Anda di halaman 1dari 2

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud u Živinicama, Oslobodjenja 22 ,75270
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
24.12.2018 20:26

Katastarska općina: SP_KOVAČI Zemljišnoknjižni uložak broj: 57

Zemljišnoknjižni izvadak

A
Popisni list
Površina
R.br. Broj parcele OZNAKA NEKRETNINA Primjedba
ha a m2
2. 172/2* SJEČIN; 0000 05 48 Dana 23.07.2007. godine
preuzeto iz zk.ul. 17 k.o. Kovači
oranica 0000 05 48

3. 172/8* SJEČINE; 0000 05 52 Dana 23.07.2007. godine


preuzeto iz zk.ul. 17 k.o. Kovači;
Pristupni put 0000 05 52 033-0-Dn-09-000077

4. 172/9* SJEČINA; 0000 08 74 Dana 23.07.2007. godine


preuzeto iz zk.ul. 17 k.o. Kovači
oranica 0000 08 74

6. 172/11* SJEČINA; 0000 02 10 Dana 23.07.2007. godine


preuzeto iz zk.ul. 17 k.o. Kovači
oranica 0000 02 10

7. 172/1* SJEČINE; 0000 13 52 033-0-Dn-07-001233; 033-0-Dn-


09-001152
Zgrada i voćnjak 0000 13 52

8. 172/12* SJEČINE; 0000 10 98 033-0-Dn-07-001233

oranica 0000 10 98

9. 172/10* SJEČINE; 0000 16 48 033-0-Dn-09-001152

Kuća, dvorište i njiva 5. klase 0000 16 48

10. 172/13* SJEČINE; 0000 08 90 033-0-Dn-09-001152

Njiva 5. klase 0000 08 90

B
Vlasnički list
R.br. UPISI Primjedba
1. Udio:1/1 Tip:Vlasništvo Dana 23.07.2007. godine
preuzeto iz zk.ul. 17 k.o. Kovači
MUJIĆ(Ibro) MUJKO Adresa: BiH, FBiH, TK, Živinice, Kovači

Primljeno 31.12.1955. godine Dn-2593/55


Na osnovu ugovora o kupnji ddo Tuzla 26.12.1955. godine uknjižuje se pravo vlasništva na nekretnine upisane u
A listu.

24.12.2018 20:26
* Zvjezdica pored broja parcele znači da je parcela plombirana, odnosno da postoji zahtjev/i vezan/i za tu parcelu.

Strana 1 od 2
C
Teretni list
R.br. UPISI Iznos (KM) Primjedba
1. U zemljišnoj knjizi je evidentiran teret

Potpis zemljišnoknjižnog referenta:

24.12.2018 20:26
* Zvjezdica pored broja parcele znači da je parcela plombirana, odnosno da postoji zahtjev/i vezan/i za tu parcelu.

Strana 2 od 2