Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 1 TARIKH 3/1/2019 HARI KHAMIS

BAHASA 2 AL-
MATA PELAJARAN MELAYU KELAS KHAWARIZMI MASA 09.00pg – 10.30pg

TEMA PELAJAR CEMERLANG TAJUK BAIK BUDI INDAH BAHASA


KEMAHIRAN MEMBACA
STANDARD 1.3 Mendengar dan memahami maklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana dan
PKANDUNGAN memberikan respons
STANDARD 1.3.1 Mendengar dan mengenal pasti maklumat dalam pelbagai wacana degan memberikan
PEMBELAJARAN respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna
KRITERIA 1. Bersoal jawab tentang maksud tersirat daripada petikan teks.
KEJAYAAN 2. Mencari maksud tersirat rangkai kata.

PAK 21
Meja Bulat PBD Lisan PETA I-THINK Choose an item.
HEBAT
Tidak Berkenaan KBAT Memahami
☐ Baik hati ☒kerjasama ☐Bertolak ansur ☐Keadilan
☐Kejujuran ☐ Bersyukur ☐Tolong-menolong ☒Bertanggungjawab
NILAI ☐ Hemah tinggi ☐Kesabaran ☐Hormat menghormati ☐Kasih sayang
☒Ketekunan ☐Kerajinan

☐Kreativiti dan Inovasi ☐Pendidikan Alam Sekitar ☐Sains dan Teknologi


EMK ☐Teknologi Maklumat dan Komunikasi ☒Bahasa ☐Patriotisme ☐ Keusahawanan

☒Buku teks ☐Buku rujukan ☐Powerpoint ☐Projektor ☐Model


☐Internet ☐Radio/Tv ☐Radas ☐Buku cerita ☐Gambar
BBM
☐Carta ☐Graf ☐Kamus Dewan ☐Surat khabar/majalah ☒Petikan

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


1. . Murid akan membaca petikan dengan sebutan yang betul.
2. Murid akan bersoal jawab tentang maksud tersirat daripada petikan.
3. Murid akan berbincang secara berkumpulan tentang maksud tersirat rangkai kata.
4. Murid akan membentangkan jawapan kumpulan masing-masing.
5. Pemurnian dan latihan.

REFLEKSI: _____ /_____ murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

TINDAKAN SUSULAN : ____/ ______ murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

CATATAN
pada hari ini tidak dapat PdPc tidak dapat dijalankan kerana __________

☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐ Cuti sakit ☐Aktiviti luar ☐ Cuti Am ☐Kursus


☐Cuti Rehat Khas ☐Guru Pengiring ☐Bencana alam ☐Lain-lain ______________________