Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 2

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 1 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
KAMI SUKA SAYUR menyanyi repertoir dengan tempo. -kelestarian alam sekitar
KBAT
Minggu 2.2.3 Bernyanyi mengikut -menilai
1 KEMAHIRAN SENI tempo BBM
MUZIK 2.2.4 Bernyanyi dengan Audio 1-4
-NYANYIAN perubahan tempo. BT m/s 10

UNIT 1 1.2 Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
KAMI SUKA SAYUR menyanyi repertoir dengan tempo -nilai murni
Minggu 1.2.1 Mengenal dan berpandukan kad. KBAT
2 ELEMEN SENI MUZIK membezakan tempo cepat dan -mengaplikasi
-TEMPO lambat. BBM
1.2.3 Mengaplikasikan Audio 5-10
pemahaman berkaitan tempo BT m/s 11
cepat dan lambat menerusi aktiviti
muzik

3.2 Menghasilkan idea muzikal EMK


UNIT 1 Pada akhir pembelajaran, murid dapat
kreatif -kreativiti dan inovasi
Minggu KAMI SUKA SAYUR membunyikan bunyi alat muzik improvisasi. KBAT
3 3.2.1 Menghasilkan pelbagai -mencipta
IDEA MUZIKAL KREATIF bunyi bunyi menggunakan BBM
-BUNYI bahan improvisasi. Alat muzik
BT m/s 12-13

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 2 BERSIH PASTI 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
CANTIK menyanyi dengan postur yang betul. -nilai murni

Minggu 2.2.1 Bernyanyi dengan postur KBAT


KEMAHIRAN SENI yang betul. -mengaplikasi
4
MUZIK 2.2.2 Bernyanyi dengan pic
-NYANYIAN yang betul. BBM
Audio 11-13
BT m/s 18-19

UNIT 2 BERSIH PASTI 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
CANTIK kreatif menepuk corak irama dengan ikon.
KBAT
Minggu IDEA MUZIKAL KREATIF 3.2.2 Mencipta corak irama -mencipta
5 -CIPTAAN mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet BBM
3.2.3 Memainkan ciptaan Audio 11-13
sendiri. BT m/s 18

EMK
UNIT 2 BERSIH PASTI 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat -kreativiti dan inovasi
CANTIK kreatif menepuk corak irama dengan ikon.
KBAT
Minggu
IDEA MUZIKAL KREATIF 3.2.2 Mencipta corak irama -mencipta
6
-CIPTAAN mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet BBM
3.2.3 Memainkan ciptaan Audio 11-13
sendiri. BT m/s 19

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 3 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyanyi EMK
dengan pic yang betul. -nili murni
SAYA JUARA
Minggu 2.2.2 Bernyanyi dengan pic KBAT
KEMAHIRAN SENI yang betul. -mengaplikasi
7
MUZIK
BBM
-NYANYIAN Audio 17-19
BT m/s 26

UNIT 3 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan
EMK
SAYA JUARA kreatif corak irama dengan alat muzik improvisasi. -kreativiti dan inovasi
Minggu
KBAT
8 IDEA MUZIKAL KREATIF 3.2.1 Menghasilkan pelbagai -mencipta
-BUNYI bunyi.
3.2.2 Mencipta corak irama BBM
mudah mengunakan ikon Audio 17-19
mewakili nilai krocet BT m/s 27
3.2.3 Memainkan ciptaan
sendiri.
1.2 Bahasa Muzik
UNIT 3 Pada akhir pembelajaran, murid dapat
EMK
SAYA JUARA 1.2.2 Mengenal dan membezakan melodi menaik dan menurun. -nilai murni
Minggu membezakan pergerakan
KBAT
9 ELEMEN SENI MUZIK melodi bertangga dan melodi -menganalisis
-MELODI mendatar.
BBM
1.2.4 Mengaplikasikan
Audio 20-22
pemahaman berkaitan BT m/s 28-29
pergerakan melodi dalam
aktiviti muzik
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK


Minggu UNIT 4 2.2 Kemahiran Seni Muzik
-patriotisme
10 PUSING GASING menyanyikan lagu dengan tempo yang betul.
PUSING 2.2.3 Bernyanyi mengikut KBAT
tempo -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI BBM
MUZIK Audio 23-26
-NYANYIAN BT m/s 34

Minggu UNIT 4 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
11 PUSING GASING kreatif membunyikan dan membezakan bahan
PUSING improvisasi. KBAT
-mengaplikasi
3.2.1 Menghasilkan pelbagai
IDEA MUZIKAL KREATIF
-BUNYI bunyi. BBM
Audio 27-28
BT m/s 35

Minggu
LATIHAN KEMAHIRAN 1
12

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 23.03.2019 – 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 – 31.03.2019)

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Kemahiran Seni Muzik
Minggu UNIT 4 Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
13 PUSING GASING 2.2.6 Memainkan alat perkusi memainkan alat perkusi secara ensemble.
PUSING mengikut detik lagu KBAT
-mengaplikasi
berdasarkan skor ikon.
KEMAHIRAN SENI
MUZIK 2.2.7 Memainkan alat perkusi BBM
mengikut corak irama Audio 27-32, BT m/s 32-33
-PERKUSI
berdasarkan skor ikon yang
mewakili nilai krocet.

Minggu UNIT 5 BERSUKAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
14 BADAN SIHAT memainkan alat perkusi dengan tekanan.
2.2.5 Memainkan alat perkusi KBAT
KEMAHIRAN SENI mengikut tempo. -mengaplikasi
MUZIK
-PERKUSI BBM
Audio 33-35, BT m/s 42

Minggu UNIT 5 BERSUKAN 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
15 BADAN SIHAT kreatif memainkan ciptaan secara bergilir-gilir
KBAT
-mencipta
IDEA MUZIKAL KREATIF 3.2.2 Mencipta corak irama
-CIPTAAN mudah mengunakan ikon BBM
mewakili nilai krocet BT m/s 43
3.2.3 3Memainkan ciptaan
sendiri.
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Penghayatan Karya Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid dapat membuat EMK
Minggu UNIT 5 BERSUKAN
-kreativiti dan inovasi
16 BADAN SIHAT 4.2.1 Membuat ulasan ulasan tentang muzik kompang.
terhadap muzik Tradisional KBAT
APRESIASI MUZIK Malaysia yang didengar -mengaplikasi
daripada aspek: i. Jenis muzik ii.
Masyarakat yang mengamalkan BBM
Audio 36, BT m/s 44-45
muzik tersebut.
4.2.2 Membuat ulasan
terhadap persembahan
kesenian rakan dari aspek: (i)
kreativiti (ii) kerjasama
Minggu 17 Projek Kesenian (3.3-3.3.1, 3.3.2)
• Pra Persediaan Persembahan Seni
 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
- merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)
Projek Kesenian
Minggu 18  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
 Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan
Projek Kesenian
Minggu 19  Pameran Dan Persembahan Seni
 latihan persembahan – persembahan
Minggu 20 LATIHAN KEMAHIRAN 2

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)

SEMESTER KEDUA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
1.2 Bahasa Muzik
Minggu UNIT 6 CANTIK 1.2.4 Mengaplikasikan Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
MENAWAN pemahaman berkaitan melakukan aktiviti gerakan mengikut tempo. -kreativiti dan inovasi
21 pergerakan melodi dalam
KEMAHIRAN SENI aktiviti muzik KBAT
MUZIK -menilai
-GERAKAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik
2.2.8 Membuat pergerakan BBM:
berdasarkan melodi dari muzik Audio 37-43, BT m/s 52-53
yang didengar.

Minggu UNIT 6 CANTIK 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
kreatif menepuk corak irama dengan tepat. -kelestarian global
MENAWAN
22 3.2.2 Mencipta corak irama KBAT
mudah mengunakan ikon -menganalisis
IDEA MUZIKAL KREATIF
mewakili nilai krocet
-CIPTAAN
3.2.3 Memainkan ciptaan BBM
sendiri. Audio 44-47, BT m/s 54

.
Minggu UNIT 6 CANTIK 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kelestarian global
MENAWAN kreatif menepuk corak irama dengan tepat.
3.2.2 Mencipta corak irama KBAT
23 IDEA MUZIKAL KREATIF mudah mengunakan ikon -mencipta
-CIPTAAN mewakili nilai krocet
3.2.3 Memainkan ciptaan BBM
Audio 48, BT m/s 55
sendiri.
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 7 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
memainkan alat muzik improvisasi dengan -kelestarian alam sekitar
BURUNG KENEK-KENEK kreatif
24 betul.
3.2.1 Menghasilkan pelbagai KBAT
IDEA MUZIKAL KREATIF -mencipta
bunyi menggunakan bahan
-BUNYI
improvisasi. BBM
Audio 49-56
BT m/s 60

EMK
Minggu UNIT 7 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat -kelestarian alam sekitar
BURUNG KENEK-KENEK kreatif menyanyi dengan pic yang betul.
25 KBAT
3.2.1 Menghasilkan pelbagai -mencipta
IDEA MUZIKAL KREATIF
bunyi menggunakan bahan
-BUNYI
improvisasi. BBM
Audio
BT m/s 61

Minggu UNIT 7 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
BURUNG KENEK-KENEK memainkan alat perkusi untuk iringi lagu. -nilai murni
26 2.2.2 KBAT
KEMAHIRAN SENI 2.2.7 -mengaplikasi
MUZIK
-NYANYIAN BBM
Audio
BT m/s 62-63

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 8 1.2 Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-bahasa
ULI-ULI TEMBIKAR 1.2.3 Mengaplikasikan menyanyikan lagu dengan tempo yang betul.
27 pemahaman berkaitan tempo KBAT
KEMAHIRAN SENI cepat dan lambat menerusi -mengaplikasi
MUZIK aktiviti muzik
-NYANYIAN BBM
2.2 Kemahiran Seni Muzik Audio 67-69
BT m/s 70
2.2.3 Bernyanyi mengikut
tempo

EMK
Minggu 1.2 Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat
UNIT 8 -bahasa
ULI-ULI TEMBIKAR 1.2.3 Mengaplikasikan melakukan pergerakan mengikuti tempo lagu.
28 pemahaman berkaitan tempo KBAT
-mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI cepat dan lambat menerusi
MUZIK aktiviti muzik
BBM
-NYANYIAN Audio 70-72
2.2 Kemahiran Seni Muzik
BT m/s 71
2.2.3 Bernyanyi mengikut
tempo
Minggu LATIHAN KEMAHIRAN 3
29

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 09.08.2019 – 17.08.2019, KUMPULAN B: 10.08.2019 – 18.08.2019)

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 8 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kelestarian alam sekitar
ULI-ULI TEMBIKAR kreatif memainkan alat perkusi dengan arahan
30
konduktor. KBAT
IDEA MUZIKAL KREATIF -mengaplikasi
3.2.1 Menghasilkan pelbagai
-BUNYI
bunyi menggunakan bahan
BBM
improvisasi. BT m/s 72-73

Minggu UNIT 9 JALAN- JALAN KE 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
TAMAN RAMA- RAMA menyanyi lagu dengan tempo. -kreativiti dan inovasi
31 2.2.4 Bernyanyi dengan KBAT
KEMAHIRAN SENI perubahan tempo. -menganalisis
MUZIK
-NYANYIAN 2.2.9 Membuat pergerakan BBM
berdasarkan tempo cepat dan Audio 73-75
lambat. BT m/s 80

Minggu UNIT 9 JALAN- JALAN KE 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
TAMAN RAMA- RAMA melakukan pergerakan dengan tempo. -kreativiti dan inovasi
32 2.2.4 Bernyanyi dengan
KBAT
KEMAHIRAN SENI perubahan tempo.
-menganalisis
MUZIK
-NYANYIAN 2.2.9 Membuat pergerakan
BBM
berdasarkan tempo cepat dan
Audio 76-78
lambat. BT m/s 81

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Penghayatan Karya Muzik
Minggu UNIT 9 JALAN- JALAN Pada EMK
menceritakan tentang tarian singa. -nilai murni
KE TAMAN RAMA- 4.2.1 Membuat ulasan terhadap akhir
33 RAMA muzik Tradisional Malaysia yang pembelajaran, murid dapat KBAT
didengar daripada aspek: i. Jenis -menilai
APRESIASI MUZIK muzik ii. Masyarakat yang
mengamalkan muzik tersebut. BBM
4.2.2 Membuat ulasan terhadap
Audio 79
persembahan kesenian rakan dari
BT m/s 82-83
aspek: (i) kreativiti (ii) kerjasama

2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
Minggu UNIT 10 menyanyikan lagu dengan tempo yng betul.
SEGARNYA AIR TERJUN 2.2.3 Bernyanyi mengikut KBAT
34 tempo -menilai
KEMAHIRAN SENI
MUZIK 2.2.4 Bernyanyi dengan BBM
-NYANYIAN perubahan tempo. BT m/s 90-91
Audio 80-83

3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
UNIT 10 kreatif memainkan corak ira
KBAT
Minggu SEGARNYA AIR TERJUN ma dengan skor ikon.
-menilai
3.2.1 Menghasilkan pelbagai
35 IDEA MUZIKAL KREATIF bunyi menggunakan bahan BBM
-BUNYI improvisasi. BT m/s 92-94

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Penghayatan Karya Muzik
UNIT 10 Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
SEGARNYA AIR TERJUN 4.2.1 Membuat ulasan terhadap mengenalpasti alat muzik sompoton. -TMK
Minggu muzik Tradisional Malaysia yang
APRESIASI MUZIK didengar daripada aspek: i. Jenis KBAT
muzik ii. Masyarakat yang -menganalisis
36
mengamalkan muzik tersebut.
4.2.2 Membuat ulasan terhadap BBM
persembahan kesenian rakan dari Audio 84-86
aspek: (i) kreativiti (ii) kerjasama BT m/s 95-96
Projek Kesenian
Minggu  Pra Persediaan Persembahan Seni
37  3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)
Projek Kesenian
Minggu  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
38  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan
Minggu Projek Kesenian
39  latihan persembahan - persembahan
MINGGU
40 MINGGU PEPERIKSAAN
MINGGU
41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 22.11.2019 – 31.12.2019, KUMPULAN B: 23.11.2019 – 31.12.2019)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU