Anda di halaman 1dari 1

Tema : Sekolah SB : ayat tunggal dan

ayat majmuk, vokal


Tajuk : Sekolah Baharu Saya
berganding, diftong
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: Strategi PdP:
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Think-pair-share
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : 3.2.6 Ilmu : Kepimpinan
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat : Nilai : Bekerjasama
T1 : Menulis 10 ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. EMK: kreativiti dan
T2 : Menulis 10 ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. inovasi
T3 : Menulis 10 ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. KBT : KB –
Aktiviti : Mengenal pasti
BCB : Bacaan imbasan
1) Murid menyanyikan lagu “Anak Pergi Belajar”.
BBB : lagu “Anak Pergi
2) Murid diminta mengaitkan lagu dengan tajuk pembelajaran hari ini.
Belajar”, kertas A4,
3 EFEKTIF 3) Murid baru diminta untuk berbicara tentang pengalaman di sekolah baharu.
lembaran kerja, buku
4) Murid diminta menaakul gambar rajah dan petikan yang diberikan dalam buku teks.
11.00 – tulis, buku teks.
12.00 5) Murid diminta membaca petikan teks dengan bacaan imbasan.
6) Murid bersoal jawab dengan guru tentang petikan teks. IMPAK :
B.
7) Murid diberikan penerangan oleh guru tentang ayat tunggal dan ayat majmuk
Malaysia
8) Murid diminta mengecam 10 ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan yang
diberikan. (bermula strategi think-pair-share)
9) Secara berpasangan, murid diminta menyenaraikan dan menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk dalm buku tulis
10) Murid diminta menyatakan jawapan dengan pantauan guru.
11) Secara berkumpulan, murid diminta berbincang untuk menyenaraikan frasa yang
mengandungi diftong dan vokal berganding dan menulisnya dalam buku tulis.
12) Murid diminta membentangkan jawapan dengan menyebut ayat dengan sebutan yang
betul.
13) Secara individu, murid diminta menyiapkan latihan yang ada dalam buku aktiviti
sekolah.
14) Murid membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.

Aktiviti Minggu Pertama Transisi Tahun 1 Impak


Pengurusan bilik darjah
- Memastikan kebersihan
kelas Guru-guru
7.40 – 8.00 - Susun atur meja dan kerusi matapelajaran
pagi - Mencatat kehadiran murid tahun 1
KHAMIS
4 JANUARI
Program Panitia Matematik
2018
- Mengenal nombor 1 – 10
- Menulis nombor di udara Guru-guru
8.00 – 9.10 - Memastikan bilangan yang matapelajaran
pagi disebut guru dengan tahun 1
menggunakan jari
- Mewarna nombor