Anda di halaman 1dari 61

Minggu 31 Tarikh 04 Januari 2019 Hari SELASA

Kelas 1 ARIF Masa 2.10 PTG HINGGA 2.40 PTG Matapelajaran Pendidikan Kesihatan
MODUL/ TAJUK PERTOLONGAN CEMAS
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak
STANDARD KANDUNGAN mengikut situasi.

3 Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan


STANDARD PEMBELAJARAN mengikut situasi.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan
mengikut situasi.

1. Murid menamakan agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan


keselamatan mengikut situasi.
2. guru menerangkan tindakan yang boleh diambil bila berlaku kecemasan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN 3. ingatkan murid supaya berhati-hati bila menggunakan talian 999 supaya tidak membuat
PEMBELAJARAN (PDPC) panggilan palsu.
4. terangkan hukuman yang boelh dikenakan jika didapati bersalah membuat panggilan
palsu ke talian kecemasan

KECERGASAN PELBAGAI
Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis
Intrapersonal verbal Linguistik Logik Matematika Visual Ruang
ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi Keusahawanan
Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
kelestarian Global Pendidikan Kewangan
KEMAHIRAN BERFIKIR/ABAD 21
Membanding Beza Menjana Idea Menginteprestasi Membuat Keputusan
Mengkategori Menghubung kait Mencipta Analogi Membuat Rumusan
Menginferens Komunikasi mentafsir Menilai
PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PDPC ABAD 21 CATATAN/ PDPC ditangguhkan kerana :
Gallery Work Group Presentation Mesyuarat Program Sekolah
Hot Seat Brainstorming CRK/MC Cuti Umum/Peristiwa
Traffic Light Tthink pair-Share Mengiring Murid KURSUS
REFLEKSI
Kehadiran /
1 2

MINGGU MODUL/TAJUK

1 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU

2 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU


3 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU

4 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU

5 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU

6 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU


7 1.KESIHATAN DIRI DAN REPRODU

8 1. PEMAKANAN

9 1. PEMAKANAN
10 1. PEMAKANAN

11
1. PENYALAHGUNAAN
BAHAN

12
1. PENYALAHGUNAAN
BAHAN
13
1. PENYALAHGUNAAN
BAHAN

14
1. PENYALAHGUNAAN
BAHAN

15
2. PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI
16
2. PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI

17
2. PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI

18
2. PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI
19
2. PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI

20 KEKELUARGAAN

21 KEKELUARGAAN
22 KEKELUARGAAN

23 PERHUBUNGAN

24 PERHUBUNGAN
25 PENYAKIT

26 PENYAKIT

27 KESELAMATAN
28 KESELAMATAN

29 PERTOLONGAN CEMAS

30 PERTOLONGAN CEMAS

31 PERTOLONGAN CEMAS

32
33

34

35

36

37
3
PK TAH
STANDARD KANDUNGAN

1.1 Mengetahui dan memahami Pertumbuhan serta perkembangan fizikal


yang sihat

1.1 Mengetahui dan memahami Pertumbuhan serta perkembangan fizikal


yang sihat
1.1 Mengetahui dan memahami Pertumbuhan serta perkembangan fizikal
yang sihat

1.1 Mengetahui dan memahami Pertumbuhan serta perkembangan fizikal


yang sihat

1.2 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal


yang sihat.

1.2 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan serta perkembangan
fizikal yang sihat.
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani
pengaruh dalaman serta luaran
yang mempengaruhi kesihatan diri dan kesihatan.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.


1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.4 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.4 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.


1.4 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.4 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus


emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus
emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus


emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus


emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus
emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan
institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran interpersonal serta


komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.

2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran interpersonal serta


komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko
penyakit dalam kehidupan harian

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko
penyakit dalam kehidupan harian

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan


mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan
harian.
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan
harian.

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak


dengan bijak mengikut situasi.

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak


dengan bijak mengikut situasi.

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak


dengan bijak mengikut situasi.
4
PK TAHUN 5
STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan.


1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.

1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan.


1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.
1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia.

1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid dengan persenyawaan.

1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti


dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan menghormati anggota


seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan, keselamatan dan
kesihatan.
1.2.3 Mengaplikasikan cara menghormati anggota seksual orang lain.
1.2.4 Mengaplikasikan batas sentuhan pada anggota seksual dalam
aspek menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan.

1.3.1 Memahami kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.

1.3.2 Mensintesis menu makanan


seimbang.
1.3 Mengetahui dan mengamalkan
pemakanan yang sihat serta
selamat.

1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan inhalan.

1.4.2 Memahami kesan jangka pendek terhadap fizikal dan mental


akibat penyalahgunaan bahan inhalan.
1.4.3 Memahami kesan jangka panjang terhadap fizikal dan mental
akibat penyalahgunaan bahan inhalan.
1.4.4 Mengaplikasikan cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan
bahan inhalan

1.4.5 Menilai maklumat berkaitan kesan penyalahgunaan bahan


inhalan untuk disebarkan kepada ahli keluarga dan rakan sebaya

2.1.1 Memahami situasi konflik dan stress dalam keluarga.


2.1.2 Memahami situasi konflik dan stress dalam kalangan rakan
sebaya.

2.1.3 Memahami kesan konflik dan stress dalam keluarga.

2.1.4 Memahami kesan konflik dan stress dengan rakan sebaya.


2.1.5 Mengaplikasikan cara mengurus konflik dan stress dalam
kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.

2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalam keluarga dalam


aspek mental, emosi dan sosial

2.2.2 Memahami harapan ahli keluarga


2.2.3 Memahami keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam
aspek mental, emosi dan sosial

2.3.1 Mengetahui maksud remaja


2.3.2 Memahami peranan remaja dalam masyarakat.

2.3.3 Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam


perhubungan maya dan bukan maya.
3.1.1 Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit yang boleh
dicegah melalui vaksin iaitu campak, rubella, cacar serta beguk.

3.1.2 Memahami gejala dan tanda penyakit iaitu campak,


rubella,cacar dan beguk.
3.1.3 Memahami cara penyakit iaitu campak, rubella, cacar dan
beguk merebak.

3.2.1 Menganalisis pengaruh positif dan negatif dalam


perhubungan maya serta bukan maya dengan rakan lain.
3.2.2 Mengaplikasikan cara menangani pengaruh negatif dalam
perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain.

3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan


ringan iaitu melecet, dan melecur.

3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan ringan iaitu


melecet, dan
melecur.
3.3.2 Mengaplikasikan langkah-langkah semasa memberi bantu mula
untuk kecederaan ringan iaitu melecet dan melecur.
3.3.3 Mengetahui agensi yang boleh memberi
perkhidmatankesihatan dan keselamatan mengikut situasi.

3 Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan


kesihatan dan keselamatan mengikut situasi.
5

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan.


2.Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.

1. Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan.


2.Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.
1. Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia.

1. Memahami kaitan kitaran haid dengan persenyawaan.

1. Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan


sebagai lelaki atau perempuan.

1. Mengetahui cara menghargai dan menghormati anggota seksual


diri sendiri dengan menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan.
2. Mengaplikasikan cara menghormati anggota seksual orang lain.
1. Mengaplikasikan batas sentuhan pada anggota seksual dalam
aspek menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan.

1. menyetakan kentingan mengambil pelbagai jenis makanan

1. mensintesis menu makannan seimbang


1. memilih makanan yang yang seimbang dengan betul

1. menyatakan jenis bahan inhalan

1. menyatakan kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang akibat


penyalahgunaan bahan inhalan
Mengaplikasikan cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan
inhalan

Menilai maklumat berkaitan kesan penyalahgunaan bahan inhalan


untuk disebarkan kepada ahli keluarga dan rakan sebaya

Memahami situasi konflik dan stress dalam keluarga.


Memahami situasi konflik dan stress dalam kalangan rakan sebaya.

Memahami kesan konflik dan stress dalam keluarga.

Memahami kesan konflik dan stress dengan rakan sebaya.


Mengaplikasikan cara mengurus konflik dan stress dalam kalangan
ahli keluarga dan rakan sebaya.

Mengetahui tanggungjawab ahli dalam keluarga dalam aspek


mental, emosi dan sosial

Memahami harapan ahli keluarga


Memahami keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek
mental, emosi dan sosial

1.Mengetahui maksud remaja


2. Memahami peranan remaja dalam masyarakat.

Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam perhubungan


maya dan bukan maya.
Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah
melalui vaksin iaitu campak, rubella, cacar serta beguk.

1. Memahami gejala dan tanda penyakit iaitu campak, rubella,cacar


dan beguk.
2. Memahami cara penyakit iaitu campak, rubella, cacar dan beguk
merebak.

Menganalisis pengaruh positif dan negatif dalam perhubungan


maya serta bukan maya dengan rakan lain.
Mengaplikasikan cara menangani pengaruh negatif dalam
perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain.

Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan


ringan iaitu melecet, dan melecur.

3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan ringan iaitu


melecet, dan melecur.
3.3.2 Mengaplikasikan langkah-langkah semasa memberi bantu mula
untuk kecederaan ringan iaitu melecet da nmelecur.
3.3.3 Mengetahui agensi yang boleh memberi
perkhidmatankesihatan dan keselamatan mengikut situasi.

Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan


dan keselamatan mengikut situasi.
6

AKTIVITI PDPC

1. Guru memaparkan gambar tentang sistem reproduktif lelaki dan


perempuan.
2. Murid membuat Perbincangan tentang sistem reproduktif lelaki dan
perempuan.
3. Murid mencari nama organ lain dalam sistem reproduktif lelaki dan
perempuan serta fungsinya
4. Guru menerangkan maksud zakar dan faraj

1. Gurumembawa murid mengimbas pelajaran yang lalu.


2. murid diBahagikan kepada kumpulan kecil dan setiap kumpulan
diedarkan sampul yang berisi fungsi organ.
3. murid melalukan Aktiviti gunting dan tampal.
4. Setiap kumpulan diminta menunjukkan hasil kerja mereka
1. Murid diminta membuka buka teks ms 2-3
2. murid dimnta membuatPerbincangan dalam kumpulan : Bagaimana
saya dilahirkan?
3. setiap kumpulan diminta membentangan hasil perbincangan.
4. murid berbincang untuk melengkapkan carta proses kejadian manusia

1. Guru memaPaparkan carta kitaran haid.


2. Guru membimbing murid melakukan Perbincangan tentang kitaran
haid.
3. Guru berbincang dengan murid tentang kaitan kitaran haid dengan
persenyawaan

1.Murid sumbangsaran keistimewaan sebagai lelaki atau perempuan.


2. Murid dirangsang untuk menceritakan kelebihan diri masing-masing
3.Guru menekankan perasaan bersyukur dan bangga dilahirkan sebagai
lelaki dan perempuan.
4. Murid diterapkan sikap menghargai diri sendiri
5. murid digalakkan mengimbas kembali fungsi organ reproduktif
6. murid Melengkapkan peta buih.

1. Guru menunjukkan beberapa keping gambar.


2. Murid memberi respon terhadap gambar kebersihan, keselamatan dan
kesihatan anggota seksual yang dipamerkan.
3. Aktiviti peta dakap
4. murid diminta memikirkan situasi lain yang boleh menyebabkan
berlakunya sentuhan tidak selamat.
5. murid membuat aktiviti Lakonan cara menghormati anggota seksual
orang lain.
1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
2. Guru membaca soalan dan murid menjawab pilihan jawapan dengan
meletakkan kad bintang pada tempat
pilihan jawapan.

