Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SAINS
TAHUN 1

Tarikh 28-2-2017
Kelas 1 MAJU
Masa 0800-0930
Tema INKUIRI DALAM SAINS
Tajuk PERATURAN BILIK SAINS
Standard Kandungan 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mematuhi peraturan bilik sains
Mematuhi Peraturan Bilik Sains (Buku Teks – Halaman 12)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mematuhi peraturan bilik sains
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana guru bertugas di SBPI.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SAINS
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Tema INKUIRI DALAM SAINS
Tajuk PERATURAN BILIK SAINS
Standard Kandungan 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mematuhi peraturan bilik sains
Memahami Peraturan Bilik Sains (Buku Teks – Halaman 14)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menyatakan kepentingan mematuhi Peraturan Bilik Sains.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 12)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SAINS
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Tema INKUIRI DALAM SAINS
Tajuk PERATURAN BILIK SAINS
Standard Kandungan 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mematuhi peraturan bilik sains
Mari Ulang Kaji (Buku Teks – Halaman 16)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
Aktiviti dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

Anda mungkin juga menyukai