Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN EMPAT 2019


BULAN TUNJANG / TAJUK / i-THINK /
MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
KEMAHIRAN KBAT
PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K: Menyenaraikan faedah kesenggangan, rehat, istirahat 1. Membina peta minda
M1 4.1 Kesenggangan, Rehat, Istirahat dan dan tidur. 2. Aktiviti perbincangan dalam i-THINK :
Tidur. A: Kesedaran perlunya rehat, istirahat dan tidur kumpulan:Nyatakan definisi, waktu dan Peta Bulat
2/1/19 - yang mencukupi keadaan bagi melakukan aktiviti tersebut. Peta
3. Forum bertajuk “Badan Sihat Otak Pelbagai Alir
4/1/19 Cergas”.

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan larian jarak jauh secara perlahan dan 1. Membincang aspek keselamatan
M2 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)
1.1.1 Sistem Kardiovaskular
berjalan pantas 2 km.
K: Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular
melakukan aktiviti
2. Melakukan aktiviti larian jarak jauh
i-THINK :
Peta Alir
1.1.2 Latihan Meningkatkan DTK K: Menjelaskan sistem kardiovaskular. perlahan.
1.1.3 Jenis-jenis Latihan A: Kesedaran tentang daya tahan kardiovaskular 3. Menamakan organ-organ yang terlibat KBAT :
JANUARI

7/1/19 - (a) Larian jarak jauh perlahan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menaakul
11/1/19 (b) Berjalan pantas 2 hingga 3 km

M3 PJ: KEMAHIRAN SUKAN


2.4 Olahraga : Lari Berpagar
P: Melakukan teknik ansur maju lari berpagar yang betul
K: Menyatakan kategori acara lari berpagar
1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan.
2. Melakukan teknik ansur maju lari berpagar KBAT :
2.4.1 Kategori Acara Lari Berpagar K: Mengenalpasti tahap-tahap ansur maju dengan betul. Menaakul
2.4.2 Persediaan latihan & Langkah K: Menyatakan otot-otot kaki yan terlibat. 3. Melabelkan otot-otot penting di bahagian
14/1/19 - Keselamatan A: Keyakinan diri kaki yang terlibat dlam acara lari berpagar.
18/1/19 2.4.3 Ansur Maju Lari Berpagar

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik larian berpagar mengikut fasa yang 1. Melakukan kemahiran lompat berpagar
2.4 Olahraga : Lari Berpagar betul 2. Perbincangan kesalahan teknik dan
M4 2.4.4 Kemahiran Lari Berpagar
(a) Fasa permulaan
K: Menyatakan lima fasa penting dalam acara lari
berpagar
pembetulan dalam acara lari berpagar
3. Mengumpul maklumat jaguh lari berpagar
KBAT :
(b) Fasa lonjakan K: Menyatakan kesalahan teknik dalam acara lari di Malaysia.
Menaakul
(c) Fasa layangan berpagar. 4. Permainan kecil.
21/1/19 -
(d) Fasa mendarat A: Berani mencuba
25/1/19 (e) Fasa penamat
2.4.5 Kesalahan Teknik

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan senamrobik dengan teknik yang betul 1. Melakukan senamrobik dengan teknik yang
M5 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) K: Menyatakan kepentingan DTK dalam aktiviti sukan betul.
FEBUARI

i-THINK :
1.1.3 Jenis-jenis Latihan dan kehidupan harian 2. Membincangkan kepentingan DTK dalam
Peta Bulat
(c) Latihan senamrobik A: Kegembiraan sukan dalam aktiviti harian
28/1/19 - (d) Latihan fartlek 3. Menamakan otot-otot utama yang terlibat
KBAT :
01/02/19 1.1.4 Mengelakkan Penyakit dalam senamrobik
Menaakul
Kardiovaskular 4. Perbincangan faedah latihan DTK
1.1.5 Kesan Latihan

