Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PEMULIHAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN KG. RINCHING

2019
MATEMATIK

DISEDIAKAN OLEH:
MUHAMMAD IZLA BIN ABDUL MAJID
GURU PEMULIHAN SK KG. RINCHING

0
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
*Setiap aktiviti, bahan dan modul akan disesuaikan mengikut kemahiran murid; murid tahap satu dan tahap dua (Pemulihan Khas/
PROTIM).

MINGGU KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BBM


(ANGGARAN)

1 ~PENCALONAN MURID PEMULIHAN KHAS~


~UJIAN DIAGNOSTIK / UJIAN SARINGAN IPP2M & IKAM~

1 Pra Nombor Pada akhir pembelajaran murid 1. Mengenal warna, saiz, bentuk dan jenis.
2 dapat: 2. Menamakan warna, saiz, bentukdan jenis.
1.1.1 Menamakan warna 3. Mengasingkan objek mengikut warna,
1.1.2 Menamakan saiz saiz, bentuk dan jenis.
1.1.3 Menamakan bentuk 4. Menyesuaikan objek mengikut warna,
1.1.4 Menamakan benda saiz, bentuk dan jenis.
mengikut jenis 5. Mewarnakan objek mengikut warna, saiz,
bentuk dan jenis.
6. Menyusun saiz objek dari kecil ke besar
atau sebaliknya.
7. Permainan matematik:
a) puzzle bergambar
b) kiub puzzle
c) domino ikut warna
d) domino ikut saiz

2 Konsep Nombor Pada akhir pengajaran dan 1. Menamakan kumpulan objek: Kad Banding Objek
pembelajaran murid dapat: a) banyak atau sedikit b) lebih atau kurang
3 1. menyatakan kuantiti c) sama banyak d) tidak sama banyak
kumpulan objek banyak atau 2. Membandingkan dua kumpulan objek
sedikit secara intuitif. secara padanan satu dengan satu
2. menentukan kumpulan objek untukmenentukan samada objek dalam
melalui padanan atau kumpulan itu: Kad Gambar
perbandingan: a) banyak atau sedikit b) lebih atau kurang
a) banyak atau sedikit c) sama banyak d) tidak sama banyak
b) lebih atau kurang 3. Memadankan kumpulan yang sama
c) sama banyak banyak.
d) tidak sama banyak. 4. Menamakan kumpulan yang:

1
3. menyatakan kumpulan objek a) banyak b) sedikit
melalui perbandingan: c) sama banyak d) tidak sama banyak Bahan konkrit
a) banyak atau sedikit 5. Permainan matematik: Contoh: guli, lidi, batang
b) lebih atau kurang a) mencari pasangan sama banyak. aiskrim
c) sama banyak b) gunting dan tampal objek banyak dan
d) tidak sama banyak sedikit. Lembaran kerja

4 3 Mengenal Pada akhir pengajaran dan 1. Membilang objek dan menyatakan Bahan maujud / Pembilang
Nombor pembelajaran murid dapat: nilainya.
1 Hingga 9 1. menyatakan nilai nombor 1 2. Mengumpul objek mengikut bilangan yang Kad nombor
hingga 9. dinyatakan oleh guru.
2. menyatakan angka 1 hingga 3. Menyatakan bilangan objek secara
9. spontan.
3. menulis nombor 1 hingga 9: 4. Memadankan angka dengan nilai dan
a) angka sebaliknya menggunakan bahan konkrit atau
b) perkataan semi konkrit. Dekak –dekak
5. Menulis angka di udara, dulang pasir dan
4. melengkapkan turutan
sebagainya.
nombor:
6. Menyurih angka dengan teknik yang betul
a) menaik
menggunakan jari.
b) menurun
7. Menekap angka dengan teknik yang betul
menggunakan pensel warna pada acuan
angka. Kad Tebuk
8. Menulis angka mengikut garisan titik-titik.
9. Membilang objek dan menulis angka.
10. Menulis angka 1 hingga 9.
11. Menulis perkataan nombor.
12. Menyusun nombor secara turutan:
a) menaik Dulang Pasir
b) menurun
13. Latih tubi menyebut angka mengikut Kad Gambar
turutan.
14. Melengkapkan turutan nombor: Kad Acuan Angka untuk
a) nombor sebelum - __ , 2 , 3 , 4 Permainan Doh / Tanah Liat
b) nombor selepas - 5 , 6 , 7 , __
c) nombor di antara - 3 , __ , 5 , 6 Kad Domino
15. Permainan matematik:
a) Domino
b) Dam ular
c) Pancing angka
d) Dart angka
e) Bowling

