Anda di halaman 1dari 13

PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK 2019 - 2021

1. PELAN STRATEGIK
2. PELAN TAKTIKAL
3. PELAN OPERASI

PANITIA MATEMATIK

PERANCANGAN STRATEGIK 1
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
TAHUN 2019 – 2021

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
KPI Sekolah Band 4
Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman
Bidang / Unit Kurikulum - Matematik

SASARAN
TERAS ISU-ISU
STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2019 2020 2021
Meningkatkan Peratus kelulusan Memaksimumkan Meningkatkan peratus Peratus Murid Lulus
pembelajaran murid adalah kurang keberhasilan murid murid lulus UPSR 70.13% 80% 85% 87%
murid memuaskan bagi setiap ringgit
Meningkatkan Meningkatkan Bilangan Murid
pencapaian dari bilangan murid mendapat A
segi kualiti mendapat A Tahun 4 0 4 5 5
Tahun 5 3 5 6 6
Tahun 6 3 5 6 7

Meningkatan Gred Merancang PdP GPMP


Purata Sekolah berkesan Tahun 4 4.39 3.80 3.50 3.30
(GPS) Tahun 5 4.07 3.70 3.65 3.60
Tahun 6 3.90 3.50 3.00 2.75

PELAN TAKTIKAL

PERANCANGAN STRATEGIK 2
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
KPI Sekolah Band 4
Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman
Bidang/Unit Kurikulum – Matematik
Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1 Minggu Matematik Meningkatkan peratus Ketua panitia dan Julai RM200.00 60% murid mencapai
pencapaian murid pada guru Matematik Tahap 4 50 60
tahap 4
2 Program Bijak sifir Meningkatkan daya ingatan Ketua panitia dan Januari hingga RM100.00 80% murid dapat 60 80
dan penguasaan sifir guru Matematik Oktober menghafal sifir dan
menulis sifir 1-9
3 Program Guru Muda Dapat mengembangkan Semua Guru Januari – - 20% murid dapat 30 50
bakat murid sebagai Matematik November dilantik sebagai guru
pembimbing selain muda Matematik
membantu guru
4 Kelas Mengurangkan peratus Semua guru Februari - - 80% murid dapat 50 80
Bimbingan/Klinik murid gagal September menguasai subjek
Matematik
5 Bengkel menjawab Meningkatkan peratusan Guru

PERANCANGAN STRATEGIK 3
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
Soalan murid lulus matematik Matematik April- Ogos RM300 (PIBG) 85% murid lulus 50 85
Pentadbir Matematik
6 Program 5 Minit Memahirkan murid
Fakta Asas dalam fakta asas Guru subjek Jan - Oktober - 80% murid celik 50 80
Matematik matematik Matematik

PERANCANGAN STRATEGIK 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum - Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Minggu Matematik
Objektif Meningkatkan peratus pencapaian
Tarikh/Tempoh Julai
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab Ketua Panitia
Semua Guru Matematik
Proses Kerja
i. Pelbagai aktiviti akan dilaksanakan selama seminggu.
ii. Hadiah akan diberikan kepada murid yang berjaya pada majlis penutup.

Kekangan Murid kurang minat mempelajari Matematik


Asas pengetahuan Matematik yang sangat lemah

Pemantauan Pihak pentadbir bersama Ketua Panitia

Penilaian Aktiviti berkumpulan/ujian bulanan/peperiksaan

Penambahbaikan Dilaksanakan selepas ujian bulanan/peperiksaan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI

PERANCANGAN STRATEGIK 5
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum - Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Bijak Sifir
Objektif Meningkatkan penguasaan sifir
Tarikh/Tempoh Januari hingga Oktober
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab Semua Guru Matematik
Proses Kerja
i. Murid dibimbing menulis sifir 1 hingga 9 dengan menggunakan kaedah sifir kawan.
ii. Murid diminta menulis sifir 1- 9 dalam tempoh 2 minit 30 saat.
iii. Setiap bulan data murid yang mencapai sasaran masa yang ditetapkan akan direkodkan mengikut kelas.
iv. Murid yang berjaya mencapai masa yang ditetapkan akan diberikan hadiah.

Kekangan Murid kurang minat menghafal sifir

Pemantauan Pihak pentadbir bersama Ketua Panitia

Penilaian Peratusan murid mencapai sasaran masa menulis sifir

Penambahbaikan Dilakukan setiap minggu mengikut kelas masing-masing

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI

PERANCANGAN STRATEGIK 6
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum - Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Guru Muda
Objektif Dapat mengembangkan bakat murid sebagai pembimbing selain membantu guru
Tarikh/Tempoh Januari hingga November
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab Semua Guru Matematik
Proses Kerja
i. Murid dibahagikan mengikut kumpulan di dalam kelas masing-masing.
ii. Setiap kumpulan akan diberikan kad belajar dan perlu ditanda setiap kali perjumpaan/perbincangan dijalankan.
iii. Kad belajar akan ditanda oleh guru pada setiap bulan.
iv. Kumpulan yang berjaya melengkapkan meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan akan diberikan hadiah.

Kekangan Murid kurang minat membuat latih tubi soalan matematik

Pemantauan Pihak pentadbir bersama Ketua Panitia

Penilaian Peperiksaan/ujian bulanan.