Mimi Hartini Omar 1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
4/02/19 -
08/02/19 CUTI TAHUN BARU CINA
PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan penyakit-penyakit yang berkaitan tabiat 1. Aktiviti kumpulan : Setiap kumpulan
5.1 Pemakanan pemakanan membincangkan satu penyakit yang
M6 5.1.1 Penyakit yang berkaitan dengan
tabiat pemakanan:
K: Menyenaraikan kesan-kesan yang berkaitan
dengan tabiat pemakanan
berkaitan dengan tabiat pemakanan.
2. Membincangkan kesan tabiat pemakanan
i-THINK :
Peta Buih
(a) Obesiti K: Menyenaraikn masalah berkaitan kekurangan zat yang tidak seimbang
(b) Diabetes Melitus makanan. 3. Mencari keratan akhbar / majalah yang KBAT :
11/2/19 - (c) Hipertensi A: Mengamalkan pemakanan seimbang berkaitan dengan pemakanan Menaakul
15/02/19 (d) Penyakit Jantung Koronari A:Sayangi diri sendiri 4. Folio pemakanan sihat Membanding
(e) Ulser Peptik beza
5.1.2 Masalah berkaitan kekurangan
zat
makanan

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan sekurang - kurangnya 2 aktiviti 1. Menerangkan prosedur aktiviti isometrik. i-THINK :
M7 1.2 Daya Tahan Otot (DTO)
1.2.1 Latihan DTO
penguncupan otot isometrik
K: Menjelaskan maksud DTO
2. Menyediakan folio : Latihan penguncupan
otot isometrik.
Peta Buih

1.2.2 Latihan Meningkatkan DTO K: Menyatakan perbezaan antara kontraksi kensentrik 3. Perbincangan kesan latihan DTO kepada KBAT :
1.2.3 Aktiviti Isotonik dan kontrksi esentrik tubuh manusia. Menaakul
18/2/19 - 1.2.4 Aktiviti Latihan Isometrik K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa 4. Melakukan aktiviti isometrik:Tolak dinding, Membanding
22/02/19 1.2.5 Aktiviti Isokinetik melakukan aktiviti DTO melawan runtun siku, mendagu, bergayut beza
1.2.6 Kesan Latihan DTO A: Kerjasama siku bengkok.

M8 PJ: KEMAHIRAN SUKAN


2.1 Permainan: Hoki
P: Melakukan kemahiran menolak, menahan,
menyerkap
1. Aktiviti berstesen mengikut kemahiran
yang ditetapkan.
2.1.1 Asas Permainan dan memukul bola dengan teknik yang betul. 2. Perbincangan teknik kemahiran asas hoki.
2.1.2 Kemahiran Menolak K: Menyatakan alatan dalam permainan hoki. 3. Perbincangan kesilapan biasa ketika KBAT :
25/2/19 - 2.1.3 Kemahiran Menahan & K: Menyatakan teknik-teknik kemahiran menolak menahan bola. Menaakul
28/02/19 Menyerkap Bola menahan, menyerkap dan memukul bola. 4. Permainan kecil.
2.1.4 Kemahiran memukul A:Kerjasama

M9
01/03/19 KARNIVAL SEGAK TINGKATAN 4 – RUJUK BUKU PANDUAN 2016
MAC

M10 UJIAN FORMATIF 1


04/3/19 -
08/03/19

Mimi Hartini Omar 2


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran menguis, mencedok, 1. Aktiviti berstesen mengikut kemahiran
M11 2.1 Permainan: Hoki menggelecek dan menjaga gol dengan teknik yang yang ditetapkan.
2.1.5 Kemahiran Menguis betul. 2. Perbincangan dan simulasi faul yang biasa
11/3/19 - 2.1.6 Kemahiran Mencedok K: Menyatakan teknik-teknik menguis, mencedok, dilakukan serta hukuman terhadap faul.
2.1.7 Kemahiran Menggelecek menggelecek dan menjaga gol. 3. Perbincangan aspek keselamatan dalam KBAT :
15/03/19 2.1.8 Kemahiran Menjaga Gol K: Menyatakan faul yang biasa dilakukan dan permainan hoki. Menaakul
2.1.9 Faul hukumannya. 4. Tayangan video.
A:Kerjasama 5. Permainan kecil.

M12 PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA


4.2 Emosi Remaja
K : Menyatakan isu-isu berkaitan remaja
K : Menyatakan faktor perubahan emosi remaja.
1.
2.
Forum berkaitan isu-isu remaja
Lakonan
4.2.1 Isu-isu remaja A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 3. Tayangan video
(a) Melepak 4. Perbincangan kumpulan : Faktor
18/3/19 - (b) Lari dari Rumah perubahan emosi remaja i-THINK :
(c) Pembuangan Anak 5. Folio Peta Bulat
22/3/19
(d) Masalah Disiplin 6. Keratan akhbar.
4.2.2 Faktor Perubahan Emosi
Remaja

23/3/19 -
31/03/19 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran lompat jauh bagi setiap fasa 1. Melakukan teknik lompat jauh secara
2.5 Olahraga : Lompat Jauh dengan teknik yang betul. individu
2.5.1 Persediaan dan Aspek K: Menyatakan tiga teknik lompat jauh. 2. Simulasi lakuan lompat jauh mengikut tiga
Keselamatan K: Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan teknik yang diajar.
M13 2.5.2 Fasa-fasa Lompat Jauh lompat jauh. 3. Mengenalpasti kesalahan yang dilakukan i-THINK :
APRIL

(a) Fasa Lari Landas A:Keyakinan diri. oleh rakan semasa melakukan lompat Peta pokok
(b) Fasa Lonjakan jauh.
(c) Fasa Layangan 4. Perbincanganlangkah keselamatan yang
1/04/19 - (d) Fasa Mendarat perlu dititi beratkan semasa melakukan KBAT :
05/04/19 ➢ Teknik Lompat Jauh Gaya Layar lompat jauh. Menaakul
➢ Teknik Lompat Jauh Gaya 5. Tayangan video.
Gantung
➢ Teknik Lompat Jauh Gaya
Kayuh

Mimi Hartini Omar 3


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik ansur maju lompat jauh dengan 1. Melakukan ansur maju lompat jauh secara
2.5 Olahraga : Lompat Jauh betul. berpasangan.
2.5.3 Menentukan Kaki Lonjakan K:Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa 2. Menyenaraikan peraturan asas dalam
M14 2.5.4 Ansur Maju Lompat Jauh
2.5.5 Undang-undang Dan Peraturan
melakukan lompat jauh
K :Menyatakan kesalahan biasa yang dilakukan semasa
lompat jauh.
3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
lompat jauh yang perlu diambil kira dalam acara lompat KBAT :
K:Mengenalpasti otot penggerak utama yang digunakan jauh . Menaakul
8/04/19 - dalam acara lompat jauh 4. Melukis dan melabelkan otot-otot yang
12/04/19 A:Memahami dan mematuhi undang-undang dan terlibat dalam acara lari pecut.
peraturan 5. Perbincangan perkara-perkara yng perlu
dielakkan dan yang harus dilakukan dalam
teknik lompat jauh.

M15 PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA


4.2 Emosi Remaja
K : Menyatakan faedah memahami emosi
K : Menyatakan langkah menangani masalah emosi
1. Lakonan
2. Tayangan video
i-THINK :
4.2.3 Faedah memahami emosi A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 3. Perbincangan kumpulan : langkah
4.2.4 Mendapatkan Faedah daripada menangani masalah emosi Peta Pokok
15/4/19 - Emosi 4. Folio
19/04/19 5. Keratan akhbar.

PJ: KEMAHIRAN P: Dapat melakukan sekurang-kurangnya dua 1. Perbincangan kumpulan berkaitan aspek i-THINK:
2.7 Pendidikan Pergerakan:Gimnastik kemahiran keselamatan Peta Bulat
Artistik dalam gimnastik artistik dengan betul dan selamat 2. Melakukan aktiviti secara berpasangan Peta Pokok
M16 2.7.1 Aspek Keselamatan
2.7.2 Kemahiran dalam Gimnastik
K: Menyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu
diambil dalam acara gimnastik artistik.
mengikut ansur maju/fasa dengan betul.
3. Simulasi pergerakan dalam gimnastik
KBAT:
Artistik K: Menyatakan pola pergerakan yang penting dalam artistik.
Menaakul
(a) Lombol Tegak Lalu gimnastik artistik. 4. Perbincangan teknik lakuan yang betul
22/4/19 -
(b) Lombol Kangkang K: Menjelaskan prinsip imbangan dalam pergerakan bagi mengurangkan risiko kecederaan.
26/04/19 (c) Hambur Kepala gimnastik artistik. 5. Tayangan video.
(d) Hambur Tangan A: Keyakinan diri 6. Mendapatkan maklumat berkaitan dengan
gimnastik di internet.