2
f) Membentuk angka dengan doh Kad Angka

Kad nombor
4 Nombor 0 Dan Pada akhir pengajaran dan 1. Membandingkan dua bekas berisi dan
10 pembelajaran murid dapat: tidak berisi.
5 1. menyatakan nilai nombor 0. 2. Menunjukkan angka sifar dengan kad
2. mengenal angka 0. angka.
3. menulis nombor 0: 3. Menulis angka 0:
a) angka a) angka
b) perkataan b) perkataan
4. mengenal nilai nombor 10. 4. Membilang objek dan menyatakan nilai Bahan konkrit:
5. mengenal angka 10. 10. Contoh: gelas atau
6. menulis nombor 10: 5. Menamakan angka 10. kertas lutsinar
a) angka 6. Menulis nombor 10:
b) perkataan a) angka Bahan elektronik:
b) perkataan Contoh: tv, radio, cd
7. Permainan matematik:
a) Pancing angka Lembaran kerja
b) Permainan ketinting
c) Permainan mencari nombor

6&7 5 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menyatakan bilangan objek dalam Pembilang
Tambah pembelajaran murid dapat: kumpulan. Contoh: batang aiskrim,
Dalam 1. menyatakan konsep tambah 2. Menyatukan dua kumpulan objek dan lidi, penyedut
Lingkungan 10 melalui proses penyatuan. menyatakan jumlahnya. minuman
2. menulis ayat matematik bagi 3. Membilang objek dalam kumpulan dan
operasi tambah. meletakkan kad angka di bawahnya. Kad Pembilang
4. Membina dan menyebut ayat matematik
3. melengkapkan ayat
bagi proses penyatuan. Kad Operasi Tambah
matematik bagi operasi
5. Memperkenalkan simbol tambah ( + ) dan
tambah.
sama dengan ( = ) dalam ayat matematik. Kad Simbol
4. menyelesaikan operasi 6. Menulis ayat matematik berpandukan
tambah dalam bentuk lazim. gambar. Kad ayat matematik
5. menyelesaikan masalah 7. Melengkapkan ayat matematik operasi
mudah dalam tambah. 3 + 2 = ---- Kad Garis Nombor
8. Menukar ayat matematik operasi tambah
kepada bentuk lazim. Kad gambar
9. Menyelesaikan operasi tambah dalam

3
bentuk lazim. Kad nombor
10. Menyelesaikan masalah mudah yang
melibatkan operasi tambah dalam lingkungan Kad fakta asas
10.
Contoh : LCD/Powerpoint
David ada 2 biji oren.
Siti ada 3 biji oren.
Berapakah oren kesemuanya?

8&9 6 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menyatakan bilangan objek dalam Kad Gambar
Tolak pembelajaran murid dapat: kumpulan.
Dalam 1. menyatakan konsep tolak Kad Ayat Tolak
Lingkungan 10 melalui proses pengasingan.
2. menulis ayat matematik bagi
operasi tolak. 2. Mengasingkan objek dalam satu
3. melengkapkan ayat kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil.
matematik bagi operasi tolak
yang melibatkan nombor
hingga 10.
4. menyelesaikan operasi tolak 3. Menyatakan bilangan objek dalam setiap Kad Simbol
dalam bentuk lazim. kumpulan.
4. Membina ayat matematik bagi proses
5. menyelesaikan masalah Kad Tolak
pengasingan.
mudah dalam situasi
harian. Kad Garis Nombor

5. Memperkenal simbol tolak ( − ) dan sama Pembilang


dengan ( = ) dalam ayat matematik. Contoh: guli, batang
Aiskrim

Kad gambar
6. Menulis ayat matematik berpandukan
rajah.
Kad nombor
7. Melengkapkan ayat matematik bagi
operasi tolak.
Kad fakta asas
8. Menukar ayat matematik operasi tolak
kepada bentuk lazim dan menyelesaikannya.

9. Menyelesaikan masalah operasi tolak


dalam lingkungan 10.

4
Contoh:
Ahmad ada 9 biji limau.
3 biji daripadanya rosak.
Berapakah limau yang elok?
10. Permainan matematik:
a) Permainan musang dan anak ayam
b) Bowling c) Baling tin

10 7. Nombor 11 Pada akhir pengajaran dan 1. Membilang dan menentukan nilai nombor. Kad Nombor
Hingga 50 pembelajaran murid dapat: Contoh: Murid menyebut nombor ‘14’
1. menyatakan nilai nombor 11 Kad Nilai Tempat
hingga 50.
2. menulis nombor 11 hingga
50: a) angka
b) perkataan
3. melengkapkan turutan
nombor: a) menaik 2. Membanding nilai dua nombor dan
b) menurun menyatakan hubungan lebih daripada dan
4. menentukan nilai tempat kurang daripada.
puluh dan sa. 3. Menulis nombor mengikut garisan titik-titik.
4. Menulis nombor yang didengar:
a) disebut oleh guru.
b) rakaman.
5. Membilang objek dan menulis nombor.
6. Memadankan kad nombor yang sesuai
dengan kumpulan objek konkrit dan semi
konkrit atau sebaliknya.

Bahan konkrit
Contoh: manik, guli, lidi,
Penyedut minuman
7. Menulis perkataan nombor. Pembilang
8. Menyusun nombor secara turutan:
a) menaik. Dekak-dekak
b) menurun.
9. Menulis nombor sebelum, selepas dan di Kad gambar
antara.
10. Melengkapkan rangkaian nombor: Bahan elektronik:
a) satu-satu - 0 , 1 , __ , __ , 4 Contoh: tv, radio, cd

5
b) dua-dua - 2 , __ , 6 , __ , 10
c) lima-lima - 5 , __ , __ , 20 , 25 Pembilang
d) sepuluh-sepuluh - 10, 20 , 30 , __ , __ dalam ikatan
11. Menentukan nilai tempat puluh dan sa. sepuluh-sepuluh
Contoh : 25
12. Permainan matematik:
a) Cabutan nombor bertuah
b) Mencantum angka

11 & 12 8 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menyatakan bilangan objek dalam Kad Nombor
Tambah pembelajaran murid dapat: kumpulan.
Dalam 1. menulis ayat matematik Kad Tambah
Lingkungan bagi operasi tambah
18 melalui proses penyatuan. Kad Cantum
2. melengkapkan ayat
matematik bagi operasi 2. Menyatukan dua kumpulan objek dan Pembilang
tambah. menyatakan jumlahnya.
Dekak-dekak
3. menyelesaikan operasi
tambah dalam bentuk
Kad nombor
lazim.
4. menambah secara Kad gambar
spontan fakta asas
tambah. Kad simbol (+) dan (=)
5. menyelesaikan
masalah mudah dalam
situasi harian. 3. Membina ayat matematik bagi proses
penyatuan dengan menggunakan lambang
angka dan kad simbol.

