Anda di halaman 1dari 9

MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

M1
Ujian saringan Instrumen IPP2M, IMA,

M2
Ujian diagnostik Instrumen Ujian Diagnostik

1. Huruf-huruf kecil a-z


Kad abjad satu-satu
a. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara
turutan
b. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara
M3 Carta abjad secara turutan
rawak.
c. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil
tersembunyi.
d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang,
di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang
kawan dan sebagainya.
Kad abjad bergambar.
e. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah
liat mengikut turutan.
f. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad
tebuk mengikut urutan. Kad tebuk abjad.
g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.
h. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.
Kad abjad kertas pasir.
i. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau
rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan
rakaman audio kaset audio.
Contoh : kaset audio
2. Huruf-huruf besar A-Z
Kad abjad satu-satu.
M4 a. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara
turutan.
Carta abjad secara turutan.
b. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara
M5 rawak.
c. Mencari, mewarna, memilih huruf besar
tersembunyi.
d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di atas Kad abjad bergambar.
pasir, di belakang rakan, pada huruf timbul dan
sebagainya.
e. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau Kad tebuk abjad.
tanah liat mengikut urutan.
f. Menekap atau melukis huruf daripada kad tebuk
mengikut urutan.
Kad abjad kertas pasir.
g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.
h. Menyalin huruf besar daripada kad huruf besar.
i. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru
atau rakan atau diperdengarkan dengan
menggunakan rakaman audio.

Ujian pengamatan Instrumen Ujian Pengamatan


MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

3. Huruf-huruf vocal a e i o u, e taling / e pepet


M6 Kad huruf
a. Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u,
mengikut warna di tetapkan.
a merah
Kad gambar.
e pepet ungu
i hijau
o coklat
u biru
e taling kuning
b. Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokal dari pita
rakaman atau language master. Lembaran kerja
c. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar. Kad gambar
d. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf
vokal.
e. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.
f. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.
g. Permainan menyebut atau menyambungkan bunyi Kad domino
vokal awalan.
Guru: - i
Murid: - kan
Guru: - a
Murid: - yam
h. Permainan domino gambar dengan vokal awal dan
vokal dengan suku kata.

M7 – M8 4. Suku kata terbuka KV Carta suku kata (Bukan untuk latih


tubi)
a. Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan gambar.
b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan suku kata.
c. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau
gambar dengan suku kata. (Huruf mengikut warna yang
ditetapkan)

Kad suku kata satu-satu

Contoh : ba
Kad gambar

d. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.


e. Menulis suku kata berdasarkan gambar
Kad suku kata

Cuti Tahun Baru Cina + Cuti peristiwa Jumaat


MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

5. Perkataan KV + KV
M9 Kad gambar
a. Menyebut nama benda dalam gambar yang
ditunjukkan oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad suku kata
berdasarkan gambar.
Contoh:
kad lipat

Contoh: bo

Kad perkataan
Carta perkataan
(suku kata ditulis dengan warna
c. Membaca kad padanan. berbeza)
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad padanan
tertinggal berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata. Contoh ayat:
1. Bapa beli baju.
2. Baju bapa baru.
3. Bapa beli baju baru.
Kad gambar
M10 6. Perkataan dua suku kata V + KV

a. Menyebut nama benda dalam gambar.


b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad perkataan (Suku kata ditulis
berdasarkan gambar. dengan warna yang berbeza)
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Lembaran kerja
tertinggal berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan ber dasarkan gambar. Ayat contoh:
1. Ini baju saya.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari 2. Baju saya biru.
kad suku kata. 3. Abu bawa ubi.
Kad gambar
M11 7. Perkataan tiga suku kata KV + KV + KV
a. Menyebut nama benda dalam gambar yang
ditunjukkan oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad perkataan (Suku kata ditulis
berdasarkan gambar. dengan warna yang berbeza)

c. Membaca kad padanan.


d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar.
Lembaran kerja
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Ayat contoh:
1. Ali ada kerusi.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari 2. Bapa beli kelapa.
kad suku kata. 3. Abu bawa ubi keladi.
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

Cuti Pertengahan Penggal 1


Kad gambar
M12 8. Perkataan KVK
d. Mengenal dan membunyikan suku kata KVK
berdasarkan gambar.
e. Mengenal dan membunyikan suku kata KVK
berdasarkan suku kata. Kad perkataan (Vokal ditulis dengan warna
yang berbeza)
f. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau
gambar dengan suku kata.
d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.
e. Menulis suku kata berdasarkan gambar

Lembaran kerja
Ayat contoh:
1. Rina beli beg baharu.
2. Bas baba cat kelabu.
3. Tepi bot ada pelita.
Carta
M13 9. Suku kata KVK
b bam bim bum bem bom bem
a. Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan gambar. c can cin cun cen con cen

b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV d das dis dus des dos des

berdasarkan suku kata.


c. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau Kad suku kata satu-satu
gambar dengan suku kata. tan bam
d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.
Lembaran kerja
e. Menulis suku kata berdasarkan gambar
Kad gambar
M14 10. Perkataan V + KVK
a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar.
c. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar.
Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan
d. Menulis perkataan berdasarkan gambar. warna yang berbeza)

e. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat


dari kad suku kata.
Lembaran kerja.
Ayat contoh:
1. Ayat bela itik.
2. Ayah bela ayam.
3. Ayah bela itik dan ayam.
(Ayat hendaklah mengandungi perkataan dalam
kemahiran 5 – 10.)
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

11. Perkataan KV + KVK


M15 Kad suku kata
a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata po kok
berdasarkan gambar.
kad gambar
c. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar. kad perkataan
(suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)
d. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Kad-kad ayat
e. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat (ayat yang mengandungi perkataan dalam
dari kad suku kata. kemahiran 5 – 11)

12. Perkataan KVK + KV


M16 Kad suku kata
a. Menyebut nama benda dalam gambar
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kun ci
berdasarkan gambar.
Kad gambar
c. Membaca kad padanan.
Kad perkatan (suku kata ditulis dengan
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang warna yang berbeza)
tertinggal berdasarkan gambar.
Kad imbasan
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Kad ayat yang mengandungi
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari perkataan dalam kemahiran 5 – 12.
kad suku kata.

13. Perkataan KVK + KVK


Kad suku kata
M17 a. Menyebut nama benda dalam gambar
Kad perkataan (suku kata ditulis dengan
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata warna yang berbeza).
berdasarkan gambar.
Kad ayat yang mengandungi
c. Membaca kad padanan. perkataan dalam kemahiran 5 – 13.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat
dari kad suku kata.

1 MEI Cuti Hari Pekerja

14. Perkataan KV + KV + KVK


Kad suku kata
M18 a. Menyebut nama benda dalam gambar
Kad perkataan (suku kata ditulis
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata dengan warna yang berbeza).
berdasarkan gambar.
Kad ayat yang mengandungi
c. Membaca kad padanan. perkataan dalam kemahiran 5 – 14.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Lembaran kerja
tertinggal berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan bedasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat
dari kad suku kata.
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

15. Perkataan KVK + KV + KVK Kad perkataan (suku kata ditulis


M19
a. Menyebut nama benda dalam gambar dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad suku kata
berdasarkan gambar.
c. Membaca kad padanan. Kad ayat yang mengandungi
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang perkataan dalam kemahiran 5 – 15.
tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat
dari kad suku kata.

M20 16. Perkataan KVKK


a. Menyebut nama benda dalam gambar yang Kad perkataan
ditunjukkan oleh guru. Kad ayat yang mengandungi
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata perkataan dalam kemahiran 5 – 16.
berdasarkan gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat
dari kad suku kata.
Peperiksaan Penggal Pertama
Cuti Penggal 1

M21 17. Suku kata KVKK Contoh suku kata.


a. Menyebut nama benda dalam gambar yang (bukan untuk latih tubi)
ditunjukkan oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata bang bing bong bung beng beng

berdasarkan gambar. cang cing cong cung ceng ceng


c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang dang ding dong dung deng deng

tertinggal berdasarkan gambar.


e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat
dari kad suku kata.

M22 18. Perkataan KV + KVKK Kad perkataan (suku kata ditulis dengan
a. Menyebut nama benda dalam gambar warna yang berbeza)
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
Kad suku kata
berdasarkan gambar.
c. Membaca kad padanan. Kad gambar
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar. Kad ayat yang mengandungi
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. perkataan dalam kemahiran 5 – 18.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari Lembaran kerja.
kad suku kata.

