Anda di halaman 1dari 52

Bab 1: Pengenalan Kepada Reka

Bentuk dan Teknologi

1.1 Dunia Reka Bentuk

i.

Definisi reka bentuk dan teknologi

ii.

Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih

iii.

Prinsip reka bentuk

iv. Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam

mereka bentuk objek asas

v. Membandingkan beza prinsip dan elemen reka bentuk

vi. Kriteria reka bentuk yang baik

vii. Membina objek asas

Definisi Reka Bentuk

Apa itu Reka Bentuk ?

Satu bidang ilmu yang mengajar percambahan idea dalam proses

penyusunan bahan yang dirancang untuk

menghasilkan produk dan memberi impak positif kepada manusia.

Reka bentuk yang dihasilkan haruslah

berdaya saing.

Reka Bentuk ?

Reka Bentuk ? Lama Baru

Lama

Reka Bentuk ? Lama Baru
Reka Bentuk ? Lama Baru
Reka Bentuk ? Lama Baru

Baru

Definisi Teknologi

Apa itu Teknologi?

Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula

jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau

sistem.

Fungsi teknologi memudahkan tugas

manusia.

Bahan M e n t a h Teknologi? Bahan Boleh Guna

Bahan

Mentah

Teknologi?

Bahan M e n t a h Teknologi? Bahan Boleh Guna
Bahan M e n t a h Teknologi? Bahan Boleh Guna
Bahan M e n t a h Teknologi? Bahan Boleh Guna

Bahan Boleh Guna

Definisi reka bentuk dan teknologi

Percambahan idea dalam proses

penyusunan bahan yang dirancang dengan mengapikasikan sains dan

matematik bagi memudahkan kehidupan

manusia

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi

a. Konkrit

Dapat dilihat

Dapat dipegang

b. Abstrak

Dapat dilihat tetapi tidak boleh dipegang

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi

 

Produk

Konkrit (maujud)

Abstrak (mujarad)

Teknologi

Seni

Perkhidmatan

Komunikasi

Peralatan

Seramik

Pengangkutan

Bahasa

Mesin

Makanan

Sewaan

Atur Cara

Pertanian

Lukisan

Sistem

Persuratan

Pembelajaran

Permakanan

Alat Muzik

Sistem

Pengiklanan

Pengairan

Pakaian

Arca

 

Grafik

Persenjataan

Anyaman

   

Latihan

Nyatakan kategori bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah

bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah Konkrit Atau Abtrak? Teknologi ,Seni, Perkhidmatan atau
bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah Konkrit Atau Abtrak? Teknologi ,Seni, Perkhidmatan atau

Konkrit

Atau Abtrak?

Teknologi ,Seni, Perkhidmatan atau

Komunikasi?

Nyatakan kategori bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah

bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah Konkrit Atau Abtrak? Teknologi ,Seni, Perkhidmatan atau

Konkrit

Atau Abtrak?

Teknologi ,Seni, Perkhidmatan atau

Komunikasi?

reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah Konkrit Atau Abtrak? Teknologi ,Seni, Perkhidmatan atau Komunikasi?

Nyatakan kategori bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjukan di bawah

Produk Konkrit Abstrak Teknologi Seni Perkhidmatan Komunikasi
Produk
Konkrit
Abstrak
Teknologi
Seni
Perkhidmatan
Komunikasi

Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih

GARISAN RUANG RUPA ELEMEN REKA BENTUK WARNA BENTUK SAIZ TEKSTUR
GARISAN
RUANG
RUPA
ELEMEN
REKA
BENTUK
WARNA
BENTUK
SAIZ
TEKSTUR

Elemen: Pekara yang dapat membantu menzahirkan idea

seseorang dalam bentuk

lukisan/lakaran

Elemen Reka Bentuk

1.

Garisan

Elemen Reka Bentuk 1. Garisan

Elemen Reka Bentuk

2. Garisan : Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak

3. Fungsi Garisan

Membahagikan 2 ruang kawasan

Menunjukan pegerakan arah atau aliran

Menunjukkan daya gerakan yang dinamik

Elemen Reka Bentuk

2. Rupa

Rupa geometri : Mempunyai sudut dan penjuru

Rupa organik : Mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat dengan bentuk khusus

Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung

garisan dengan permulaannya

Mula

Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya Mula Hujung

Hujung

Elemen Reka Bentuk

3. Bentuk

Objek yang mempunyai ruang, isipadu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan

Elemen Reka Bentuk 3. Bentuk – Objek yang mempunyai ruang, isipadu dan mempunyai lebih daripada satu
Elemen Reka Bentuk 3. Bentuk – Objek yang mempunyai ruang, isipadu dan mempunyai lebih daripada satu

Elemen Reka Bentuk

4. Tekstur/Jalinan

Satu teknik yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek

Contoh : Kasar, Licin Halus, Lembut, Keras dan Berkilat.

