Anda di halaman 1dari 61

SJK MING CHIANG, MERADONG

SUNGAI MERADONG,
96500 BINTANGOR, SARAWAK

MINIT CURAI
Minit Curai Taklimat Pengurusan Sukan dan Kokurikulum Sekolah Peringkat
1. Perkara : Pejabat Meradong Bil.1/2018

2. Tarikh : 26 Januari 2018

3. Masa : 0730-1700

4. Tempat : Bilik Mesyuarat PPD Meradong

5. Anjuran : Unit Kokurikulum, PPD Meradong

Encik Nasaruddin (Penolong PPD Meradong)


6. Pengerusi : Puan Lee Pick Ching (PKKK SJK Tung Kwong)
Encik Ling Harn Song (PKKK SMK Tong Hua)

7. Kehadiran : Semua PKKK (4 SM & 32 SR)

Taklimat tentang Karnival Kokurikulum dan Karnival PSKPP


Kemahiran berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam KK
8. Tujuan / objektif :
Amalan sukan dan KK

1. Contoh kertas kerja 1 Murid 1Projek


9. Bahan Edaran : 2. Borang Penyertaan Hari Karnival Kokurikulum dan Karnival PSKPP
3. Borang rekod KBAT dalam kegiatan Kokurikulum
10.1 Pengerusi mengucapkan penghargaan kepada semua PKKK serta wakil
yang sudi hadir pada taklimat ini untuk melicinkan segala urusan
khasnya untuk Karnival Kokurikulum dan PSKPP peringkat Daerah
Meradong.
10. Isi Kandungan :
10.2 BIG DATA KK - pencapaian murid -murid harus disediakan dengan
sistematik dan sebaiknya.
10.3 Panitia PJ/PK sila siap dengan dokumen yang ada dalam instrumen
pemantauan.
10.4 Pelaksanaan PdP akan dipantau oleh PPD, JPN atau KPM pada bila-bila
masa, guru PJ/PK sila membuat penyediaan yang perlu
10.5 Guru-guru harus teliti tentang DSKP mata pelajaran.(sila rujuk instrumen
pemantauan PJK).
10.6 Guru-guru mesti sentiasa melakukan tugasan tanggungjawab yang
diamanah berpandukan surat pekeliling yang ada.
guru yang bertanggungjawab, intergriti dan patuh pada profesinal
keguruan.
10.7 menjadi guru yang bertanggungjawab, intergriti dan patuh pada
profesinal keguruan.
10.8 Guru selalu diingati bertanggungjawab terhadap diri sendiri,rakan
setugas dan sekolah.

10.9 Oleh sebab pada tahun ini, Karnival Kokurikulum peringkat negeri akan
diadakan di Sarikei, adalah diharapkan penyertaan daripada Daerah
meradong adalah secara menyeluruh.
10.10 memberi atau menghebohkan maklumat palsu,maklumat yang tidak sah
amat dilarang sekali.
10.11 Mohon semua sekolah untuk menghantar pencalonan pegawai teknik
dan jurulatih secara hardcopy/emel bagi yang tidak membawa hardcopy.

Kutipan data penyertaan Karnival PSKPP daripada semua sekolah.


10.12

10.13 Pengurusan sukan/ Kokurikulum


- Pengurusan dan penilaian PAJSK amat penting di peringkat sekolah.
- Ujian segak perlu dilakukan ikut prosedur yang betul.
- sentiasa memberi peluang kepada murid dalam penglibatan aktivitu
luar,
utamakan penyertaan.
- pengorbanan guru amat dihargai.
- peruntukkan wang sukan dan KK seharusnya dibelanjakan dalam tahun
semasa. Semua dokumen perlu disedia dengan lengkap terutamanya
laporan kewangan
- mana-mana penyertaan adanya pengorbanan guru untuk hasil kerjaya.
- takwim sukan dan KK mesti ada dan bersesuaian.
- laporan setiap pertandingan atau program perlu didokumenkan
- pemantauan sukan dan KK dibuat sepanjang tahun.
- data iKeps perlu diisi mengikut kehendaknya
- sila rujuk takwim KK dan takwim sukan terkini, sentiasa memberi
peluang
kepada murid dalam pertandingan
- setiap sekolah perlu lengkapkan borang berikut:
Cadangan pengerusi teknik dan pembangunan sukan sek. Rend.
Data jurulatih pembangunan sukan sek. Rend.
Cadangan pengerusi teknik KK sek. Rend.
Senarai semak penyertaan sek rend. Pertandingan aktiviti KK
Senarai semak penyertaan sek karnival PSKPP.
10.14 PSKPP 2018
- PSKPP peringkat daerah dicadang berlansung pada 09//04/18 -
13/04/18.
- PSKPP Bahagian dijangka berlansung pada bulan OKT. Di Mukah.
- SJK Ming Chiang diamanahkan untuk mengelolakan pertandingan Catur.
- Minit Pengelola akan diadakan nanti.
Ucapan tahniah dan penghargaan serta kata-kata perangsang
oleh pihak pentadbir, guru-guru dalam majlis atau perhimpunan
Sijil penghargaan
Hadiah khas
Mempamerkan gambar-gambar dan sijil-sijil penghargaan
- guru-guru harus teliti dengan data rekod murid semasa
membuat penilaian PAJSK

10.15 Kemahiran berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam KK


Penceramah :Puan Lee Pick Ching
Mesej:
- setiap sekolah wajib tersedia buku “Elemen KBAT dalam BB,S&P,K/P)
- pendekatan penyelesaian masalah lima langkah.
- elemen KBAT dalam KK dilaksanakan melalui ‘program 1 murid 1 projek
(1M1P)
- sek rend. boleh dijalankan secara berkumpulan.
- segala dokumentasi dibuat mengikut panduan.
- penilaian aktiviti ini berdasarkan “intrumen Standard penarafan KBAT
dalam KK”
-akt 1M1P boleh dimasukkan dalam takwim persatuan.(12 kali
perjumpaan)
- rekod perjumpaan perlu mengandungi elemen KBAT.

10.16 Amalan sukan dan KK


Penceramah : En. Ling Harn Song PKKK SMK Tong Hua
Mesej
- dasar pelaksanaan kegiatan KK
Dasar 1 :
-kegiatan KK adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan
- melaksanakan kk di sekolah adalah wajib.
Dasar 2 :
- penyertaan murid dalam kegiatan kk adalah wajib.
Dasar 3:
- penyertaan semua guru dalam kk adalah wajib.
Dasar 4:
- pelaksanaan “ kegiatan kk”

Masa pelaksanaan kegiatan kk sek. Rend


B. Uniform -12 kali ( 2 Jam satu perjumpaan)
Kelab/ Persatuan- 12 kali ( 2 Jam satu perjumpaan)
Sukan/permainan - 12 kali ( 2 Jam satu perjumpaan)
Pihak sekolah sentiasa menggalakkan badan-badan kk mengambil
bahagian dalam sebarang pertandingan samada di peringkat sekolah,
zon ,daerah, negeri atau kebangsaan

Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama


11. Penutup : daripada semua sekolah. Semoga Karnival Kokurikulum dan PSKPP peringkat
Daerah Meradong dapat dilangsungkan dengan jayanya.

Taklimat tamat pada pukul 1700 jam.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(TIONG HEI YII ) (Ong Yi Ting)


PK Kokurikulum, Guru Besar,
SJK Ming Chiang SJK Ming Chiang

CATATAN : Semua bahan edaran dalam bentuk sofcopy. Guru-guru yang berkenaan boleh membuat sedutan dalam
folder yang disediakan.
PK 07/2
SENARAI KEHADIRAN

Mesyuarat Taklimat Pengurusan Sukan dan Kokurikulum Sekolah Peringkat Pejabat Meradong
Bil.1/2018

Tarikh : 30 Januari 2018

Masa : 1400 petang

Tempat : Bilik Pusat Sumber

Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Bil Nama Guru / Staf No. Kad Pengenalan T/tangan

1 ONG YI TING S29820 730226-13-5528

2 NGU LIU ENG S29070 720306-13-5764

3 WONG HIE LING S36667 781004-13-5346

4 TIONG HEI YII S32244 770412-13-5800

5 CHAN MEI KHIONG S33373 760510-13-5784

6 LAU WEI LING S52346 880127-52-5364

7 YOW HUI CHING S33797 740523-13-5582

8 KONG HUNG YIENG S41316 830901-13-5328

9 SIM SII LING S39517 760627-13-5382

10 TAN LING SAN S42044 811105-01-5970

11 TING CHIN TIE S49140 850814-13-5280

12 YII SIEW YING S49573 880126-13-5014

TIDAK HADIR

Bil Nama Catatan Bil Nama Catatan

CUTI
1 3
BERSALIN

2 4

Disediakan oleh :

……………………...........................................
( CHAN MEI KHIONG )
Setiausaha Jawatankuasa KK
SJK Ming Chiang
Laporan Mesyuarat Taklimat Pengurusan Sukan dan Kokurikulum Sekolah Peringkat Pejabat Meradong
Bil.1/2018
NAMA SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN MING CHIANG
NAMA AKTIVITI : TAKLIMAT PENGURUSAN SUKAN DAN KOKURIKULUM SEKOLAH PERINGKAT
MERADONG
TARIKH AKTIVITI : 30 JANUARI 2018
TEMPOH AKTIVITI : 1400-1700
TEMPAT/LALUAN : BILIK PUSAT SUMBER
OBJEKTIF:
1 memberi taklimat tentang Karnival Kokurikulum dan Karnival PSKPP.

2 Mendedahkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam KK amalan sukan dan KK.

3 membantu guru mengetahui perlaksanaan 1 Murid 1 Projek.

KEKUATAN TAKLIMAT:
1. Kehadiran semua guru menyebabkan taklimat ini berjalan lancar dan teratur.
2. Guru-guru didedah dengan KBAT dalam setiap kegiatan Kokurikulum .
3. Guru penyelaras dapat cara-cara untuk mengendalikan program 1 murid 1sukan.

KELEMAHAN TAKLIMAT:
1. Perancangan teliti tentang perlaksanaan 1 Murid 1 Projek perlu dibincang dan bersesuaian dengan kehendakan
soalan.
2. Selepas memberi taklimat ini, kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah belum lagi menentukan tajuk yang sesuai
dilakukan.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:

1.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

........................................ ...................................... .......................................


CHAN MEI KHIONG TIONG HEI YII ONG YI TING
SU SMD SJK Ming Chiang PKKK SJK Ming Chiang G.Besar SJK Ming Chiang
Gambar –gambar Semasa Kejohanan Sukan Merentas Desa Dilancarkan
Borang Pendaftaran Kejohanan Sukan Merentas Desa

Bil Nama Murid Tahun / Kelas Tandatangan


1 Jesly Tiong Feng
2 Lau Li Yun
3 Lau Lik Wu
4 Lydia Ak Tambi
5 Anthony Kiu Dao Yong
6 Chieng Lung Cheng
7 Emily Sing Ming Li
8 Ivy Wong Ming Fong
9 Ling Onn Hui
10 Ling Sie Huat
11 Chieng Lung Bo
12 Huan Kai Jun
13 Jennifer Kiu Yi Ling
14 Robin Tang Liang Jing
15 Tang Yuk Chai
16 Vinson Tiong Ho Shun
17 Angel Tong Ann Zhi
18 Cindy Wong Sii Lin
19 John Ting Heng Ong
20 Jolin Ling Yew Fang
21 Ling Ting Ting
22 Nick Tiong Foo Teck
23 Brayden Ling Guo Zhong
24 Justin Kiing Teck Qiang
25 Ling Sie Huat
26 Tang Kuok Fong
27 Benson Lu
28 Caroline Kiu Yi Ting
29 Felisha Ling
30

SJK C Tung Kwong

1 Murid 1 Projek

Persatuan Bulan Sabit Merah

2017
“ Anduh Kitar Semula”

1 murid 1 projek Persatuan Bulan Sabit Merah

1.0 Pendahuluan

1.1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah


menggariskan enam aspirasi iaitu kemahiran memimpin, kemahiran
dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan
kemahiran berfikir yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya
bersaing pada peringkat global. Daripada enam aspirasi yang dinyatakan,
buku ini memberi fokus kepada kemahiran ber kir. Penguasaan kemahiran
berfikir yang mantap memainkan peranan penting dalam melahirkan murid
yang kreatif dan inovatif.
1.2 Kemahiran berfikir yang ditekankan ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) kerana trend perkembangan pendidikan masa kini menuntut
kemahiran tersebut. Penerapan KBAT dalam pendidikan menggunakan
pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi tujuh
elemen KBAT yang terdiri daripada tiga elemen utama iaitu Kurikulum,
Pentaksiran dan Pedagogi serta empat elemen sokongan iaitu Kokurikulum,
Sokongan Komuniti dan Swasta, Sumber dan Bina Upaya. Kesemua
elemen ini adalah untuk membudayakan kemahiran ber kir aras tinggi
dalam kalangan guru dan murid. Setiap elemen KBAT akan diperincikan
dalam bentuk buku dan dikemas kini dari semasa ke semasa melalui laman
web BPK. Maklumat terkini yang diperoleh boleh dijadikan koleksi yang
komprehensif mengenai pelaksanaan KBAT.
1.3 Kokurikulum mempunyai peranan secara langsung dan tidak langsung
dalam perkembangan potensi individu dari segi pemupukan integrasi
nasional, membantu perkembangan hidup bermasyarakat dan pembentukan
jati diri dalam kalangan murid. Ia dapat dilaksanakan melalui pemerolehan
pelbagai kemahiran yang terkandung dalam aktiviti kokurikulum itu
sendiri.
1.4 Kokurikulum merupakan antara elemen yang diberi fokus di dalam Pelan
Inisiatif Kemahiran Ber kir Aras Tinggi (KBAT) dengan matlamat untuk
melahirkan modal insan yang berupaya mengaplikasi pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan re eksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu.
1.5 Pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum akan menyemai budaya kreatif
dan inovatif dalam kalangan murid melalui kepelbagaian aktiviti yang
dirancang dan dilaksanakan di luar bilik darjah dengan memberi penekanan
kepada penyelesaian masalah dalam tugasan atau projek. Pendedahan awal
dan kepelbagaian aktiviti secara kumpulan yang ada akan memberi peluang
kepada murid untuk meneroka, mencuba dan membuat inovasi melalui
sesuatu tugasan atau projek yang dipertanggungjawabkan. Hasil tugasan
atau projek tersebut bukan sahaja memberi pulangan kepuasan cita rasa
kepada murid tetapi juga dapat membuktikan murid dapat mencipta sesuatu
yang baharu yang tidak pernah di kirkan sebelum ini.
1.6 Kokurikulum mempunyai tiga bidang utama atau aktiviti iaitu
kelab/persatuan, pasukan badan beruniform serta sukan dan permainan.
Ketiga-tiga jenis aktiviti kokurikulum bertujuan mencapai aspirasi murid
yang mana kemahiran berfikir merupakan salah satu daripada aspirasi
tersebut
1.7 Penerapan kemahiran berfikir secara terancang dan sistematik mengarah
kepada penghasilan murid yang ber kiran aras tinggi. KBAT dalam
kokurikulum membolehkan murid menggunakan pemikiran secara kreatif
dan inovatif dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan sesuatu
projek.
1.8 Elemen KBAT dalam kokurikulum boleh dilaksanakan melalui ketiga-tiga
bidang aktiviti iaitu:
1.8.1 Pasukan Badan Beruniform 
Pihak sekolah boleh menubuhkan
unit beruniform mengikut keperluan setempat, 
kemudahan
peralatan, jurulatih dan kemudahan sedia ada di sekolah. 

1.8.2 Sukan dan Permainan 
Bidang sukan dan permainan di sekolah
boleh terdiri daripada permainan dan sukan tradisional seperti wau,
gasing, congkak atau permainan dan sukan antarabangsa seperti
bola sepak, badminton dan catur. 

1.8.3 Kelab/Persatuan 
Bidang persatuan dan kelab di sekolah boleh
dikategorikan kepada dua iaitu:
a. Persatuan dan kelab yang
berasaskan mata pelajaran akademik.
b. Persatuan dan kelab
yang berasaskan minat, perkhidmatan, kecenderungan dan 
hobi.

2.0 Program 1 murid 1 projek

2.1 Elemen KBAT dalam kokurikulum juga boleh dilaksanakan melalui program
1Murid 1Projek (1M1P) yang merupakan inisiatif Projek Inovasi Kelab dan Persatuan.
Program ini diadakan bertujuan untuk menambah baik kegiatan kokurikulum dalam
kalangan murid dengan menggalakkan pihak sekolah menganjurkan sebarang aktiviti
berunsur inovatif dan kreatif dalam kegiatan persatuan dan kelab di sekolah rendah dan
menengah.
2.2 Program 1M1P melalui inisiatif Projek Inovasi Kelab dan Persatuan diadakan
untuk meningkatkan KBAT dalam kalangan murid melalui Kelab dan Persatuan. Projek
ini bermula pada Tahap II sekolah rendah yang melibatkan murid Tahun 4, 5 dan 6. Di
peringkat sekolah menengah, projek ini melibatkan murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan
5. Murid sekolah rendah Tahap II akan melaksanakan satu projek secara berkumpulan
manakala murid sekolah menengah, akan menyiapkan satu projek secara berkumpulan
dan satu lagi projek kecil secara individu dalam tempoh tersebut. Pelaksanaan Program
1M1P mampu meningkatkan keupayaan belajar, menyelesaikan masalah dan menaakul
serta mampu ber kir secara kreatif dan inovatif. Program ini juga dapat meningkatkan
minat dan pelibatan murid secara aktif dalam aktiviti Persatuan dan Kelab dengan
menyeronokkan.

3.0 Tajuk Program 1 Murid 1 Projek Persatuan Bulan Sabit


Merah
- Anduh segi tiga untuk mengajar murid-murid cara-cara balutan
“ Anduh Kitar Semula”

4.0 Jawatankuasa 1 murid 1 projek Persatuan Bulan Sabit Merah


Guru penasihat : Lee Ching Seng , Wong Mee Hung ,
Wong Chai Ing
Pengerusi : Steven Wong Wen Jun
Naib pengerusi : Vincent Kong Kim Leong
Setiausaha : Esther Ting
Bendahari : Lyssca Lau Jie
AJK pengumpul dan menganalisi masalah: Wong Kong Lie
Shirley Sia
Ting Siao Yao
AJK pendokumentasi projek : Tan Kuan Lun
Tiong King Seng
Brain Sia
AJK penyediaan alatan : Vincent Kong
Robin Sia
Daniel Alvin
AJK perhasilan : Semua ahli
AJK pembentangan : Tan Khui Young
Shirley Sia
Lyssca Lau
AJK laporan : Ngu Xiu Yi
Terrence Wong
Tan Kuan Lun
Joseph Tan

5.0 Kenal pasti masalah

Masalah - Murid-murid tidak dapat menjalankan


latihan secara berpasangan pada masa
yang masa .

