Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 2 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 08 JANUARI 2019 / SELASA STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri /
MASA 11.30pg – 01.00ptg
Pembelajaran Berasaskan Masalah
TINGKATAN 3 IBNU SINA Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK APLIKASI TEKNOLOGI
SUB TAJUK REKA BENTUK MEKATRONIK PdP ABAD 21
Brainstorming (sumbangsaran)
STANDARD 1.1.1 Menyatakan reka bentuk mekatronik.
Cafe (Kedai kopi)
PEMBELAJARAN 1.1.2 Mengenal pasti elemen mekatronik.
Gallery Walk (lawatan galeri)
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, saya dapat: Survey (Tinjauan)
KEJAYAAN 1. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Commersial (iklan)
2. Menyenaraikan elemen mekatronik.

Presentation (persembahan) /
AKTIVITI Set Induksi Role Play
 menunjukkan video mekatronik kepada semua murid.
Guru Traffic Light
Chain Line (Rangkaian)
Human Graphing (Graf manusia)
Perkembangan Pelajaran (aktiviti)
Video Clips (klip video)
  Murid akan dibahagikan kepada lima kumpulan.
Stesen/ Bus Stop
 Murid akan berbincang secara berkumpulan tentang maksud
Resap Group (Mengingat semula)
mekatronik.
Qudrat Activity (Aktiviti berempat) /
 Murid akan menyenaraikan elemen mekatronik dalam
bentuk peta i-Think – peta bulatan dan peta buih.
 Murid akan melangkapkan lebaran aktiviti. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Peta Bulatan /
Peta Buih /

Peta Buih Berganda
 Peta Pokok
 Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU Peta Titi
LCD / Power Point /
MENGAJAR Buku Teks /
(BBM) KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
Buku Rujukan Mengaplikasi /
Modul Menganalisis
Carta / Model Menilai
Bahan Bercetak Mencipta
Lain-lain (Nyatakan) :
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
Bahasa
STANDARD Kelestarian Alam Sekitar
PRESTASI TP1 Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Nilai Murni /
Sains dan Teknologi /
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi /
Keusahawanan
RELEKSI Kehadiran murid: ........................................
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai Kelestarian Global
kemahiran Pendidikan Kewangan

yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari


PENTAKSIRAN
ini.
Latihan Bertulis
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana - Lembaran kerja
- Modul /
………………………………………................................ Lisan
Tindakan Susulan : Kuiz
- ......................................................................... Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
.............................................................
.