Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN KESENAAN: KOMPONEN SENI MUZIK TAHUN 2


KSSR SEMAKAN 2018

STANDARD
MINGGU TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN CATATAN
MINGGU 1 TEMA: AKU SIHAT 2.2 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo. EMK:kelestarian Alam
2-4 JAN Muzik . Sekitar
TAJUK 1: 2.2.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo.
Kami Suka Sayur
KBAT:Menilai
KOMPONEN SENI MUZIK:
Ikut Tempo Abad ke 21:Bersifat Ingin
Tahu
MINGGU 2 1.2 Bahasa Muzik 1.2.1 Mengenal dan membezakan tempo EMK:Nilai Murni
7-11 JAN TEMA: AKU SIHAT cepat dan lambat.
KBAT:Mengaplikasi
TAJUK 1: 1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman berkaitan
Kami Suka Sayur
tempo cepat dan lambat menerusi aktiviti Abad ke 21:Bermaklumat
KOMPONEN SENI MUZIK: muzik
Permainan Arnab dan Kura-
kura
MINGGU 3 3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK:Kreatifviti dan Inovasi
14-18 JAN TEMA: AKU SIHAT idea muzikal kreatif menggunakan bahan improvisasi.
TAJUK 1: KBAT:Mencipta
Kami Suka Sayur

KOMPONEN SENI MUZIK: Abad ke 21: Bersifat Ingin


Bunyi di Sekelilingku Tahu
MINGGU 4 2.2 Kemahiran Seni 2.2.1 Bernyanyi dengan postur yang betul. EMK: :Nilai Murni
21-25 JAN TEMA: AKU SIHAT Muzik
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. KBAT: Mengaplikasi
MINGGU 33 TAJUK 2:
9 - 13 SEPT Bersih Pasti Cantik
Abad ke 21: Bersifat Ingin
KOMPONEN SENI MUZIK: Tahu
Mari Bernyanyi
MINGGU 5 3.2 Menghasilkan 3.2.2 Mencipta corak irama mudah EMK: Kreatifviti dan Inovasi
28 JAN – 1 FEB TEMA: AKU SIHAT idea muzikal kreatif mengunakan ikon mewakili nilai
KBAT: :Mencipta
MINGGU 34 TAJUK 2:
3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
16-20 SEPT Bersih Pasti Cantik
Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: Sepasukan
Permainan Tepuk Ikon
MINGGU 6 2.2 Kemahiran Seni 2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. EMK: :Nilai Murni
4-8 FEB TEMA: AKU SIHAT Muzik
KBAT: Mengaplikasi
MINGGU 35 TAJUK 3:
23-27 SEPT Saya Juara
Abad ke 21: Bersifat Ingin
KOMPONEN SENI MUZIK: Tahu
Sukan Sekolah
MINGGU 7 3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK: Kreatifviti dan Inovasi
11 - 15 FEB TEMA: AKU SIHAT idea muzikal kreatif menggunakan bahan improvisasi.
KBAT: :Mencipta
TAJUK 3:
3.2.2 Mencipta corak irama mudah
MINGGU 36 Saya Juara
mengunakan ikon mewakili nilai Abad ke 21: Kerja
30 SEPT- 4 OKT Sepasukan
KOMPONEN SENI MUZIK:
Irama ciptaan ku 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
MINGGU 8 1.2 Bahasa Muzik 1.2.2 Mengenal dan membezakan pergerakan EMK: :Nilai Murni
18-22 FEB TEMA: AKU SIHAT melodi bertangga dan melodi mendatar.
KBAT: Mengaplikasi
MINGGU 37 TAJUK 3:
1.2.4 Mengaplikasikan pemahaman berkaitan
7- 11 OKT Saya Juara
pergerakan melodi dalam aktiviti muzik Abad ke 21: Bersifat Ingin
KOMPONEN SENI MUZIK: Tahu
Permainan Tangga Melodi
MINGGU 9 2.2 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo. EMK: Patriotik
24 FEB –1 MAC TEMA: AKU SIHAT Muzik