Sebab - Kekurangan anduh segi dibekalkan


kepada murid-murid untuk belajar asas
balutan .
Akibat - Terdapat segelintir murid tidak dapat
belajar semua jenis balutan yang
didedahkan oleh cikgu dalam masa yang
singkat .

6.0 Cadangan penyelesaian masalah

6.1 Cadangan / Alternatif:


- Mencipta anduh segi tiga dengan menggunakan kain guni
- Mencipta anduh segi tiga dengan menggunakan kain terbuang dari
rumah di samping juga mengutamakan kitar semula .

6.2 Cadangan penyelesaian:


 Mencipta anduh segi tiga dengan menggunakan kain terbuang dari
rumah di samping juga mengutamakan kitar semula .

7.0 Proses kerja

Carta Alir Proses Kerja

Mendengar taklimat ringkas Program 1 murid 1


Projek daripada guru pembimbing

Penubuhan Jawantankuasa di antara ahli-ahli


Persatuan Bulan Sabit Merah

Penentuan tajuk yang sesuai untuk dijadikan tajuk


Program 1 murid 1 Projek melalui analisis masalah
yang dihadapi
8.0 Senarai peralatan dan anggaran Kos
Bil Alat Sumber

1. Kain terbuang Dermaan daripada setiap murid


.

2. Jarum Kelab RBT

3. Benang Kelab RBT


9.0 Lakaran

90cm

10.0 Jaringan kerjasama


90cm
Guru Besar
-Memberi pendapat dan
cadangan.
-Memberi semangat
kepada murid-murid.

Ibu bapa
Rakan -Memberi
Sebaya dorongan dan
AJK program 1 murid galakkan
Memberi 1 projek PBSM
pendapat dan Memberi
cadangan. sumbangan kain

Guru Penasihat
Guru Penasihat PBSM
-memberi bimbingan
dan tunjuk ajar

11.0 Pelaksanaan program


Projek Tarikh Catatan
Pelaksanaan

Mendengar taklimat 9/8/2017

ringkas Program 1 murid


1 Projek daripada guru
pembimbing
Penubuhan 9/8/2017

Jawantankuasa di antara
ahli-ahli PBSM

Penentuan tajuk yang 9/8/2017

sesuai untuk dijadikan


tajuk Program 1 murid 1
Projek melalui analisis
masalah yang di hadapi

Penentuan bahan-bahan 9/8/2017

yang hendak digunakan


berdasarkan tajuk yang
dipilih.
Membuat anduh kitar
semula mengikut 16-22/8/2017
langkah-langkah yang
ditentukan.
Percubaan penggunaan 24/8/2017

anduh kitar semula yang


dihasilkan
Membuat 24/8/2017

penambahbaikan ke atas
projek yang dicipta.
Menyediakan 24-29/8/2017

dokumentasi yang
ditetapkan.
Membuat pembentangan 6/9/2017

dan menggunakan anduh


kitar semula dalam asas
balutan
Membuat penilaian 6/9/2017

keberkesanan anduh kitar


semula yang dicipta
Menyiapkan 6/9/2017

dokumentasi yang
ditetapkan.
12.0 Gambar-gambar sepanjang pelaksanaan Projek

Pemilihan kain yang sesuai Mengukur saiz kain yang


berpadanan

Menjahit kain Menjahit kain


Mengukur size anduh segi tiga Menggunting kain yang diukur

Siap kain anduh kitar semula Menilai keberkesanan anduh kitar


semula
13.0 Rumusan Projek

Melalui projek 1 murid 1 projek ini, Ahli Persatuan Bulan


Sabit Merah telah mengetahui kepentingan kerjasama kumpulan.
Ahli-ahli dalam kumpulan ini dapat meningkatkan keyakinan diri
melalui aktiviti meneroka dan mencubajaya semasa menghasilkan
projek ini.
Selain itu, melalui projek ini masalah kekurangan anduh segi
tiga ketika menjalani balutan juga diatasi. Ia juga menambah
keseronokan murid-murid ketika menjalani aktiviti berpasangan
di samping juga menjimatkan masa menunggu giliran ketika
aktiviti dijalankan .
Kumpulan kami amat berterima kasih kepada guru
pembimbing, guru besar, ibu bapa dan rakan sebaya atas sokongan
dan bimbingan mereka.

14.0 Cadangan Penambahbaikan/Evolusi

Selepas projek ini, kumpulan kami amat berpuas hati dengan


hasil projek yang telah dihasilkan. Akan tetapi sekiranya murid-
murid sudah menguasai kemahiran-kemahiran jahitan , murid-
murid dapat menghasilkan lebih banyak anduh kitar semula
dengan jahitan yang lebih cantik dan kemas .
SJK C Tung Kwong

1 Murid 1 Projek

Permainan Ping Pong

2017

“ Shoot Me Board”

1 murid 1 projek Permainan Ping Pong

15.0 Pendahuluan
15.1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah
menggariskan enam aspirasi iaitu kemahiran memimpin, kemahiran
dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan
kemahiran ber kir yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya
bersaing pada peringkat global. Daripada enam aspirasi yang dinyatakan,
buku ini memberi fokus kepada kemahiran ber kir. Penguasaan kemahiran
ber kir yang mantap memainkan peranan penting dalam melahirkan murid
yang kreatif dan inovatif.
15.2 Kemahiran berfikir yang ditekankan ialah Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) kerana trend perkembangan pendidikan masa kini
menuntut kemahiran tersebut. Penerapan KBAT dalam pendidikan
menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang
merangkumi tujuh elemen KBAT yang terdiri daripada tiga elemen utama
iaitu Kurikulum, Pentaksiran dan Pedagogi serta empat elemen sokongan
iaitu Kokurikulum, Sokongan Komuniti dan Swasta, Sumber dan Bina
Upaya. Kesemua elemen ini adalah untuk membudayakan kemahiran ber
kir aras tinggi dalam kalangan guru dan murid. Setiap elemen KBAT akan
diperincikan dalam bentuk buku dan dikemas kini dari semasa ke semasa
melalui laman web BPK. Maklumat terkini yang diperoleh boleh
dijadikan koleksi yang komprehensif mengenai pelaksanaan KBAT.
15.3 Kokurikulum mempunyai peranan secara langsung dan tidak langsung
dalam perkembangan potensi individu dari segi pemupukan integrasi
nasional, membantu perkembangan hidup bermasyarakat dan
pembentukan jati diri dalam kalangan murid. Ia dapat dilaksanakan
melalui pemerolehan pelbagai kemahiran yang terkandung dalam aktiviti
kokurikulum itu sendiri.
15.4 Kokurikulum merupakan antara elemen yang diberi fokus di dalam Pelan
Inisiatif Kemahiran Ber kir Aras Tinggi (KBAT) dengan matlamat untuk
melahirkan modal insan yang berupaya mengaplikasi pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan re eksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu.
15.5 Pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum akan menyemai budaya
kreatif dan inovatif dalam kalangan murid melalui kepelbagaian aktiviti
yang dirancang dan dilaksanakan di luar bilik darjah dengan memberi
penekanan kepada penyelesaian masalah dalam tugasan atau projek.
Pendedahan awal dan kepelbagaian aktiviti secara kumpulan yang ada
akan memberi peluang kepada murid untuk meneroka, mencuba dan
membuat inovasi melalui sesuatu tugasan atau projek yang
dipertanggungjawabkan. Hasil tugasan atau projek tersebut bukan sahaja
memberi pulangan kepuasan cita rasa kepada murid tetapi juga dapat
membuktikan murid dapat mencipta sesuatu yang baharu yang tidak
pernah di kirkan sebelum ini.
15.6 Kokurikulum mempunyai tiga bidang utama atau aktiviti iaitu
kelab/persatuan, pasukan badan beruniform serta sukan dan permainan.
Ketiga-tiga jenis aktiviti kokurikulum bertujuan mencapai aspirasi murid
yang mana kemahiran berfikir merupakan salah satu daripada aspirasi
tersebut
15.7 Penerapan kemahiran berfikir secara terancang dan sistematik mengarah
kepada penghasilan murid yang ber kiran aras tinggi. KBAT dalam
kokurikulum membolehkan murid menggunakan pemikiran secara kreatif
dan inovatif dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan sesuatu
projek.
15.8 Elemen KBAT dalam kokurikulum boleh dilaksanakan melalui ketiga-tiga
bidang aktiviti iaitu:
15.8.1 Pasukan Badan Beruniform 
Pihak sekolah boleh
menubuhkan unit beruniform mengikut keperluan setempat,

kemudahan peralatan, jurulatih dan kemudahan sedia ada di
sekolah. 

15.8.2 Sukan dan Permainan 
Bidang sukan dan permainan di
sekolah boleh terdiri daripada permainan dan sukan tradisional
seperti wau, gasing, congkak atau permainan dan sukan
antarabangsa seperti bola sepak, badminton dan catur. 

15.8.3 Kelab/Persatuan 
Bidang persatuan dan kelab di sekolah boleh
dikategorikan kepada dua iaitu:
a. Persatuan dan kelab yang
berasaskan mata pelajaran akademik.
b. Persatuan dan kelab
yang berasaskan minat, perkhidmatan, kecenderungan dan

hobi. 


16.0 Program 1 murid 1 projek


2.1 Elemen KBAT dalam kokurikulum juga boleh dilaksanakan melalui program
1Murid 1Projek (1M1P) yang merupakan inisiatif Projek Inovasi Kelab dan Persatuan.
Program ini diadakan bertujuan untuk menambah baik kegiatan kokurikulum dalam
kalangan murid dengan menggalakkan pihak sekolah menganjurkan sebarang aktiviti
berunsur inovatif dan kreatif dalam kegiatan persatuan dan kelab di sekolah rendah
dan menengah.
2.2 Program 1M1P melalui inisiatif Projek Inovasi Kelab dan Persatuan diadakan
untuk meningkatkan KBAT dalam kalangan murid melalui Kelab dan Persatuan.
Projek ini bermula pada Tahap II sekolah rendah yang melibatkan murid Tahun 4, 5
dan 6. Di peringkat sekolah menengah, projek ini melibatkan murid Tingkatan 1
hingga Tingkatan 5. Murid sekolah rendah Tahap II akan melaksanakan satu projek
secara berkumpulan manakala murid sekolah menengah, akan menyiapkan satu projek
secara berkumpulan dan satu lagi projek kecil secara individu dalam tempoh tersebut.
Pelaksanaan Program 1M1P mampu meningkatkan keupayaan belajar, menyelesaikan
masalah dan menaakul serta mampu ber kir secara kreatif dan inovatif. Program ini
juga dapat meningkatkan minat dan pelibatan murid secara aktif dalam aktiviti
Persatuan dan Kelab dengan menyeronokkan.

17.0 Tajuk Program 1 Murid 1 Projek


Permainan Ping Pong
- Mesin atau alat membantu latihan service
“ Shoot Me Board”
18.0 Jawatankuasa 1 murid 1 projek permainan
ping pong
Guru penasihat : Lee Pik Ching, Teng Yien Ping
Pengerusi : Wong Kong Lie
Naib pengerusi : Tang Khui Young
Setiausaha : Esther Ting
Bendahari : Alvin Wong Dee Xin
AJK pengumpul dan menganalisi masalah: Steven Wong
Shirley Sia
Ting Siao Yao
AJK pendokumentasi projek : Lyssca Lau
Tiong King Seng
Brain Sia
AJK penyediaan alatan : Vincent Kong
Robin Sia
Daniel Alvin
AJK perhasilan : Semua ahli
AJK pembentangan : Wong Kong Lie
Esther Ting
Lyssca Lau
AJK laporan : Ngu Xiu Yi
Terrence Wong
Tan Kuan Lun
Joseph Tan

19.0 Kenal pasti masalah


Masalah -Kebanyakan ahli membuat service di
tengah meja ping pong
Sebab - Kurang kemahiran membuat service yang
lebih tertumpu ke sudut-sudut tepi.
Akibat - service yang kurang memberi ancaman
kepada pelawan.

20.0 Cadangan penyelesaian masalah


20.1 Cadangan / Alternatif:
- Mencipta Sharp service circle yang boleh melatih ahli membuat
service dengan lebih focus ke sudut-sudut tepi meja.
- Mencipta papan penahan yang boleh diletak pada meja untuk
latihan service “ Shoot Me Board”
20.2 Cadangan penyelesaian:
- Mencipta papan penahan “ Shoot me board” yang boleh melatih
ahli membuat service dengan lebih fokus ke sudut-sudut tepi
meja.
21.0 Proses kerja

Carta Alir Proses Kerja

Mendengar taklimat ringkas Program 1 murid 1


Projek daripada guru pembimbing

Penubuhan Jawantankuasa di antara ahli-ahli


Permainan Ping Pong.

Penentuan tajuk yang sesuai untuk dijadikan tajuk


Program 1 murid 1 Projek melalui analisis masalah
yang di hadapi

Penentuan bahan-bahan yang hendak digunakan


berdasarkan tajuk yang dipilih.

Membuat alat membantu latihan sercive mengikut


langkah-langkah yang ditentukan.

Percubaan penggunaan alat membantu latihan


service yang dihasilkan
Membuat penambahbaikan ke atas projek yang
dicipta.

Menyiapkan dokumentasi yang ditetapkan.

Membuat pembentangan dan menggunakan alat


membantu latihan service dalam latihan permainan
ping pong

Membuat penilaian keberkesanan alat membantu


latihan service yang dicipta

Menyiapkan dokumentasi yang ditetapkan.

22.0 Senarai peralatan dan anggaran Kos


Bil Alat Kuantiti Anggaran harga
1. Kayu berbentuk 16 buah - * Kutipan kayu
Kubus buangan dari kilang
papan
2. Papan nipis 16 keping - * Kutipan kayu
berbentuk bulat buangan dari kilang
papan
3. Gum kayu 1 tin RM 3.00
4. Cat berwarna 2 2 tin RM 16.00
jenis
5. Kertas pasir 5 keping RM 3.00
Jumlah RM 22.00

- Sumber Kewangan : Sumbangan ibu bapa ahli


ping pong
- Sumbangan kayu kubus dan papan nipis: Encik Sii
dari kilang papan.

23.0 Lakaran
24.0 Jaringan kerjasama
Guru Besar
-Memberi pendapat dan
cadangan.
-Memberi semangat
kepada murid-murid.

Ibu bapa
Rakan -Memberi
Sebaya dorongan dan
AJK program 1 galakkan
Memberi murid 1 projek
pendapat dan permainan ping pong Memberi
cadangan. sumbangan
kewangan

Guru Penasihat
Guru Penasihat
permainan ping pong
-memberi bimbingan
dan tunjuk ajar

25.0 Pelaksanaan program


Projek Tarikh Catatan
Pelaksanaan

Mendengar taklimat 20/6/2017

ringkas Program 1
murid 1 Projek daripada
guru pembimbing
Penubuhan 20/6/2017

Jawantankuasa di antara
ahli-ahli permainan ping
pong.

Penentuan tajuk yang 20/6/2017

sesuai untuk dijadikan


tajuk Program 1 murid 1
Projek melalui analisis
masalah yang di hadapi

Penentuan bahan-bahan 20/6/2017

yang hendak digunakan


berdasarkan tajuk yang
dipilih.
Membuat alat membantu
latihan sercive mengikut 23/6/2017
langkah-langkah yang
ditentukan.
Percubaan penggunaan 4/7/2017

alat membantu latihan


service yang dihasilkan
Membuat 6/7/2017

penambahbaikan ke atas
projek yang dicipta.
Menyediakan 7-9/7/2017

dokumentasi yang
ditetapkan.
Membuat pembentangan 11/7/2017

dan menggunakan alat


membantu latihan
service dalam latihan
permainan ping pong
Membuat penilaian 14/7/2017

keberkesanan alat
membantu latihan
service yang dicipta
Menyiapkan 18/7/2017

dokumentasi yang
ditetapkan.

26.0 Gambar-gambar sepanjang


pelaksanaan Projek

Taklimat 1 murid 1 projek Taklimat 1 murid 1 projek


Mesyuarat perbincangan Mesyuarat Perbincangan

Mengecat papan Mengecat papan


Papan yang telah siap dicat Melukis muka papan

Melukis muka papan Melukis muka papan


Percubaan penggunaan alat Percubaan penggunaan alat

Latihan membuat service dengan Penilaian membuat service dengan


“Shoot me board” “shoot me board”
Mendokumentasi Mendokumentasi

Hasil lengkap Hasil lengkap

27.0 Rumusan Projek


Melalui projek 1 murid 1 projek ini, Ahli permainan ping
pong telah mengetahui kepentingan kerjasama kumpulan. Ahli-
ahli dalam kumpulan ini dapat meningkatkan keyakinan diri
melalui aktiviti meneroka dan mencubajaya semasa menghasilkan
projek ini.
Selain itu, melalui projek ini masalah kurang membuat
service ke sudut sudut meja telah menunjukkan peningkatan yang
baik. Ia juga menambah keseronokan dalam permainan ping pong
dimana pemain-pemain boleh menggunakannya sebagai alat
membuat service secara permainan seumpama permainan “game
computer-Shoot me right”.
Kumpulan kami amat berterima kasih kepada guru
pembimbing, guru besar, ibu bapa dan rakan sebaya atas sokongan
dan bimbingan mereka.

28.0 Cadangan Penambahbaikan/Evolusi

Selepas projek ini, kumpulan kami amat berpuas hati dengan


hasil projek yang telah dihasilkan. Akan tetapi sekiranya boleh
ditambah dengan sentuhan berbunyi, alat ini akan lebih sempurna
dan boleh menjadi semangat yang lebih kepada pemain-pemain
semasa menggunakannya.
SJKC Tung Kwong

1 Murid 1 Projek

Persatuan Matematik

2017

“ Papan Petak Seratus”