4. Menulis ayat matematik berpandukan rajah.


5. Melengkapkan ayat matematik.
6. Menukar ayat matematik operasi tambah
dalam bentuk lazim dan menyelesaikannya.
Contoh: 7 + 9 = ____

7. Menjawab secara spontan fakta asas

6
tambah secara:
a) lisan.
b) bertulis.
8. Menyelesaikan masalah operasi tambah
dalam lingkungan 18.
Contoh :
Busu beli 7 biji epal.
Siti beli 9 biji epal.
Berapa biji epal semuanya?

13 & 14 9 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menulis ayat matematik operasi tolak Kad Tolak
Tolak pembelajaran murid berdasarkan gambar.
Dalam dapat: Pembilang
Lingkungan 1. menulis ayat matematik
18 bagi operasi tolak melalui Kad nombor
proses pengasingan.
2. melengkapkan ayat Kad gambar
2. Melengkapkan ayat matematik. 14 - 6 =
matematik bagi operasi 3. Menukar ayat matematik operasi tolak
tolak. Kad simbol (−) dan ( = )
kepada bentuk lazim dan menyelesaikannya.
3. menyelesaikan operasi 4. Menjawab spontan fakta asas tolak secara: Kad imbasan
tolak dalam bentuk lazim. a) lisan b) bertulis
4. menolak secara 5. Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam
spontan fakta asas tolak. lingkungan 18.
5. menyelesaikan Contoh:
masalah mudah dalam Cikgu Ali beli 15 biji ciku. Dia memberi 9 biji
situasi harian. ciku kepada murid-muridnya. Berapa biji ciku
yang tinggal pada Cikgu Ali?
6. Permainan matematik:
a) Baling tin b) Dart

15 & 16 10 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menambah nombor gandaan sepuluh Kad Nombor
Tambah pembelajaran murid dapat: dengan nombor satu digit. Contoh : 20 + 1 =
Dalam 1. menambah dua ____ Kad Operasi Tambah
Lingkungan nombor, satu digit dengan 2. Menambah nombor satu digit dengan
50 gandaan sepuluh dan nombor gandaan sepuluh. Contoh : 2 + 30 =
sebaliknya tanpa ____
mengumpul semula. 3. Menambah nombor satu digit dengan
Tanpa 2. menambah dua nombor dua digit. Contoh : 4 + 25 = ____
Mengumpul nombor, satu digit dengan 4. Menambah nombor dua digit dengan
Semula dua digit dan sebaliknya nombor satu digit. Contoh : 23 + 5 = ____
Kad Nilai Tempat
tanpa mengumpul semula. 5. Menambah nombor dua digit dengan

7
3. menambah dua nombor nombor dua digit. Contoh : 24 + 13 = ____ Pembilang
dua digit tanpa 6. Menyelesaikan masalah operasi tambah
mengumpul semula. dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula. Dekak-dekak
4. menyelesaikan Contoh: Lembaran kerja
masalah mudah dalam Dalam kelas Mawar ada 17 orang
situasi harian. murid lelaki dan 12 murid perempuan.
Berapakah jumlah murid kelas Mawar?

17 & 18 11 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menambah nombor satu digit dengan dua Dekak-Dekak
Tambah pembelajaran murid dapat: digit atau sebaliknya. Contoh : 27 + 4 = ____
Dalam 1. menambah dua 2. Menambah dua nombor dua digit.
Lingkungan nombor, dua digit dengan Contoh : 27 + 18 = ____
50 satu digit dengan 3. Menyelesaikan masalah operasi tambah
Dengan mengumpul semula. dalam lingkungan 50 dengan mengumpul
Mengumpul semula. Kad nombor
2. menambah dua nombor
Semula dua digit dengan Contoh :
Di atas meja ada 26 biji guli warna merah Kad imbasan
mengumpul semula.
dan 15 biji guli warna kuning.
3. menyelesaikan Pembilang
Berapakah jumlah guli semuanya?
masalah mudah dalam
4. Permainan matematik:
situasi harian. Kad nilai tempat
a) Domino
b) Dam ular puluh dan sa.
c) Dart angka
d) Bowling Kad simbol (+) dan (=)

Lembaran kerja

19 & 20 12 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menolak sebarang nombor satu digit Kad Nilai Tempat
Tolak pembelajaran murid dapat: daripada nombor dua digit. Contoh : 36 − 3 =
Dalam 1. menolak nombor satu ____
Lingkungan digit daripada nombor dua 2. Menolak sebarang nombor dua digit
50 digit tanpa mengumpul daripada nombor dua digit. Contoh : 45 − 12 =
Tanpa semula. ____
Mengumpul 3. Menolak nombor gandaan sepuluh daripada Kad Nombor
2. menyelesaikan operasi
Semula tolak nombor dua digit nombor dua digit. Contoh : 22 − 10 = ____
4. Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam Kad imbasan
daripada nombor dua digit
tanpa mengumpul semula. lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.
Contoh: Pembilang
3. menyelesaikan operasi
Saya ada 38 biji gula-gula.
tolak nombor gandaan Dekak-dekak
Saya beri 23 biji gula-gula kepada Amin.
sepuluh daripada nombor
Berapakah baki gula-gula yang tinggal?
dua digit tanpa Kad simbol (−) dan ( = )
mengumpul semula.

8
4. menyelesaikan Lembaran kerja
masalah mudah dalam
situasi harian.

21 & 22 13 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menolak nombor satu digit daripada nombor Kad imbasan
Tolak pembelajaran murid dapat : dua digit. Contoh : 42 − 6 = ____
Dalam 1. menyelesaikan operasi 2. Menolak nombor dua digit daripada nombor Pembilang
Lingkungan tolak nombor satu digit dua digit. Contoh : 33 − 16 = ____
50 daripada nombor dua digit Dekak-dekak
3. Menolak nombor satu digit daripada nombor
Dengan dengan mengumpul gandaan sepuluh. Contoh : 30 − 7 = ____
Mengumpul semula. Kad simbol (−) dan ( = )
Semula 4. Menolak nombor dua digit daripada nombor
2. menyelesaikan operasi gandaan sepuluh. Contoh : 40 − 24 = ____
tolak nombor dua digit Lembaran kerja
5. Menyelesaikan masalah melibatkan operasi
daripada nombor dua digit
tolak.
dengan mengumpul
Contoh:
semula.
Dalam sebuah kelas ada 34 orang murid.
3. menyelesaikan operasi 27 orang daripadanya murid perempuan.
tolak nombor satu digit Berapakah bilangan murid lelaki?
daripada nombor gandaan 6. Permainan matematik:
sepuluh dengan a) Domino
mengumpul semula. b) Pancing angka
4. menyelesaikan operasi c) Dart angka
tolak nombor dua digit d) Bowling
daripada nombor gandaan
sepuluh dengan
mengumpul semula.
5. menyelesaikan
masalah mudah dalam
situasi harian.

23 14 Nombor 51 Pada akhir pengajaran dan 1. Membilang sepuluh-sepuluh dengan ikatan Pembilang
Hingga 99 pembelajaran murid dapat: pembilang sepuluh-sepuluh.
1. menyatakan nilai 2. Menyebut nombor yang ditunjukkan. Pembilang ikatan
nombor 51 hingga 99. 3. Memadankan ikatan pembilang dengan kad sepuluh-sepuluh
2. menulis nombor 51 nombor.
hingga 99: a) angka 4. Menulis nombor mengikut bilangan objek Kad nombor
b) perkataan atau gambar.

9
3. melengkapkan turutan 5. Menulis nombor dalam perkataan. Kad pembilang
nombor: a) menaik 6. Memadan nombor dengan perkataan.
b) menurun Kad nilai tempat atau
4. menentukan nilai rumah angka
tempat puluh dan sa.
7. Melengkapkan turutan nombor menaik dan
Lembaran kerja
menurun.
8. Menulis nombor sebelum, selepas dan di
antara.
9. Menulis nombor mengikut nilai tempat puluh
dan sa.

15 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menambah dua nombor gandaan sepuluh. Kad Operasi Tambah
Tambah pembelajaran murid dapat :
24 & 25 Dalam 1. menyelesaikan operasi Kad imbasan
Lingkungan Contoh : 50 + 30 = ____
tambah yang melibatkan
100 2. Menambah dua nombor satu digit dengan Kad nombor
dua nombor gandaan
Tanpa dua digit dan sebaliknya.
sepuluh tanpa mengumpul
Mengumpul semula. Pembilang
Semula 2. menyelesaikan operasi Contoh : 75 + 3 = ____
tambah yang melibatkan 3. Menambah dua nombor dua digit. Kad nilai tempat
nombor satu digit dengan puluh dan sa.
nombor dua digit dan
sebaliknya tanpa Contoh : 72 + 14 = ___ _ Kad simbol (+) dan (=)
mengumpul semula. 4. Menyelesaikan masalah melibatkan operasi
tambah . Lembaran kerja
3. menyelesaikan operasi
Contoh:
tambah dua nombor dua
Ada 55 biji manggis di dalam bakul.
digit tanpa mengumpul
Emak meletakkan 30 biji manggis
semula.
lagi ke dalam bakul itu.
4. menyelesaikan Berapakah jumlah manggis semuanya?
masalah mudah dalam
situasi harian.

26 & 27 16 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menambah dua nombor, satu digit dengan Pembilang
Tambah pembelajaran murid dapat: dua digit atau sebaliknya.
Dalam 1. menyelesaikan operasi Pembilang ikatan
Lingkungan tambah yang melibatkan sepuluh-sepuluh
100 dua nombor, satu digit Contoh : 67 + 6 = ____
Dengan dengan dua digit atau 2. Menambah dua nombor dua digit. Dekak-dekak

10
Mengumpul sebaliknya dengan
Semula mengumpul semula. Kad nombor
2. menyelesaikan operasi
Contoh : 58 + 27 = ____ Kad pembilang
tambah yang melibatkan
3. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan
dua nombor dua digit
operasi tambah. Kad nilai tempat atau
dengan mengumpul
Contoh: rumah angka
semula.
Siti petik 63 biji jambu.
3. menyelesaikan Dia petik 18 biji lagi.
masalah mudah dalam Lembaran kerja
Berapakah jumlah jambu yang telah
situasi harian. dipetik?

28 & 29 17 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menolak nombor satu digit daripada nombor Kad nombor
Tolak pembelajaran murid dapat : dua digit.
Dalam 1. menyelesaikan operasi Pembilang:
Lingkungan tolak nombor satu digit Contoh: batang aiskrim,
100 daripada nombor dua digit penyedut
Tanpa tanpa mengumpul semula. Contoh : 28 − 4 = ____ minuman
Mengumpul 2. Menolak nombor dua digit daripada nombor
2. menyelesaikan operasi
Semula dua digit tanpa mengumpul semula. Dekak-dekak
tolak nombor dua digit
Contoh : 36 − 12 = ____
daripada nombor dua digit
3. Menolak nombor gandaan sepuluh daripada
tanpa mengumpul semula.
nombor dua digit.
3. menyelesaikan operasi Contoh : 48 − 10 = ____
tolak nombor gandaan 4. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan
sepuluh daripada nombor operasi tolak .
dua digit tanpa Contoh:
mengumpul semula. Mimi ada 68 biji manik.
4. menyelesaikan Siti ada 26 biji manik.
masalah mudah dalam Berapakah beza manik mereka?
situasi harian.

