Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Kelas 3 BARATHI
MINGGU 1
Tarikh
3 JANUARI 2018 (RABU)
Masa 11.20 - 12.20 pagi
Tema KELUARGA BAHAGIA
Tajuk KELUARGA TERSAYANG
1.1.1 Mendengar,mengecam sebutan,memahami dan menyebut dengan betul
Standard dan tepat.
Pembelajaran i. Ayat tunggal

Pada akhir pdpc, murid dapat ;


i. Menyebut dan mengcam 2-4 ayat dengan sebutan dan intonasi yang
Objektif
sesuai.
Pembelajaran
ii. Menyebut ayat tunggal 2-4 dengan betulnya.

Set Induksi
1. Murid melakonkan situasi.
2. Murid lain teka aktiviti.

Langkah PDPC
1. Guru membaling bola kepada murid.
2. Murid yang menyambut bola buka lapisan atas bola dan membaca
Aktiviti
ayat tunggal yang terdapat pada kertas. (dragon ball)
3. Murid dalam kumpulan mengecam dan menyebut ayat tunggal.
(Gambar gotong royong, berkelah)
4. Murid memadankan perkataan dengan gambar.
5. Murid menulis ayat tunggal dengan betulnya..
5. Guru merumuskan isi pelajaran.
Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
NIlai : Kasih sayang
Pengisian Kurikulum
KBT : KB Mengecam
EMK : Verbal linguistik
Bahan Bantu Belajar Bola, gambar
Penilaian /
pentaksiran pdpc Murid mengecam dan menyebut ayat tunggal

Refleksi
Mata Pelajaran Bahasa Melayu
Kelas 2 KAMBAR
MINGGU 1
Tarikh
3 JANUARI 2018 (RABU)
Masa 9.50 – 10.50 pagi
Tema KELUARGA SAYA
Tajuk KELUARGA GUAN HONG

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
Standard (i) perkataan
Pembelajaran
LINUS K1-K2 Mengenal huruf vokal.
K3-K12 Membaca suku kata tertutup
Pada akhir pdpc, murid dapat ;
Objektif i. Membaca 2-5 perkataan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.
Pembelajaran ii. Membaca 2-4 perkataan suku kata tertutup.

Set Induksi
1. Murid secara berpasangan melakonkan situasi.
2. Murid lain teka aktiviti.

Langkah PDPC
1. Guru membaling bola kepada murid.
2. Murid yang menyambut bola buka lapisan atas bola dan membaca
perkataan yang terdapat pada kertas. (dragon ball)
3. Murid dalam kumpulan mengecam aktiviti dan menulis perkataan.
Aktiviti
(Gambar gotong royong, berkelah)
4. Murid memadankan perkataan dengan gambar.
5. Murid menulis ejaan.
5. Guru merumuskan isi pelajaran.
Linus : Murid membaca suku kata tertutup.
(Shai, Kiruthika K1-K2)
Saran K4, Darrshini K5, Yasshmitha K6) menulis suku kata tertutup (ayah,
abang, adik dan kakak)
Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
NIlai : Kerajinan, Hormat-menghormati
Pengisian Kurikulum
KBT : KB Mengecam
EMK : Kemahiran belajar cara belajar
Bahan Bantu Belajar Bola, kad perkataan, gambar
Penilaian /
pentaksiran pdpc Murid membaca dan menulis ejaan.

Refleksi