Anda di halaman 1dari 2

Model Interaksi Ujian Lisan Berasaskan sekolah (ULBS) Bahasa Melayu

ULBS dilaksanakan berdasarkan 5 model interaksi:


a) Aktiviti individu berdasarkan model 1 , 2 dan 3 b) Aktiviti kumpulan berdasarkan model 4 dan 5
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

CALON CALON PENGGALAK CALON CALON


PENTAKSIR CALON

PENTAKSIR
CALON CALON
PENDENGAR PENTAKSIR
PENTAKSIR

CALON

Calon diuji berdasarkan isu/ perkara/ Calon menyampaikan sesuatu Calon hanya berkomunikasi dengan
penggalak sahaja. Pentaksir boleh bersoal jawab dengan
tajuk yang dikemukakan oleh pentaksir maklumat/ idea secara sehala –
kedua-dua calon.
secara bersoal jawab. (Syarahan, Ucapan, Ceramah dan PENTAKSIR
aktiviti lain)
Calon berkomunikasi sesama mereka.
Contoh :- Contoh :- Contoh :-
Contoh :-
Contoh :-
(A Aktiviti (22) Menilai dan membuat ulasan (6) Ucapan. (18) Perbincangan berasaskan isu- (14) Sumbang saran/ merumus (12) Forum.
) tentang pelbagai bahan. isu bahan prosa/ puisi.
semasa.
(B
Model Model 1 (Calon – Pentaksir) Model 2 (Calon – Pendengar) Model 3 (Calon – Penggalak) Model 4 (Calon-calon – Pentaksir) Model 5 (Berkumpulan)
)
(C Arahan 1. Pentaksir mengenal pasti calon atau 1. Pentaksir mengenal pasti dan 1. Pentaksir mengenal pasti dan 1. Pentaksir mengenal pasti calon-calon 1. Pentaksir mengenal pasti calon-calon
) kepada calon-calon yang akan ditaksir. memberitahu calon-calon yang akan memberitahu calon-calon yang akan yang akan ditaksir. yang akan ditaksir dalam aktiviti forum
Pentaksir 2. Pentaksir memaklumkan tarikh dan dinilai. ditaksir. 2. Pentaksir menggunakan model ini atau calon diberi peluang untuk
masa pentaksiran yang akan 2. Calon diberi peluang untuk memilih 2. Calon dibenarkan memilih penggalak untuk mentaksir kedua-dua calon pada membentuk kumpulan dan
dilaksanakan kepada calon. tajuk atau tajuk-tajuk ditetapkan oleh masing-masing. satu sesi pentaksiran. menentukan peranan masing-masing.
3. Pentaksir boleh menggunakan model pentaksir. 3. Pentaksir boleh menggunakan model ini 2. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam
ini untuk mentaksir beberapa orang 3. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam untuk mentaksir beberapa orang calon kumpulan yang terdiri daripada 3 atau
calon dalam satu sesi pengajaran. atau di luar kelas. dalam satu sesi. 5 orang calon.
(D Jangka Masa
) Calon Ditaksir 3 hingga 5 minit setiap calon. 3 hingga 5 minit setiap calon. 3 hingga 5 minit setiap calon. 6 hingga 10 minit. 15 hingga 20 minit bagi satu sesi forum.
(E Isu/ Bahan Contoh: Contoh: Contoh: Contoh: Dipilih oleh pentaksir atau kumpulan.
) -Jadual : Keperluan Tenaga Profesional 2020 - Majlis keraian - Keluarga - Kebakaran - Novel - Puisi moden
-Gambar: Poster Pencegahan AIDS - Majlis hari jadi - Kemalangan - Lawatan - Cerpen - Skrip drama
-Bertulis : Rencana Peranan Wanita 2020 - Majlis perpisahan - Suasana di pasar raya - Sukan - Bahan-bahan sastera kreatif yang lain
(Catatan: Pentaksir akan menggunakan
mana-mana bahan yang sesuai sahaja.)
(F Pelaksanaan 1 Setiap calon diberi bahan rangsangan. 1. Setiap calon telah sedia maklum isu/ 1. Pentaksir menentukan tajuk yang perlu 1. Setiap calon telah sedia maklum 1. Pentaksir memaklumkan peraturan-
) Pentaksiran 2. Calon membaca atau meneliti bahan tajuk yang akan diucapkan. dibincangkan oleh calon. bahan yang akan digunakan. peraturan forum yang akan dijalankan
rangsangan yang diberi. 2. Pentaksir memaklumkan tatacara 2. Pentaksir menerangkan tugas 2. Pentaksir memaklumkan tatacara kepada calon.
3. Calon yang diuji diminta menilai dan ucapan kepada calon. penggalak: sumbang saran dan merumus bahan 2. Kumpulan calon menjalankan aktiviti
membuat ulasan tentang bahan 3. Calon menyampaikan ucapan di a) memulakan aktiviti dengan mengemukakan sastera kreatif kepada calon-calon. forum.
tersebut. hadapan kumpulan pendengar. soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk. 3. Aktiviti sumbang saran dan merumus 3. Pentaksir memberikan skor kepada
4. Calon yang diuji diminta membuat 4. Pentaksir memberikan skor kepada b) memandu calon dari semasa ke semasa bahan sastera kreatif dilaksanakan. calon-calon yang diuji.
berhubung dengan perkara yang
rumusan tentang bahan tersebut (jika calon yang diuji. dibincangkan jika calon tidak berkeupayaan
4. Pentaksir turut terlibat dalam
perlu). untuk meneruskan perbincangannya. pelaksanaan aktiviti sebagai
5. Pentaksir memberikan skor kepada c) mengulas/ mencelah/ mengkritik/ membuat penggalak.
calon-calon yang diuji. komen/ berhujah/ berbincang mengenai 5. Pentaksir memberikan skor kepada
apa-apa jua yang dituturkan oleh calon. calon-calon yang diuji.
3. Aktiviti boleh dilaksanakan sama ada di
dalam atau di luar kelas.
4. Pentaksir memberikan skor kepada
calon-calon yang diuji.
ulbs – 5 model interaksi

Anda mungkin juga menyukai