30 & 31 18 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Menolak nombor satu digit daripada nombor Pembilang:
Tolak pembelajaran murid dapat : dua digit. Contoh: batang aiskrim
Dalam 1. menyelesaikan operasi penyedut
Lingkungan tolak nombor satu digit minuman
100 daripada nombor dua digit
Dengan dengan mengumpul Contoh : 56 − 8 = ____ Dekak-dekak

11
Mengumpul semula. 2. Menolak nombor dua digit daripada nombor
Semula 2. menyelesaikan operasi dua digit. Lembaran kerja
tolak nombor dua digit Contoh : 72 − 34 = ____
daripada nombor dua digit 3. Menolak nombor satu digit daripada nombor
dengan mengumpul gandaan sepuluh.
semula. Contoh : 70 − 8 = ____
3. menyelesaikan operasi 4. Menolak nombor dua digit daripada nombor
tolak nombor satu digit gandaan sepuluh.
daripada nombor gandaan Contoh : 40 − 28 = ____
sepuluh dengan 5. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan
mengumpul semula. operasi tolak .
Contoh:
4. menyelesaikan operasi
Nani beli 87 biji telur.
tolak nombor dua digit
39 biji telurnya telah pecah.
daripada nombor gandaan
Berapa biji telur yang tinggal ?
sepuluh dengan
mengumpul semula.
5. menyelesaikan
masalah mudah dalam
situasi harian.

32 & 33 19 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Membilang dua-dua, tiga-tiga dan Kad Simbol
Darab pembelajaran murid dapat: seterusnya menggunakan objek konkrit.
1. mengenal konsep 2. Membina ayat matematik darab berdasarkan Bahan konkrit
darab melalui proses rajah.
penambahan berulang. Garis nombor.
2. mengenal simbol darab
( X ). Carta nombor 1-100
3. menulis ayat matematik 3.
Lembaran kerja.
darab 2 hingga 9.
4. melengkapkan ayat Mengenal dan
Rod Cuisenaire.
matematik darab 2 hingga
9. Kad fakta asas
5. mendarab secara
menggunakan simbol darab dalam ayat
spontan fakta asas darab. Kad kerja
matematik.
6. menyelesaikan
4. Menulis ayat matematik operasi darab.
masalah mudah operasi
darab. 5. Melengkapkan ayat matematik darab
berdasarkan rajah.
6. Melengkapkan ayat matematik darab.
7. Membaca ayat matematik bagi operasi
darab dari kad imbasan. a) susunan sifir. b)

12
secara rawak.
8. Latih tubi membaca sifir dari jadual fakta
asas darab.

9. Menyatakan hasil darab secara spontan


secara lisan dan bertulis.
10. Menyelesaikan masalah mudah yang
melibatkan operasi darab.
Contoh :
Ada 5 buah beg. Dalam setiap beg ada 3
batang pensel. Berapa batang pensel
semuanya dalam 5 buah beg?

20 Operasi Pada akhir pengajaran dan 1. Mengenal konsep bahagi melalui proses Kad Ayat Bahagi
Bahagi pembelajaran murid dapat: pengagihan sama banyak mengikut bilangan
34 & 35 Hingga 1. mengenal konsep yang ditentukan. Kad Simbol
45 ÷ 5 bahagi melalui proses
pengagihan. Bahan konkrit
2. mengenal simbol
bahagi ( ÷ ). Lembaran kerja.
3. menulis ayat matematik
operasi bahagi. Kad fakta asas.
4. melengkapkan ayat
matematik bagi operasi Kad kerja.
bahagi.
5. menjawab secara Kad angka
spontan fakta asas
bahagi. 2. Mengenal dan menggunakan symbol bahagi Kad imbasan
6. menyelesaikan ( ÷ ) dalam ayat matematik.
masalah mudah operasi 3. Menulis ayat matematik operasi bahagi
bahagi. berdasarkan rajah.

13
4. Melengkapkan ayat matematik operasi
bahagi hingga 45 ÷ 5.
5. Menjawab secara spontan fakta asas ahagi
secara: a) lisan.b) bertulis.
6. Menyelesaikan masalah mudah yang
melibatkan operasi bahagi.
Contoh :
Musa ada 10 biji nanas.
Musa agih sama banyak nanas tersebut
kepada 5 orang kawannya.
Berapa biji nanaskah setiap kawannya
dapat?

36 & 37 21 Wang Pada akhir pengajaran dan 1. Mengenalkan wang syiling 5 sen,10 sen, 20 Set Wang Kertas
Hingga pembelajaran murid dapat: sen dan 50 sen.
RM 10 1. mengenal duit 2. Menamakan duit syiling 5 sen,10 sen, 20 sen Set Duit Syiling
syiling dan wang kertas dan 50 sen.
hingga RM10. 3. Menyurih atau menekap duit syiling.
2. menyata dan 4. Menulis nilai duit syiling dengan menggunakan
menulis simbol sen dan simbol sen.
RM. 5. Mengenal wang kertas RM1, RM5 dan RM10.
3. menyatakan nilai 6. Menulis nilai wang kertas dengan
sen dan RM. menggunakan simbol RM (Ringgit Malaysia).
4. menambah yang 7. Menentukan gabungan beberapa duit syiling
melibatkan wang. yang memberi jumlah nilai yang sama.
5. menolak yang
melibatkan wang.
6. menyelesaikan
masalah harian
melibatkan wang.
7. membandingkan
8. Menuliskan jumlah sekumpulan duit syiling.
nilai ringgit yang diberi

14
dengan nilai wang 9. Merekod barang yang boleh dibeli dengan duit
kertas yang sama. syiling tertentu.
8. membandingkan 10. Menyatakan nilai wang kertas RM1, RM5 dan
nilai ringgit dengan RM10.
syiling. 11. Merekodkan jumlah sekumpulan wang kertas.
9. menyelesaikan 12. Membandingkan nilai ringgit mengikut jumlah
masalah harian yang yang diberi.
berkaitan dengan tugas
harian menggunakan
operasi tambah.
10. menyelesaikan
masalah harian yang
berkaitan dengan tugas
harian menggunakan 13. Menukar wang:
operasi tolak. a) syiling hingga RM1.
b) kertas hingga RM10.
14. Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah dan tolak.

38 & 39 22 Masa dan Pada akhir pengajaran dan 1. Mengenal siang dan malam. Kad Hari
Waktu pembelajaran murid dapat: Siang - pagi, tengah hari, petang.
1. menyatakan waktu Malam - malam, tengah malam. Muka Jam
dalam sehari. 2. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan
2. menyatakan pada waktu siang dan malam. Jam Analog
aktivitiaktiviti pada 3. Menamakan bahagian pada muka jam:
waktu siang dan a) nombor 1 hingga 12 Kad Nama Bulan
malam. b) jarum panjang c) jarum pendek.
3. menyatakan waktu 4. Menamakan waktu dalam unit jam sahaja.
dalam jam. 5. Menulis waktu dalam unit jam sahaja.
4. menyatakan waktu a) Pukul 2.00 petang = 2.00 petang
dalam pecahan: b) Pukul 7.00 malam = 7.00 malam
a) suku jam. 6. Menamakan waktu dalam jam dan
b) setengah jam pecahannya.
5. menyatakan
maklumat dari
kalendar.

15
6. menyelesaikan
masalah harian
melibatkan masa
dan waktu.

7. Mendapatkan maklumat daripada jadual


harian.
8. Menyebut nama hari dalam seminggu.
9. Menamakan bulan dalam setahun.
10. Mendapatkan maklumat daripada kalendar:
a) Tarikh dan peristiwa
31 Ogos 2008 = Hari Kebangsaan
b) Bilangan hari mengikut bulan
Januari = 31 hari
11. Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan masa dan waktu
Contoh :
Ali bertolak dari rumah ke Seremban pada
pukul 9.00 pagi.
Ali sampai di Seremban pada pukul 11.00
pagi.
Berapa lama masa perjalanan Ali dari rumah
ke Seremban?

16