1. murid membuka buku teks ms 14


2. Guru meminta pendapat murid contoh makanan sihat yang diketahui
oleh mereka
3. Murid dibimbing untuk membina dialog yang sesuai berdasarkan
perbualan
4. Setiap kumpulan diminta menyiapkan tugasan berdasarkan tajuk ‘Menu
Saya’.
5.·Pembentangan hasil tugasan.
6. Murid diminta mencadangkan menu lain yang sesuai untuk dihidangkan
dalam majlis atau aktiviti yang lain
7. murid diminta memberikan sebab mereka memilih menu tersebut

1. murid membuka buku teks ms 15


2. Penerangan oleh gurutentang makanan seimbang
3. Guru menganjurkan aktiviti menghasilkan sandwich sebagai contoh
sajian
4. Bahan-bahan untuk menghasilkan sandwich perlu seimbang mengikut
kadar nutrien yang sesuai
5. guru dan murid sama-sama menikmati hidangan yang telah dihasilkan
1. Membuka buku teks muka surat 17
2. Murid dibimbing untuk membuat pemilihan medium agar setiap menu
adalah seimbang
3. guru menguji pengetahuan sedia ada murid tentang nutrisi makanan
seimbang melalui rajah piramid makanan
4. guru menerangkan tentang bahan pengawet yang digunakan di dalam
makanan
5. Murid juga dibantu untuk mencari maklumat tentang kesan
penggunaan minyak masak Berulang Kali

1. Membuka buku teks muka surat 20-21


2. Guru memaparkan beberapa gambar jenis bahan inhalan dan murid
membezakan setiap gambar yang diberikan.
3. Murid diminta untuk mengenal pasti nahan inhalan di dalam buku teks
4. Guru meminta pandangan murid tentang cara menghindar bau yang uat
dari bahan inhalan

1. Guru menunjukkan beberapa keping gambar dan meminta pendapat


murid
2. Murid memberikan pendapat
3. Murid membuka buku teks mukasurat 22-23 dan menyanyi bersama
guru
4. Murid mencari kesan penyalahgunaan bahan inhalan berdasarkan seni
kata lagu
5. Murid menulis kesan akibat penyalahgunaan bahan inhalan dalam
jadual
1. Murid diminta membuka buku teks ms 24
2. Murid mengkaji situasi yang diberikan
3.Murid diminta untuk memberikan cara untuk berkata TIDAK terhadap
situasi
4. Guru memberikan situsi lain yang boleh sebabkan ketagihan bahan
inhalan
5.Murid memberikan cara berdasarkan situasi

1.Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2.Murid dikehendaki membincangkan langkah-langkah atau cara
menyebarkan kesan pengambilan bahan inhalan kepada keluarga dan
rakan sebaya.
3. Murid menyediakan risalah menggunakan bahan yang dikumpul dari
pelbagai sumber seperti majalah dan surat khabar
4.Murid menampalkan maklumat tersebut pada Papan maklumat sekolah
dan Edarkan pada ahli keluarga

1.Murid membaca situasi dalam buku teks ms 28


2.Murid berbincang dengan guru tentang konflik yang dihadapi dalam
karangan
3.Murid menyatakan situasi konflik lain yang dihadapi dalam keluarga
4.Murid diminta menulis Tentang konflik yang dihadapi dalam keluarga
masing-masing
1.Murid dibahagikan dalam beberapa kumpulan.
2.Murid meLakonkan situasi konflik dan stres dalam kalangan rakan
sebaya berdasarkan situasi yang diberi
3.Kumpulan lain menyenaraikan kesan konflik dan stres daripada situasi
tersebut.
4.Murid merujuk buku teks ms 29
5.Murid mencadangkan tindakan yang boleh diambil untuk 6.membantu
suresh mengurangkan konflik yang dihadapi

1.Tayangan video tentang kesan stress https://blog.skolafund.com/5-cara-


bantu-cegah-kemurungan/
2.Murid membrikan pendapat berdasarkan video
3.Murid berbincang dengan guru kesan konflik dalam keluarga melalui
gambar yang ditunjukkan
4.Guru menegaskan kesan Negatif konflik dan stres kepada diri sendiri

1. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan


2. Melakonkan Situasi Stres dan konflik dalam kalangan Rakan sebaya
3. Kumpulan lain akan menyenaraikan kesan konflik dan stress kepada
rakan-rakan
4.Perbincangan bersama guru
5. Murid diminta memberikan kesan lain konflik dan stress
1.Edarkan kad situasi.
2 Murid berbincang dalam kumpulan berdasarkan kad situasi.
3.Perbincangan dan rumusan.
4. murid diminta memberikan contoh situasi lain mengurus konflik dan
sterssdalam aklanagn ahli keluarga dan rakan-rakan

1. Kelas menyanyikan lagu bahagia bersama


2. Guru memaparkan gambar suasana keluarga bahagia.
3. Perbincangan tanggungjawab ahli keluarga berdasarkan gambar
tersebut
4. murid memikirkan peranan sebagai anak dan diminta menyatakan
peranan tersebut

1. murid membaca buku teks ms 35 tentang kisah Balwant Singh


2. murid menyenaraikan harapan keluarga Balwant Sight kepadanya
3. murid diminta untuk senaraikan pula harapan ibu bapa mereka kepada
kelas
4. murid diminta juga menyatakan harapan lain ibu bapa terhadap mereka
selain dari bidang akademik
5.bincang bersama murid tindakan yang patut dilakuka untuk menunaikan
impian ibu bapa mereka
1.Murid menyenaraikan tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga di rumah
2. guru menjelaskan perbezaan keperluan dan kehendak kepada murid
3. guru menerangkan sebab mengapa perhatian yang lebih harus
diberikan kepada adik atau ahli keluarga yang memerlukan seperti datuk
dan nenek
4. murid menulis luahan perasaan terhadap ibu bapa mereka
5 murid menyatakan apakah yang mereka perlukan dan inginkan

1. Murid dikehendaki menjelaskan maksud remaja.


2. Guru memberikan beberapa situasi kepada murid contoh:
Sekolah
Kawasan perumahan/kampung
Surau/masjid
3. Murid menceritakan pengalaman berdasarkan situasi tersebut.
4. Guru dan murid membincangkan kesan jika remaja tidak melaksanakan
peranannya dalam masyarakat

1. Murid dikehendaki menyenaraikan aktiviti yang sihat dan tidak sihat


dalm perhubungan maya dan bukan maya.
2.murid menyatakan situasi lain perhubungan maya secara sihat dengan
remaja dan orang lain
3. murid diminta menyatakan situasi lain perhubungan bukan maya secara
sihat dengan remaja dan orang lain
4. murid mencipta risalah cara menjaga keselamatan diri dalam
perhubungan maya dan bukan maya
1. Murid melafazkan pantun dalam buku teks 46
2. guru memberikan Penerangan mengenai vaksin.
3. Memaparkan gambar penyakit Rubella, Beguk, Campak, Cacar.
4. Guru menjelaskan cara pencegahan penyakit-penyakit ini

1.Murid dipaparkan gambar mengenai penyakit berjangkit.


2. Murid menjelaskan dengan contoh bagaimana penyakit berjangkit
merebak berdasarkan gambar yang dipaparkan.
3. Murid bermain aktiviti permainan “Virus vs Vaksin” (rujuk panduan
pengajaran)
4. ransang murid untuk bercerita tentang pengalaman mereka menghidap
penyakit berjangkit

1. Guru memaparkan beberapa situasi melibatkan pengaruh positif dan


negatif.
2. Guru menerangkan situasi tersebut kepada murid.
3. murid dan guru berbincang pengaruh positif dan pengaruh negative
perhubungan maya dan bukan maya
1. Penerangan tentang cara menangani pengaruh negatif perhubungan
maya dan bukan maya dengan rakan lain.
2. Perlaksanaan aktiviti gotong-royong cth: kelas, pondok bacaan, taman
sains dan sebagainya.
3. guru memberikan situasi dan minta murid memberikan cara menangani
pengaruh negative perhubungan maya dan bukan maya

1.Guru menayangkan beberapa video tentang kecederaan ringan yang


berlaku di kawasan rumah, sekolah dan taman permainan, taman sains.
2. Penerangan tentang situasi yang memerlukan tidakan segera.
3. minta murid menceritakan pengalaman mereka mengalami cedera
melecet dan melecur
4. murid menyatakan langkah-langkah mengaplikasikan bantu mula
melecet dan melecur

1.Guru menayangkan beberapa video tentang kecederaan ringan yang


berlaku di kawasan rumah, sekolah dan 2.taman permainan, taman sains.
3.Penerangan tentang situasi yang memerlukan tidakan segera.
4.Guru tunjuk cara memberikan bantu mula.
5.Murid mengaplikasikan tunjuk cara tersebut.

