Anda di halaman 1dari 3

LEGER NILAI PENGETAHUAN SMP PANMAS

TAHUN AJARAN 2018-2019


Ujian Akhir Semester Ganjil
Nama Wali Kelas : Sunarto S.Pd, M.Pd Kelas : 7

Program Pendidikan Keterangan


Mata Pelajaran Pilihan MULOK

Bahasa dan Sastra Indonesia


NO Nama

Pend.Kewarganegaraan &
Pend.Agama & Akhlak

Adm dan Pembukuan

Rata- Rata

Peringkat
Jumlah
Pend. Ling.Hidup
Penyiaran Radio

Bahasa Sunda

A
Bahasa Inggris

I
Seni Budaya
Kepribadian

Matematika

Penjaskes

KTK
IPS
IPA
1 AHMAD LUTHFI P 48 70 75 60 75 45 77 75 77 41 80 40 45 41 849 60.64 10
2 AHMAD SURYA ALIF 93 78 76 60 76 55 76 75 76 49 75 71 55 49 964 68.86 8
3 BUNGA AYU CITRA 91 88 83 80 88 85 89 80 89 78 85 71 85 78 1170 83.57 3
4 EDWIN NUR CAHYO 0 70 76 50 75 70 75 0 75 34 0 50 70 34 679 48.50 14
5 M ALDINAH 0 0 77 0 50 0 0 75 50 39 0 40 0 39 370 26.43 18
6 M GUSTI FEBIAN 91 76 77 60 78 65 76 78 76 68 0 78 65 68 956 68.29 9
7 M IRZA PRAYOGI 94 80 78 60 78 80 77 78 77 73 75 80 80 73 1083 77.36 5
8 M QUIEN AZAVA 94 78 78 60 82 78 78 75 78 62 70 80 78 62 1053 75.21 6
9 MARYANTI DEWI A 93 85 88 65 91 85 85 80 89 76 85 80 85 76 1163 83.07 4
10 MINKHATUL AULA 94 87 89 75 90 85 86 80 89 81 70 80 85 81 1172 83.71 2
11 MUHAMAD ADRIAN 0 79 77 50 76 50 79 75 78 28 0 71 50 28 741 52.93 12
12 MUHAMMAD IBNU 0 70 75 50 55 50 75 75 75 30 0 40 50 30 675 48.21 15
13 NANDA PRIMADAN 0 50 85 50 50 50 75 75 75 30 0 0 50 30 620 44.29 16
14 PUTRI ANANDA A 91 87 83 80 91 87 84 80 84 88 95 78 87 88 1203 85.93 1
15 RADITYA RAYA Pahr 0 70 75 50 50 50 80 76 80 30 0 40 50 30 681 48.64 13
16 RAFAEL APRILIANS 94 76 65 60 75 54 78 75 75 73 70 71 54 73 993 70.93 7
17 RAIHAN RAMADHA 48 0 77 0 55 0 27 75 60 20 0 20 0 20 402 28.71 17
18 STEVEN ADAM 48 76 75 50 60 30 77 76 75 55 90 50 30 55 847 60.50 11
19 YOGA KELANA 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 84 6.00 19
20
21
LEGER NILAI KETERAMPILAN SMP PANMAS
TAHUN AJARAN 2018-2019
Ujian Akhir Semester Ganjil
Nama Wali Kelas : Sunarto S.Pd, M.Pd Kelas : 7

Program Pendidikan Keterangan


Mata Pelajaran Pilihan MULOK

Bahasa dan Sastra Indonesia


NO Nama

Pend.Kewarganegaraan &
Pend.Agama & Akhlak

Adm dan Pembukuan

Rata- Rata

Peringkat
Jumlah
Pend. Ling.Hidup
Penyiaran Radio

Bahasa Sunda

A
Bahasa Inggris

I
Seni Budaya
Kepribadian

Matematika

Penjaskes

KTK
IPS
IPA
1 AHMAD LUTHFI P 75 70 77 65 76 40 77 0 77 41 80 40 40 41 799 57.07 11
2 AHMAD SURYA ALIF 91 75 76 65 77 50 76 75 76 44 75 76 50 44 950 67.86 7
3 BUNGA AYU CITRA 0 85 83 65 89 80 89 81 89 78 85 40 80 78 1022 73.00 6
4 EDWIN NUR CAHYO 0 70 76 0 0 65 75 0 75 19 0 0 65 19 464 33.14 17
5 M ALDINAH 0 0 77 0 50 0 0 75 0 0 0 0 0 0 202 14.43 18
6 M GUSTI FEBIAN 87 75 77 65 79 60 77 78 76 65 0 76 60 65 940 67.14 8
7 M IRZA PRAYOGI 91 80 78 65 79 75 77 78 77 67 75 76 75 67 1060 75.71 5
8 M QUIEN AZAVA 91 75 78 65 83 75 78 76 78 73 70 76 75 73 1066 76.14 4
9 MARYANTI DEWI A 91 85 88 65 92 80 89 81 85 78 85 76 80 78 1153 82.36 2
10 MINKHATUL AULA 91 85 89 65 91 80 89 81 86 81 70 76 80 81 1145 81.79 3
11 MUHAMAD ADRIAN 0 80 77 0 77 50 79 75 79 31 0 0 50 31 629 44.93 12
12 MUHAMMAD IBNU 0 70 75 0 50 50 75 75 75 15 0 0 50 15 550 39.29 14
13 NANDA PRIMADAN 0 0 84 0 50 50 75 75 75 15 0 0 50 15 489 34.93 15
14 PUTRI ANANDA A 87 85 83 65 92 80 84 81 84 81 95 76 80 81 1154 82.43 1
15 RADITYA RAYA Pahr 0 70 75 0 50 50 80 75 80 21 0 0 50 21 572 40.86 13
16 RAFAEL APRILIANS 0 75 65 65 76 30 78 76 78 52 70 76 30 52 823 58.79 10
17 RAIHAN RAMADHA 75 0 77 65 55 0 27 75 27 18 0 40 0 18 477 34.07 16
18 STEVEN ADAM 75 75 75 65 61 20 77 77 77 43 90 40 20 43 838 59.86 9
19 YOGA KELANA 0 0 0 0 75 0 42 0 0 0 0 0 0 0 117 8.36 19
20
21
LEGER NILAI SIKAP SMP PANMAS
TAHUN AJARAN 2018-2019
Ujian Akhir Semester Ganjil
Nama Wali Kelas : Sunarto S.Pd, M.Pd Kelas : 7

Program Pendidikan Keterangan


Mata Pelajaran Pilihan MULOK

Bahasa dan Sastra Indonesia


NO Nama

Pend.Kewarganegaraan &
Pend.Agama & Akhlak

Adm dan Pembukuan

Rata- Rata

Peringkat
Jumlah
Pend. Ling.Hidup
Penyiaran Radio

Bahasa Sunda

A
Bahasa Inggris

I
Seni Budaya
Kepribadian

Matematika

Penjaskes

KTK
IPS
IPA
1 AHMAD LUTHFI P 75 70 77 65 75 50 77 77 77 50 80 40 50 50 913 65.21 9
2 AHMAD SURYA ALIF 90 75 76 70 77 50 76 76 76 50 75 71 50 50 962 68.71 7
3 BUNGA AYU CITRA 0 85 83 80 90 80 89 83 89 75 85 71 80 75 1065 76.07 4
4 EDWIN NUR CAHYO 0 70 76 65 75 70 75 76 75 30 0 50 70 30 762 54.43 13
5 M ALDINAH 0 0 77 0 60 0 0 77 0 0 0 50 0 0 264 18.86 18
6 M GUSTI FEBIAN 85 75 77 70 79 65 77 77 76 60 0 71 65 60 937 66.93 8
7 M IRZA PRAYOGI 90 80 78 70 79 70 77 78 77 60 75 71 70 60 1035 73.93 6
8 M QUIEN AZAVA 90 75 78 65 83 70 78 78 78 70 70 71 70 70 1046 74.71 5
9 MARYANTI DEWI A 90 85 88 75 92 80 89 88 85 75 85 71 80 75 1158 82.71 1
10 MINKHATUL AULA 90 85 89 75 91 80 89 89 86 75 70 71 80 75 1145 81.79 3
11 MUHAMAD ADRIAN 0 80 77 65 77 50 79 77 79 70 0 71 50 70 845 60.36 12
12 MUHAMMAD IBNU 0 70 75 65 60 60 75 75 75 30 0 40 60 30 715 51.07 14
13 NANDA PRIMADAN 0 0 84 65 60 60 75 84 75 30 0 0 60 30 623 44.50 16
14 PUTRI ANANDA A 85 85 83 80 92 80 84 83 84 75 95 71 80 75 1152 82.29 2
15 RADITYA RAYA Pahr 0 70 75 65 60 50 80 75 80 30 0 40 50 30 705 50.36 15
16 RAFAEL APRILIANS 90 75 65 65 76 30 78 65 78 60 70 71 30 60 913 65.21 9
17 RAIHAN RAMADHA 75 0 77 65 60 0 27 77 27 40 0 50 0 40 538 38.43 17
18 STEVEN ADAM 75 75 75 65 60 20 77 75 77 50 90 50 20 50 859 61.36 11
19 YOGA KELANA 0 0 0 0 0 0 42 0 0 30 0 0 0 30 102 7.29 19
20
21