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas dalam sepak takraw 1. Melakukan kemahiran asas dalam sepak
2.3 Permainan : Sepak Takraw dengan teknik lakuan yang betul. takraw secara berkumpulan.
M17 2.3.1 Gelanggang Sepak Takraw
2.3.2 Kemahiran Asas
K: Menyatakan faul dalam servis.
K: Menyatakan otot utama yang terlibat dalam
2. Membincangkan teknik latihan kemahiran
mengikut kumpulan kemahiran asas.
MEI

(a) Melambung bola kemahiran melambung bola, servis dan mengumpan 3. Membincangkan otot-otot yang terlibat KBAT :
(b) Servis bola bola. dalam sepak takraw. Menaakul
29/4/19 - (c) Mengumpan bola A: Keyakinan diri. 4. Melukis dan melabelkan gelanggang sepak
03/05/19 takraw.
5. Membincangkan peranan tekong, feeder
dan killer.

Mimi Hartini Omar 4


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas dalam sepak takraw 1. Melakukan kemahiran asas dalam sepak
M18 2.3 Permainan : Sepak Takraw
2.3.2 Kemahiran Asas
dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
takraw secara berkumpulan.
2. Menjelaskan kesalahan yang dilakukan
THINK :
Peta Bulat
(d) Menanduk bola kira dalam sepak takraw. semasa latihan dan permainan.
(e) Merejam bola K: Menyatakan cara pengiraan mata. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
KBAT :
6/05/19 - (f) Menghadang bola K: Menyatakan otot utama terlibat dalam kemahiran yang perlu diambil kira dalam sepak takraw
Menaakul
10/05/19 2.3.3 Kiraan Mata menanduk, merejam dan menghadang bola. 4. Permainan sepak takraw
A: Keyakinan diri. 5. Peta minda: ciri-ciri regu yang kuat.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


M19 CUTI HARI WESAK
& CUTI HARI NUZUL AL-QURAN
M20 13/05/19 HINGGA 24/05/19

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
M21 PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
4.3 Kekeluargaan
K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap ahli
keluarga..
1. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia”
2. Perbincangan kepentingan institusi
4.3.1 Fungsi Keluarga K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan. i-THINK :
4.3.2 Aspek Keluarga Bahagia K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 3. Lakonan
Peta Pokok
11/6/19 - 4.3.3 Kepentingan Institusi A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 4. Tayangan video
14/06/19 Kekeluargaan 5. Folio “Keluarga Saya”

PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K:Menyatakan kesan seks sebelum berkahwin. 1. Perbincangan kesan buruk akibat seks
M22 4.3 Kekeluargaan K:Menghuraikan cara-cara mengatasi gejala seks sebelum berkahwin.
4.3.4 Akibat Seks Sebelum Berkahwin sebelum berkahwin. 2. Mengumpul maklumat kes remaja yang i-THINK :
17/6/19 - A:Sayangi diri terlibat dengan seks sebelum berkahwin. Peta Pokok
3. Forum “Keburukan Seks Bebas”
21/06/19

Mimi Hartini Omar 5


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik 1. Melakukan kemahiran gimnasti irama
M23 2.8 Gimnastik Irama yang betul. secara individu.
2.8.1 Jenis Pergerakan K:Menyatakan kemahiran asas pergerakan pusingan 2. Menunjuk teknik lakuan kemahiran
a) Pusingan badan dan lompatan dalam gimnastik irama. pusingan badan dan lompatan
24/6/19 -
b) Lompatan K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil menggunakan alat yang berbeza dalam KBAT :
28/06/19 2.6.2 Aspek keselamatan kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. kemahiran gimnastik irama. Menaakul
A:Keyakinan diri dan keseronokan 3. Menjelaskan kesalahan yang biasa
dilakukan oleh rakan semasa latihan.
4. Perbincangan aspek keselamatan.

