Anda di halaman 1dari 17

Bahagian A

(60 markah)

Jawab semua soalan.

1. Nyatakan bahagian yang berlabel A, B, C dalam model fungsi di bawah ini dengan jawapan
yang betul.

memegang memegang memegang


Lantai Kaki meja C Buku

A
B

A:………………………………….. B:………………………………….. C:…………………………………………


(3 Markah)

2. Padankan maklumat di bahagian A dengan maksudnya yang betul di bahagian B

Bahagian A Bahagian B

Menggambarkan keseluruhan hubung kait antara


Fungsi
komponen dengan kesannya dalam sistem

Tindakan sesebuah produk untuk merubah objek


Model fungsi
sasaran

Bahagian- bahagian kecil yang berfungsi


Komponen
menyokong sistem
(3 Markah)

3. Berikan tiga proses yang terdapat dalam pembinaan sesuatu produk tempatan.
I. ………………………………………………………………………………………………………………
II. ……………………………………………………………………………………………………………..
III. ……………………………………………………………………………………………………………..
(3 Markah)

1
4. Tandakan ( ) pada rajah yang menunjukkan teknologi pembuatan kaedah moden.

(3 Markah)

2
5. Tandakan ( ) pada maklumat yang tepat berkaitan rajah yang diberikan pada ruang
yang di sediakan.

Menjimatkan kos

Dikendalikan oleh individu menggunakan tangan

Banyak menjalankan tugas yang berlainan

Memerlukan kemahiran individu

Memerlukan masa yang pendek

(3 Markah)

3
6. Padankan jenis gear yang berikut pada rajah yang betul dengan menulis A, B dan C di
ruang yang di sediakan.

A Gear serong

B Gear miter
C Gear dalam

(3 Markah)

4
7. Rajah berikut menunjukkan beberapa produk mekanikal. Tentukan komponen mekanikan
yang digunakan dalam pengoperasian produk tersebut dengan menulis jawapan dalam
ruang yang disediakan.

Bindu Takal/tali sawat Aci Gear

Produk Komponen mekanikal

3 MARKAH

5
8. Padankan kaedah pembuatan acuan dengan keterangan yang tepat dengan menulis A, B
dan C pada ruang yang di sediakan.

A Komponen disambung menjadi satu produk yang berfungsi


B Pengubahan bentuk menjadi bentuk lain
C Pembuangan suatu bahagian supaya menjadi bentuk baru

Pemesinan

Sambungan

Pembentukan

(3 Markah)

9. Padankan tanda amaran keselamatan yang berikut pada rajah yang tepat dengan menulis
A, B dan C dalam petak yang disediakan.

A Gunakan peralatan keselamatan


B Gunakan topi keselamatan
C Gunakan kasut bertapak getah dan bertutup

(3 Markah)

6
10. Tandakan () pada kemasan yang digunakan pada komponen system mekanikal di
ruang yang di sediakan.

Cat licau
Cat sembur
Syelek
Cat minyak
Lekar
(3 Markah)

11. Tandakan ( ) pada sumber yang boleh diperbaharui di ruang yang di sediakan.

(3 Markah)

7
12. Padankan symbol huruf yang berikut pada parameter yang tepat dengan menulis A, B dan
C di ruang yang di sediakan.

A B C

I R P

Rintangan
Kuasa
Arus
(3 Markah)

13. Yang berikut ialah bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal.

A Input

B Proses

C Output

Padankan fungsi yang diberi dalam jadual di bawah dengan bahagian mikropengawal
yang betul dengan menulis A, B dan C

Fungsi Bahagian
Menerima isyarat daripada CPU dan menghantarkannya kepada
peranti output
Menerima isyarat dan menghantarkannya kepada CPU

Menerima isyarat, memproses dan menghasilkan isyarat kepada


output

(3 Markah)

8
14. Namakan bahan peyambungan paip yang berikut dengan menulis A, B dan C di ruang
yang di sediakan.

