Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu 36800 Kg. Gajah Perak.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

1.0

NAMA PROGRAM Minggu Ko-kurikulum 2010

2.0

LATAR BELAKANG PROGRAM Alhamdulillah, segunung pujian dan setinggi kesyukuran buat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasihani dan selautan selawat dan salam buat Kekasih Allah, Muhammad Rasulullah S.A.W.

Hari Ko-kurikulum merupakan suatu program yang dirancang sebagai kesinambungan daripada aktiviti mingguan ko-kurikulum sekolah. Ia berperanan untuk menonjolkan bakat bakat terpendam dan yang telah sedia ada melalui permainan-permainan dan aktiviti-aktiviti yang dirancang khas semasa program ini dijalankan.

Adalah diharapkan dengan adanya program Minggu Ko -kurikulum ini, murid-murid Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu khususnya akan lebih berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum pada masa yang akan datang.

3.0

RASIONAL 3.1 Memantapkan lagi pengetahuan murid-murid tentang teknik-teknik dalam permainan bola sepak, bola jaring dan bola baling serta teknik membina gejek-gejek pengakap. 3.2 Memupuk semangat bekerjasama, tekun bekerja dan mengamalkan semangat persaingan yang sihat. 3.3 Melahirkan bakal-bakal pemimpin yang berkebolehan dalam segala bidang terutamanya kepemimpinan dan pengurusan kumpulan.

4.0

SASARAN Murid-murid Tahun 3 hingga Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu.

00 .0 WANGAN erbelanjaan 1000.00 40.0 A © ¨§ 5 12 Nove  e 2010 G A (L HA LA £ ¢ ¦ ¡ ¥¡¤ £¢¡ 5.00 Hadiah /Hamper Pertandingan: y Pertama (RM25 x 7) y Kedua (RM20 x 7) y Ketiga (RM15 x 7) endapatan Sumbangan sekolah Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK © Penge us : : : : :     7. Insentif Penceramah (2 x RM100) Jumlah 1000.00 Jumlah 1000.0   A H G A D JALAN AN AN A) En Abdul Rahman Ramli (Guru Kanan Pentadbiran & Penaung Guru Besar) En Masrom Samsi (Guru Kanan HEM) En Abu Hasan Mohamed (Guru Kanan Ko. © ¨  Makan/Minum Semasa Perkhemahan Minum semasa Klinik Bola Baling & Bola Jaring.Padang dan De an Se olah Ke angsaan Pas Kubu.00 105.00 340.00 200.0 GAN A  6.00 140.urikulum) Pn Norizan Sulong En Masrom Samsi En Abdul Rahman En Shahrul Radzi Azizan Puan Nor Suriati Bt Ismail Puan Zaidah Bt Che Le Pn Jamna Bt Mgt Ngha Cik Siti Soffiah Bt Anuar 175.00   Bil 1 ! 8.

Shahrul Radzi Bin Azizan y y En.00 pagi 8 9 F y PERTANDINGAN BOLA BALING Tahun 3 h ngga 6 E y KLINIK BOLA BALING Tahun 3 h ngga 6 8 November 2010 ISNIN 3. Abu Hasan B Mohamed Cik Siti Soffiah Bt Anuar y y Cik Siti Soffiah Bt Anuar En. Abu Hasan B Mohamed % 0 # #" % ( '0 $'0 0 BL ' ACA A / A V A H/HA / A A ( $'0 $ )$ '( & ' ' ' $ & & %$ #" 9.30 ptg Pendaftaran y Semua Guru y Semua Guru y y En.Shahrul Radzi Bin Azizan y y Pn.30 ptg 9 November 2010 SELASA 3.Abdul Rahman B Ramli y y Ustaz Abdul Rahman En. Abu Hasan B Mohamed En.30-5.30 ptg C y PERTANDINGAN MALAM KEBUDAYAAN Tahun 3 h ngga 6 B 6 November 2010 SAB U 9. Siti Zaleha y y En.1 2 3 4 5 6 7 y PERLAWANAN BOLA SEPAK 7 SEBELAH (L & P) Tahun 3 h ngga 6 D 7 November 2010 AHAD 9.U ULU 2010 NY LA A . Abu Hasan B Mohamed En. Norizan Bt Sulong Pn. Masrom Bin Samsi En.30-5.00 pagi 5 4 y PERKHEMAHAN KOKURIKULUM Tahun 3 h ngga 6 6-7 November 2010 SAB U-AHAD 3.00 petang 7 y PERTANDINGAN MENCIPTA GEJEK PENGAKAP Tahun 3 h ngga 6 6 6 November 2010 SAB U 9.00 malam A y PERTANDINGAN MENCIPTA WAU Tahun 3 h ngga 6 @ 6 November 2010 SAB U 5:00 petang 9 y PERTANDINGAN MEMASAK MAKANAN HUTAN Tahun 3 h ngga 6 8 6 November 2010 SAB U 2.Shahrul Radzi Bin Azizan y y En.30 ptg Pendaftaran 3 2 1 y KURSUS KEPEMIMPINAN Tahun 3 h ngga 6 5 November 2010 JU AA 3.0 JADUAL LA ANAAN A " #% ' ' ' $ & & V ANJANG NGGU .

s.... 36800 Kg.30-5.... Disahkan oleh..... Gajah. Wassalam.....k: 1) Fail Ko-kurikulum 2) Fail setiausaha Q y PENYAMPAIAN HADIAH 12 November 2010 JU AA 10..... 36800 Kg...... Di harapkan program ini dapat dijalankan dengan lancarnya dan semoga Allah memberkati kami dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjayakannya.....30 pagi P I H y PERTANDINGAN BOLA JARING Tahun 3 h ngga 6 G y KLINIK BOLA JARING Tahun 3 h ngga 6 10 November 2010 RABU 3...... Zaidah Bt Che Le 11 November 2010 KHA IS 3. kami.. Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu........ Gajah....... Sekolah Kebangsaan Pasir Kubu...... ..... Zaidah Bt Che Le y Semua Guru R .30-5.. Jawatankuasa Pelaksana Minggu Ko-Kurikulum amat berharap agar program ini dapat menggarapkan seluruh matlamat. .....0 PENU UP Alhamdulillah....30 ptg y y y Pn Jamna Bt Mgt Ngha Pn Nor Suriati Bt Ismail Pn... (ABU HASAN BIN MOHAMED) Guru Kanan Ko-Kurikulum............... Disediakan oleh..... .... visi dan misi........10 11 12 10........ (ABDUL RAHMAN BIN RAMLI) Guru Kanan Pentadbiran/Penaung Guru Besar.30 ptg y y y Pn Jamna Bt Mgt Ngha Pn Nor Suriati Bt Ismail Pn...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful