Anda di halaman 1dari 1

1RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATAPELAJARAN


1 ISNIN 01 / 01 / 2018 6 CERDAS 3 11.30 a.m – 12.30 p.m SAINS
TEMA TAJUK
PENGENALAN KEPADA SAINS PERATURAN BILIK SAINS
STANDARD STANDARD 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik
2.1 Peraturan Bilik Sains
KANDUNGAN PEMBELAJARAN sains
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
2. Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.
OBJEKTIF
3. Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.
PEMBELAJARAN
4. Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains
5. Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.
6. Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi peraturan bilik sains.
INDUKSI
1. Murid dibawa ke dalam makmal sains dan diperkenalkan kepada persekitarannya
2. Guru minum segelas minuman di dalam bilik sains
3. Murid diminta memberikan pendapat tentang perbuatan tersebut.
AKTIVITI UTAMA
1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Murid diminta menyenaraikan seberapa banyak
AKTIVITI
peraturan bilik sains yang diketahui secara berkumpulan menggunakan peta buih atau peta
PENGAJARAN & bulatan.
PEMBELAJARAN 2. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja.
(PdP) 3. Murid mencatat dan membuat nota mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi
semasa berada didalam makmal sains didalam buku nota sains.
4. Murid menyatakan sebab mengapa peraturan-peraturan bilik sains perlu dipatuhi setiap masa.
PENUTUP
1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
2. Murid menjawab soalan pemahaman mengenai peraturan bilik sains
3. Guru memberikan komen positif dan membina kepada murid
 Spesimen
 Buku teks  Internet  Radio / TV
BAHAN BANTU  Gambar / Cerita
 Modul  Projektor  Radas
BELAJAR (BBB)  Lain-lain :
 Powerpoint  Model  Buku Cerita
________________________
menyimpan peralatan dan
KEMAHIRAN
KPS Berkomunikasi. KEMAHIRAN MANIPULATIF bahan sains dengan betul
SAINTIFIK
dan selamat;
ELEMEN  Sains &
 Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Keusahawanan
MERENTASI Teknologi
 Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  TMK
 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan
KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai
PENILAIAN
 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN &
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN
1. Peta I-Think
2. Modul menguasai UPSR terkini & DSKP Sains Sasbadi
PENTAKSIRAN 3. Praktis plus KSSR Sains Tahun 6 Pelangi
TAHAP PENGUASAAN : 5
KEHADIRAN : 20 / 20 KERJA RUMAH No

2/20 pelajar tidak menyiapkan tugasan yang diberikan.


18/20 pelajar mencapai objektif dan perlukan latihan pengukuhan tambahan
REFLEKSI
 Mesyuarat / Kursus
Aktiviti pengajaran &  Cuti Rehat / Cuti Sakit
 Program Sekolah
pembelajaran ditangguhkan  Cuti Bencana / Cuti Khas
 Mengiringi Murid Keluar
kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti Umum
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke ______________________________________________________________________________________