Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Penyediaan Sesi Bimbingan/ Kaunseling

Tarikh : 4.10.2018
Masa :0720-0750 pagi
Murid : BEYONCE NICOLE BAJIK ANAK UYNER KASSIM
Kelas : 6 Kuning
Objektif : Membantu murid mencapai celik akal dalam membantu diri mereka dan
murid membuat pilihan tersendiri selepas membuat perbincangan/ sesi.

Fasa-fasa Keterangan
1. Membina - Menstruktur sesi
hubungan - Membina hubungan yang rapport
- Etika kerahsiaan
- Peranan kaunselor dan klien
2. Meneroka - Mengapa
permasalahan dan - Bila
menganalisis - Latar belakang masalah
permasalahan
3. Mengenalpasti - Melihat kepada punca berlakunya
punca
4. Mengambil - Perbincangan cara menyelesainya
tindakan - Klien memilih cara penyelesaian
- Menasihati (bimbingan)
5. Penamatan - Menamatkan sesi
- Membuat rumusan besar

Refleksi:
Murid berjaya celik akal dirinya dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi
olehnya. Murid mampu berfikir secara rasional dan mempunyai tanggungjawab terhadap
dirinya.