Anda di halaman 1dari 4

Nama :………………………………………………………………………………………………………… Ting: …………..

Tarikh :

Ujian / Lembaran kerja ulangkaji Sains sukan Bidang4, SPM


Bahagian A

1 Rajah 1 menggambarkankesejahteraan menyeluruh.

Rajah 1

a. Berdasarkan Rajah 1, nyatakan konsep asas kesejahteraan


.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(1 markah)

b. Senaraikan dua aspek yang menjamin kesejahteraan hidup


.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(2 markah)

c. Jelaskan satu daripada aspek yang anda senaraikan di atas


.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(2 markah)

2 Rajah 2 menunjukkan pengelasan kecergasan fizikal.

Rajah 2

a. Berdasarkan Rajah 4, nyatakan dua komponen kecergasan berdasarkan lakuan motor


.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(2 markah)
b. Kekuatan otot dan daya tahan otot adalah komponen kecergasan berdasarkan
kesihatan. Bezakan maksud kekuatan otot dengan daya tahan otot.
.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(2 markah)

3 Jadual 3 menunjukkan skor yang diperolehi oleh seorang atlet dalam satu ujian
kecergasan fizikal.

Ujian Kecergasan Skor


Lari ulang alik 10 meter 10.0 saat
Larian 2.4 km 10 minit 20 saat
Tekan tubi 40 kali
Jangkauan melunjur (duduk dan jangkau) 2 cm
Jadual 3

a. Berdasarkan Jadual 3, nyatakan satu komponen kecergasan yang terdapat dalam


ujian tersebut
.........................................................................................................................................
(1 markah)

b. Cadangkan satu jenis latihan yang boleh dijalankan oleh atlet itu untuk meningkatkan
komponen kecergasannya yang lemah
.........................................................................................................................................
(1 markah)

c. Seorang pelari marathon perlu menjalani ujian kecergasan seperti dalam Jadual 3,
untuk menguji tahap kecergasannya. Nyatakan satu jenis ujian selain daripada ujian
di atas yang dapat menguji kecergasan kuasa otot
.........................................................................................................................................
(1 markah)

d. Senaraikan dua prosedur awal Ujian Jangkauan Melunjur


.....................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………….
(2 markah)

4 Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan dua atlet.


a. Nyatakan satu komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang diperlukan
oleh atlet dalam Rajah 4.1
.........................................................................................................................................
(1 markah)

b. Namakan satu ujian yang dapat mengukur komponen kecergasan fizikal di soalan4 a.
.........................................................................................................................................
(1 markah)

c. Nyatakan dan terangkan satu komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor
yang ditunjukkan oleh atlet dalam Rajah 4.2
.........................................................................................................................................
(1 markah)

c. Cadangkan satu jenis latihan yang dapat meningkatkan komponen kecergasan yang
anda nyatakan di atas
.........................................................................................................................................
(1 markah)

5 Rajah 5 menunjukkan sejenis ujian untuk komponen kecergasan fizikal.

Rajah 5

a. Namakan ujian yang ditunjukkan pada Rajah 5.


.........................................................................................................................................
(1 markah)

b. Nyatakan dua prosedur untuk melaksanakan ujian itu.


.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
(1 markah)

c. Berikan dua contoh latihan untuk meningkatkan komponen kecergasan fizikal pada
Rajah 5
.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(2 markah)
6 Rajah 6 menunjukkan satu aksi acara padang.

Rajah 6

a. Nyatakan satu komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor yang menjadi
tumpuan atlet pada Rajah 6.
.........................................................................................................................................
(1 markah)

b. Jelaskan komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor yang anda nyatakan
di atas
.........................................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………….
(1 markah)

c. Nyatakan dua acara sukan lain yang melibatkan komponen kecergasan fizikal seperti
atlet di atas.
........................................................................................................................................
.....……………………………………………………………………………………...
(2 markah)

7 Rajah 7 menunjukkan satu kaedah ujian kecergasan fizikal.

Rajah 7
a. Nyatakan komponen kecergasan fizikal yang diuji pada Rajah 7.
..........................................................................................................................................
(1 markah)

b. Nyatakan tujuan ujian itu diadakan


.........................................................................................................................................
(1 markah)

c. Namakan satu sukan yang menggunakan kaedah ujian kecergasan fizikal yang sama
seperti di soalan 6 a.
.........................................................................................................................................
(1 markah)
b. Nyatakan satu prosedur ujian Rajah 7 di atas
.........................................................................................................................................
(1 markah)