1. Murid menamakan agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan


dan keselamatan mengikut situasi.
2. guru menerangkan tindakan yang boleh diambil bila berlaku kecemasan
3. ingatkan murid supaya berhati-hati bila menggunakan talian 999 supaya
tidak membuat panggilan palsu.
4. terangkan hukuman yang boelh dikenakan jika didapati bersalah
membuat panggilan palsu ke talian kecemasan
TARIKH MINGGU KELAS MULA TAMAT
1/1/2019 1 5 ARIF 12.40 T/HARI 12.40 T/HARI
1/2/2019 2 5 BIJAK 1.10 PETANG 1.10 PETANG
1/3/2019 3 5 CERDAS 1.40 PETANG 1.40 PETANG
1/4/2019 4 5 DINAMIK 2.10 PETANG 2.10 PETANG
1/5/2019 5 5 EFEKTIF 2.40 PETANG 2.40 PETANG
1/6/2019 6 5 FALAH 3.10 PETANG 3.10 PETANG
1/7/2019 7 5 GIGIH 3.40 PETANG 3.40 PETANG
1/8/2019 8 4.10 PETANG 4.10 PETANG
1/9/2019 9 4.40 PETANG 4.40 PETANG
1/10/2019 10 5.10 PETANG 5.10 PETANG
1/11/2019 11 5.40 PETANG 5.40 PETANG
1/12/2019 12 6.10 PETANG 6.10 PETANG
1/13/2019 13 6.40 PETANG 6.40 PETANG
1/14/2019 14
1/15/2019 15
1/16/2019 16
1/17/2019 17
1/18/2019 18
1/19/2019 19
1/20/2019 20
1/21/2019 21
1/22/2019 22
1/23/2019 23
1/24/2019 24
1/25/2019 25
1/26/2019 26
1/27/2019 27
1/28/2019 28
1/29/2019 29
1/30/2019 30
1/31/2019 31
2/1/2019 32
2/2/2019 33
2/3/2019 34
2/4/2019 35
2/5/2019 36
2/6/2019
2/7/2019
2/8/2019
2/9/2019
2/10/2019
2/11/2019
2/12/2019
2/13/2019
2/14/2019
2/15/2019
2/16/2019
2/17/2019
2/18/2019
2/19/2019
2/20/2019
2/21/2019
2/22/2019
2/23/2019
2/24/2019
2/25/2019
2/26/2019
2/27/2019
2/28/2019
3/1/2019
3/2/2019
3/3/2019
3/4/2019
3/5/2019
3/6/2019
3/7/2019
3/8/2019
3/9/2019
3/10/2019
3/11/2019
3/12/2019
3/13/2019
3/14/2019
3/15/2019
3/16/2019
3/17/2019
3/18/2019
3/19/2019
3/20/2019
3/21/2019
3/22/2019
3/23/2019
3/24/2019
3/25/2019
3/26/2019
3/27/2019
3/28/2019
3/29/2019
3/30/2019
3/31/2019
4/1/2019
4/2/2019
4/3/2019
4/4/2019
4/5/2019
4/6/2019
4/7/2019
4/8/2019
4/9/2019
4/10/2019
4/11/2019
4/12/2019
4/13/2019
4/14/2019
4/15/2019
4/16/2019
4/17/2019
4/18/2019
4/19/2019
4/20/2019
4/21/2019
4/22/2019
4/23/2019
4/24/2019
4/25/2019
4/26/2019
4/27/2019
4/28/2019
4/29/2019
4/30/2019
5/1/2019
5/2/2019
5/3/2019
5/4/2019
5/5/2019
5/6/2019
5/7/2019
5/8/2019
5/9/2019
5/10/2019
5/11/2019
5/12/2019
5/13/2019
5/14/2019
5/15/2019
5/16/2019
5/17/2019
5/18/2019
5/19/2019
5/20/2019
5/21/2019
5/22/2019
5/23/2019
5/24/2019
5/25/2019
5/26/2019
5/27/2019
5/28/2019
5/29/2019
5/30/2019
5/31/2019
6/1/2019
6/2/2019
6/3/2019
6/4/2019
6/5/2019
6/6/2019
6/7/2019
6/8/2019
6/9/2019
6/10/2019
6/11/2019
6/12/2019
6/13/2019
6/14/2019
6/15/2019
6/16/2019
6/17/2019
6/18/2019
6/19/2019
6/20/2019
6/21/2019
6/22/2019
6/23/2019
6/24/2019
6/25/2019
6/26/2019
6/27/2019
6/28/2019
6/29/2019
6/30/2019
7/1/2019
7/2/2019
7/3/2019
7/4/2019
7/5/2019
7/6/2019
7/7/2019
7/8/2019
7/9/2019
7/10/2019
7/11/2019
7/12/2019
7/13/2019
7/14/2019
7/15/2019
7/16/2019
7/17/2019
7/18/2019
7/19/2019
7/20/2019
7/21/2019
7/22/2019
7/23/2019
7/24/2019
7/25/2019
7/26/2019
7/27/2019
7/28/2019
7/29/2019
7/30/2019
7/31/2019
8/1/2019
8/2/2019
8/3/2019
8/4/2019
8/5/2019
8/6/2019
8/7/2019
8/8/2019
8/9/2019
8/10/2019
8/11/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/17/2019
8/18/2019
8/19/2019
8/20/2019
8/21/2019
8/22/2019
8/23/2019
8/24/2019
8/25/2019
8/26/2019
8/27/2019
8/28/2019
8/29/2019
8/30/2019
8/31/2019
9/1/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/6/2019
9/7/2019
9/8/2019
9/9/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/12/2019
9/13/2019
9/14/2019
9/15/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/18/2019
9/19/2019
9/20/2019
9/21/2019
9/22/2019
9/23/2019
9/24/2019
9/25/2019
9/26/2019
9/27/2019
9/28/2019
9/29/2019
9/30/2019
10/1/2019
10/2/2019
10/3/2019
10/4/2019
10/5/2019
10/6/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/10/2019
10/11/2019
10/12/2019
10/13/2019
10/14/2019
10/15/2019
10/16/2019
10/17/2019
10/18/2019
10/19/2019
10/20/2019
10/21/2019
10/22/2019
10/23/2019
10/24/2019
10/25/2019
10/26/2019
10/27/2019
10/28/2019
10/29/2019
10/30/2019
10/31/2019
11/1/2019
11/2/2019
11/3/2019
11/4/2019
11/5/2019
11/6/2019
11/7/2019
11/8/2019
11/9/2019
11/10/2019
11/11/2019
11/12/2019
11/13/2019
11/14/2019
11/15/2019
11/16/2019
11/17/2019
11/18/2019
11/19/2019
11/20/2019
11/21/2019
11/22/2019
11/23/2019
11/24/2019
11/25/2019
11/26/2019
11/27/2019
11/28/2019
11/29/2019
11/30/2019
12/1/2019
12/2/2019
12/3/2019
12/4/2019
12/5/2019
12/6/2019
12/7/2019
12/8/2019
12/9/2019
12/10/2019
12/11/2019
12/12/2019
12/13/2019
12/14/2019
12/15/2019
12/16/2019
12/17/2019
12/18/2019
12/19/2019
12/20/2019
12/21/2019
12/22/2019
12/23/2019
12/24/2019
12/25/2019
12/26/2019
12/27/2019
12/28/2019
12/29/2019
12/30/2019
12/31/2019