Elemen Reka Bentuk

5. Saiz

Ukuran atau dimensi bagi objek

Digunakan untuk menunjukan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek

Ukuran atau dimensi bagi objek – Digunakan untuk menunjukan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman

Elemen Reka Bentuk

6. Warna

Kesan pembalikan cahaya kepada objek

Memberi kesan kepada mata, emosi dan psikologi

Elemen Reka Bentuk 6. Warna – Kesan pembalikan cahaya kepada objek – Memberi kesan kepada mata,

Elemen Reka Bentuk

7. Ruang

Kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakan objek dengan lebih jelas

Terdapat 2 jenis ruang : ruang nyata atau ruang

ilusi

Ruang nyata : Ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran

Ruang ilusi : Ruang gambar yang terhasil apabila 2 objek dihasilkan dalam bentuk lukisan

Prinsip Reka Bentuk

Prinsip Reka Bentuk: Konsep/aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan

pembinaan produk agar lebih

menarik

Prinsip Reka Bentuk

HARMONI
HARMONI
KESEIMBANGAN
KESEIMBANGAN
PRINSIP REKA BENTUK
PRINSIP
REKA
BENTUK
PENGULANGAN
PENGULANGAN
KERINGKASAN
KERINGKASAN
KONTRAS
KONTRAS

KESATUAN

KEPELBAGAIAN

Keseimbangan

Keseimbangan simetri ( formal )

1. mempunyai persamaan pada kedua dua belah bahagian produk .

Keseimbangan asimetri ( tidak formal )

1. tidak mempunyai persamaan pada kedua dua belah bahagian produk .

2. Kelihatan lebih menarik dan daya

tarikan yang tersendiri .

Rantai Kasut Cermin mata

Rantai

Rantai Kasut Cermin mata

Kasut

Rantai Kasut Cermin mata

Cermin mata

Pengulangan

Pengulangan bermaksud penyusunan semula

objek secara berulang ulang dari segi saiz dan bentuk .

Pengulangan boleh dilakukan dalam bentuk

bersudut ( pola ) , susunan bersiri , selari atau berjejari .

Pengulangan

Pengulangan
Pengulangan

Kontras

Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan .

Perbezaan elemen :

i.

Tekstur : kasar dan licin .

ii.

Kedudukan : kiri ke kanan , menegak dan

melintang

iii.

Warna : terang dan gelap .

iv.

Saiz : besar dan kecil.

v.

Bentuk : bulat atau persegi .

vi.

Ruang : dekat dan jauh .

Kepelbagaian

Kepelbagaian menunjukkan aplikasi

penggunaan pelbagai gaya , nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk .

Tujuan kepelbagaian :

1. Menambah daya tarikan sesuatu rekaan .

Kesatuan

Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen

bergabung untuk membentuk imej , tema atau idea yang sempurna .

• Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej , tema atau idea yang sempurna

Keringkasan

Keringkasan merupakan Idea yang kompleks

perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas .

• Keringkasan merupakan Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas .

Harmoni

Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang

dapat memberikan keamanan dan kedamaian Harmoni dapat dihasilan melalui :

1. Susun atur produk atau perabot

2. Penggunaan ton warna

3. Kejadian alam semula jadi

1.1.4 Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas

1.1.5 Membandingkan beza prinsip dan elemen reka bentuk

Elemen : Unsur yang membantu membina

sesuatu produk

Prinsip : Peraturan, panduan, dan falsafah yang

menggunakan elemen untuk

pembentukan produk

Nama Produk :

 

Bil

Elemen

Tandakan

Bahagian

Prinsip

Tandakan

Bahagian

(√)

(√)

Jika ada

Jika ada

1

Garisan

   

Keseimbangan

   

2

Rupa

   

Pengulangan

   

3

Bentuk

   

Kontras

   

4

Tekstur

   

Kepelbagaian

   

5

Saiz

   

Kesatuan

   

6

Warna

   

Keringkasan

   

7

Ruang

   

Harmoni

   

1.1.6 Kriteria reka bentuk yang baik

Kriteria merujuk pada asas pertimbangan yang digunakan untuk menentukan nilai sesuatu rekaan reka bentuk. Kriteria reka bentuk yang baik :

Kecenderungan inovasi

Kreativiti

Keaslian reka bentuk

Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran

Ergonomik

1.1.7 Membina objek asas

Kenapa?

Cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk

Mengaplikasikan prinsip dan elemen reka

bentuk

Teknik-teknik pembinaan objek:

1.

Pembenaman

2.

Pembuangan

3.

Penyatuan

4.

Peleraian

1. Pembenaman

Pembenaman berlaku apabila objek asas

dimasukkan ke dalam objek lain

1. Pembenaman Pembenaman berlaku apabila objek asas dimasukkan ke dalam objek lain

2. Pembuangan

Teknik ini dilakukan dengan membuang

bahagian yang tidak dikehendaki dengan cara kerat, tebuk atau cungkil

Pembuangan • Teknik ini dilakukan dengan membuang bahagian yang tidak dikehendaki dengan cara kerat, tebuk atau

3. Penyatuan

Teknik penyatuan dilakukan dengan

mencantumkan dua atau lebih objek, tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman

Dilakukan dengan menggunakan paku, skru,

gam atau rivet

atau lebih objek, tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman • Dilakukan dengan menggunakan paku, skru, gam atau

4. Peleraian

Objek asas dileraikan sehingga menjadi objek

baharu yang lebih ringkas