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan salah satu gaya lompat kijang dengan 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan.
2.6 Olahraga : Lompat Kijang teknik yang betul 2. Melakukan salah satu gaya lompat kijang
2.6.1 Gaya Lompat Kijang K: Menyatakan fasa-fasa dalam lompat kijang dengan teknik yang betul
M24 (a) Gaya Polish/Gaya Lompatan
Mendatar.
K: Menjelaskan teknik-teknik di setiap fasa dalam lompat
kijang.
3. Membezakan dua gaya yang popular
dalam acara lompat kijang.
KBAT :
Menaakul
(b) Gaya Russian/Gaya Dwi K: Menyatakan otot-otot kaki yang terlibat. 4. Melabelkan otot-otot penting di bahagian
01/7/19 - Lengan A: Keyakinan diri kaki yang terlibat dalam acara lompat
05/07/19 2.6.2 Fasa Lompat Kijang kijang.
(a) Fasa Larian Landas 5. Folio tentang atlet lompat kijang.
(b) Fasa Lonjakan 6. Tayangan video.
(c) Fasa Melangkah
(d) Fasa Lonjakan Kaki Bebas
(e) Fasa Layangan
(f) Fasa Mendarat
JULAI

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan ansur maju lompat kijang dengan 1. Melakukan ansur maju lompat kijang
M25 2.6 Olahraga : Lompat Kijang teknik yang betul dengan teknik yang betul secara
2.6.3 Sistem Latihan dan K: Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam berpasangan. KBAT :
08/7/19 - Keselamatan acara lompat kijang 2. Perbincangan perkara-perkara yang perlu Menaakul
12/07/19 • Ansur maju lompat kijang K: Menyatakan kesalahan yang perlu dielakkan dalam dielakkan dalam acara lompat kijang
2.6.4 Undang-undang dan Peraturan acara lompat kijang.. secara berkumpulan.
K: Menyatakan otot-otot kaki yang terlibat. 3. Folio tentang atlet lompat kijang.
A: Keyakinan diri 4. Tayangan video.

PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud stres dan konflik 1. Lakonan
M26 5.2 Pengurusan Stres dan Konflik K : Menyatakan faktor penyebab stres dan konflik 2. Perbincangan kumpulan : Tanda-tanda
5.2.1 Stress K : Menyatakan cara menangani stres dan konflik stres dan langkah menangani stress.
i-THINK :
5.2.2 Tanda-tanda Stress K : Menyatakan kesan konflik ke atas remaja. 3. Keratan akhbar.
15/7/19 Peta Pokok
5.2.3 Faktor Penyebab Stress A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 4. Forum
19/07/19 5.2.4 Strategi Menangani Stres 5. Peta minda : Fungsi kaunselor
5.2.5 Konflik
5.2.6 Faktor Penyebab Konflik
5.2.7 Strategi Menangani Konflik

Mimi Hartini Omar 6


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Mendirikan khemah yang digunakan dalam aktiviti 1. Mendirikan khemah secara berkumpulan.
2.11 Perkhemahan perkhemahan. 2. Perbincanggan tujuan perkhemahan
M27 2.11.1 Mendirikan Khemah
2.11.2 Tujuan Perkhemahan
K: Menjelaskan tujuan dan faedah perkhemahan.
K: Menyatakan aktiviti perkhemahan dan persediaan
3.
4.
Peta minda: Faedah aktiviti perkhemahan.
Aktiviti luar kelas: Mengenalpasti tapak
2.11.3 Aktiviti Perkhemahan sebelum perkhemahan. perkhemahan yang sesuai. i-THINK :
22/7/19 - 2.11.4 Persediaan Sebelum A: Keseronokan 5. Membentuk organisasi dan merancang Peta Alir
26/07/19 Perkhemahan belanjawan. Peta dakap
a) Pembentukan jawatankuasa 6. Perbincangan alatan perkhemahanyang
b) Kenalpasti kawasan diperlukan.
c) Surat kebenaran
d) Belanjawan
e) Alatan Perkhemahan

M28
KARNIVAL SEGAK TINGKATAN 4 – RUJUK BUKU PANDUAN 2016
29/7/19 -
02/08/19
PJ : KESUKANAN K: Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara 1. Perbincangan kumpulan peranan Dasar THINK :
M29 3.1 Pengurusan Sukan
3.1.1 Dasar Sukan Negara (DSN)
K: Menjelaskan tiga tumpuan utama Dasar Sukan
Negara
Sukan Negara
2. Mengenal pasti struktur organisasi sukan di
Peta Buih
Berganda
3.1.2 Majlis Sukan Sekolah-sekolah K: Membincangkan sumbangan MSSM ke arah peringkat sekolah. Peta Bulat
Malaysia mencapai Dasar Sukan Negara 3. Melayari internet untuk mendapatkan
05/8/19 -
3.1.3 Teknologi Maklumat dalam A: Kesedaran tentang pentingnya sukan maklumat tentang Majlis Sukan Negara
09/08/19 Sukan 4. Forum bertajuk bagaimana sukan dapat
OGOS

