Anda di halaman 1dari 7

2018

PANDUAN
PENSKORAN
MODUL
KECEMERLANGAN
No. Penyelesaian & Jawapan Sub Jumlah
Soala Markah Markah
n
1 (a) Nombor Perdana / Prime Number P1
Bukan Nombor Perdana /Not Prime Number
P1
Nombor Perdana / Prime Number
P1
3

1(b) 5 P1
(i) 24 P1

5
(ii) 6 K1

7
20
N1
4
1 (c) 5 K1
300× or 187.50
8
300-187.50-22.50 or 90 K1
30% NI
3
2 (a) i. 3.5 P1
ii. 4.3 P1
iii. 0.8 P1
3
2(b)(i) 3 jam 30 minit N1
11.15 a.m N1

2(b) 35 – 34.25 K1
(ii)
750 g N1 4

2 (c) 5 × 5 × 5 = 125 K1
3
√250 = 6.2996052 K1
= 6.30 𝑐𝑚 NI
3
3 (a) 73 P1
17 P1

2
3 𝑥 = 40° + 45° K1
(b)(i) 𝑥 = 85° N1

3(b) 𝑥 = 180° − 85° K1


(ii) 𝑥 = 95° N1
4

3 (c) 7 K1
Jumlah pen dan pensel = × 36 = 63
4
3
(ii) Bilangan pensel = 4 × 36 = 27 K1
27+18
x = ×4 K1
36

=5 N1
4
4 (a) Bilangan muka = 7 P1
Bilangan tepi = 10 P1

2
4
(b)(i) P1

4 N1
(b)(ii) N1
N1

4
4 (c) √122 + 92 = 15 K1
(i)
30 cm N1

K1
4 (c) 120 22 120
× × 72 @ × 154
(ii) 360 7 360

1
N1
51 3 @ 51.33 4

5 (a) 𝑚=4 N1
1
𝑚 = −3
N1
𝑚=2
N1
3
5 (b) i. X ialah satu titik yang bergerak pada Rajah 5 supaya jarak dari P = N1
TP.

N1

N1

N1

4
5 (c) N1

N1

N1

6 (a) i. √ P1
ii. X P1
2

6 (b)

(i) Pembinaan 120o (lengkung pembinaan mesti ada) K1

LM = 7 cm K1

Rajah KLM lengkap N1

(ii) Acute angle


Sudut tirus
P1

6 (c)(i) 2 K1
90 x 2 3 𝑗𝑎𝑚 @ setara

N1
240 km

340𝑘𝑚
6(c)(ii) K1
4.25𝑗
N1
80km/j 4

7 (a) i. 2 N1
ii. 1 N1
1 N1
iii.
2

3
7 (b) i. 𝑔18 N1
3
3 −
𝑏 2
ii. 5𝑎𝑏 × 2
5𝑎 K1
=1 N1 3
7 (c) 𝑥 = 22° N1
𝑦 = 136° N1
136° K1
𝑧=
2
𝑧 = 68° N1 4
8(a) i. x = 2, 3, 4 N1
ii. x = 1, 2, 3 N1
iii. 𝑥 = 2, 3 N1
3
8(b)(i) (8 − 2) × 180°
𝑥=
8
𝑥 = 135° N1
𝑦 = 45° N1

8(b)(ii)
4×360° K1
72°
= 20 N1
4
8 (c) 22 2 2 22 2
 7  t +   7 3 = 3952 K1
7 3 7 3

3234  154 K1

21 N1 3

9(a) B N1
A N1
2
9 (b)(i) 4𝑝 + 5𝑞 − 𝑝 − 11𝑞 K1
𝑝 − 2𝑞
3𝑝 − 6𝑞
= N1
𝑝 − 2𝑞
9(b)(ii) 3𝑚𝑛 𝑝
× K1
2𝑞 5
3𝑚𝑛𝑝
= N1 4
10𝑞
9 (c)(i) −5 + 𝑥 9+𝑦 K1
= −1, 𝑎𝑡𝑎𝑢 =5
2 2
𝑆(3,1) N1

9(c)(ii) −1 + 3 5 + 1 K1
( , )
2 2
(1, 3) N1

4
10 (a) 0, 3 N1,N1
2
10 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 = 1800 K1
(b)(i) 600
× 360° = 120 N1
1800

10(b) 360° − 90° − 145° − 120° = 5°


(ii) 5° K1
× 1800
360°
= 25 N1
4

10 (c) i. PQ = 12÷ 2 atau 12 𝑑𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡 K1


PQ = 6 N1
9
ii. 𝑇𝑎𝑛 𝑧 = 6
3 K1
𝑇𝑎𝑛 𝑧 = N1 4
2