Anda di halaman 1dari 2

KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2019

TARIKH : ________________________________ MINGGU : _____________

KELAS SUSUN ATUR SUDUT PAPAN KENYATAAN LANTAI TINGKAP MARKAH PENUH
( 10 M ) MATAPELAJARAN (1O M ) ( 10 M ) ( 1O M ) ( 10 M )
1 BESTARI / 50
1 BIJAK / 50
1 BOLEH / 50
2 BESTARI / 50
2 BIJAK / 50
2 BOLEH / 50
3 BESTARI / 50
3 BIJAK / 50
4 BESTARI / 50
4 BIJAK / 50
5 BESTARI / 50
5 BIJAK / 50
6 BESTARI / 50
6 BIJAK / 50
6 BOLEH / 50
KEDUDUKAN
TEMPAT PERTAMA ( TAHAP 1 ) : __________________
TEMPAT PERTAMA ( TAHAP 2 ) : __________________
TANDA TANGAN GURU BERTUGAS DISEMAK OLEH
________________________________ ________________________
( ) ( )
KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2019