Anda di halaman 1dari 2

**CONTOH**

KOLEJ DPAH ABDILLAH, KUCHING


PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN 2019

BIL. TEMPOH SENARAI OBJEKTIF PELAKSANA


PROGRAM
1 JAN/ Mesyuarat  Merancang aktiviti / program Unit Kantin
JUN/ AJK Kantin  Pengagihan tugasan AJK
OKTOBER  Pernincangan perkara
berbangkit
 Makluman informasi terkini
2 JANUARI Dokumentasi  Mendapatkan dokumen- Pengusaha
pengusaha dokumen yang diperlukan Kantin / Unit
kantin berkaitan maklumat pengusaha Kantin / HEM
dan pekerja kantin seperti yang / Pentadbir
terdapat di dalam peraturan
kantin di bawah pengurusan
HEM
3 MAC Pemantauan  Mengenalpasti tahap kepuasan Unit Kantin
perkhidmatan murid dan guru terhadap
kantin perkhidmatan di kantin.
 Mengenalpasti kehendak dan
keperluan pelanggan berkaitan
menu yang disediakan oleh
pihak kantin
4 MAC/APRIL Kantinku  Gotong-royong kebersihan dan Unit Kantin /
bersih dan keceriaan Unit 3K / Unit
ceria  Memastikan kantin dalam Kokurikulum
keadaan bersih
 Mewujudkan suasana selesa
dan ceria
5 JUN Ceramah  Mendedahkan informasi Unit Kantin /
pemakanan berkaitan diet sihat dan Unit
sihat seimbang Kesihatan
6 SEPANJANG Keceriaan  Meninjau keadaan dan Unit Kantin
TAHUN kantin panorama semasa kantin
 Meninjau dapur, kaunter jualan,
tempat makan murid dan bilik
makan guru
 Meninjau kemudahan dan
perkhidmatan pihak kantin
7 SEPANJANG Sudut info  Mengemaskini papan Unit Kantin
TAHUN kenyataan Unit Kantin di kantin
sekolah
8 SEPANJANG Pemantauan  Memastikan kantin sentiasa Unit Kantin /
TAHUN dan penilaian mengikut piawaian kebersihan Pengusaha
kantin dan peraturan penyediaan Kantin
makanan kantin sebagai premis
makanan sekolah.
9 SEPANJANG Penilaian dan  Menghantar laporan Pengetua /
TAHUN pelaporan pemantauan kantin ke JPN PK HEM /
pada setiap hujung bulan Setiausaha
sebelum 5 haribulan Kantin
**CONTOH**

**** CADANGAN LAIN:


1) Bulan Hapuskan Aedes - Unit Kantin & Unit 3K (Mac & Ogos)
2) Sayangi Harta Benda Sekolah – Pelajar, Pengusaha Kantin, Unit Kantin (Sepanjang
Tahun)

Anda mungkin juga menyukai