A Palam
B Siku 90
C Tee sama

(3 Markah)

15. Padankan rajah media tanaman dengan istilah yang tepat dengan menulis A, B dan C di
ruang yang disediakan.

A Batu kerikil

B Rock wool

C Coco peat

(3 Markah)

9
16. Padankan kepentingan reka bentuk makanan dengan huraian yang tepat dengan menulis
A, B dan C pada ruang yang di sediakan.

A Menzahirkan nilai estetika

B Kepelbagaian etika budaya

C Melindungi etika sosial

Tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama

Memberikan nilai tambah dan berpotensi tinggi

Mempromosikan budaya kaum

(3 Markah)

17. Padankan komponen mekanikan yang berikut dengan funginya yang betul dengan
menulis A, B dan C di ruang yang disediakan.

Aci sesondol
A

B Aci engkol

C Galas bebola

Menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar


Mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan
Membuka dan menutup injap

(3 Markah)

10
18. Padankan rajah alatan memotong dengan nama yang tepat dengan menulis A, B dan C di
ruang yang disediakan.

A Pisau bulan sabit

B Pisau penyisih

C Pisau paring

3 MARKAH

11
19. Tentukan bahagian pada system tuil yang berikut dengan menulis A,B dan C di ruang yang
di sediakan.

A Fulkrum
Beban
B
Daya
C

(3 Markah)

12
20. Rajah menunjukkan sebiji kek.

Tandakan ( ) pada alatan menghias yang digunakan untuk membuat kek di atas.

( 3 Markah)

13
Bahagian B

(40 markah)

Jawab semua soalan.

21. Rajah berikut menunjukkan reka bentuk sebuah litar elektrik.

Berdasarkan rajah di atas ,

a) Kirakan jumlah rintangan yang terhasil dalam litar.


(3 Markah)

b) Tentukan nilai bacaan ammeter tersebut dengan membuat pengiraan mengikut hokum ohm.
(3 Markah)

c) Kirakan nilai kuasa yang terhasil dalam litar tersebut.


(3 Markah)

d) Namakan jenis litar dalam rajah di atas.


(1 Markah)
……………………………………………………………………………………………………………………..................................

14
22. Puan Fasha Sandha menghadapi masalah untuk memberikan makanan kepada anak bongsunya
yang berumur 4 tahun. Anak bongsunya tidak gemar nasi dan sayur-sayuran. Beliau datang
berjumpa dengan anda untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Berdasarkan situasi di atas,

a) Jelaskan maksud reka bentuk makanan.


……………………………………………………………………………………………………………………………….................

(1 Markah)

b) Lakar dan labelkan reka bentuk makanan dalam ruang yang di sediakan.

(7 Markah)

c) Nyatakan kelebihan reka bentuk makanan anda.

I. …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
II. …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

(2 Markah)

15
23. Rajah berikut merupakan lakaran reka bentuk system akuaponik.

B
A

Sifon Media Tanaman Pam Air Sistem Perpaipan

a) Labelkan rajah di atas dengan komponen berikut


A: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
B: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4 Markah)

b) Jelaskan maksud reka bentuk akuaponik.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1 Markah)

c) Nyatakan 3 kelebihan reka bentuk akuaponik.


i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3 Markah)
d) Berikan 3 jenis sistem akuaponik.
i. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3 Markah)

16
24. Rajah menunjukkan produk kraf tangan.

Berdasarkan rajah,

a) Senaraikan dua kaedah menghasilkan produk di atas.


i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2 Markah)
b) Nyatakan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan model bagi produk di atas
i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2 Markah)
c) Nyatakan kaedah kemasan yang sesuai digunakan pada produk diatas.
i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(2 Markah)

d) Nyatakan alternatif lain bagi menggantikan bahan utama produk di atas untuk menjadikan
produk tersebut lebih berinovasi.
i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3 Markah)

e) Nyatakan kelebihan penghasilan produk di atas menggunakan kaedah tradisional.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1 Markah)

17

Anda mungkin juga menyukai