Anda di halaman 1dari 3

UJIAN TENGAH SEMESTER

TAHUN PELAJARAN ...........................

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah Nama Peserta : ......................................


Kelas : II (Dua) No. Absen : ......................................
Hari/Tanggal : .................................... Nilai : ......................................

Wacanen sing teliti!


Kagiyatane Budi Saben Dina
Saben dina, budi tangi jam setengah lima. Sawise tangi turu Budi nata paturone banjur sholat
shubuh. Jam setengah enem, Budi adus, dandan, sarapan, banjur sekolah. Budhale bareng karo bapak
tindhak kantor.
Jam 07.00 sekolahe Budi wis bel mlebu. Jam sewelas awan, Budi mulih saka sekolahan. Saben
jam papat sore, Budi sinau. Budi sinau karo guru les.
Sawise sholat maghrib, Budi ngaji ing masjid. Budi ngaji nganti sholat isyak. Sawise sholat isyak,
Budi mulih saka mesjid.

I. Wenehana tanda silang (x) ing aksara a, b, lan c sing di anggep bener !
1. Saben esuk, Budi tangi turu jam piro?
a. papat b. setengah lima c. enem
2. Apa sing ditindakake Budi sawise tangi turu ?
a. adus b. mangan c. nata paturone
3. Sadurunge budal sekolah, apa sing ditindakake Budi ?
a. sarapan b. nyapu c. makani pitik
4. ... jenenge adikmu ? ukara pitakon sing bener kanggo njangkepi tembung pitakon yaiku ...
a. Apa b. Sapa c. Kapan
5. Bapak tindhak menyang kantor.
Tembung tindhak basa ngokone ....
a. lunga b. rawuh c. dugi
6. Bapak arep tindhak menyang … ?
Tembung pitakon sing bener kanggo ngisi titik-tititk kasebut yaiku ....
a. ngendi b. apa c. kapan
7. Wohe salak iku gedhe-gedhe.
Tembung gedhe kosok baline ....
a. dhuwur-dhuwur b. dawa-dawa c. cilik-cilik
8. … regane buku bahasa jawa?
Ukara ing dhuwur sing bener nganggo ukara pitakon yaiku ....
a. Kapan b. Pira c. Apa
9. ... Wati ora nderek?
Tembung sing cocok kanggo njangkepi tembung pertanyaan yaiku ....
a. Kenapa b. Pira c. Kenapa
10. Taline dawa banget. Kosok baline dawa yaiku ....
a. cilik b. gedhe c. cendhak
11. Budi ndherek bapak mlaku-mlaku.
Tembung dherek basa ngkone ....
a. mlayu b. metu c. melu
12. Dina … wae Budi latihan bal-balan?
Tembung pertanyaan sing bener kanggo njangkepi pertanyaan yaiku ...
a. pira b. kapan c. apa
13. Tandurane Pak Mardi kuru-kuru.
Tembung kuru- kuru kosok baline yaiku … .
a. lemu-lemu b. gedhe- gedhe c. ijo- ijo
14. tuku – aku – buku – tulis.
Tembung iki yen di tata dadi . . . .
a. Buku tulis aku tuku
b. Aku tuku buku tulis
c. Aku tuku tulis buku
15. … warnane sepedamu ?
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ....
a. Sapa b. Apa c. Kenapa
II. Isinana titik – titik ing ngisor kanthi bener !
16. Ibu tuku gulo. Basa kramane yaiku ....
17. Wis – sekolah – budi – budhal.
Yen ditata dadi tembung sing bener yaiku ....
18. … klambine abang? Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ....
19. Budi ngaji wayah awan. Kosok baline awan yaiku ....
20. … nilai ulangan basa jawa mu?
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara pitakon yaiku ....
21. Sepatune Rudi lawas. Kosok baline lawas yaiku ....
22. Joko : “... Amir ora mlebu sekolah?”
Dian : “ Amir ora mlebu sekolah amerga lunga.”
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi pitakon ing dhuwur yaiku ....
23. Dina iki hawane panas banget. Kosok baline panas yaiku ....
24. Ali : “ Saben dina kowe tangi jam . . . ,Wan?”
Iwan : “aku saben dina tangi jam lima.”
Tembung pitakon kanggo njangkepi pitakon ing dhuwur yaiku ....
25. Kula tilem jam sanga. Basa kramane tilem yaiku ....

I. 1. B 6. A 11. C
2. C 7. C 12. B
3. A 8. B 13. A
4. B 9. 14. B
5. A 10. C 15. B

II.

1. Ibu mundhut gendhis


2. Budi wis budhal sekolah
3. Apa
4. Bengi
5. Piro
6. Anyar
7. Apa’a / Genea
8. Adhem
9. Piro
10. Sare