Anda di halaman 1dari 2

JADUAL WAKTU PRASEKOLAH BIJAK CEMERLANG 2019

HARI/MASA 8.00-8.20 8.20-8.40 8.40-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00
(20M) (20M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (30M) (10M)
ISNIN PERBUALAN AKTIVITI LUAR MATEMATIK BI REHAT AKTIVITI REFLEKSI
AWAL (MAIN BEBAS) (ASAS) ASAS (30M) 2 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.50 8.50-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00


(20M) (30M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (20M) (10M)
SELASA PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI REHAT BM AKTIVITI REFLEKSI
AWAL FIZIKAL 1 (30M) ASAS 2 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.40 8.40-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00


(20M) (20M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (30M) (10M)
RABU PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI REHAT PENDIDIKAN ISLAM AKTIVITI REFLEKSI
AWAL (MAIN BEBAS) 1 (30M) (60M) 3 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.50 8.50-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00


(20M) (30M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (20M) (10M)
KHAMIS PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI BM REHAT BI AKTIVITI REFLEKSI
AWAL FIZIKAL 1 ASAS (30M) ASAS 2 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.40 8.40-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00


(20M) (20M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (30M) (10M)
JUMAAT PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI REHAT PENDIDIKAN ISLAM AKTIVITI REFLEKSI
AWAL (MAIN BEBAS) 1 (30M) (60M) 2 (10M)

ANALISA
ITEM/TUNJANG SLOT JUMLAH MINIT ITEM/TUNJANG SLOT JUMLAH MINIT
REHAT 30MX3 (BI), 90 MINIT AKTIVITI LUAR – FIZIKAL 30MX2 (BI) 60 MINIT
30MX2 (BM) 60 MINIT MAIN BEBAS 20MX3 (BM) 60 MINIT
PERBUALAN AWAL 20MX3 (BM), 60 MINIT PENDIDIKAN ISLAM 60MX2 120 MINIT
20MX2 (BI) 40 MINIT
REFLEKSI 10MX2 (BM), 20 MINIT MODUL AKTIVITI 40MX1, 30MX2, 500 MINIT
10MX3 (BI) 30 MINIT PEMBELAJARAN 50MX2, 70MX3,
BAHASA MELAYU (BM) 30MX2 (BM) 60 MINIT 90MX1
BAHASA INGGERIS (BI) 30MX2 (BI) 60 MINIT
MATEMATIK (ASAS) 40MX1 40 MINIT
JUMLAH MINIT SEMINGGU = 1200 MINIT (600 MINIT BM, 600 MINIT BI)

BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS Disediakan oleh,


JADUAL WAKTU PRASEKOLAH BIJAK CEMERLANG 2019 (JADUAL KE 2)
HARI/MASA 8.00-8.20 8.20-8.40 8.40-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00
(20M) (20M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (30M) (10M)
ISNIN PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI BI REHAT PENDIDIKAN ISLAM AKTIVITI REFLEKSI
AWAL (MAIN BEBAS) 1 ASAS (30M) (60M) 2 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.50 8.50-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00


(20M) (30M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (20M) (10M)
SELASA PERBUALAN AKTIVITI LUAR MATEMATIK AKTIVITI REHAT BM AKTIVITI REFLEKSI
AWAL FIZIKAL (ASAS) 1 (30M) ASAS 2 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.50 8.50-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00


(20M) (30M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (20M) (10M)
RABU PERBUALAN P.ISLAM AKTIVITI REHAT AKTIVITI AKTIVITI LUAR REFLEKSI
AWAL (30M) 1 (30M) 2 (MAIN BEBAS) (10M)

8.00-8.20 8.20-8.50 8.50-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00


(20M) (30M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (20M) (10M)
KHAMIS PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI BM REHAT BI AKTIVITI REFLEKSI
AWAL FIZIKAL 1 ASAS (30M) ASAS 2 (10M)

8.00-8.20 8.20-8.40 8.40-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50-12.00


(20M) (20M) (40M) (30M) (30M) (30M) (30M) (30M) (10M)
JUMAAT PERBUALAN AKTIVITI LUAR AKTIVITI P.ISLAM REHAT AKTIVITI REFLEKSI
AWAL (MAIN BEBAS) 1 (30M) (30M) 2 (10M)

ANALISA
ITEM/TUNJANG SLOT JUMLAH MINIT ITEM/TUNJANG SLOT JUMLAH MINIT
REHAT 30MX3 (BI), 90 MINIT AKTIVITI LUAR – FIZIKAL 30MX2 (BI) 60 MINIT
30MX2 (BM) 60 MINIT MAIN BEBAS 20MX3 (BM) 60 MINIT
PERBUALAN AWAL 20MX3 (BM), 60 MINIT PENDIDIKAN ISLAM 60MX2 120 MINIT
20MX2 (BI) 40 MINIT
REFLEKSI 10MX2 (BM), 20 MINIT MODUL AKTIVITI 40MX3, 30MX2, 500 MINIT
10MX3 (BI) 30 MINIT 50MX2, 70MX1,
BAHASA MELAYU (BM) 30MX2 (BM) 60 MINIT 60MX1, 90MX1
BAHASA INGGERIS (BI) 30MX2 (BI) 60 MINIT
MATEMATIK (ASAS) 40MX1 40 MINIT
JUMLAH MINIT SEMINGGU = 1200 MINIT (600 MINIT BM, 600 MINIT BI)

BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS Disediakan oleh,

Anda mungkin juga menyukai