Penambahbaikan Dilakukan selepas ujian bulanan/peperiksaan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI

PERANCANGAN STRATEGIK 7
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum - Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Kelas Bimbingan/Klinik Matematik
Objektif Mengurangkan peratusan murid gagal
Tarikh/Tempoh Februari hingga September
Kumpulan Sasaran Semua murid tahun 6
Tanggungjawab Semua Guru Matematik Tahun 6
Proses Kerja
i. Guru akan mengadakan kelas bimbingan kepada murid yang terpilih.
ii. waktu klinik ditetapkan oleh guru terbabit.

Kekangan Murid kurang minat membuat latih tubi soalan matematik

Pemantauan Pihak pentadbir bersama Ketua Panitia

Penilaian Peperiksaan/ujian bulanan.

Penambahbaikan Dilakukan selepas ujian bulanan/peperiksaan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI

PERANCANGAN STRATEGIK 8
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum - Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel menjawab Soalan
Objektif Mengurangkan peratusan murid gagal
Tarikh/Tempoh Februari/April
Kumpulan Sasaran Semua murid tahun 6
Tanggungjawab Semua Guru Matematik Tahun 6
Proses Kerja
i. Bengkel teknik menjawab soalan diadakan kepada murid tahun 6.
ii. Fasilitator/guru akan membincangkan teknik menjawab soalan kertas peperiksaan sebenar.

Kekangan Murid kurang minat membuat latih tubi soalan matematik

Pemantauan Pihak pentadbir bersama Ketua Panitia

Penilaian Peperiksaan/ujian bulanan.

Penambahbaikan Dilakukan selepas ujian bulanan/peperiksaan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI

PERANCANGAN STRATEGIK 9
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum - Panitia Matematik JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program 5 Minit Fakta Asas Matematik
Objektif Memahirkan murid dalam fakta asas matematik
Tarikh/Tempoh Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran Semua murid
Tanggungjawab Semua Guru Matematik
Proses Kerja
i. Murid akan menghafal fakta asas Matematik setiap kali sebelum sesi Pdpc.
ii. Guru akan menyediakan soalan conggak kepada murid sebelum memulakan Pdpc.

Kekangan Murid kurang minat mempelajari Matematik


Asas pengetahuan Matematik yang sangat lemah

Pemantauan Pihak pentadbir bersama Ketua Panitia

Penilaian Peperiksaan/ujian bulanan.

Penambahbaikan Dilakukan selepas ujian bulanan/peperiksaan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PERANCANGAN STRATEGIK 10
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN
TAHUN 2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum/Matematik JPS/SJK-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program/Projek Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
1 Minggu Matematik
2 Program Bijak sifir
3 Program Guru Muda
4 Kelas
Bimbingan/Klinik
5 Bengkel menjawab
Soalan
6 Program 5 Minit
Fakta Asas
Matematik

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PERANCANGAN STRATEGIK 11
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
PENILAIAN & MAKLUM BALAS
PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI
TAHUN 2019-2021

JADUAL 5
Melestarikan sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk membangunkan Pendidikan Berkualiti Insan
MISI VISI
potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman
Bidang/Unit Kurikulum/Matematik
Matlamat/Objektif KPI Prestasi Sebenar Inisiatif/Tindakan, Program/Projek Prestasi Sebenar
TOV 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Catatan
Meningkatkan %
peratus pencapaian murid 70.13 80 85 87
lulus
Meningkatan Gred
Purata Sekolah GPS 3.90 3.50 3.00 2.75
(GPS)

Ulasan:........................................................................................................................................

Disediakan Oleh: Tandatangan: Tarikh:

ANALISIS PERSEKITARAN PANITIA MATEMATIK


TAHUN 2019 - 2021
PERANCANGAN STRATEGIK 12
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021
Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks)Bidang/Unit*: Kurikulum / Matematik

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman 1. Bilangan murid yang tidak ramai  Kumpulan murid terdiri daripada pelbagai
2. Kerjasama guru sangat baik aras
3. Kepakaran guru mengikut bidang  Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya
4. pengalaman mengajar lebih 5 tahun PdP kerana banyak aktiviti
5. Kehadiran murid melebihi 95%  Kekurangan bahan ABM kerana sekolah
Luaran baru beroperasi

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


 Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-
anak mereka 1. Meningkatkan pencapaian akademik 3. Meningkatkan pencapaian akademik
 Sokongan daripada pentadbir dan PIBG dengan kerjasama antara guru dan melalui pengiktirafan dan insentif oleh
ibu bapa melalui sarana ibu bapa. PIBG
2. Meningkatkan penggunaan ICT 4. Memantapkan kemahiran murid dalam
semasa PdP dengan sokongan PIBG matematik

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

 Harapan ibu bapa yang terlalu tinggi 5. Memastikan PdP dijalankan - Janakan strategi yang sesuai jika ada
terhadap sekolah. dengan berkesan melalui - Tingkatkan hubungan dan kerjasama
 Masih ada ibu bapa menyerahkan anak perkongsian kemahiran dan antara ibu bapa dan guru
mereka 100% ke sekolah pengalaman dalam kalangan - Tingkatkan motivasi pelajar
guru
6. Optimumkan peruntukan PCG

PERANCANGAN STRATEGIK 13
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEMAMAN_2019-2021

Anda mungkin juga menyukai