Anda di halaman 1dari 3

Bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai

Peringkat Hulu (muda) Peringakat Tengah Peringkat Hilir (Tua)


(Dewasa)

Jeram Air Terjun Lubang Periuk


Hakisan pada batuan keras Hakisan pada batuan lembut Hakisan dasar sungai
secara berselang seli

Susuh Bukit Berpanca Tebing tinggi sungai Likuan Sungai


Hakisan berlaku di bahagian Pemendapan dan hakisan Aktiviti pengangkutan dan
sungai berlaku pemendapan berlaku
di tebing yang bertentangan

Likuan Sungai dan Tasik Tetambak dan Dataran Banjir Delta


Ladam
Tetambak akibat perasaan Pemendapan menyebabkan Apabila sungai mengalir
pemendapan dasar sampai di
sungai menjadi cetek muara sungai, bahan-bahan
muatan
akan termendap &
membentuk delta

JENIS-JENIS BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSI / KEPENTINGAN


Bentuk Muka Bumi
Tanah Tinggi Cerun Bukit Sungai Tasik
Potensi / Kepentingan
-Pelancongan Perikanan Pengangkutan Pertanian
Pertanian hawa
sederhana
Malaysia
-Cameron Highland -Sayur dan bunga Sabah dan Sarawak -kurang penting
-Kundasang (cameron highland) (Mengangkutan -saiz kecil
-getah dan kelapa penumpang dan kayu -tangkapan sedikit
sawit balak) -aktiviti sambilan
(cerun bukit)
Luar Malaysia
Switzerland Jawa Indonesia Thailand (Chao Tonle sap
(meluncur salji dan Meluas / lava bes phraya) (Kampuchea)
mendaki gunung) (padi) -penting
-tasik besar
-tangkapan banyak
-aktiviti sambilan