memupuk semangat perpaduan di


kalangan rakyat Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


10/8/19 -
18/08/19 CUTI HARI RAYA AIDILADHA
PJ : KESUKANAN K: Menjelaskan peluang kerjaya dalam bidang sukan. 1. Perbincangan kumpulan peranan dan
M30 3.2 Kerjaya Dalam Sukan
3.2.1 Pemilihan Kerjaya
K: Menyatakan kerjaya dan peranan dalam bidang
sukan.
tanggungjawab kerjaya seperti guru
pendidikan jasmani, eksekutif sukan,
3.2.2 Pemain Profesional K: Menyatakan perbezaan antara pemain professional, konsultan sukan, pensyarah sukan, THINK :
3.2.3 Pemain Semiprofesional pemaian semiprofessional dan pemain amatur. jurulatih dan lain-lain. Peta Bulat
19/8/19 - 3.2.4 Pemain Amatur A: Memumupuk minat kerjaya dalam bidang sukan 2. Mengenal pasti minat masing-masing
23/08/19 dalam bidamh sukan.
3. Perbahasanan/forum cara meningkatkan
prestasi atlet di peringkat sekolah, negeri
dan negara,

Mimi Hartini Omar 7


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik

M31 2.9 Gimnastik Pendidikan


2.9.1 Kesedaran Aliran
teknik yang betul dan selamat.
K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
pendidikan secara individu dan
berkumpulan
(a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(b) Aliran terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang pergerakan aliran bebas dan terikat.
26/8/19 - (c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
30/08/19 2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan A:Keyakinan diri. yang perlu diambil kira dalam pergerakan
Orang Lain. gimnastik pergerakan.
2.9.3 Aspek Keselamatan 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.

PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik

M32 2.9 Gimnastik Pendidikan


2.9.1 Kesedaran Aliran
teknik yang betul dan selamat.
K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
pendidikan secara individu dan
berkumpulan
(a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(b) Aliran terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang pergerakan aliran bebas dan terikat.
02/9/19 - (c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
06/09/19 2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan A:Keyakinan diri. yang perlu diambil kira dalam pergerakan
Orang Lain. gimnastik pergerakan.
2.9.3 Aspek Keselamatan 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.
SEPTEMBER

PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik

M33 2.9 Gimnastik Pendidikan


2.9.1 Kesedaran Aliran
teknik yang betul dan selamat.
K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
pendidikan secara individu dan
berkumpulan
(a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(b) Aliran terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang pergerakan aliran bebas dan terikat.
09/9/19 - (c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
13/09/19 2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan A:Keyakinan diri. yang perlu diambil kira dalam pergerakan
Orang Lain. gimnastik pergerakan.
2.9.3 Aspek Keselamatan 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.

PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik

M34 2.9 Gimnastik Pendidikan


2.9.1 Kesedaran Aliran
teknik yang betul dan selamat.
K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
pendidikan secara individu dan
berkumpulan
(a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(b) Aliran terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang pergerakan aliran bebas dan terikat.
17/9/19 - (c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
20/09/19 2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan A:Keyakinan diri. yang perlu diambil kira dalam pergerakan
Orang Lain. gimnastik pergerakan.
2.9.3 Aspek Keselamatan 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.

Mimi Hartini Omar 8


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik
2.9 Gimnastik Pendidikan teknik yang betul dan selamat. pendidikan secara individu dan
2.9.1 Kesedaran Aliran K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil berkumpulan
M35 (a) Aliran bebas
(b) Aliran terikat
kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan.
K:Menghuraikan komponen kecergasan yang
2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
pergerakan aliran bebas dan terikat.
(c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan A:Keyakinan diri. keselamatan yang perlu diambil kira
23/9/19 -
Orang Lain. dalam pergerakan gimnastik
27/09/19 2.9.3 Aspek Keselamatan pergerakan.
4. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.

PJ : KESUKANAN K: Menjelaskan peluang kerjaya dalam bidang sukan. 4. Perbincangan kumpulan peranan dan
3.2 Kerjaya Dalam Sukan K: Menyatakan kerjaya dan peranan dalam bidang tanggungjawab kerjaya seperti guru
M36 3.2.1 Pemilihan Kerjaya
3.2.2 Pemain Profesional
sukan.
K: Menyatakan perbezaan antara pemain professional,
pendidikan jasmani, eksekutif sukan,
konsultan sukan, pensyarah sukan, THINK :
3.2.3 Pemain Semiprofesional pemaian semiprofessional dan pemain amatur. jurulatih dan lain-lain. Peta Buih
3.2.4 Pemain Amatur A: Memumupuk minat kerjaya dalam bidang sukan 5. Mengenal pasti minat masing-masing Berganda
30/9/19 - dalam bidamh sukan.
04/10/19 6. Perbahasanan/forum cara meningkatkan
prestasi atlet di peringkat sekolah, negeri
dan negara,
OKTOBER

PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud stres dan konflik 6. Lakonan
5.2 Pengurusan Stres dan Konflik K : Menyatakan faktor penyebab stres dan konflik 7. Perbincangan kumpulan : Tanda-tanda
M37 5.2.1 Stress
5.2.2 Tanda-tanda Stress
K : Menyatakan cara menangani stres dan konflik
K : Menyatakan kesan konflik ke atas remaja.
stres dan langkah menangani stress.
8. Keratan akhbar.
i-THINK :
Peta Pokok
5.2.3 Faktor Penyebab Stress A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 9. Forum
5.2.4 Strategi Menangani Stres 10. Peta minda : Fungsi kaunselor
7/10/19 -
5.2.5 Konflik
11/10/19 5.2.6 Faktor Penyebab Konflik
5.2.7 Strategi Menangani Konflik

M38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


14/10/19
-18/10/19

M39 PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA


4.3 Kekeluargaan
K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap ahli
keluarga..
6. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia”
7. Perbincangan kepentingan institusi i-THINK :
4.3.1 Fungsi Keluarga K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan.
Peta Pokok
4.3.2 Aspek Keluarga Bahagia K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 8. Lakonan
21/10/19 4.3.3 Kepentingan Institusi A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 9. Tayangan video
-25/10/19 Kekeluargaan 10. Folio “Keluarga Saya”

Mimi Hartini Omar 9


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019
PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 5. Melakukan kemahiran gimnastik
M40 2.9 Gimnastik Pendidikan
2.9.1 Kesedaran Aliran
teknik yang betul dan selamat.
K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
pendidikan secara individu dan
berkumpulan
(a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 6. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(b) Aliran terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang pergerakan aliran bebas dan terikat.
(c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 7. Membincangkan aspek-aspek
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan A:Keyakinan diri. keselamatan yang perlu diambil kira
29/10/19
Orang Lain. dalam pergerakan gimnastik
- 1/11/19 2.9.3 Aspek Keselamatan pergerakan.
8. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.

PJ : KESUKANAN K: Menjelaskan peluang kerjaya dalam bidang sukan. 7. Perbincangan kumpulan peranan dan
NO
VE M41 3.2 Kerjaya Dalam Sukan
3.2.1 Pemilihan Kerjaya
K: Menyatakan kerjaya dan peranan dalam bidang
sukan.
tanggungjawab kerjaya seperti guru
pendidikan jasmani, eksekutif sukan,
3.2.2 Pemain Profesional K: Menyatakan perbezaan antara pemain professional, konsultan sukan, pensyarah sukan, THINK :
MB 3.2.3 Pemain Semiprofesional pemaian semiprofessional dan pemain amatur. jurulatih dan lain-lain. Peta Buih
4/11/19 - 3.2.4 Pemain Amatur A: Memumupuk minat kerjaya dalam bidang sukan 8. Mengenal pasti minat masing-masing Berganda
ER 08/11/19 dalam bidamh sukan.
9. Perbahasanan/forum cara meningkatkan
prestasi atlet di peringkat sekolah, negeri
dan negara,

M42
11/11/19
-
15/11/19
AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN PELAJAR TINGKATAN 4

M43
18/11/19 AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN PELAJAR TINGKATAN 4
-
22/11/19

M44 CUTI AKHIR TAHUN 2019

Mimi Hartini Omar 10