Anda di halaman 1dari 3

TAJUK KARANGAN BM1 SPM 2018

SOALAN ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5


Seseorang individu Pihak sekolah boleh Kerajaan khususnya kerajaan juga boleh mengadakan kempen-
dalam setiap kaum itu mewujudkan persatuan Kementerian mengadakan rumah kempen untuk
haruslah mempunyai atau kelab yang Penerangan, terbuka secara besar- menggalakkan
Cara mengekalkan keinginan yang tinggi berkaitan dengan Komunikasi dan basaran bagi setiap masyarakat untuk terus
kebudayaan kaum untuk meneruskan kebudayaan Kebudayaan Malaysia parayaan yang di memartabatkan budaya
budaya yang terdapat bertanggungjawab sambut di Malaysia masing-masing sama
dalam bangsa mereka untuk mengadakan ada dalam negara
aktiviti kebudayaan mahupun sehingga ke
rakyat Malaysia luar negara

Menyebabkan menyebabkan Menyebabkan membawa kepada Menyebabkan


kepupusan atau permukaan gondol dan permukaan bumi yang kemusnahan hutan. pencemaran udara dan
Kesan penerokaan kehabisan sesuatu terdedah kepada agen terdedah kepada @ sungai
hutan sumber seperti sumber hakisan. hakisan akibat Peningkatan suhu
hutan dan sumber penebangan hutan
mineral. akan membawa kepada
kejadian banjir.

Dapat mempromosikan dapat mempromosikan Dapat menarik ramai dapat memperkenalkan membuka peluang
Kebaikan / kepentingan tempat pelancongan makanan setempat dan pelabur asing dari luar budaya Malaysia yang pekerjaan yang lebih
sektor pelancongan yang menarik di industri kraf di negara negara unik lagi istimewa luas dalam sektor
Malaysia kita kepada dunia luar. tersebut.

pihak sekolah mestilah pihak berkuasa patut pihak sekolah wajar pihak pentadbir Pemasangan televisyen
menyediakan alat mempamerkan tanda meningkatkan kawalan sekolah juga haruslah litar tertutup (CCTV)
Langkah memastikan kawalan kebakaran di amaran bahaya di keselamatan. menyediakan pelan oleh pihak sekolah
keselamatan murid tempat-tempat yang kawasan berbahaya kecemasan yang dapat
strategik di kawasan digunakan pada saat-
sekolah. saat sekolah ditimpa
kecemasan

dapat mengetahui isu- dapat menambah membantu pelajar lulus Dapat mengisi masa dapat melahirkan
Kebaikan amalan isu semasa sama ada perbendaharaan kata cemerlang dalam lapang dengan perkara modal insan bertaraf
membaca yang berlaku di dalam dalam kalangan pelajar. akademik berfaedah dunia.
negara atau di luar
Negara
1
ibu bapa perlulah ibu bapa perlu ibu bapa haruslah Ibu bapa perlulah ibu bapa mestilah
memberi didikan mengehadkan masa memberikan mendekatkan diri anak- memantau anak-anak
agama yang mantap penggunaan Internet pendedahan tentang anak semasa mereka semasa menggunakan
Peranan ibu bapa kawal kepada anak-anak Internet kepada anak- aktiviti pembelajaran kemudahan Internet
Internet/media sebagai pendinding anak menggunakan internet
sosial. kepada anak-anak agar
terelak daripada
dakyah songsang Barat

Anak-anak anak-anak perlulah Anak-anak melakukan Anak-anak hendaklah Anak-anak harus


Peranan anak-anak/ mengamalkan budaya menunjukkan rasa kerja sambilan sewaktu memperlihatkan sikap mempunyai keinginan
keluarga meringankan berjimat cermat simpati terhadap jerih lepas sekolah dan lebih- membalas budi dan untuk berusaha dan
beban kewangan ibu payah ibu bapa bekerja lebih lagi dalam musim bertanggungjawab tidak berputus asa
bapa mencari rezeki cuti sekolah terhadap ibu bapa

Kepentingan / faedah mengurangkan menjimatkan masa dan memudahkan mengurangkan Dapat menambah
pengangkutan awam kesesakan lalu lintas kos perjalanan perjalanan seseorang pencemaran alam pendapatan Negara

Kerajaan menyediakan pihak sukan seharusnya kerajaan mestilah Kementerian para atlet negara juga
Langkah meningkatkan infrastruktur yang mengupah jurulatih membayar gaji yang Pendidikan Malaysia perlu didedahkan
mutu sukan / prestasi lengkap yang lebih tinggi kepada atlet perlulah berperanan dengan kejohanan-
atlet sukan negara. berpengalaman @ sukan negara mencungkil bakat-bakat kejohanan
import muda daripada antarabangsa secara
peringkat sekolah lagi. lebih kerap.

Kerajaan haruslah Media massa IPT menawarkan kursus Kerajaan menyediakan kursus-kursus yang
mengadakan kempen menyiarkan maklumat bidang pertanian bantuan modal/ tapak/ berasaskan motivasi
dan dokumentari latihan/ teknologi dan teknik
Usaha menggalakan berkaitan kebaikan terkini untuk petani memodenkan
rakyat menceburi industri pertanian muda pertanian dan
bidang pertanian. pengurusan ladang
hendaklah dijalankan
dengan lebih agresif
oleh agensi kerajaan
dan pihak swasta

2
Membolehkan kita Meningkatkan taraf Boleh berkhidmat Disanjung tinggi oleh Tidak mudah
Kepentingan ilmu. memperoleh peluang hidup. untuk agama, bangsa masyarakat. dimanipulasi oleh pihak
kerjaya yang lebih baik. dan negara yang tidak
bertanggungjawab.

Mempunyai kelayakan individu hendaklah individu hendaklah Individu haruslah Individu haruslah bijak
Persediaan/ Persiapan akademik yang sesuai bersedia dari segi fizikal mempertimbangkan mempunyai kemahiran membahagikan masa
remaja untuk dengan pengkhususan dan mental sebelum tentang prospek (masa komunikasi yang baik
memasuki pasaran pekerjaan. memasuki alam depan) pekerjaan
kerja / alam pekerjaan pekerjaan. berkaitan bidang yang
diceburi.

Kerajaan wajar Kerajaan - menubuhkan memasukkan Ibu bapa - suri teladan - Media massa -
menganjurkan pusat permainan permainan tradisional membelikan permainan menghebahkan
Usaha / langkah pertandingan- tradisional - sebagai satu aktiviti tradisional - permainan tradisional
melestarikan pertandingan mengadakan karnival - kokurikulum di menurunkan ilmu cara- melalui surat khabar,
permainan tradisional. permainan tradisional mengadakan kempen - peringkat sekolah atau cara bermain - cth, televisyen, majalah,
di semua peringkat cth, festival layang- institusi pengajian gasing, congkak dan radio dan internet -
sosial layang antarabangsa, tinggi wau. menyiarkan iklan - cth,
jom main permainan layang-layang tercantik,
tradisional teng-teng, congkak

Kebaikan koperasi koperasi membantu Memberikan memberi faedah membawa semangat pelajar dan guru dapat
sekolah. memudahkan murid pengalaman baru untuk dengan menambah muhibah dalam membeli barangan
memperoleh barangan murid dalam kewangan sekolah kalangan guru dan dengan harga yang
keperluan sekolah. perniagaan murid (tolong guru – lebih murah
aktiviti jualan)

SELAMAT MENGARANG DAN SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG