


BIODATA GURU

Nama : Pn. Faridah binti Ismail

No.Fail Peribadi : S.47000

No. Kad Pengenalan : 800509135334

Jawatan : Guru

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 09 Mei 1980

Tempat Lahir : Saratok

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 04 Januari 2010

Tarikh Pengesahan : 04 Januari 2010

Opsyen : Pemulihan Khas

Tarikh Mengajar di sekolah ini : Ogos 2010

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Seksyen Enam, Shah Alam,

Selangor

Alamat Rumah : 3/53 Jalan Abang Hj. Puteh Elias,

Kampung Tanjung , 95400 Saratok.

No. Tel : 0194997181


BIODATA GURU

Nama : Pn. Tracy Peter Alek

No.Fail Peribadi : S.37798/Q

No. Kad Pengenalan : 780401135388

Jawatan : Guru

Bangsa : Iban

Agama : Kristian

Tarikh Lahir : 01 April1978

Tempat Lahir : Roban

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 01 Februari 2006

Tarikh Pengesahan : 01 Februari 2007

Opsyen : matematik (SK)

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 15 Januari 2012

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Pusa

2. Sk. Brayang

Alamat Rumah : No. 10, Lot 4204, Taman Ratus,

Jalan Reeder, 95400 Saratok.

No. Tel : 0168073352


BIODATA GURU

Nama : Pn. Nur-Effariza binti Taib

No.Fail Peribadi : S. 51180

No. Kad Pengenalan : 880122135666

Jawatan : Guru

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 22 Januari 1988

Tempat Lahir : Saratok

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 01 Julai 2013

Tarikh Pengesahan : 01 Julai 2014

Opsyen : Pengajian Sosial

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 02 Januari 2017

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Good Shephend, Maruni Baram

Alamat Rumah : 11/243 Kampung Hilir Darat,

94650 Kabong

No. Tel : 0138212470


BIODATA GURU

Nama : Pn. Serimah binti Drawi

No.Fail Peribadi : S.18827

No. Kad Pengenalan : 630430135084

Jawatan : Guru

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Tarikh Lahir : 30 April 1963

Tempat Lahir : Saratok

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Tarikh Lantikan : 01 April 1990

Tarikh Pengesahan : 01 April 1991

Opsyen : Pengajian Melayu / Pendidikan Seni

Tarikh Mengajar di sekolah ini : 1 Januari 2007

Sekolah Dahulu : 1. Sk. Ng. Dalai, Song

2. Sk. Kampung Kupang

3. Sk. Brayang, Roban

Alamat Rumah : 2/560 Kampung Hilir Pagan,

95400 Saratok.

No. Tel : 0135688264