Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PEPERIKSAAN

Tarikh 28 September 2018

Hari Jumaat

Kelas 5 Nilam
Tempoh peperiksaan 1jam
Guru yang mengawas Rohazlinda
peperiksaan
Mata Pelajaran Matematik 1
Guru Mata Pelajaran
Aktiviti 1. Murid diedarkan dengan lembaran kertas peperiksaan.
2. Murid bersama guru memeriksa lembaran kerja tersebut.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan.
4. Masa tama : Skrip jawapan murid dikumpul oleh guru.

EMK KBKK

ABM/BBM Kertas Soalan Peperiksaan

Refleksi Bilangan murid yang menduduki ujian :


Murid yang tidak hadir : _____
1. _________
2. _________
3. _________

Salah laku semasa peperiksaan


_________________________________________________
Catatan lain: