Anda di halaman 1dari 2

SPBT G PIN.

1/2018 (MURID)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 20……..
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

NAMA SEKOLAH:
Kepada Guru Tahun/Tingkatan*: ……………………………. Kepada Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan HEM*

Kuasa Membahagi Buku-Buku Teks Pinjaman Akuan Terima Buku-Buku Teks Pinjaman
Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan pinjaman buku teks bagi tahun ………….. Buku-buku yang berjumlah…………….ini adalah diterima dan akan dibahagikan
Sila terima buku-buku yang berjumlah ……………..naskhah. kepada murid-murid yang berkenaan
Tarikh: ……………………………………… Tandatangan: …………………..……………………… Tarikh: ………………………… Tandatangan: …………………………………
Cap Rasmi Sekolah: Nama: ……………...……………………………………. Nama: ………………………………………….
Jawatan : Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan HEM* Jawatan : Guru Tahun/Tingkatan*

Judul Buku
Peminjaman Buku Pemulangan Buku
Jumlah Teks Teks Aku
Bil Nama Murid
Naskhah Janji
Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

9
10
Saya berjanji akan menjaga buku teks dengan baik dan mematuhi peraturan-peraturan SPBT yang ditetapkan.
Jumlah Naskhah

Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman tahun ……………….. telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. ………….. ………………………
Tarikh Tandatangan Guru Tahun/Tingkatan*
(Nama: )

Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. ………….. …………………………………
Tarikh Tandatangan Guru Tahun/Tingkatan*
Dengan ini dikembalikan…………….naskhah buku teks pinjaman.
(Nama: )
* potong yang tidak berkenaan