1 murid 1 projek Persatuan Matematik

29.0 Pendahuluan
29.1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah
menggariskan enam aspirasi iaitu kemahiran memimpin, kemahiran
dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan
kemahiran berfikir yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya
bersaing pada peringkat global. Daripada enam aspirasi yang dinyatakan,
buku ini memberi fokus kepada kemahiran ber kir. Penguasaan kemahiran
ber kir yang mantap memainkan peranan penting dalam melahirkan murid
yang kreatif dan inovatif.
29.2 Kemahiran berfikir yang ditekankan ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) kerana trend perkembangan pendidikan masa kini menuntut
kemahiran tersebut. Penerapan KBAT dalam pendidikan menggunakan
pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi tujuh
elemen KBAT yang terdiri daripada tiga elemen utama iaitu Kurikulum,
Pentaksiran dan Pedagogi serta empat elemen sokongan iaitu Kokurikulum,
Sokongan Komuniti dan Swasta, Sumber dan Bina Upaya. Kesemua
elemen ini adalah untuk membudayakan kemahiran ber kir aras tinggi
dalam kalangan guru dan murid. Setiap elemen KBAT akan diperincikan
dalam bentuk buku dan dikemas kini dari semasa ke semasa melalui laman
web BPK. Maklumat terkini yang diperoleh boleh dijadikan koleksi yang
komprehensif mengenai pelaksanaan KBAT.
29.3 Kokurikulum mempunyai peranan secara langsung dan tidak langsung
dalam perkembangan potensi individu dari segi pemupukan integrasi
nasional, membantu perkembangan hidup bermasyarakat dan pembentukan
jati diri dalam kalangan murid. Ia dapat dilaksanakan melalui pemerolehan
pelbagai kemahiran yang terkandung dalam aktiviti kokurikulum itu
sendiri.

29.4 Kokurikulum merupakan antara elemen yang diberi fokus di dalam Pelan
Inisiatif Kemahiran Ber kir Aras Tinggi (KBAT) dengan matlamat untuk
melahirkan modal insan yang berupaya mengaplikasi pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan re eksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu.
29.5 Pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum akan menyemai budaya kreatif
dan inovatif dalam kalangan murid melalui kepelbagaian aktiviti yang
dirancang dan dilaksanakan di luar bilik darjah dengan memberi penekanan
kepada penyelesaian masalah dalam tugasan atau projek. Pendedahan awal
dan kepelbagaian aktiviti secara kumpulan yang ada akan memberi peluang
kepada murid untuk meneroka, mencuba dan membuat inovasi melalui
sesuatu tugasan atau projek yang dipertanggungjawabkan. Hasil tugasan
atau projek tersebut bukan sahaja memberi pulangan kepuasan cita rasa
kepada murid tetapi juga dapat membuktikan murid dapat mencipta sesuatu
yang baharu yang tidak pernah di kirkan sebelum ini.
29.6 Kokurikulum mempunyai tiga bidang utama atau aktiviti iaitu
kelab/persatuan, pasukan badan beruniform serta sukan dan permainan.
Ketiga-tiga jenis aktiviti kokurikulum bertujuan mencapai aspirasi murid
yang mana kemahiran berfikir merupakan salah satu daripada aspirasi
tersebut
29.7 Penerapan kemahiran berfikir secara terancang dan sistematik mengarah
kepada penghasilan murid yang ber kiran aras tinggi. KBAT dalam
kokurikulum membolehkan murid menggunakan pemikiran secara kreatif
dan inovatif dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan sesuatu
projek.
29.8 Elemen KBAT dalam kokurikulum boleh dilaksanakan melalui ketiga-tiga
bidang aktiviti iaitu:
29.8.1 Pasukan Badan Beruniform
Pihak sekolah boleh menubuhkan unit beruniform mengikut
keperluan setempat, kemudahan peralatan, jurulatih dan
kemudahan sedia ada di sekolah.
29.8.2 Sukan dan Permainan
Bidang sukan dan permainan di sekolah boleh terdiri daripada
permainan dan sukan tradisional seperti wau, gasing, congkak atau
permainan dan sukan antarabangsa seperti bola sepak, badminton
dan catur.
29.8.3 Kelab/Persatuan
Bidang persatuan dan kelab di sekolah boleh dikategorikan kepada
dua iaitu:
a. Persatuan dan kelab yang berasaskan mata pelajaran
akademik.
b. Persatuan dan kelab yang berasaskan minat, perkhidmatan,
kecenderungan dan hobi.
30.0 Program 1 murid 1 projek
2.1 Elemen KBAT dalam kokurikulum juga boleh dilaksanakan melalui program
1Murid 1Projek (1M1P) yang merupakan inisiatif Projek Inovasi Kelab dan Persatuan.
Program ini diadakan bertujuan untuk menambah baik kegiatan kokurikulum dalam
kalangan murid dengan menggalakkan pihak sekolah menganjurkan sebarang aktiviti
berunsur inovatif dan kreatif dalam kegiatan persatuan dan kelab di sekolah rendah dan
menengah.
2.2 Program 1M1P melalui inisiatif Projek Inovasi Kelab dan Persatuan diadakan
untuk meningkatkan KBAT dalam kalangan murid melalui Kelab dan Persatuan. Projek
ini bermula pada Tahap II sekolah rendah yang melibatkan murid Tahun 4, 5 dan 6. Di
peringkat sekolah menengah, projek ini melibatkan murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan
5. Murid sekolah rendah Tahap II akan melaksanakan satu projek secara berkumpulan
manakala murid sekolah menengah, akan menyiapkan satu projek secara berkumpulan
dan satu lagi projek kecil secara individu dalam tempoh tersebut. Pelaksanaan Program
1M1P mampu meningkatkan keupayaan belajar, menyelesaikan masalah dan menaakul
serta mampu ber kir secara kreatif dan inovatif. Program ini juga dapat meningkatkan
minat dan pelibatan murid secara aktif dalam aktiviti Persatuan dan Kelab dengan
menyeronokkan.

31.0 Tajuk Program 1 Murid 1 Projek Permainan


Ping Pong
- Papan Petak Seratus
“ Papan Seratus”

32.0 Jawatankuasa 1 murid 1 projek Papan Petak


Seratus
Guru penasihat : Siew Kwang Choon, Sim Chin Chin
Pengerusi : Steven Wong
Naib pengerusi : Shirley Sia
Setiausaha : Esther Ting
Bendahari : Alvin Wong Dee Xin

AJK pengumpul dan menganalisi masalah:


Daniel Wong
Tang Khui Young
Ting Siao Yao

AJK pendokumentasi projek :


Lyssca Lau
Tiong King Seng
Brain Sia

AJK penyediaan alatan :


Vincent Kong
Robin Sia
Daniel Alvin

AJK perhasilan : Semua ahli

AJK pembentangan :
Shirley Sia
Steven Wong
Brian Sia

AJK laporan :
Ngu Xiu Yi Tan Kuan Lun
Terrence Wong Joseph Tan
33.0 Kenal pasti masalah
Masalah - Guru perlu menyediakan lorekan petak
seratus yang berbeza-beza untuk
membandingkan nilai perpuluhan hingga
dua tempat perpuluhan.
Sebab - Tiada ABM yang berbentuk konkrit untuk
topic petak seratus.
Akibat - Perlu membazir banyak petak seratus untuk
setiap soalan yang melibatkan petak seratus
ini.

34.0 Cadangan penyelesaian masalah


34.1 Cadangan / Alternatif:
 Mencipta papan petak seratus yang dapat digunakan secara
berulang kali.
 Mencipta papan petak seratus dengan menggunakan bahan
terbuang.
Cadangan penyelesaian:
 Mencipta papan petak seratus yang dapat digunakan dengan
berulang kali dan mudah digunakan semasa PdP.

35.0 Proses kerja

Carta Alir Proses Kerja


Mendengar taklimat ringkas Program 1 murid 1
Projek daripada guru pembimbing

Penubuhan Jawantankuasa di antara ahli-ahli


Persatuan Matematik.

Penentuan tajuk yang sesuai untuk dijadikan tajuk


Program 1 murid 1 Projek melalui analisis masalah
yang di hadapi

Penentuan bahan-bahan yang hendak digunakan


berdasarkan tajuk yang dipilih.

Membuat Papan Petak Seratus mengikut langkah-


langkah yang ditentukan.

Percubaan penggunaan Papan Petak Seratus yang


dihasilkan

Membuat penambahbaikan ke atas projek yang


dicipta.

Menyiapkan dokumentasi yang ditetapkan.


Membuat pembentangan dan menggunakan Papan
Petak Seratus dalam PdPc

Membuat penilaian keberkesanan Papan Petak


Seratus

Menyiapkan dokumentasi yang ditetapkan.

36.0 Senarai peralatan dan anggaran Kos


Bil Alat Kuantiti Anggaran harga
1. Papan berbentuk 1 buah - * Kutipan papan
segi empat tepat buangan dari kilang
papan
2. Penutup botol 100 Unit - * Kutipan botol
buangan dari tong
sampah
3. Gum kayu 1 tin RM 3.00
4. Cat berwarna 2 2 tin RM 16.00
jenis
5. Kertas pasir 5 keping RM 3.00
Jumlah RM 22.00
Sumber Kewangan :
 Sumbangan ibu bapa ahli Persatuan Matematik.
 Sumbangan papan: Encik Sii dari kilang papan.

37.0 Lakaran
38.0 Jaringan kerjasama
Guru Besar
-Memberi pendapat dan
cadangan.
-Memberi semangat
kepada murid-murid.

Ibu bapa
Rakan -Memberi
Sebaya dorongan dan
AJK program 1 galakkan
Memberi murid 1 projek
pendapat dan Persatuan Matematik Memberi
cadangan. sumbangan
kewangan

Guru Penasihat
Guru Penasihat
Persatuan Matematik
-memberi bimbingan
dan tunjuk ajar

39.0 Pelaksanaan program


Projek Tarikh Catatan
Pelaksanaan
Mendengar taklimat ringkas Program 1 murid 1 17/7/2017
Projek daripada guru pembimbing
Penubuhan Jawantankuasa di antara ahli-ahli 17/7/2017
Persatuan Matematik.

Penentuan tajuk yang sesuai untuk dijadikan tajuk 17/7/2017


Program 1 murid 1 Projek melalui analisis masalah
yang di hadapi.

Penentuan bahan-bahan yang hendak digunakan 17/7/2017


berdasarkan tajuk yang dipilih.
Membuat Papan Petak Seratus mengikut langkah-
langkah yang ditentukan.
24/7/2017
Percubaan penggunaan Papan Petak Seratus dalam 31/7/2017
PdPc.
Membuat penambahbaikan ke atas projek yang 7/8/2017
dicipta.
Menyediakan dokumentasi yang ditetapkan. 7-10/8/2017
Membuat pembentangan dan menggunakan Papan 14/8/2017
Petak Seratus dalam latihan permainan ping pong.
Membuat penilaian keberkesanan Papan Petak 15/8/2017
Seratus yang dicipta.
Menyiapkan dokumentasi yang ditetapkan. 17/8/2017

40.0 Gambar-gambar sepanjang


pelaksanaan Projek
Taklimat 1 murid 1 projek

Mesyuarat perbincangan Mesyuarat Perbincangan


Mencari penutup botol Memotong botol plastik

Menghasilkan papan petak Menghasilkan papan petak


seratus seratus
Menwarna penutup botol Menghasilkan papan petak
seratus

Papan Petak seratus telah siap Percubaan penggunaan papan

Mendokumentasi Mendokumentasi
41.0 Rumusan Projek

Melalui projek 1 murid 1 projek ini, Ahli persatuan


Matematik telah mengetahui kepentingan kerjasama kumpulan.
Ahli-ahli dalam kumpulan ini dapat meningkatkan keyakinan diri
melalui aktiviti meneroka dan mencubajaya semasa menghasilkan
projek ini.
Selain itu, melalui projek ini masalah dalam menyediakan
lorekan petak seratus yang berbeza-beza untuk membandingkan
nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan telah diatasi. Ia
juga menambah keseronokan dalam PdPc yang dijalankan.
Kumpulan kami amat berterima kasih kepada guru
pembimbing, guru besar, ibu bapa dan rakan sebaya atas sokongan
dan bimbingan mereka.

42.0 Cadangan Penambahbaikan/Evolusi

Selepas projek ini, kumpulan kami amat berpuas hati dengan


hasil projek yang telah dihasilkan. Akan tetapi sekiranya boleh
ditambah dengan bunyi dan gambar, papan petak seratus ini akan
lebih sempurna dan menarik kepada murid-murid semasa
digunakan.
(KKBL10)
RANCANGAN AKTIVITI
KELAB/PERSATUAN/PASUKAN BERUNIFORM
( )
1.

GURU PENASIHAT BERTUGAS


2.

PERJUMPAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TARIKH TEMPAT

MASA JUMLAH MURID HADIR

BIL BUTIRAN AKTIVITI / KEGIATAN TINDAKAN /


CATATAN

Aktiviti

EMK
Kreativiti dan inovasi keusahawanan TMK

KBAT/
I Think Soalan Hots Penyelesaian
I -Thinks
masalah
map

Inkuiri penemuan Kepimpinan

Penyoalan KBAT :

Refleksi

Tindakan
susulan

DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH

( ) ( )

SETIAUSAHA GURU PENASIHAT

Anda mungkin juga menyukai