Anda di halaman 1dari 5

KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

(Arah mata angin dan bearing sudutan)

TARIKH 07.01.2019 (1.1 Arah Catatan


Kelas 1 EFISEN Masa 1:40-2:10
Minggu 2 Hari ISNIN
Mata Pelajaran GEOGRAFI Bil Pelajar BBM / MEDIA
1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI ☐ Buku Teks
Tajuk ☐ Modul / Edaran
☐ Power Point / Internet
Standard Kandungan 1.1 Arah
☐ Model/Carta/Gambar
Arah mata angin dan bearing sudutan
☐ Radio / TV
Standard Murid boleh:
☐ Realia / Spesimen
1.1.1 Mengenal pasti lapan arah mata angin.
Pembelajaran ☐ Lain-lain

1.1.2 Menggunakan matahari sebagai panduan untuk menentukan arah mata angin.

-THINK
1.1.3 Menggunakan kompas untuk menentukan arah mata angin.
☐ Peta Bulatan
☐ Peta Buih
1.1.4 Mengukur bearing sudutan pada peta dengan menggunakan jangka sudut. . ☐ Peta Buih Berganda
Di akhir pembelajaran: ☐ Peta Pokok
Objektif ☐ Peta Alir
☐ Peta Pelbagai Alir
Menunjukkan arah mata angin
☐ Peta Dakap
Mengenal pasti arah berpandukan matahari ☐ Peta Titi
Mengorientasi kompas untuk menentukan arah dan mengenal pasti arah berpandukan matahari
Menentukan arah dan bearing sudutan sesuatu tempat di atas peta dengan menggunakan kompas
dan jangka sudut EMK
 Menentukan arah dan bearing sudutan sesuatu tempat di persekitaran dengan menggunakan
kompas dan jangka sudut ☐ Bahasa
☐ Sains & Teknologi
Aktiviti I)Induksi :
☐ Pendidikan Alam Sekitar
Bertanya mengenai arah matahari naik dan turun
☐ Nilai Murni
☐ Patriotisme
II)Perkembangan : ☐ Kreativiti & Inovasi
 Menunjuk cara pergerakan kedudukan arah mata angin dalam kumpulan. ☐ Keusahawanan
 Menyelesaikan masalah yang diberi dengan menggunakan kompas untuk menentukan arah ☐ TMK
sesuatu kedudukan dalam kumpulan.
Penilaian Pdpc
 Mengadakan aktiviti permainan harta karun dengan menggunakan kompas. ☐
 Melukis dan mengukur kedudukan bearing antara dua tempat. Lembaran Kerja

Komunikasi murid dengan Murid Pemerhatian

-murid menjana idea dengan membahagikan tugasan.
Latihan / Hasil Kerja

Murid dengan Bahan Lisan
-murid menghasilkan lakaran cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari ☐
Kuiz / Tugasan / Projek
III)Rumusan :
-aktiviti Gallery Walk
-
Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang dirancang dan diberi latihan
penggayaan, manakala_____/______ orang pelajar tidak mencapai objektif dan diberikan latihan
pengukuhan

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Kehadiran
☐ _____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
☐ _____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajarandan diberi latihan pemulihan
☐ Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana ____________________________________
☐ Aktiviti akan di bawa ke hadapan
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 2
(1.1 Skala dan Jarak )

