Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Tarikh 02.JANUARI 2019 /ISNIN


Masa 9.10 -10.10 ( 1 JAM)
Kelas 2 BIJAK
Tema KELUARGA HARMONI
Tajuk Hari Keluarga
Standard Kandungan 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjab,
sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. mengecam dan menyebut bunyi bahasa
2. menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan
tepat
Aktiviti 1. Soal jawab berkaitan dengan bilangan ahli-ahli dalam keluarga.
2. Guru meminta murid menulis ahli keluarga mereka.
3. Guru meminta murid menyebut ahli keluarga mereka.
4. Guru mencatat, murid menyebut.
5. Latihan menyebut bunyi bahasa.
Sistem Bahasa Bunyi bahasa: Abjad, suku kata, perkataan, frasa
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang
EMK Kreatif dan inovatif
Media Gambar keluarga, buku teks
Pentaksiran
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
Tarikh 03 JANUARI 2019 / SELASA
Masa 7.10 -8.40 (1 JAM 30 MINIT)
Kelas 2 BIJAK
Tema KELUARGA HARMONI
Tajuk Hari Keluarga
Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang
mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. membaca perkataan dengan sebutan yang betul
2. menyebut, membaca dan memahami perkataan dalam ayat
yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraph dan konsonan

Aktiviti 1. Membaca ayat dengan sebutan yang jelas.


2. Memcatat perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga
suku kata diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung
dengan sebutan yang jelas.
3. Menyebut perkataan
Sistem Bahasa Diftong, vokal berganding
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni bersopan
EMK Kreatif dan inovatif
Media Buku teks
Pentaksiran
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Tarikh 04 JANUARI 2019 / JUMAAT


Masa 7.40 -9.10 (1 JAM 30 MINIT)
Kelas 2 BIJAK
Tema KELUARGA HARMONI
Tajuk Hari Keluarga
Standard Kandungan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul
dan kemas.

Standard Pembelajaran 3.2.4 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis perkataan dalam ayat tunggal dengan cara yang betul
dan tulisan yang cantik

Aktiviti 1. Membaca bahan, guru meminta murid mencatat perkataan dalam


ayat tunggal di papan tulis.
2. Guru meminta murid menyebut perkataan yang terdapat di papan
tulis.
3. Murid membuat latihan sambil diperhatikan oleh guru.
Sistem Bahasa Ayat tunggal
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang
EMK Kreatif dan inovatif
Media Buku teks, buku aktiviti
Pentaksiran
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA HARMONI
Tajuk Hari Keluarga
Standard Kandungan 4.1
Standard Pembelajaran 4.1.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menyebut unsur-unsur seni dalam lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur
2. Menyebut senikata lagu dnegan jelas melalui nyanyian secara didik
hibur.
3. Menulis secara mekanis bahan yang diberi dengan kemas dan betul

Aktiviti 1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu “Pesan Pak Usu’.


2. Murid menyanyikan lagu dengan lirik yang betul.
3. Menyebut senikata lagu dalam nyanyian.
4. Guru adakan soal jawap berdasarkan senikata lagu.
5. Guru mencatat unsure-unsur senikata lagu di papan tulis, murid
menyalin bahan.
Sistem Bahasa Ayat tunggal
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang
EMK Kreatif dan inovatif
Media Buku teks, buku aktiviti
Pentaksiran
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA HARMONI
Tajuk Hari Keluarga
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. menggunakan kata-kata nama am hidup manusia dengan betul
dalam pelbagai keadaan.

Aktiviti 1. Membaca petikan dan membimbing murid.


2. Mengecam kata nama am.
3. Menyebut kata nama am.
4. Menyenaraikan kata nama am.
5. Membuat latihan.
Sistem Bahasa Kata nama am
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Sivik
Nilai Murni Kasih sayang
EMK Kreatif dan inovatif
Media Petikan
Pentaksiran
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..