19. Perkataan V + KVKK Kad perkataan (suku kata ditulis


M23 dengan warna yang berbeza).
a. Menyebut nama benda dalam gambar yang
ditunjukkan oleh guru. Kad suku kata
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad gambar
c. Membaca kad padanan. Kad-kad ayat (mengandungi
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang perkataan-perkataan dari kemahiran 5
tertinggal berdasarkan gambar. – 19).
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari Lembaran kerja
kad suku kata.
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

20. Perkataan KVK + KVKK


Kad perkataan (suku kata ditulis
M24 a. Menyebut nama benda dalam gambar
dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad gambar
tertinggal berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari – 20).
kad suku kata.
Lembaran kerja
21. Perkataan KVKK + KV
Kad perkataan (suku kata ditulis
M25 a. Menyebut nama benda dalam gambar.
dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad gambar
tertinggal berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari – 21).
kad suku kata.
Lembaran kerja
22. Perkataan KVKK + KVK
Kad perkataan (suku kata ditulis
M26 a. Menyebut nama benda dalam gambar.
dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad gambar
tertinggal berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari – 22).
kad suku kata.
Lembaran kerja
23. Perkataan KVKK + KVKK
Kad perkataan (suku kata ditulis
M27 a. Menyebut nama benda dalam gambar yang
dengan warna yang berbeza).
ditunjukkan oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad suku kata
berdasarkan gambar.
Kad gambar
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. – 23).
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata. Lembaran kerja

M28 24. Perkataan KV + KV + KVKK Kad perkataan (suku kata ditulis


a. Menyebut nama benda dalam gambar. dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan. Kad gambar
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari – 24).
kad suku kata.
Lembaran kerja
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

M29 25. Perkataan KV + KVK + KVKK Kad perkataan (suku kata ditulis
a. Menyebut nama benda dalam gambar. dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. – 25).
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata. Lembaran kerja

Cuti Pertengahan Penggal Kedua

M30 26. Perkataan KVK + KV + KVKK Kad perkataan (suku kata ditulis
a. Menyebut nama benda dalam gambar. dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. – 26).
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata. Lembaran kerja

M31 27. Perkataan KVKK + KV + KVK Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad-kad ayat (mengandungi
berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
c. Membaca kad padanan. – 27).
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata.

M32 28. Perkataan KV + KVKK + KVK Kad perkataan (suku kata ditulis
a. Menyebut nama benda dalam gambar. dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar. Kad suku kata
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari kemahiran 5
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. – 28).
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata. Lembaran kerja

M33 29. Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal Carta perkataan
berganding
Kad perkataan
a. Mengeja dan membunyikan terus perkataan-
perkataan yang telah disediakan. Kad gambar
b. Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong /
vokal berganding. Kad-kad ayat (mengandungi
c. Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan- perkataan-perkataan dari kemahiran 5
perkataan yang sesuai. – 29).
d. Latihan ejaan terancang
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN

M34 30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan


Kad suku kata
bergabung (digraf)
Kad perkataan (suku kata ditulis
a. Menyebut nama benda dalam gambar. dengan warna yang berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
Kad-kad ayat (mengandungi
berdasarkan gambar.
perkataan-perkataan dari kemahiran 5
c. Membaca kad padanan.
– 30 ).
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari
kad suku kata.

M35 – M36 31. Membaca dan membina ayat mudah Ayat bergambar ( mengandungi
semua perkataan yang telah
a. Membaca ayat berdasarkan gambar. dipelajari).
b. Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan Kad perkataan
gambar. Lembaran kerja
c. Membina ayat berdasarkan gambar.

M37 – M38 32.Bacaan dan pemahaman Ayat bergambar (mengandungi


semua perkataan yang telah
a. Membaca petikan mudah.
dipelajari).
b. Menyusun ayat supaya betul susunannya
berdasarkan gambar bersiri. Kad perkataan.
c. Membaca dan menjawab soalan pemahaman.
Lembara

n kerja.
Ujian Pelepasan Instrumen Ujian Pelepasan
Peperiksaan Akhir Tahun
Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah