Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH 1/RABU/02.01.2019 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH : ____ / ____ orang
KELAS 1 BARATHI KEHADIRAN
TIDAK HADIR :
MASA 11.35-12.35
TAJUK 1. NOMBOR BULAT HINGGA 100
STANDARD 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif
KANDUNGAN
(i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan
STANDARD
lebih atau kurang secara:
PEMBELAJARAN (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN 1. menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit dengan tepat.

1. Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran dengan menggunakan gambar.


2. Guru menerangkan tajuk pembelajaran dengan kaedah yang mudah difahami oleh murid.
3. Guru memberi latihan kepada murid dan memberi latihan pemulihan kepada murid yang
lemah.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 4. Guru merumuskan isi pelajaran dan refleksi.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH 1 / RABU / 02.01.2019 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH : ____ / ____ orang
KELAS 2 BARATHI KEHADIRAN
TIDAK HADIR :
MASA 12.35-1.35pm
TAJUK Hari Minggu dengan Keluarga
STANDARD
1.1 Mendengar dan memberikan respons
KANDUNGAN
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
STANDARD
(i) frasa
PEMBELAJARAN
(ii) ayat tunggal

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN 1. Mendengar dan memberi respons dengan tepat dan betul.

1. Guru menerangkan tajuk pembelajaran dengan baik.


2. Murid diminta membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul.
3. Murid diminta mendengar dan memberikan respons yang betul berdasarkan
AKTIVITI PEMBELAJARAN & soalan yang ditanya oleh guru.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 4. Guru memberi latihan kepada murid.
5. Guru merumuskan isi pelajaran dan refleksi.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai