Anda di halaman 1dari 3

Department of Education

Region X
Division of Cagayan de Oro City
TIGNAPOLOAN NATIONAL HIGHSCHOOL
Tignapoloan, Cagayan de Oro City

IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT


ARALING PANLIPUNAN 10

Pangalan: _________________________________________________________Petsa: _________________________


Guro: ____________________________________________________________Seksyon: _______________________

PANUTO: Basahin ang mga panuto bago sagutin ang mga tanong.

I. Bilugan ang tamang sagot.

1. Ito ang pag-alis o paglipat ng tao o pangkat ng tao sa iang bansa dala ng iba’t ibang salik pulitikal, panlipunan at
pangkabuhayan. -Migrasyon
a. Brain Drain b. Impeachment c. Migrasyon d. Territorial Dispute
2. Ang tawag sa mamamayan ng bansa na lumipat lamang ng lugar na sakop pa rin sa bansa. a
a. Emigrants b. Immigrants c. Push Factor d. Pull Factor
3. Ang proseso ng pag-aalis sa pangulo, pangalawang pangulo, at iba pang opisyal ng pamahalaan dahil sa salang
pagtataksil sa bayan, pagtanggap ng suhol, graft and corruption at pagkawala ng tiwala ng taumbayan. -Impeachment
a. Brain Drain b. Impeachment c. Migrasyon d. Territorial Dispute
4. Ito ang tawag sa negatibong salik na nagtutulak sa mga mamamayan na umalis sa datong tirahan. c
b. Emigrants b. Immigrants c. Push Factor d. Pull Factor
5. Ang hindi pagkakasundo sa pagmamay-ari o pagkontrol sa isang lupain o anyong tubig ng dalawa o mahigit pang
malayang bansa. - Terrritorial Dispute
a. Brain Drain b. Impeachment c. Migrasyon d. Territorial Dispute
6. Ang tawag sa positibong salik dahil ito ang mga dahilan na humihila sa mga mamamayan na lumipat. d
a. Emigrants b. Immigrants c. Push Factor d. Pull Factor
7. Isa sa sistema na nagpapalakas sa kandidatura ng isang pulitiko ay pag-aasawa ng isang artista at mang-aawit. Ilan sa
mga halimbawa nito ay sina : -a
a. Vilma Santos & Ralph Recto c. Regine Velasquez & Ogie Alcasid
b. Marian Rivera & Dingdong Dantes d. Oyoboy Sotto & Kristine Hermosa
8. Ito ang tawag sa pagkaubos ng mga propesyonal sa bansa at ng usapin sa paggabay sa mga anak na naiiwanan ng
nangobang bansa. -Brain Drain
a. Brain Drain b. Impeachment c. Migrasyon d. Territorial Dispute
9. Ang tawag sa mamamayang galing sa labas ng bansa na pumunta sa ibang bansa upang doon manirahan. b
a. Emigrants b. Immigrants c. Push Factor d. Pull Factor
10. Mga dahilan ng Push Factor maliban sa isa:
a. Mababang halaga ng tirahan b. Kawalan ng tirahan c. Kahirapan d. Karahasan ng pamahalaan
11. Isang maliit na bansa sa pagitan ng dalawang magkalabang makapangyarihang bansa, at tinatayang hindi
pagmumulan ng anumang away o bagay na ikagagalit ng alinman sa dalawang magkalabang bansa. - Buffer State
a. Buffer State b. Border Conflict c. Migrasyon d. Territorial Dispute
12. Ilan sa mga prominenteng pamilya na kabilang sa dinastiyang politikal maliban kay: -D
a. Marcos Family b. Ejercito-Estrada Family c. Binay Family d. Pacquiao Family
13. Mga uri ng korapsyon sa Pilipinas maliban sa: -D
a. Tax Evasion b. Ghost Projects c. Extortion d. Kawalan ng Hustisya
14. Mga Dahilan ng Corruption maliban sa: -D
a. Kultura ng mga Pilipino c. Pagdami ng mga namumuhunan
b. Mataas at malaking gastos ng pamahalaan d. “Tong” o Protection Money
15. Mga dahilan sa pagtatatag ng dinastiyang politikal maliban sa: D
a. Money b. Marriage c. Machines d. Mandirigma
16. Ang pagtatatag o pagbuo ng dinastiyang politikal bilang isang sistemang politikal ay nakakaapekto maliban sa: d
a. Katatagan ng pamahalaan c. Kaayusan ng pamahalaan
b. transparancy ng pamahalaan d. wala sa na banggit

17. Kalimitan na ang mga salungatan o hidwaan ng mga bansa ay dahil sa sumusunod maliban sa:
a. Hangganang hindi tiyak
b. Hangganang bumabagtas sa mga estrahikong bahagi ng bansa
c. Hangganang hindi angkop na paggamit sa terminolohiyang topograpikal
d. Hangganang napapaligiran ng malaking pangkat etniko at estratehiko ang lokasyon
18. Alin sa sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng Globalisasyon?
a. Tumutukoy sa ugnayan ng mga lugar na nagpapakita ng patutulungan at pagkakaisa
b. Tumutukoy sa ugnayan nga mga lugar na nagpapahiwatig ng pagkukusa sa gawain
c. Tumutukoy sa ugnayan ng mga bansa na nagpapahiwatig ng pagkakaisa
d. Tumutukoy sa ugnayan ng mga bansa sa daigdig na nagdulot ng pagtutulungan at pagkakaisa sa pagharap
at paglutas sa iba’t ibang suliranin
19. Ayon kay Propesor Tuazon, ang dinastiya politikal ay:
a. Ang pamilyang pinagmulan ng kandidato
b. Isang bansa na nagsasalik na nagtutulak sa pagtatatag ng dinastiyang politikal
c. Isang paraan ng pagpapalawak at pagpapanatili ng kapangyarihan sa kamay ng mga pulitiko
d. Isang dahilan kung bakit hindi mapigil ang pagtatag ng malaking gastos kapag eleksyon
20. Sa privilege speech ni dating Senador Alfredo Lim noong 2005, sinabi niya:
a. Ang dinastiyang politikal ang nakasisira at nagkapagpapabagsak sa mga bata
b. Ang dinastiyang politikal ang maaasahan ngunit mahihirapan ang mga taong hirap sa buhay
c. Ang dinastiyang politikal ang makakagawa ng pagkakataon na ang mga mahirap na kandidato ay maiupo sa
puwesto
d. Lahat ng na banggi

II. Punan ang talahanayan ng mga naging ambag o kontribusyon ng mga Kabihasnan, Imperyo o Relihiyon sa
sangkatauhan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon.

Border Conflict Plunder Political Dynasty


Territorial Dispute Kleptocracy Merit & Reward System
Sphere of Influence Nepotismo Permanent Migrants
Abitration Council Irregular Migrants Underemployment
Outside Mediator Illustrados Graft & Corruption
Buffer State Mestizo Payroll

__________________21. hindi mapigil na pagnanakaw sa kaban ng bayan.


__________________22. pagnanaw o panlilinlang sa pamamagitan ng pangangamkam.
__________________23. isang kultural at pangka-isipang kaganapan sa isang bansang ang batas ay hindi angkop sa
pamantayang kultural ng mga tao.
__________________24. ito ay ang paglalagay sa puwesto ng isang kapamilya o kaanak na kulang o walang kaalaman,
kasanayan at karanasan.
__________________25. Listahan ng mga tao na pinapasuweldo.
__________________26. mamayang Pilipino na nakapag-aral.
__________________27. ito ay isang sistema kung saan ang kapangyarihang politikal at pampublikong yaman ay
kontrolado ng iilang pamilya; kung saan ang mga miyembro ay hali-halili sa paglawak ng puwesto
sa pamahalaan.
__________________28. ang hindi pagkakasundo sa mga hangganan ng dalawang bansa o oag-aagawan sa isang lugar
na malapit sa hangganan ng bawat bansa.
__________________29. Tumutukoy ito sa mga Pilipinong nangibang bansa at legal na naninirahan sa bansang
pinuntahan.
__________________30. Ito ay konseho na binubuon ng hanggang 10 tao mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan na
nag-aaral at nagbibigay desisyon/solusyon sa mga hidwaan/karahasan.
__________________31. sitwasyon kung saan ang isang manggagawa ay may hanapbuhay ngunit hindi angkop sa
kaniyang kasanayan at may mababang sahod.
__________________32. Sila ang mga nandayuhan na hindi nakatala o ilegal na nakapasok sa ibang bansa.
__________________33. magkakahalong kultura mula sa iba-ibang lahi
__________________34. isang bansa o relihiyong nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang estado na may eklusibong
karapatan na sakupin at linangin ang mga yamang likas.
__________________35. Pagbibigay ng insentibo o gantimpala sa mga opisyal o kawani ng pamahalaan batay sa
kanilang katangi-tanging ginawa.

III. ACRONYMS: Ibigay ang mga katumbas na kahulugan ng mga sumusunod:


36. PDAF - _______________________________________________________________________________________
37. NBI - _______________________________________________________________________________________
38. UNCLOS - ____________________________________________________________________________________
39. EEZ - ________________________________________________________________________________________
40. ASEAN -
______________________________________________________________________________________
41. OFW - _______________________________________________________________________________________
42. PHILGEPS - ___________________________________________________________________________________
43. COA - ________________________________________________________________________________________
44. CSC - ________________________________________________________________________________________
45. PCGG- _______________________________________________________________________________________
46. DOJ-- _______________________________________________________________________________________
47. NGO- ________________________________________________________________________________________
48. NPC- ________________________________________________________________________________________
49. NAMFREL-
____________________________________________________________________________________
50. CPIB- ________________________________________________________________________________________