Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA LELAKI : ____ / orang


MINGGU / HARI / TARIKH 01/RABU/02hb JAN 2019
PEREMPUAN : ____ / orang
KELAS 1K KEHADIRAN
JUMLAH : ____ / orang
MASA 10.05 – 11.05 pg
TIDAK HADIR :
BIDANG PEMBELAJARAN Minggu Transisi- Tema: Sekolah Saya
STANDARD KANDUNGAN Minggu Transisi
STANDARD PEMBELAJARAN Minggu Transisi
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyebut dan mengeja sekurang-kurangnya 5 kawasan sekolah dengan betul.

Set Induksi : Meneliti gambar kawasan sekolah yang ditunjukkan.


1. Guru bersama murid menyatakan nama-nama kawasan sekolah.
2. Murid mengikuti guru mengeja perkataan dengan betul.
3. Guru membawa murid mengelilingi kawasan sekolah.
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
4. Guru memberi penjelasan sambil membawa murid mengelilingi kelas.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
5. Murid bersama guru melengkapkan peta i-think : Peta bulatan

PENGAYAAN/PENGUKUHAN: Murid mewarna kawasan sekolahdengan baik.


Soalan KBAT : Mengapakah kita perlu menjaga kawasan sekolah?

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi / FROG VLE
Modul Subjek / Gambar Pembesar Suara / Radio Kertas Ujian

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi / Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Ketekunan/ Kegigihan Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Rasional
/ Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Menjaga kesihatan Berjimat Cermat Menghargai masa

PETA PEMIKIRAN i-THINK


/ Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


/ Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja / Lembaran Kerja / Ujian
Pemerhatian / Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai