Anda di halaman 1dari 3

Melindungi Masa Instruksional (MMI)

Rekod Lelongan Jadual Waktu

BIL TARIKH MASA GURU TIDAK HADIR KELAS MP GURU YANG MENERIMA MP TANDA
LELONGAN TANGAN
BIL TARIKH MASA GURU TIDAK HADIR KELAS MP GURU YANG MENERIMA MP TANDA
LELONGAN TANGAN

Anda mungkin juga menyukai