Anda di halaman 1dari 14

1.

0 Pengenalan

Mendengar adalah salah satu asas komunikasi. Apa-apa peningkatan dalam tingkah laku
pendengaran individu diajar dalam kemahiran mendengar adalah bernilai tinggi. Walau
bagaimanapun, pengajaran kemahiran pendengaran mungkin tidak berkesan kerana kita tidak
mengetahui cukup tentang proses mendengar untuk dapat menentukan aspek mana yang dapat
diterapkan dan apakah kaedah yang paling berkesan untuk memperbaikinya (Virgil,2013).

Mendengarkan adalah modaliti bahasa. Ini adalah salah satu daripada empat kemahiran bahasa
iaitu mendengar, bercakap, membaca dan menulis. Ia melibatkan penglibatan aktif individu.
Mendengar melibatkan penghantar, mesej dan penerima. Ia adalah proses psikologi penerimaan,
mengumpul untuk membina makna dan bertindak balas terhadap mesej lisan atau bukan lisan.

Mendengar terdiri daripada beberapa komponen utama, iaitu:

• membezakan antara bunyi-bunyian

• mengenali perkataan dan memahami maknanya

• mengenal pasti kumpulan tatabahasa,

• mengenal pasti ungkapan dan set pernyataan yang bertindak untuk mewujudkan makna,

• menyambung isyarat linguistik kepada isyarat bukan linguistik dan paralinguistik,

• menggunakan pengetahuan latar belakang untuk meramalkan dan mengesahkan makna dan

• mengingati kata-kata dan idea penting (Babita, 2013).

1.1 Proses mendengar

Takrif pendengaran yang berbeza akan membawa kepada proses model yang berbeza. Satu
model yang banyak sering gunakan dibina oleh Judi Brownell (1996) dan terdiri daripada enam
komponen yang dipanggil HURIER. Enam komponen ini adalah Pendengaran, Memahami,
Mengingat, Menafsirkan, Menilai dan Menangani. Menurut model HURIER, kita mempunyai
enam tugas pendengaran, dan banyak lagi kemahiran mendengar yang berkaitan dengan setiap
enam komponen, "kemahiran yang menunjukkan atau memudahkan setiap peringkat" (Wolvin,
2010).

PENDENGARAN - Ia merujuk kepada tindak balas yang disebabkan oleh gelombang bunyi
yang merangsang reseptor deria telinga; ia adalah tindak balas fizikal; pendengaran adalah
persepsi gelombang bunyi; kita mesti dengar untuk mendengar, tetapi anda tidak perlu
mendengar untuk dengar (persepsi yang diperlukan untuk mendengar bergantung kepada
perhatian). Rakaman skrin otak menunjukkan hanya beberapa aspek yang terpilih untuk fokus -
persepsi terpilih ini dikenali sebagai perhatian, keperluan penting untuk pendengaran yang
berkesan.

MEMAHAMI - Langkah ini membantu memahami simbol-simbol yang telah kita lihat dan
dengar, kita mesti menganalisis makna rangsangan yang kita terima; rangsangan simbolik bukan
sahaja dalam bentuk perkataan tetapi juga bunyi seperti tepuk tangan ... dan pemandangan seperti
seragam biru ... yang mempunyai makna simbolik; makna yang dilampirkan pada simbol-simbol
ini adalah fungsi kaitan lalu kita dan konteks di mana simbol-simbol itu berlaku. Untuk
komunikasi interpersonal yang berjaya, pendengar mesti memahami maksud yang dimaksudkan
dan konteks yang diandaikan oleh penghantar.

MENGINGATI- Mengingati adalah proses pendengaran yang penting kerana ini bermakna
seseorang individu tidak hanya menerima dan menafsirkan suatu mesej tetapi juga
menambahkannya ke bank simpanan fikiran. Dalam mendengar, perhatian kita selektif, begitu
juga dengan ingatan kita-apa yang diingati mungkin agak berbeza dari apa yang pada mulanya
dilihat atau didengar.

MENAFSIR - Keupayaan untuk mentafsirkan maklumat yang diterima menghendaki pendengar


mengambil kira jumlah konteks komunikasi. Pendengar mesti mempunyai empati, atau melihat
sepenuhnya cerita dari perspektif pembicara. Tafsiran tepat tidak hanya dilihat pada isyarat lisan,
ia juga mengambil kira isyarat bukan lisan seperti bahasa tubuh.
MENILAI - Hanya pendengar aktif yang sampai tahap ini didalam mendengar. Pada ketika ini
pendengar aktif menimbang bukti, menyusun fakta dari pendapat, dan menentukan kehadiran
atau ketiadaan berat sebelah atau prejudis dalam mesej.

RESPON - Tahap ini menghendaki penerima menyempurnakan proses melalui maklum balas
lisan atau bukan lisan; kerana penyampai tidak mempunyai cara lain untuk menentukan sama ada
mesej telah diterima, tahap ini menjadi satu-satunya cara yang jelas di mana penghantar dapat
menentukan tahap kejayaan dalam penghantaran mesej.

2.0 Perbandingan Pendapat di Kalangan Pengkaji

Walaupun penyelidikan saintifik dalam bidang mendengar amat memberangsangkan dalam


beberapa dekad yang lalu, cabang sains muda ini tidak mempunyai kerangka teori dan telah
diturunkan sebagai peringkat awal perkembangan teoritikal (Brownell, 1996; McKenzie & Clark,
1995, Wolvin, 2010).

2.1 Bidang mendengar


Kita memerlukan kemahiran mendengar yang kompeten untuk belajar. Sebenarnya,
pembelajaran bahasa adalah lebih banyak melalui pendengaran dan kanak-kanak mendengar
dengan baik juga adalah pelajar yang lebih baik (Lundsteen, 1979). Dalam pendidikan biasa pada
tahap yang berbeza, mendengar adalah perlu untuk aktiviti seperti mengikut arahan, bercakap
dalam interaksi, menceritakan cerita (yang telah didengar), perbualan sastera, bertanya soalan,
(podium) ucapan, berdebat dan mengambil nota. Oleh itu, tujuan utama mengajar kanak-kanak
mendengar adalah untuk belajar, dan pendidikan dalam mendengar adalah sepenting dalam
bercakap, membaca dan menulis.
Pertama, terdapat kecenderungan dalam penyelidikan bahasa yang memisahkan pendengaran
dipisahkan dari aspek ucapan atau perbincangan dalam interaksi dengan fokus pada ucapan.
Dalam kes pertama, pendekatan biasanya dari model pemprosesan komunikasi atau maklumat di
mana pendengar menjawab hanya apabila direaksi, yang bermaksud bahawa pendengar adalah
'penerima' dari 'mesej' daripada 'pengirim' dalam sistem transmisi yang sangat mudah dan jelas.
Model pemindahan ini dinamakan metafora konduit (Linell; 2011), seolah-olah menyifatkan
mendengar itu adalah satu proses yang dibezakan di mana makna dibuat secara kognitif sebelum
penghantaran mesej kepada penerima. Dalam kes kedua, pendengar mengambil bahagian yang
lebih aktif dalam bercakap dalam interaksi dan menyokong pembicara secara lisan atau secara
tidak langsung dengan pelbagai maklum balas semasa mendengar.

Tetapi dalam perspektif berdialog (Bakhtin,1999) interaksi dengan aktiviti lisan dan mendengar
tidak melibatkan aktiviti diskret, senang diasingkan daripada satu sama lain, tetapi boleh
digambarkan sebagai proses berterusan atau pelbagai proses (Brownell, 1996). Mendengar
dengan jelas tidak berhenti semasa kita bercakap, jadi, dari perspektif berdialog ia boleh dilihat
sebagai proses ekspresi dan penerimaan serentak (Adelmann, 2009: 63) di mana pembicara
bercakap dan "yang bercakap mendengar". Oleh itu, mendengar dan bercakap adalah proses
dialog dan saling berkaitan. Definisi mendengar dipengaruhi oleh metafora konduit, dengan
konsep mendengar sebagai satu proses dan tanggapan seperti 'penerima' dan 'mesej' (atau
'pengirim'), oleh itu mengelirukan ketika menerangkan bahagian dialog mendengar.

Kedua, definisi yang diberikan oleh ILA nampaknya memberikan gambaran bahawa ia
merupakan perspektif psikologi individu. Tetapi mendengar adalah lebih daripada satu proses
psikologi individu kerana "pendengarnya dipupuk dan sentiasa menimbulkan persekitaran sosio-
budaya" (Purdy, 1991). Pendengar tidak sendiri dalam"membina makna", tetapi sebahagian
daripada dimensi kontekstual budaya dan masyarakat, di mana kita membina makna bersama dan
sepanjang masa dipengaruhi oleh makna yang telah dibina. Oleh itu, pendengaran bukan semata-
mata aktiviti psikologi, tetapi juga proses sosial dan relasi dalam konteks hubungan (Rhodes,
1993), atau lebih mungkin dalam dimensi konteks yang berlainan (Adelmann, 2002; Linell,
1998).

Walaupun terdapat beberapa perbezaan diantara pakar dalam bidang mendengar terdapat juga
beberapa konsensus mengenai definisi mendengar (Brownell, 1996). Jika kita mencari
persamaan antara pakar-pakar kita dapat menyimpulkan bahawa mendengar adalah aktiviti
diskrit (Spearritt, 1962), hamper serupa tetapi berbeza dengan membaca, dan proses yang
kompleks (Brownell, 1996) di mana terdapat perbezaan penting antara pendengaran dan
mendengar. Tetapi proses mendengar termasuk pendengaran, dan proses pendengaran
diselesaikan dengan respons terang atau tidak, lisan atau bukan lisan.

3.0 Bagaimana Memperbaiki Teknik Mendengar

3.1 Strategi Mendengar


Strategi pendengaran adalah teknik atau aktiviti yang menyumbang secara langsung kepada
pemahaman dan penyerapa input pendengaran. Strategi pendengaran boleh diklasifikasikan
dengan bagaimana pendengar memproses input.

Strategi atas bawah adalah berdasarkan si pendengar. Pendengar memahami dahulu latar
belakang topik, keadaan atau konteks, jenis teks, dan bahasa. Mengtahui latar belakang
permasalahan mengaktifkan satu set harapan yang membantu pendengar menafsirkan apa yang
telah didengar dan menjangka seterusnya.

Strategi atas bawah ini termasuk


• mendengar idea utama
• meramalkan
• membuat kesimpulan
• meringkaskan
Strategi bawah atas berasaskan teks; pendengar bergantung kepada bahasa dalam mesej, iaitu
gabungan bunyi, perkataan, dan tatabahasa yang mencipta makna. Strategi bawah atas termasuk
• mendengar butiran khusus
• mengenali kognata
• mengenali pola pesanan kata

3.2 Pendengar Aktif atau Refleksi

Ia adalah kemahiran mendengar tunggal yang paling berguna dan peting. Dalam pendengaran
aktif, pendengar benar-benar berminat untuk memahami apa yang orang lain fikir, perasaan,
mahu atau apa yang dimaknakan oleh mesej. Pendengar akan selalu aktif dalam memeriksa
pemahamannya sebelum dia bertindak balas dengan mesej barunya. Pendengar mengulangi atau
menguraikan pemahaman kita tentang mesej dan mencerminkannya kembali kepada pengirim
untuk pengesahan. Proses pengesahan atau maklum balas ini adalah apa yang membezakan
mendengar aktif dengan yang lain dan menjadikannya berkesan.
Keperluan Mendengar Aktif
1. Intensiti
2. Empati
3. Penerimaan
4. Mengiktiraf tanggungjawab untuk kesempurnaan

3.3 Pendengaran Pasif atau Perhatian

Pendengar benar-benar berminat untuk mendengar dan memahami pandangan orang lain. Dia
akan memperhatikan dan akan mendengar secara pasif. Pendengar menganggap bahawa apa
yang dia dengar dan difahami adalah betul tetapi tetap pasif dan tidak mengesahkannya.
3.4 Pendengaran Kompetitif atau kombatif
Ia berlaku apabila Pendengar lebih berminat untuk mempromosikan pandangannya sendiri
daripada memahami atau meneroka pandangan orang lain. Dia sama ada mendengar untuk
mencari kesalahaan atau kesilapan.

4.0 Cara untuk meningkatkan kemahiran Mendengar

Pendengaran dan Mendengar adalah dua aktiviti yang berbeza. Pendengaran adalah pasif
sedangkan Mendengar adalah aktif. Mendengarkan adalah proses psikologi. Oleh itu, ia dapat
diperbaiki dengan amalan biasa. Mendengar adalah kemahiran yang sangat membantu.
Pendengar aktif benar-benar merupakan satu teknik yang amat berguna. Berikut adalah beberapa
petua yang dapat membantu memperbaiki kemahiran Mendengar:

1. Hadapi si pembicara. Duduk dengan lurus atau bersandar sedikit ke hadapan untuk
menunjukkan perhatian melalui bahasa badan.

2. Mengekalkan hubungan mata, sehingga tahap selesa.

3. Kurangkan gangguan luar. Tutup TV. Letakkan buku atau majalah, dan minta pembicara dan
pendengar lain melakukan perkara yang sama.

4. Bertindak balas dengan tepat untuk menunjukkan bahawa anda memahami. berikan reaksi
("uh-huh" dan "um-hmm") dan mengangguk. Naikkan kening. Katakanlah kata-kata seperti
"Betul," "Menarik," dan juga lebih banyak arahan langsung: "Apa yang anda buat kemudian?"
Dan "Apa yang dia katakan?"

5. Fokus semata-mata kepada apa yang dikatakan. Cuba jangan berfikir tentang apa yang akan
dikatakan seterusnya. Perbualan akan mengikuti aliran logik selepas pembicara membuat
poinnya.
6. Kurangkan gangguan dalaman. Sekiranya ada gangguan pemikiran, cukup biarkan ia pergi dan
terus menumpukan perhatian kepada pembicara, sama seperti semasa meditasi.

7. Pastikan fikiran terbuka. Tunggu sehingga pembicara selesai sebelum memutuskan bahawa
kita tidak bersetuju. Cuba jangan membuat andaian tentang apa yang difikirkan oleh pembicara.

8. Elakkan membiarkan pembicara tahu bagaimana kita menangani situasi yang sama. Kecuali
mereka secara khusus meminta nasihat, anggap mereka hanya perlu membincangkannya.

9. Walaupun pembicara memberikan aduan terhadap kita, tunggu sehingga mereka selesai untuk
mempertahankan diri. Pembicara akan merasa seolah-olah mereka telah meluahkan isinya.
Mereka tidak akan merasakan keperluan untuk mengulanginya, dan kita akan mengetahui
gambaran hujah sebelum bertindak balas. Penyelidikan menunjukkan bahawa, secara purata, kita
dapat mendengar empat kali lebih cepat daripada yang kita boleh bercakap, jadi kita mempunyai
keupayaan untuk menyusun idea ketika ia masuk ... dan bersedia untuk lebih.

10. Melibatkan diri sendiri. Tanya soalan untuk penjelasan, tetapi, sekali lagi, tunggu sehingga
pembicara selesai. Dengan cara itu, kita tidak akan mengganggu pemikiran mereka. Selepas kita
bertanya soalan, gunakan kata-kata mereka untuk memastikan kita tidak salah faham. Mulakan
dengan: "Jadi, anda berkata...” (Babita, 2013).

4.1 Halangan Mendengar


Mendengarkan tidak mudah dan terdapat beberapa halangan yang menonjol dalam mendengar
dengan berkesan, baik di luar tempat kerja. Halangan-halangan ini boleh dikategorikan sebagai
berikut.

1. Halangan Psikologi: - sesetengah orang mungkin mengalami masalah pendengaran yang


sebenar yang menghalang mereka daripada mendengar dengan betul. Ia boleh dirawat.
Sesetengah orang mungkin mempunyai masalah dalam memproses maklumat atau mengekalkan
maklumat dalam ingatan.

2. Halangan Fizikal: - Ini merujuk kepada gangguan alam sekitar seperti bunyi penghawa dingin,
asap rokok, atau ruang yang terlalu panas. Ia cenderung mengganggu proses mendengar.
Ia juga boleh dalam bentuk maklumat yang berlebihan. Sebagai contoh, jika kita bertemu dengan
pengurus dan telefon berdering dan bip nofifikasi pada telefon pintar pada masa yang sama
sangat sukar untuk mendengar dengan teliti apa yang dikatakan.

3. Halangan-halangan sikap: - gangguan dari peribadi atau masalah kerja sukar untuk
memusatkan perhatian sepenuhnya pada apa yang sedang dibicarakan, walaupun apa yang
dikatakannya sangat penting.Satu lagi halangan sikap adalah egosentrisme, atau kepercayaan
bahawa kita mempunyai pengetahuan lebih daripada si pembicara, atau tidak ada yang baru
untuk dipelajari dari idea si pembicara. Orang yang mempunyai sikap berpikiran seperti ini
adalah pendengar yang sangat lemah.

4. Asumsi salah: - Kejayaan komunikasi bergantung kepada kedua-dua penghantar dan penerima.
Adalah salah untuk menganggap bahawa komunikasi adalah tanggungjawab tunggal pengirim
atau pembicara dan bahawa pendengar tidak mempunyai peranan. Anggapan sedemikian boleh
menjadi penghalang besar untuk mendengar. Sebagai contoh, ucapan yang cemerlang atau
persembahan, bagaimanapun cara disampaikan, sia-sia jika penerima tidak mendengar.
Pendengar mempunyai tanggungjawab sama seperti si pembicara untuk menjadikan komunikasi
berjaya. Proses itu boleh berjaya dengan memberikan perhatian, penjelasan dan memberi
maklum balas.

5. Halangan budaya: - Logat boleh menjadi halangan untuk mendengar, kerana mereka
mengganggu kemampuan untuk memahami makna perkataan yang diucapkan secara berbeza.
Masalah logat yang berbeza timbul bukan sahaja diantara budaya, tetapi juga dalam budaya.
Sebagai contoh, di negara seperti India di mana terdapat kepelbagaian budaya yang besar, logat
mungkin berbeza bahkan di antara negeri.
6.Halangan Gender: - penyelidikan komunikasi telah menunjukkan bahawa jantina boleh
menjadi halangan untuk mendengar. Kajian telah mendedahkan bahawa lelaki dan wanita
mendengar dengan cara yang sangat berbeza dan untuk tujuan yang berbeza. Wanita lebih
cenderung untuk mendengar dengan emosi di sebalik kata-kata pembicara, manakala lelaki lebih
banyak mendengar fakta dan kandungannya.

7. Kurang Latihan: - Mendengar bukan kemahiran yang semula jadi. Orang tidak dilahirkan
sebagai menjadi pendengar yang baik. Ia dibangunkan melalui amalan dan latihan. Kekurangan
latihan dalam kemahiran adalah penghalang yang penting.

8. Tabiat Buruk Mendengar: - Kebanyakan orang adalah pendengar yang sederhana yang telah
membangunkan tabiat pendengaran tidak baik dan bertindak sebagai halangan untuk mendengar.
Sebagai contoh, sesetengah orang mempunyai tabiat "berpura-pura" mengambil perhatian, atau
cuba kelihatan seperti mendengar, untuk menarik perhatian pembicara untuk menunjukkan
memberi perhatian. Yang lain mungkin cenderung untuk mendengar setiap fakta dan, akibatnya,
tidak menangkap poin utama.

4.3 Kesalahan Mendengar Secara Umum

Terdapat beberapa kesilapan biasa yang dibuat oleh individu semasa Mendengar. Sebahagian
daripada ia adalah:
1. Mengganggu pembicara.
2 Melengkapkan ayat pembicara terlebih dahulu.
3. Kebiasaan mengatasi cerita orang lain dengan cerita sendiri merendahkan dan menghilangkan
cerita pembicara kepada sesuatu yang kurang penting.
4. Mendominasi Perbualan - Seseorang yang menguasai perbualan mungkin melakukan semua
kesilapan di atas dan tidak mendengar sama sekali (Babita, 2013).

5. 0 Kesimpulan
Mendengar adalah salah satu asas komunikasi. Mendengarkan adalah modaliti bahasa. Ia
melibatkan penglibatan aktif individu. Ia adalah proses psikologi penerimaan, mengumpul untuk
membina makna dan bertindak balas terhadap mesej lisan atau bukan lisan. Satu model yang
banyak sering gunakan dibina oleh Judi Brownell (1996) dan terdiri daripada enam komponen
yang dipanggil HURIER. Enam komponen ini adalah Pendengaran, Memahami, Mengingat,
Menafsirkan, Menilai dan Menangani. Kita memerlukan kemahiran mendengar yang kompeten
untuk belajar. Perbezaan pendapat para pengkaji

Pertama, terdapat kecenderungan dalam penyelidikan bahasa yang memisahkan pendengaran


dipisahkan dari aspek ucapan atau perbincangan dalam interaksi dengan fokus pada ucapan.
Model pemindahan ini dinamakan metafora konduit (Linell, 1988; 2011), seolah-olah
menyifatkan mendengar itu adalah satu proses yang dibezakan di mana makna dibuat secara
kognitif sebelum penghantaran mesej kepada penerima.

Dalam kes kedua, pendengar mengambil bahagian yang lebih aktif dalam bercakap dalam
interaksi dan menyokong pembicara secara lisan atau secara tidak langsung dengan pelbagai
maklum balas semasa mendengar (Ericsson, 1997; Green-Vättttinen, 2001).

Tetapi dalam perspektif berdialog (Bakhtin, 1984; 1999) interaksi dengan aktiviti lisan dan
mendengar tidak melibatkan aktiviti diskret, senang diasingkan daripada satu sama lain, tetapi
boleh digambarkan sebagai proses berterusan atau pelbagai proses (Brownell, 1996).

definisi yang diberikan oleh ILA nampaknya memberikan gambaran bahawa ia merupakan
perspektif psikologi individu. Tetapi mendengar adalah lebih daripada satu proses psikologi
individu kerana "pendengarnya dipupuk dan sentiasa menimbulkan persekitaran sosio-budaya"
(Purdy, 1991: 60-61). Jika kita mencari persamaan antara pakar-pakar kita dapat menyimpulkan
bahawa mendengar adalah aktiviti diskrit (Spearritt, 1962), hamper serupa tetapi berbeza dengan
membaca, dan proses yang kompleks (Brownell, 1996) di mana terdapat perbezaan penting
antara pendengaran dan mendengar.

Strategi Mendengarkan
Strategi pendengaran adalah teknik atau aktiviti yang menyumbang secara langsung kepada
pemahaman dan penyerapa input pendengaran.

Strategi atas bawah ini termasuk


• mendengar idea utama
• meramalkan
• membuat kesimpulan
• meringkaskan

Strategi bawah atas berasaskan teks; pendengar bergantung kepada bahasa dalam mesej, iaitu
gabungan bunyi, perkataan, dan tatabahasa yang mencipta makna. Strategi bawah atas termasuk
• mendengar butiran khusus
• mengenali kognata
• mengenali pola pesanan kata
Halangan Mendengar
1. Halangan Psikologi
2. Halangan Fizikal
3. Halangan-halangan sikap
4. Asumsi salah
5. Halangan budaya
6.Halangan Gender
7. Kurang Latihan
8. Tabiat Buruk Mendengar

RUJUKAN

Virgil Frunz. (2014). The Listening Behavior in the Didactic Activity. Procedia - Social and
Behavioral Sciences. ScienceDirect. Elvesier. www.sciencedirect.com

Babita Tyagi. (2013).


Listening : An Important Skill and Its Various Aspects. The Criterion. www.the-criterion.com
Brownell, J. (1996) Listening: Attitudes, Principles, and Skills. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Wolvin, A.D. (2010) Listening and Human Communication in the 21st Century. Malden,
MA: Blackwell Publishing Ltd

McKenzie, N.J. and Clark, A.J. (1995) The all-in-one concept: How much must listening
research include? International Journal of Listening 9, 29–43.

Lundsteen, S.W. (1979) Listening: Its Impact on Reading and the Other Language Arts. Urbana,
Ill.: ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills and the National Council of
Teachers of English (NCTE).

Linell, P. (2011) The Written Language Bias in Linguistics. Its Nature, Origins and
Transformations. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Bakhtin, M. (1999) Speech Genres and Other Late Essays. C. Emerson and M. Holquist
(eds.). V.W. McGee (trans.). Austin, TX: University of Texas Press.

Adelmann, K. (2009) The Art of Listening: Pedagogical listening in school and education. Lund:
Studentlitteratur

Purdy, M. (1991) Listening and community: The role of listening in community formation.
Journal of the International Listening Association 5, 51–67.

Rhodes, S.C. (1993) Listening: A relational process. In A.D. Wolvin and C.G. Coakley (eds.)
Perspectives
on Listening. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

Linell, P. (1988) The impact of literacy on the conception of language: The case of linguistics. In
R. Säljö (ed.) The Written World: Studies in Literate Thought and Action. Berlin: Springer.

Spearritt, D. (1962) Listening Comprehension: A Factorial Analysis. Melbourne: Australian


Council for Educational Research.