Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN TEKA SILANG KATA ISTILAH KOMSAS

MELINTANG

1 Memberi unsur atau sifat manusia atau benda hidup kepada bukan benda
hidup.
5 Pelaku atau pelakon dalam sesebuah cerita.
6 Jalinan peristiwa atau rentetan cerita yang berasaskan sebab dan akibat.
8 Pemilihan perkataan yang sesuai dengan sesuatu cerita yang ditulis.
1 Watak jahat dalam sesuatu cerita.
0
1 Pengulangan perkataan pada awal baris atau ayat.
2
1 Penceritaan melalui perbualan dua orang watak atau lebih.
4
1 Puncak cerita.
6

MENEGAK
2 Perbandingan atau pemilihan kata yang berlebih-lebihan.
3 Perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata
bandingan iaitu seperti, umpama, bak, bagai, se dan sebagainya.
4 Pengulangan huruf vokal dalam sesuatu baris ayat.
7 Pembinaan struktur frasa ayat atau ayat yang terbalik.
9 Pertentangan dalam sesuatu cerita.
1 Singkatan perkataan.
LATIHAN TEKA SILANG KATA ISTILAH KOMSAS

1
1 Bunyi perkataan pada sesuatu ayat.
3
1 Penceritaan melalui kaedah watak bercakap seorang diri.
5

MELINTANG

1 Memberi unsur atau sifat manusia atau benda hidup kepada bukan benda
hidup.
5 Pelaku atau pelakon dalam sesebuah cerita.
6 Jalinan peristiwa atau rentetan cerita yang berasaskan sebab dan akibat.
8 Pemilihan perkataan yang sesuai dengan sesuatu cerita yang ditulis.
1 Watak jahat dalam sesuatu cerita.
0
1 Pengulangan perkataan pada awal baris atau ayat.
2
1 Penceritaan melalui perbualan dua orang watak atau lebih.
4
1 Puncak cerita.
6
LATIHAN TEKA SILANG KATA ISTILAH KOMSAS

MENEGAK
2 Perbandingan atau pemilihan kata yang berlebih-lebihan.
3 Perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata
bandingan iaitu seperti, umpama, bak, bagai, se dan sebagainya.
4 Pengulangan huruf vokal dalam sesuatu baris ayat.
7 Pembinaan struktur frasa ayat atau ayat yang terbalik.
9 Pertentangan dalam sesuatu cerita.
1 Singkatan perkataan.
1
1 Bunyi perkataan pada sesuatu ayat.
3
1 Penceritaan melalui kaedah watak bercakap seorang diri.
5