Anda di halaman 1dari 2

RPH e-persediaan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

1 JANUARI 2A / 2 KELAS/BIL
TARIKH/HARI/MINGGU 2018
SELASA
ORANG
2A / 2 ORANG
MURID

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMULIHAN MASA 7.30 – 8.30 PAGI

KUMPULAN KUMPULAN 1 KUMPULAN 2


Tema : Kekeluargaan Tema : Kekeluargaan
TEMA/TAJUK
Tajuk : Hari Keluarga Tajuk : Hari Keluarga
KEMAHIRAN 32. Bacaan dan pemahaman
1 - Huruf kecil
PEMULIHAN
1- Keupayaan membaca dan menulis huruf 10. Keupayaan membaca dan menulis
KONSTRUK LINUS
vokal dan konsonan. perkataan yang berimbuhan awalan.

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan


STANDARD 3.1.1 Menulis secara mekanis; menggunakan kata terbitan mengikut konteks;
PEMBELAJARAN (i) huruf (i) kata berimbuhan awalan

PENGETAHUAN SEDIA
Hanya kenal huruf a, c, e, i, l, o Kata dasar
ADA

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR/BAHAN modul peta bingkai, kad perkataan, kad gambar
BANTU MENGAJAR

Pada akhir PdP, murid berupaya: Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1. Menyebut dan menulis sekurang- 1. Membaca sekurang-kurangnya empat
kurangnya dua huruf dengan betul. daripada lima perkataan yang
berimbuhan awalan dengan betul.

Set Induksi
Senam pulih menggunakan lagu ‘Piguin Dance’ sambil memegang kad huruf dan kad
perkataan

LANGKAH 1 LANGKAH 1
1. Pilih huruf 1. Baca kata dasar
2. Tulis dan sebut
LANGKAH 2
AKTIVITI LANGKAH 2 1. Isi tempat kosong dengan imbuhan
PEMBELAJARAN DAN 1. Cari huruf yang telah ditulis awalan
PEMUDAHCARAAN 2. Sebut perkataan berdasarkan huruf
(PdPc) awal yang dipelajari. LANGKAH 3
1. Membaca perkataan
LANGKAH 3
1. Menulis semula dan menyebut semula
huruf yang dipelajari.

Penutup
Murid menyebut semula huruf dan perkataan yang dipelajari
RPH e-persediaan

REFLEKSI/IMPAK
_______________________________________________________________________ PdP ditangguhkan kerana:
_______________________________________________________________________ ¨ Mesyuarat/Kursus
¨ Program Sekolah
Kumpulan 1: ____/____ murid mencapai objektif ¨ Guru Pengiring
____/____ murid belum mencapai objektif ¨ Aktiviti Luar
Kumpulan 2: ____/____ murid mencapai objektif ¨ Cuti Rehat/Cuti Sakit
____/____ murid belum mencapai objektif ¨ Cuti Peristiwa/Cuti Am
¨ Cuti Bencana/Cuti Khas
TINDAKAN SUSULAN ¨ Lain-lain:
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:- ____________________
_______________________________________________________________________ ____________________