TARIKH 07.01.2019 Catatan


Kelas 2 GIGIH Masa 2:40-3:10
Minggu 2 Hari ISNIN
Mata Pelajaran GEOGRAFI Bil Pelajar BBM / MEDIA
1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI ☐ Buku Teks
Tajuk ☐ Modul / Edaran
1.1 Skala dan Jarak ☐ Power Point / Internet
Standard Kandungan ☐ Model/Carta/Gambar
Murid boleh: ☐ Radio / TV
Standard ☐ Realia / Spesimen
1.1.1 Menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan
Pembelajaran wakilan. ☐ Lain-lain
1.1.2 Menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan
wakilan.
1.1.3 Menggunakan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan untuk menentukan -THINK
jarak sebenar. ☐ Peta Bulatan
1.1.4 Menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. ☐ Peta Buih
Di akhir pembelajaran: ☐ Peta Buih Berganda
Objektif ☐ Peta Pokok
☐ Peta Alir
-Menamakan jenis skala dan jenis jarak
☐ Peta Pelbagai Alir
- Menjelaskan jenis skala dan jenis jarak. ☐ Peta Dakap
- Menunjuk cara menggunakan skala untuk menentukan jarak. ☐ Peta Titi
- Membezakan penggunaan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan untuk
menentukan jarak sebenar.
- Menentukan jarak antara dua tempat pada peta berdasarkan nisbah skala yang berbeza EMK

☐ Bahasa
I)Induksi : ☐ Sains & Teknologi
Aktiviti ☐ Pendidikan Alam Sekitar
II)Perkembangan : ☐ Nilai Murni
☐ Patriotisme
Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah murid ke sekolah.
☐ Kreativiti & Inovasi
Mengukur jarak antara makmal dengan kantin sekolah.
☐ Keusahawanan
Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus. ☐ TMK

Komunikasi murid dengan Murid Penilaian Pdpc


-murid menjana idea dengan membahagikan tugasan. ☐ Lembaran Kerja
☐ Pemerhatian
Murid dengan Bahan ☐ Latihan / Hasil Kerja
- ☐ Lisan
III)Rumusan : ☐ Kuiz / Tugasan / Projek
-aktiviti Gallery Walk
-
Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang dirancang dan diberi latihan
penggayaan, manakala_____/______ orang pelajar tidak mencapai objektif dan diberikan latihan
pengukuhan

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kehadiran __________________________________________ .

☐ _____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
☐ _____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajarandan diberi latihan pemulihan
☐ Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana ____________________________________
☐ Aktiviti akan di bawa ke hadapan
KSSM TINGKATAN 1
(Perkembangan Seni Visual di Malaysia
TARIKH 07.01.2019 Catatan
Kelas 1 AMANAH Masa 3:30-4:30
Minggu 2 Hari ISNIN

Mata Pelajaran PEND. SENI VISUAL Bil Pelajar BBM / MEDIA


Tajuk Perkembangan Seni Visual di Malaysia ☐ Buku Teks
☐ Modul / Edaran
Standard Kandungan 1. Persepsi Seni Pemahaman terhadap Perkembangan Seni Visual di Malaysia
2. Eksplorasi Seni Eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber bagi pengukuhan pemahaman ☐ Power Point / Intern
terhadap et
Perkembangan Seni Visual di Malaysia ☐ Model/Carta/Gambar
☐ Radio / TV
☐ Realia / Spesimen
Standard Pembelajaran Murid boleh:
1.1 Menggalurkan Perkembangan Seni Lukis ☐ Lain-lain
dan Seni Reka di Malaysia
1.1.1 Seni Halus
i. Sejarah dan perkembangan -THINK
ii. Tokoh dan karya
iii. Pertubuhan dan persatuan ☐ Peta Bulatan
iv. Institusi Seni ☐ Peta Buih
1.1.2 Seni Reka ☐ Peta Buih Berganda
i. Sejarah dan perkembangan ☐ Peta Pokok
ii. Tokoh dan karya
☐ Peta Alir
2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya:
2.1.1 Seni Halus ☐ Peta Pelbagai Alir
2.1.2 Seni Reka ☐ Peta Dakap
2.1.3 Seni Kraf ☐ Peta Titi

Objektif Di akhir pembelajaran:


Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan Kepentingannya
Mengenalpasti tokoh dan sumbangan EMK
Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia
Menjana hasil persembahan portfolio ☐ Bahasa
Aktiviti I)Induksi :
☐ Sains & Teknologi
Tayangan Multimedia
Cadangan Aktiviti: ☐ Pendidikan Alam Seki
Sesi penerangan dan perbincangan tar
menggunakan: ☐ Nilai Murni
- Foto ☐ Patriotisme
- Video
☐ Kreativiti & Inovasi
- Tayangan Slaid
- Lembaran Kerja ☐ Keusahawanan
 ☐ TMK
Mengalurkan sejarah, sumbangan tokoh dan
peranan institusi melalui persembahan: Penilaian Pdpc
- Power Point ☐ Lembaran Kerja
- Multimedia
☐ Pemerhatian
Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang dirancang dan diberi latihan ☐ Latihan / Hasil Kerja
penggayaan, manakala_____/______ orang pelajar tidak mencapai objektif dan diberikan latihan ☐ Lisan
pengukuhan ☐ Kuiz / Tugasan / Proj
ek
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________ .

☐ _____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


Kehadiran diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
☐ _____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajarandan diberi latihan
pemulihan
☐ Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana ____________________________________
☐ Aktiviti akan di bawa ke hadapan
KSSM TINGKATAN 1
(Perkembangan Seni Visual di Malaysia
TARIKH 07.01.2019
Kelas 1 FOKUS Masa 5:40-6:40 Catatan
Minggu 2 Hari ISNIN

Mata Pelajaran PEND. SENI VISUAL Bil Pelajar BBM / MEDIA


Tajuk Perkembangan Seni Visual di Malaysia ☐ Buku Teks
☐ Modul / Edaran
Standard Kandungan 1. Persepsi Seni Pemahaman terhadap Perkembangan Seni Visual di Malaysia
2. Eksplorasi Seni Eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber bagi pengukuhan pemahaman ☐ Power Point / Internet
terhadap ☐ Model/Carta/Gambar
Perkembangan Seni Visual di Malaysia ☐ Radio / TV
☐ Realia / Spesimen
☐ Lain-lain
Standard Pembelajaran Murid boleh:
1.1 Menggalurkan Perkembangan Seni Lukis
dan Seni Reka di Malaysia
1.1.1 Seni Halus -THINK
i. Sejarah dan perkembangan ☐ Peta Bulatan
ii. Tokoh dan karya
iii. Pertubuhan dan persatuan ☐ Peta Buih
iv. Institusi Seni ☐ Peta Buih Berganda
1.1.2 Seni Reka ☐ Peta Pokok
i. Sejarah dan perkembangan ☐ Peta Alir
ii. Tokoh dan karya
☐ Peta Pelbagai Alir
2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya:
2.1.1 Seni Halus ☐ Peta Dakap
2.1.2 Seni Reka ☐ Peta Titi
2.1.3 Seni Kraf

Objektif Di akhir pembelajaran:


Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan Kepentingannya EMK
Mengenalpasti tokoh dan sumbangan
Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia ☐ Bahasa
Menjana hasil persembahan portfolio ☐ Sains & Teknologi
Aktiviti I)Induksi :
☐ Pendidikan Alam Sekit
Tayangan Multimedia
Cadangan Aktiviti: ar
Sesi penerangan dan perbincangan ☐ Nilai Murni
menggunakan: ☐ Patriotisme
- Foto ☐ Kreativiti & Inovasi
- Video
☐ Keusahawanan
- Tayangan Slaid
- Lembaran Kerja ☐ TMK

Mengalurkan sejarah, sumbangan tokoh dan Penilaian Pdpc
peranan institusi melalui persembahan: ☐ Lembaran Kerja
- Power Point ☐ Pemerhatian
- Multimedia
☐ Latihan / Hasil Kerja
Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang dirancang dan diberi latihan ☐ Lisan
penggayaan, manakala_____/______ orang pelajar tidak mencapai objektif dan diberikan latihan ☐ Kuiz / Tugasan / Projek
pengukuhan

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________ .

☐ _____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


Kehadiran diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
☐ _____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajarandan diberi latihan
pemulihan
☐ Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana ____________________________________
☐ Aktiviti akan di bawa ke hadapan