Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran
Sejarah Tahun 4B
dan Kelas
Tajuk Tajuk 5: Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Tarikh/ Masa 11/7/2017 0750-0850

Standard
5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Kandungan
Standard 5.1.1 Menyatakan Maksud tokoh terbilang
Pembelajaran 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat
Melayu lama
K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan
Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Memberi maksud tokoh terbilang melalui peta bulatan
2. Melukis Piramid Susun Lapis Masyarakat semasa Kesultanan
Melayu
3. Melengkapkan kedudukan susun lapis masyarakat dan
bandingkan dengan masa sekarang

Aktiviti 1. Membuat peta bulatan tentang maksud tokoh terbilang


2. Menyenaraikan ciri-ciri tokoh terbilang kesultanan Melayu
Melaka.
3. Melukis Piramid Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada
kertas lukisan.
4. Melengkapkan Piramid dengan susun lapis masyarakat yang
dan dibandingkan dengan struktur organisasi kini.
5. Melabel secara ringkas peranan pembesar semasa Kesultanan
Melayu Melaka.

Bahan Bantu Kertas A4, label nama, Kertas Mahjung, Struktur Organisasi
Belajar masyarakat
Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah: Membuat interpretasi, Membuat
Merentas interpretasi, Membuat rasionalisasi, membuat penjelasan
Kurikulum Nilai Murni: Bekerjasama, toleransi, Saling menghormati,
bertanggungjawab,
Kemahiran Berfikir: Menjana idea, menghubungkait
ENT(Elemen Nilai Tambah): TMK( tayangan video)
Eemen kewrganegaraan: Mengekalkan warisan negara
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Aktiviti EMK Catatan
Set Induksi(5 minit)
1. Guru menunjukkan video beberapa
orang tokoh terbilang pada zaman
sekarang Nilai Murni: Cinta akan
2. Guru bertanyakan soalan kepada tanah air
murid berkaitan video yang
ditunjukkan KPS: Membuat
i. Siapa yang kamu dapat interpretasi BBM:
tengok dalam video? - Komputer
ii. Mengapa mereka sangat -TMK riba
popular? KB:
iii. Bagaimana pula dengan Menjana idea
kamu?Siapa yang kamu Menghubungkait
minat sebagai idola?
3. Guru mengaitkan jawapan pelajar
dengan tajuk pelajaran.

Aktiviti 1(10 minit)


1. Guru mengedarkan kertas A4.
2. Guru bertanya kepada para murid?
i. Apa yang kamu faham
tentang tokoh terbilang?
ii. Guru mengaitkan jawapan Nilai Murni:
murid dengan maksud Bekerjasama
tokoh terbilang.
BBM
3. Guru meminta murid menulis KPS: Membuat
- Kertas A4
maksud dan definisi tokoh terbilang interpretasi
dalam bentuk peta bulatan dalam KB:
kertas A4 yang diberikan. Menjana idea
Aktiviti 2 (15 minit)
1. Murid diminta untuk duduk dengan
pasangan masing-masing.
2. Dalam pasangan murid diminta Nilai:
untuk memilih seorang tokoh dan Bekerjasama, Toleransi
menyatakan ciri-ciri yang ada pada BBM:
tokoh tersebut KPS: Membuat -Kertas A4
3. Secara berpasangan murid-murid Penjelasan
diminta untuk menyenaraikan ciri-
ciri tokoh terbilang?
Aktiviti 3(15 minit)
1. Guru meminta murid untuk
membaca buku teks muka surat
99.
2. Guru menunjukkan piramid Susun
Lapis Masyarakat semasa Nilai:
Kesultanan Melayu Melaka Bekerjasama
3. Murid kemudian diminta untuk Saling menghormati BBM:
melabel kedudukan masyarakat KPS: membuat -Piramid susun
berdasarkan pembacaan mereka rasionalisasi lapis masyarakat
di piramid di hadapan kelas. KB:
4. Murid diminta untuk menerangkan Menjana Idea
secara ringkas tentang peranan
para pembesar tersebut.
5. Guru meminta pelajar
melengkapkan lembaran kerja
yang diberikan.
Aktiviti 4(10 minit)
1. Guru memberi bayangan bahawa Nilai:
murid adalah seorang pemimpin di Mencintai alam sekitar
kawasan mereka. KB:
2. Guru meminta murid untuk buat menjana idea BBM: gambar
dalam bentuk peta bulatan memberi sebab
Penutup (5 minit)
1. Beberapa orang murid diminta
untuk merumuskan apa yang telah Nilai:
dipelajari dan iktibar yang dapat Bertanggungjawab
diperolehi. Bersimpati
2. Guru mengingatkan murid untuk
membaca tajuk akan datang.

Penilaian PdP

Refleksi

Ulasan guru pembimbing

Ulasan Pensyarah Pembimbing