MINGGU 38 TAJUK 4:
KBAT: Mengaplikasi
14-18 OKT Pusing Gasing Pusing

KOMPONEN SENI MUZIK: Abad ke 21: Bersifat Ingin


Main Gasing Tahu
MINGGU 10 3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK: Kreatifviti dan Inovasi
4 - 8 MAC TEMA: AKU SIHAT idea muzikal menggunakan bahan improvisasi.
kreatif KBAT: :Mencipta
MINGGU 39 TAJUK 4:
21-25 OKT Pusing Gasing Pusing
Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: Sepasukan
Bunyi di Sekeliling Kita
MINGGU 11 2.2 Kemahiran Seni 2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut detik EMK: Kreatifviti dan Inovasi
11 –15 MAC TEMA: AKU SIHAT Muzik lagu berdasarkan skor ikon.
KBAT: :Mencipta
MINGGU 40 TAJUK 4: 2.2.7 Memainkan alat perkusi mengikut corak
28 - 1 NOV Pusing Gasing Pusing
irama berdasarkan skor ikon yang mewakili Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: nilai Sepasukan
Main Gasing
MINGGU 12 TEMA: AKU SIHAT 2.2 Kemahiran Seni 2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut EMK: :Nilai Murni
17-22 MAC Muzik tempo.
TAJUK 5: KBAT: Mengaplikasi
MINGGU 41 Bersukan Badan sihat
4-8 NOV Abad ke 21: Bermaklumat
KOMPONEN SENI MUZIK:
Bersenam Jaga Kesihatan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
MINGGU 13 TEMA: AKU SIHAT 3.2 Menghasilkan 3.2.2 Mencipta corak irama mudah EMK: Kreatifviti dan Inovasi
1 -5 APR idea muzikal kreatif mengunakan ikon mewakili nilai
TAJUK 5: KBAT: :Mencipta
MINGGU 42 Bersukan Badan sihat
3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
11-15 NOV Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK:
Permainan Gerak Irama Sepasukan
MINGGU 14 4.2 Penghayatan 4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik EMK: :Nilai Murni
8-12 APR TEMA: AKU SIHAT Karya Muzik masyarakat Malaysia yang didengar daripada
aspek: KBAT: Mengaplikasi
MINGGU 43 TAJUK 5: (i) Jenis muzik
18-22 NOV Bersukan Badan sihat (ii) Masyarakat yang mengamalkan muzik Abad ke 21:Patriotik
KOMPONEN SENI MUZIK: tersebut
Mari Belajar Memalu Kompang
4.2.2 Membuat ulasan terhadap persembahan
kesenian rakan dari aspek:
(i) kreativiti
(ii) kerjasama
MINGGU 15 TEMA: AKU SIHAT 3.3Projek 3.3.1 Merancang pameran dan persembahan EMK: :Nilai Murni
15 - 19 APR Persembahan seni.
TAJUK 5: Kesenian KBAT: Mengaplikasi
Bersukan Badan sihat
3.3.2 Membuat pameran dan persembahan
KOMPONEN SENI MUZIK: seni. Abad ke 21:Patriotik
Permainya Negaraku
MINGGU 16 1.2 Bahasa Muzik 1.2.4 Mengaplikasikan pemahaman berkaitan EMK: Kreatif dan Inovasi
22 - 26 APR TEMA: MARI MELANCONG 2.2 Kemahiran Seni pergerakan melodi dalam aktiviti muzik
Muzik KBAT: Mengaplikasi
TAJUK 6: 2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan
Cantik Menawan
melodi dari muzik yang didengar. Abad ke 21: Bermaklumat
KOMPONEN SENI MUZIK:
Melodi Berbunyi 2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan
tempo cepat dan lambat.
MINGGU 17 3.2 Menghasilkan 3.2.2 Mencipta corak irama mudah EMK: Kelestrian Global
29 APR –3 MEI TEMA: MARI MELANCONG idea muzikal mengunakan ikon mewakili nilai
kreatif KBAT: Menganalisis
TAJUK 6: 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
Cantik Menawan
Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: Sepasukan
Dengar,Susun,Ajuk,Tepuk
MINGGU 18 3.2 Menghasilkan 3.2.2 Mencipta corak irama mudah EMK: Kelestrian Global
6-10 MEI TEMA: MARI MELANCONG idea muzikal kreatif mengunakan ikon mewakili nilai
KBAT: Mencipta
TAJUK 6: 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
Cantik Menawan
Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: Sepasukan
Inilah Melodiku

MINGGU 19 TEMA: MARI MELANCONG 3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK: Kelestrian Alam
13-17 MEI idea muzikal kreatif menggunakan bahan improvisasi. Sekitar
TAJUK 7:
Burung kenek-kenek
KBAT: Mencipta
KOMPONEN SENI MUZIK:
Situasi dan Kesan Bunyi Abad ke 21: Pemikir
MINGGU 20 2.2 Kemahiran Seni 2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. EMK: :Nilai Murni
20- 24 MEI TEMA: MARI MELANCONG Muzik
2.2.7 Memainkan alat perkusi mengikut corak KBAT: Mengaplikasi
TAJUK 7: irama berdasarkan skor ikon yang mewakili
Burung kenek-kenek
nilai Abad ke 21: Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: sepasukan
Skor Ensembel Burung Kenek-
kenek
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019
MINGGU 21 TEMA: MARI MELANCONG 3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK: Kelestrian Alam
10-14 JUN idea muzikal kreatif menggunakan bahan improvisasi. Sekitar
TAJUK 8:
Uli-uli tembikar KBAT: Mengaplikasi
KOMPONEN SENI MUZIK:
Konduktur muda Abad ke 21: Kerja
sepasukan
MINGGU 22 TEMA: MARI MELANCONG 2.2 Kemahiran Seni 2.2.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo EMK: Kreativiti dan Inovasi
17-21 JUN Muzik
TAJUK 9: 2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan KBAT:Menganalisis
Jalan-jalan Di Taman Rama- tempo cepat dan lambat.
rama Abad ke 21:pemikir

KOMPONEN SENI MUZIK:


Taman Mini
MINGGU 23 4.2 Penghayatan 4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik EMK:Nilai Murni
24- 28 JUN TEMA: MARI MELANCONG Karya Muzik masyarakat Malaysia yang didengar daripada
aspek: KBAT:menilai
TAJUK 9: (i) Jenis muzik
Jalan-jalan Di Taman Rama- (ii) Masyarakat yang mengamalkan muzik
rama tersebut Abad ke 21:Patriotik
4.2.2 Membuat ulasan terhadap persembahan
KOMPONEN SENI MUZIK: kesenian rakan dari aspek:
Persembahan Trian Singa (i) kreativiti (ii) kerjasama
MINGGU 24 TEMA: MARI MELANCONG EMK:Nilai Murni
1- 5 JUL 2.2 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo.
TAJUK 10:Segarnya air terjun Muzik KBAT:menilai
2.2.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo.
KOMPONEN SENI MUZIK:
Permainan Tempo Abad ke 21:Kerja
Sepasukan
MINGGU 26 3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK:Kreativiti dan Inovasi
15-19 JUL TEMA: MARI MELANCONG idea muzikal kreatif menggunakan bahan improvisasi.
KBAT:Menaplikasi
TAJUK 10:Segarnya air terjun
Abad ke 21:Kerja sepasukan
KOMPONEN SENI MUZIK:
Pemuzik cilik
MINGGU 27 3.2 Menghasilkan 3.2.2 Mencipta corak irama mudah EMK:Nilai Murni
22 - 26 JUL TEMA: MARI MELANCONG idea muzikal kreatif mengunakan ikon mewakili nilai
KBAT:mencipta
TAJUK 10:Segarnya air terjun 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
Abad ke 21:Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: Sepasukan
Ikut Iramaku
MINGGU 28 3.2 Menghasilkan 3.2.2 Mencipta corak irama mudah EMK:Nilai Murni
29 JUL-2 OGOS TEMA: MARI MELANCONG idea muzikal kreatif mengunakan ikon mewakili nilai
KBAT:mencipta
TAJUK 10:Segarnya air terjun 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri.
Abad ke 21:Kerja
KOMPONEN SENI MUZIK: Sepasukan
Susun dan cipta
MINGGU 29 TEMA: MARI MELANCONG 4.2 Penghayatan 4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik EMK: teknologi dan
5- 9 OGOS Karya Muzik masyarakat Malaysia yang didengar daripada komunikasi
TAJUK 10:Segarnya air terjun aspek:
(i) Jenis muzik KBAT:menganalisis
KOMPONEN SENI MUZIK: (ii) Masyarakat yang mengamalkan muzik
Tarian Sumazau tersebut Abad ke 21:mahir
berkomunikas
4.2.2 Membuat ulasan terhadap persembahan
kesenian rakan dari aspek:
(i) kreativiti (ii) kerjasama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

MINGGU 30 TEMA: AKU SIHAT 2.2 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo. EMK:kelestarian Alam
19-23 OGOS Muzik . Sekitar
TAJUK 1: 2.2.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo.
Kami Suka Sayur
KBAT:Menilai
KOMPONEN SENI MUZIK:
Ikut Tempo Abad ke 21:Bersifat Ingin
Tahu
MINGGU 31 1.2 Bahasa Muzik 1.2.1 Mengenal dan membezakan tempo EMK:Nilai Murni
26-30 OGOS TEMA: AKU SIHAT cepat dan lambat.
KBAT:Mengaplikasi
TAJUK 1:Kami Suka Sayur
1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman berkaitan
KOMPONEN SENI MUZIK: tempo cepat dan lambat menerusi aktiviti Abad ke 21:Bermaklumat
Permainan Arnab dan Kura- muzik
kura
3.2 Menghasilkan 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi EMK:Kreatifviti dan Inovasi
MINGGU 32 TEMA: AKU SIHAT idea muzikal kreatif menggunakan bahan improvisasi.
2 - 6 SEPT KBAT:Mencipta
TAJUK 1:Kami Suka Sayur

KOMPONEN SENI MUZIK: Abad ke 21: Bersifat Ingin


Bunyi di Sekelilingku Tahu

Anda mungkin juga menyukai