Anda di halaman 1dari 3

LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR

PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR
PILIHAN :

1.ANTIK K

2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI
Lingkari angka
yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.
LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR LEMBAR
PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN : PILIHAN :

1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K 1.ANTIK K

2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN 2.SUHARMAN

3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI 3.SYUHRIAMI

Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka Lingkari angka
yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih. yang dipilih.