Anda di halaman 1dari 4

DESEMBER 2018

NEUROLOGI

TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA)

OLEH:

NAMA : NIRMA RAHAYU HS


PEMBIMBING : dr. IBRAHIM ARIFIN, Sp.S

DIBAWAKAN DALAM RANGKA TUGAS DOKTER INTENSHIP


RSUD LAMADUKELLENG WAJO

2018

i
DESEMBER 2018
NEUROLOGI

TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA)

OLEH:

NAMA : NIRMA RAHAYU HS


PEMBIMBING : dr. IBRAHIM ARIFIN, Sp.S

DIBAWAKAN DALAM RANGKA TUGAS DOKTER INTENSHIP


RSUD LAMADUKELLENG WAJO

2018

i
LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Mini Project ini diajukan oleh:

Nama : dr. Nirma Rahayu HS

Judul Laporan :

“Transient Ischemic Attack”

Telah disusun sebagai bagian dari Persyaratan yang diperlukan untuk


Menyelesaikan program Dokter inIernship Indonesia

Pembimbing Internship Peserta Internship

dr. Ibrahim Arifin, Sp.S dr. Nirma Rahayu HS

i
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

BAB II LAPORAN KASUS .............................................................................. 3

BAB III PEMBAHASAN .................................................................................. 12

A. Definisi .......................................................................................................... 12

B. Anatomi ......................................................................................................... 12

C. Epidemiologi ................................................................................................. 14

D. Etiologi .......................................................................................................... 15

E. Patofisiologi ................................................................................................... 15

F. Gejala Klinis .................................................................................................. 17

G. Diagnosa ........................................................................................................ 18

H. Diagnosa Banding ......................................................................................... 19

I. Penatalaksaan .................................................................................................. 19

J. Pencegahan ..................................................................................................... 21

K. Prognosa ........................................................................................................ 21

BAB IV KESIMPULAN ................................................................................... 22

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 22

ii