Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MULAI : 02 Januari 2019 HINGGA : 04 Januari 2019


MINGGU KE : 01 Hari : Rabu
Tarikh : 2 Jan 2019

KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/


MASA/ (Tajuk/ Objektif/ Aktiviti Pengajaran) CATATAN
MATA PELAJARAN

T6 
(7:30-8:20) Teori Permainan Bola Tampar
Kokurikulum

6AIBT Pengenalan Sukatan Penggal 2


KBAT :
(8:20-11:00) Pada akhir pengajaran diharapkan pelajar
 mengaplikasi
Pengajian Am dapat :
 menganalisis
1. Mengetahui skop sukatan Penggal 2
 menilai
2. Memahami kehendak peperiksaan
 mencipta
3. Menyatakan keperluan dan kepentingan
kerja kursus
Impak :
4. Memahami Dasar Dalam Negara
1.18 daripada 19
Malaysia
orang pelajar faham
Aktiviti :
akan konsep dasar
1. Guru mengedarkan bahan
dalam negara
2. Pelajar bersoal-jawab
Malaysia
3. Pelajar mencatat nota-nota penting
2. seorang pelajar
dibimbing oleh guru
secara individu
tentang konsep Dasar
Dalam Negara dengan
lebih mendalam

Tandatangan Guru Tandatangan Pengetua / GPK T6


Hari : Khamis
Tarikh : 3 Jan 2019

KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/


MASA/ (Tajuk/ Objektif/ Aktiviti Pengajaran) CATATAN
MATA
PELAJARAN
6AIBT Pengenalan Kerja Kursus KBAT :
(7:30-3:30) Pada akhir pengajaran diharapkan pelajar dapat :  mengaplikasi
Kerja Kursus 1. Mengenali format kerja kursus  menganalisis
2. Mengetahui bentuk bentuk kajian  menilai
3. Membezakan antara kaedah soal selidik,  mencipta
pemerhatian dan temubual
Aktiviti : Impak :
1. Guru memberi taklimat ringkas 19 daripada 19 orang
2. Guru mengedarkan bahan kerja kursus pelajar tahu akan
3. Pelajar membuat catatan nota penting format KK

6AIBT Pengenalan Kerja Kursus (Sambungan )  mengaplikasi


(2:00-2:40) Pada akhir pengajaran diharapkan pelajar dapat :  menganalisis
Kerja Kursus 1.Mengenali format kerja kursus  menilai
2.Mengetahui bentuk bentuk kajian  mencipta
3.Membezakan antara kaedah soal selidik,
pemerhatian dan temubual Impak :
Aktiviti : 19 daripada 19 orang
1.Guru memberi taklimat ringkas pelajar tahu akan
2. Guru mengedarkan bahan kerja kursus format KK
3. Pelajar membuat catatan nota penting

Hari : Jumaat
Tarikh : 4 Jan 2019

KELAS/ KANDUNGAN IMPAK/


MASA/ (Tajuk/ Objektif/ Aktiviti Pengajaran) CATATAN
MATA
PELAJARAN
6BASD Kelas 6 Bawah belum mendaftar
(8.20 – 9.40)
Pengajian Am